Hakutulokset

Pohjavesipalvelut(Sivu)
Pohjavesipalvelut Yhteyshenkilö FCG:n pohjavesiryhmässä on kattava ketju asiantuntijoita erilaisiin pohjavesiselvityksiin. Pohjavesitiimin mon...

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
arvioinnit Maaperä-, pohjavesi- ja sedimenttitutkimukset Huokoskaasu- ja sisäilmamittaukset Rakenteiden haitta-aineselvitykset Kunnostussuu...

Suunnitelmien energiakulutus ja hiilitase selville Ave Carbon -mallilla(Uutinen)
Kehittämämme AVE CARBON -mallin avulla voidaan maankäyön suunnitelmien energiankulutusta ja hiilitasetta havainnoida suunnittelun yhteydessä...

Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen – veden juoksuttaminen poistaa haitalliset pitoisuudet (Uutinen)
jota varten tutkittiin hanavedestä otettuja vesinäytteitä 30 kiinteistöstä eri puolella Suomea. Tutkimus paljasti...

FCG laatii työvoimatarveskenaariot elinvoimaverkoston kunnille (Uutinen)
tii kevään aikana elinvoimaverkoston kunnille työvoimatarveskenaariot, joiden pohjalta voidaan valmistautua tulevaan, esimerkiksi nostamalla t...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
valinta ja mitoitus: pohjavesilaitos, pintavesilaitos ja tekopohjavesilaitos Alkaloinnin toteutustavan valinta ja suunnittelu: kalkkikivi, ka...

Kaivannaisalan palvelut(Sivu)
allinnus ja -mittaus, pohjavesiselvitys ja -tarkkailu, lepakkopotentiaalin arviointi, hiukkasmittaukset, maisemaselvitys). Ottamistoiminnan su...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
stovaikutusten arviointi (AVE) etäopiskelun mahdollistaminen ( verkkokoulutus , innoschool) terveellisen elinympäristön suunnittelu (salutogee...

Two FCG Nepal projects have featured in scientific journals recently(Uutinen)
ts of Finland and Nepal, have featured in scientific journals recently. Attached is the abstract of one, which demonstrates the excellent prog...

Going underground in Helsinki(Blogi)
rcial center. They have a strong concentration of urban DMA: Density – Mix – Access. The triangle consists of a lot of people (and purchasing...

Pilaantunutta maata puhdistetaan uusilla ympäristöystävällisillä menetelmillä Kurikassa(Uutinen)
on päässyt maahan ja pohjaveteen Panttilan alueella aiemmin toimineesta yrityksestä, joka on käyttänyt kloorattuja liuottimia rasvan poistoon...

How Tanzanian Innovations fly after early stage funding has ended?(Uutinen)
of the funded companies have been able to employ new staff and improve living standards in the most demanding environments. As the fund was p...

Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development in Indonesia(Uutinen)
ort-term assignments, we have implemented a large EU-funded South/Central Kalimantan Production Forest Programme in 1998 – 2004 and recently...

On a Sea Buckthorn mission with RVWRMP(Uutinen)
he south west coast. We travelled to the municipality from our project office by a project vehicle for six hours on a paved road, and the next...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
cggis.fcgsmart.fi/fcggis/ AVE-Malli AVE on vaikutustenarviointia varten FCG:llä kehitetty paikkatietopohjainen työkalu. Työkalun avulla lasket...

Finland’s first Development Policy Results Report published – how has FCG contributed to achieving universal access to education? (Uutinen)
million women and girls have received sexual and reproductive health services, 2.5 million people have gotten access to clean water and the a...

FCG Design & Engineering at a Business Forum in Uzbekistan(Uutinen)
irector of IFI services, have participated in Business Forum in Uzbekistan as a part of the business delegation consisted of 15 leading Finnis...

Ympäristö ja energia(Sivu)
uunnittelupalvelut ja pohjavesien tutkimukseen, tarkkailuun ja mallintamiseen liittyvät palvelut Pilaantuneisiin alueisiin liittyvät palvelut,...

Vesihuolto(Sivu)
pitkäaikainen kokemus pintaveteen ja pohja- ja tekopohjaveteen, maaperään ja kallioperään liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista.   FCGsma...

Jätehuollon suunnittelupalvelut(Sivu)
et suunnitelmat Kaatopaikkavesien ja -kaasujen keräyksen ja käsittelyn suunnitelmat Kaatopaikkojen erityisrakenteiden suunnittelu Rakentamisen...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
at ovat kirjastoihin, juomaveden laatuun ja kansalaisopistoihin. Eniten kehittämisen tarvetta on kuntalaisten mielestä kuntalaisten vaikuttami...

