Hakutulokset

Strateginen suunnittelu (Sivu)
arkeologiset selvitykset Vaikutusten arviointi YVA-prosessit vaihtoehtotarkastelut kaavojen ja kehityskuvien vaikutusten arviointi Kehityskuv...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
kaavojen ja kehityskuvien vaikutusten arviointi Palvelurakenne ja kauppa kaupalliset selvitykset kaupallisten vaikutusten arviointi elinkeinoj...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
A-lain mukaiseen ympäristövaikutusten arviointiin ja YVA-menettelyn yhdistämiseen hankesuunnitteluun. Merkittävien hankkeiden suunnitteluvaihe...

Vähittäiskaupan selvitykset(Sivu)
täiskaupan suuryksiköiden vaikutusten arviointien sekä kauppapaikkaselvitysten laatimisesta. A30 Vahittaiskauppa Lehti 1 2010 Matala Asiantunt...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
ultointi Matkailuhankkeet Vaikutusten arviointi Taloudellisten vaikutusten arviointi Paikkatiedot, GIS-suunnittelu, kaupunkimallinnus  Ideoint...

FCG:n Caruna Oy:lle laatima YVA palkittu vuoden 2018 parhaana(Uutinen)
mioon ottaminen ja maisemavaikutusten arviointi.  Erityismainintana nostettiin esiin hankkeen dynaaminen suunnittelu. Proses...

Suomen parhaat sotetietosuojan asiantuntijat SohviTelluun marraskuussa(Uutinen)
ittellään mm. tietosuojan vaikutusten arviointia, sen työkaluja, uusia hankkeita sekä valvontaan ja lokeihin liittyviä kysymyksiä...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
ointien rahoitusratkaisut Vaikutusten arviointi ja näkyväksi tekeminen Liiketoiminnan ekosysteemi- ja synergiatarkastelut Yritysalueiden konse...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
logisten olojen mallinnus Vaikutusten arviointi Yksityiskohtaiset hallintasuunnitelmat Viher- ja ympäristösuunnitelmat osana hulevesisuunnitel...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
ultointi Matkailuhankkeet Vaikutusten arviointi Paikkatiedot, GIS-suunnittelu, kaupunkimallinnus  Ideointityökalut ja vuorovaikutusmenetelmät ...

Kaivannaisalan palvelut(Sivu)
ittauksista aina ympäristövaikutusten arviointiin saakka. Hoidamme myös monipuolisesti erilaisia lisäselvitystarpeita (muun muassa luontoselvi...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
elun kustannus- ja ilmastovaikutusten arviointi (AVE) etäopiskelun mahdollistaminen ( verkkokoulutus , innoschool) terveellisen elinympäristön...

Fotogrammetria(Sivu)
a. Hotellihankkeen maisemavaikutusten arviointia varten tehty ympäristö sai runsaasti kiitosta mm. museoviranomaisilta.   Työntekijä Räsänen, ...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tysten aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin Johtava asiantuntija Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Yrityksen sijoittuminen ...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tysten aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin Johtava asiantuntija Taina Ollikainen ja suunnittelija Lauri Vierto, FCG Suunnittelu ja tekn...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tysten aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin Johtava asiantuntija Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Yrityksen sijoittuminen ...

FCG:n Digikaavoitus-hankkeella tehoja kaavoitukseen(Uutinen)
taloudellisten ja ilmastovaikutusten arviointityökalun kehittämiseen. Epäsuorasti hanke liittyy myös muihin Suomessa käynnissä oleviin hankke...

Elinkeinotonttien markkinoinnin lyhyt oppimäärä(Uutinen)
tysten aluetaloudellisten vaikutusten arviointiinJohtava asiantuntija Taina Ollikainen ja suunnittelija Lauri Vierto FCG Suunnitt...

Ammatillisen koulutuksen reformi – mikä muuttuu?(Blogi)
ö vahvistaa sitä ja mahdollistaa samalla oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimusjaksojen joustavan y...