FCG's top executives visiting Nepal(Uutinen)
mber company Plancenter) have worked continuously on water projects since the 1980s).They were able to see activities such a...

Successful Finnish development cooperation!(Uutinen)
Phase II, in Nepal, we have facilitated drinking water for 144,000 people, toilets for 312,000, electricity for 37,000, irrigation for 27,00...

ORGUT and SIPU International merge into FCG Sweden(Uutinen)
sidiaries ORGUT and SIPU have launched a new name and...

Blogi: Kohennetaan kävelykaupunkia Bulevardista alkaen(Uutinen)
m/2018/09/17/kohennetaan-kavelykaupunkia-bulevardista-alkaen/" class="aloha-link-text" target="_blank">Kohennetaan kävelykaupunkia Bulevardist...

FCG Arkkitehdit voittajajoukkoon Helsingin kävelykeskustan ideakartoituksessa(Uutinen)
m/2018/09/17/kohennetaan-kavelykaupunkia-bulevardista-alkaen/" class="aloha-link-text" target="_blank">Kohennetaan kävelykaupunkia Bulevardist...

Kestävä matkailu puhuttaa(Blogi)
lisääntynyt. Systemaattisen kehittämistyön tuloksena matkailu huomioidaan entistä paremmin kuntien ja alueiden päätöksenteossa.  Lisäksi yöpy...

Miten harjoittelu sujui(Blogi)
onkin oiva tilaisuus hankkia ja laajentaa tärkeitä työelämän verkostoja. Yliopistossa aina toitotetaan, että muistakaa verkostoitua. Välillä...

Kun vastavalmistunut pääsi oman alan hommiin… (Blogi)
ni minulla oli upea naurua hersyvä työporukka, ja ajattelin toiveikkaana hyvän tuurini työkavereiden suhteen jatkuvan (ja näin onnekseni kävik...

Opetusalan ja tietosuojan välinen yhteistyö voi vahvistaa Suomen kilpailukykyä(Blogi)
Haaveeni on ollut kaikki nämä vuodet saada aikaan läheinen yhteistyö opetustoimialan ja tietosuojan välille. Nyt näyttää siltä, että haavee...

Tuo oma tii­mi­si - uusi tapa rek­ry­toi­da?(Blogi)
aa. Pläräsin läpi muutamia ilmoituksia nähdäkseni, mitä niissä haetaan. Yleisvaikutalma oli, että ilmoituksissa haetaan työntekijöitä e...

Muistikatkoksia(Blogi)
johtuen yleistyvä sairaus. Yleisyydestään huolimatta se aiheuttaa häpeää, ahdistusta ja arkielämän hankaluuksia sekä sairaalle itselleen että...

Kokoaan isompi Jakobstads centrum(Blogi)
t Uppsalassa asunut, mutta Pietarsaaressa kasvanut kirjailija Lars Sund. Oli mahtava tutustua Lasseen, jonka nuoruusmuistoihin väljästi pohjau...

Osaamisen vienti(Sivu)
ajan tuntemat asiantuntijaverkostot ovat käytettävissä yrityksen viestintä- ja brändäämispalveluihin, sopimusneuvotteluihin, tilinpitoon ja v...

Tietoa meistä(Sivu)
omaan kattavan asiantuntijaverkoston kanssa. FCG City Portal Oy , y-tunnus 2699398-7keskittyy kaupunkitietoa sisältävien ohjelmistojen, tuotte...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
merenpohja, pohja- ja pintavedet Melu, tärinä sekä pöly ja muut ilmanpäästöt Energia- ja ilmastokysymykset Palveluihimme kuuluu myös YVA- ja k...

Lastensuojelun verkostohanke(Sivu)
. Kun olet osa asiantuntijaverkostoa, saat tukea, kuulet ja opit muiden hyvistä käytännöistä . Samalla tuot omat hyvät toimintatapasi muiden t...

Yhdyskunta ja ympäristö(Sivu)
sämme on laaja asiantuntijaverkosto yhdyskuntien ja ympäristön kehittämisen eri teema-alueilta. Tutustu ja ilmoittaudu koulutukseen Syöte: Syö...

Urheilu- ja liikunta-alueet(Sivu)
kelvoilla massoilla, mm. savella, siltillä sekä orgaanisella aineksella. Myös rakennusjätettä on käytetty. Tästä oli aiheutunut kenttäalueelle...

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA(Sivu)
maan kattavan asiantuntijaverkoston kanssa. Suunnittelussa hyödynnetään tietomallintamista aina kun se on tarkoituksenmukaista. Työntekijä Sa...

Digitalisaatio uudistuksen ytimessä(Sivu)
ntalähtöinen, ei teknologiavetoinen. Käytännössä digitalisaatio näyttäytyy yleensä jonkinlaisen toimintasovelluksen tai -ratkaisun kautta. FCG...

FCG:ltä kustannustehokasta voimajohtosuunnittelua(Sivu)
maan kattavan asiantuntijaverkostomme kanssa. Työskentelemme Helsingin lisäksi yli kymmenessä alueellisessa toimipaikassa eri puolilla Suomea...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
kansainvälisen asiantuntijaverkoston käyttämiseen. Yhtiön oma henkilökunta on n. 50. HCG:llä on tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä lukuisissa m...

Sipoonrannan infra- ja geosuunnitteluun jatkosopimus(Uutinen)
a sedimenttitutkimukset, saven stabiloitavuustutkimukset, sekä vanhan laiturin kuntoselvityksen. Suunnittelu sisältää yleis- ja toteutu...

Kuntalaiset ovat edelleen tyytyväisiä palveluihin(Uutinen)
etenkin kirjastoihin, juomaveteen ja neuvoloihin, sen sijaan usein ollaan tyytymättömiä terveyskeskuksen lääkäripalveluihin ja katujen hoitoon...

FCG Education webpage is now open(Uutinen)
ield. On our pages we have collected e.g. links to the most interesting articles on Finnish education miracle and as well to several intern...

FCG present at the St Petersburg International Gas Forum 2014(Uutinen)
FCG’s experts have attended  the St Petersburg International Gas Forum 2014...

FCG International active in two recent international conferences(Uutinen)
p.org.np/). They all gave presentations in the pre-conference, as well as presenting individual papers in the conference on a range of top...

FCG integrates ORGUT and SIPU to strengthen its position as the leading Nordic development consulting group(Uutinen)
new company will surely leave its mark in the tightening competition worldwide. Swedish training business will continue under the name of SIPU...

Urban planning for growth and jobs in Pakistan(Uutinen)
ia and China. The cities have been growing rapidly, partly due to refugees from Afghanistan and displacements caused by floods and conflicts...

Finnish Consulting Group Asia evaluates WWF’s achievements in Nepal(Uutinen)
e rural communities that have benefitted from the project. Stakeholders in Finland are also being consulted, as the project is financed by the...

FCG:n Digikaavoitus-hankkeella tehoja kaavoitukseen(Uutinen)
elu/paikkatietopalvelut/">AVE-työkalun eli taloudellisten ja ilmastovaikutusten arviointityökalun kehittämiseen. Epäsuorasti hanke liittyy...

50 years of international development work(Uutinen)
CG with its subsidiaries have implemented thousands of development projects in over 150 countries worldwide.FCG Fin...

Johtajan taidot tänään ja huomenna -etävalmennus(Uutinen)
tu yksin tai useamman työkaverisi kanssa tietokoneen kautta. Johtamistaitoja kehitetään uuden tiedon, omien kokemusten reflektointien sekä...

FCG mukaan FIBS-yritysvastuuverkostoon(Uutinen)
yritysvastuun asiantuntijaverkoston FIBSin jäseneksi. Verkoston tavoitteena on kehittää yhdessä yritysten ja organisaatioiden toimintaa entis...

FCG Consulting People 1/2018: Tuhti paketti ajankohtaisia aiheita asiakaslehdessämme(Uutinen)
hoitajien työkuorman Pielavedellä. Nikkisen tarinan sekä muuta tuoretta asiaa työstämme löydät uudesta FCG Consulting People -lehdestä...

Sote-kustannuslaskennan palvelut uudella Prodacapo.com-sivustolla(Uutinen)
acapo Groupin uusi verkkopavelu Prodacapo.com on julkaistu. FCG Prodacapo Group on johtava sosiaali- ja terveydenhuollon kustannu...

Harri Nyman rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden tiimin johtoon Tampereelle(Uutinen)
uomen kattavan asiantuntijaverkoston kanssa. Tutustu palveluihimme...

FCG International launched a four-year school reform project in Ukraine(Uutinen)
and challenging task. I have been delighted to see how committed Ukrainian colleagues are to reform school system of the country”, Mr Vaahtok...

Töissä FCG:llä – Koulutuksen johtohommissa(Uutinen)
 Työkavereitakin riittää kuvaamaan yksi sana: mahtava. Katso lisää Anniinasta videolta!...

Liian pieni koulu ei ole lapsen etu(Uutinen)
ökulmasta enää toteudu tasavertaisesti. Liian pieni koulu ei ole lapsen etu, Raila Oksanen sanoo.FCG on uranuurtaja koulujen...

Sami Miettinen on aloittanut Johdon konsultoinnin ja valmennuksen toimialajohtajana(Uutinen)
eMBA. Kunnanjohtajana Pielavedellä Sami aloitti 10 vuotta sitten ja siirtyi siitä Vihtiin v.2012. Työrupeaman väliin Vihdissä mahtuu kahden vu...

Pauli Santala ja Seija Salminen FCG:n johtoryhmään (Uutinen)
maan kattavan asiantuntijaverkoston kanssa.LISÄTIETOJA: Mari Puoskari, FCG-konsernin toimi...

Töissä FCG:llä – Näppäimistö natisee ja sähköposti laulaa(Uutinen)
innostuin tästä paikasta kaverin kautta ja hain sitten harjoittelupaikkaa koulun kautta, Silja kertoo.  Katso vide...

FCG:n suunnittelema runkovesijohto valmistunut Turun seudulle(Uutinen)
tiö, joka tuottaa tekopohjavettä Kokemäenjoesta otetusta vedestä Virttaankankaan harjualueella. TSV:n vettä juodaan lähes kaikissa Turun seudu...

FCG:n Caruna Oy:lle laatima YVA palkittu vuoden 2018 parhaana(Uutinen)
1 -ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavasta voimajohtomenettelystä. YVA ry jakaa myös Hyvä SOVA -palkintoa sekä yksityishen...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
ja FCG:n kuntien elinvoimaverkoston (EVE4) toimintaan ja on ladattavissa...

Peruskoululaisten määrä voimakkaassa laskussa – kouluverkkoon luvassa rajuja muutoksia(Uutinen)
ng>: Kuntaliiton kehyskuntaverkoston 28 kuntaa ja 10 KUUMA -kuntaa.Lisätietoja: ...

FCG sote- ja hyvinvointitiimin webinaarisarja käynnistyy(Uutinen)
erkostohanke31.10. Tasavertaisuus vammaispalveluissa kustannukset huomioiden14.11. Asiakas ohjauksessa: Itsenäisesti vai yhdessä? Mite...

Pirkko Seitsalo nimitetty Ympäristöselvitykset-palvelualueen toimialajohtajaksi(Uutinen)
rkkailua, vesistö- ja pohjavesipalveluita sekä luontoselvityksiä.  Tutustu palveluumme:...

Kunta-alan rekrytointi vuonna 2019(Uutinen)
raanhoitopiiri. Kärjen vanavedessä tulivat Janakkalan kunta, Tornion kaupunki ja Sastamalan kaupunki...

Kuntien talouspäälliköiden puntit eivät tutise(Blogi)
en rahoitusmalli mahdollisesti toteutettaisiin. Ajatushan sinänsä on mitä kannatettavin: vain parhaille palveluille järjestetään rahoitus ja a...

Mikä sitä Millaa vaivaa?(Blogi)
kun Milla kertoi asiakkaan uhanneen hoidella hänet työvuoron päätyttyä ja Milla oli pyytänyt isänsä hakemaan hänet töistä. Milla ei halua pu...

KPJ Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus – Vertaistukea, oppia ja hyvää fiilistä!(Blogi)
utustu myös Kuntapuheenjohtajapäivä 10.6. ...

Missä on sosiaalihuollon paikka?(Blogi)
on palveluja, ja että avun tarpeeseen liittyy useimmiten elementtejä molemmista. Sekä laadun että kustannustehokkuuden näkökulmasta voidaan ta...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Aleksi Koivisto(Blogi)
näyttäytyi melko tuntemattomana. Työyhteisö on tuntunut mukavalta ja harjoittelijat on otettu hyvin vastaan. Töihin on kiva tulla, kun...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Anniina Haavisto(Blogi)
isto  ...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Ella Lavaste(Blogi)
markkinoinnissa ja laskutuksessa unohtamatta koulutustilaisuuksien käytännön järjestelyjä. Ensimmäinen työviikko hujahti käytännön järjestelyj...

Harjoittelijan kuulumisia (Blogi)
ä, että pystyy hyödyntämään oman alan opintojaan työtehtävissään. Työelämää varten niitä opintoja kuitenkin käydään. On ollut ilo huomata, ett...

4 digiloikkaa kunnille – tiedätkö nämä sovellukset? (Blogi)
askussa, Riihimäellä ja Uudessakaupungissa...

Miten menestyä, kun maailmankirjat ovat sekaisin?(Blogi)
kilpaillaan mikä tiimi vaihtaa nopeimmin renkaat F1-autoon (lisähyötynä, että olettavasti ihminen voi oppia renkaita vaihtaessa...

Onko meillä isoäidin mielikuva omasta kunnastamme? (Blogi)
”Do YOU have that grandmother’s vision for your employees?” kysyi Vineet Nayar vuosi sitten Nordic Business Forumissa. Isoäidin katse – väl...

Syksyn kuuma aihe: millainen on hyvä kouluympäristö lapsille?(Blogi)
oi käpertyä villasukat jalassa tai innostua yhdessä muiden kanssa jännittävistä projekteista, tutkia yhdessä kiinnostavia ilmiöitä ja oppia ry...

Konsulttielämää - Kunnat kuntoon!(Blogi)
aisesta siirtymisestä höyhensaarille. Aamulla voikin sitten olla todellinen yllätys herätä moottorisahan tai roska-auton ääneen, ja verhot ava...

Olemmeko jäämässä seinien vangeiksi?(Blogi)
p> Rakennusten salkutus Palveluohjelmien linjausten ja palveluverkkosuunnitelmien pohjalta kuntien toimitila-asiantu...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
lleet Strömsö-sote-piiristä, jossa eri tuottajat ja muut toimijat eivät lankea osaoptimoinnin houkuttelevaan ansaan vaan tarjoavat yhden luuku...

Tunnetko uusiutumisen ja tehostamisen tuskaa? − Pohdi ainakin näitä(Blogi)
Tätähän me kaikki janoamme! Energisoitukaa opeista ja oivalluksista Kun olette löytäneet kehittämise...

Olkoon kuuntelemisen taito kanssasi!(Blogi)
Kaverini jakoi taannoin Facebookissa kuvan käymästään koulutuksesta. Kuvassa oli valkokankaalle heijastettu lause "Kuinka puhua niin, e...

Tuntoaistin varassa(Blogi)
valpastuu silloin, kun tunnistaa olevansa eettisten kysymysten äärellä. Tunnistamisen taso ja käsitys eettisestä johtajuudesta vaihtelevat. K...

Korkeakouluharjoittelijana asiantuntijayrityksessä: uhkarohkeaa vai rohkeasti uteliasta?(Blogi)
skylästä käsin. Keväällä aloitan myös graduprojektin, jonka teen mahdollisesti harjoittelussa aloitetusta kehitystyöstä.  Mitä voisin s...

Miksi on niin vaikea lähteä hyvästä työpaikasta?(Blogi)
s lopulta luopumisen tarpeen ymmärtämisestä. Mutta niistä saamistani uusista ystävistäni en luovu! Anne Rintalaasiantuntija...

The smart city must be built on collaboration(Blogi)
It is a project that builds upon FCG traditional strengths: core knowledge on governance for sustainability, a cooperative approach as a key...

Satamat ja vesiväylät(Sivu)
Satamat ja vesiväylät Yhteyshenkilöt Satamien, satamarakenteiden, laitureiden ja rantarakenteiden yleis- ja rakennesuunnittelussa tarvitaan mo...

Tilauskoulutusta toiveidenne mukaan(Sivu)
Tilauskoulutusta toiveidenne mukaan Yhteyshenkilö Yhteistyö kanssamme kannattaa, koska meillä on paljon osaamista ja vuosikymmenten kokemus mo...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
Katu-, alue- ja liikenne- suunnittelu Yhteyshenkilö Laadimme suunnitelmia liikenteen, liikkumisen ja ympäristön haasteisiin vaativissakin olo...

Talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi(Sivu)
Talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi Yhteyshenkilö Talouden koulutus   Niukkoina aikoina talouden osaamisen merkitys korostuu. Kunta-ala...

Asiantuntijaklinikka Kuntamarkkinoilla(Sivu)
Asiantuntijaklinikka Kuntamarkkinoilla Osastollamme H2 on koko ajan monen alan asiantuntijoitamme paikalla. Jos sinulla on kysyttävää koulutuk...

Elinvoiman kehittäminen(Sivu)
Kestävää elinvoimaa 2020 Lisätietoja EVE-verkostohanke tukee kuntien elinvoiman kehittämistyötä ja johtamista . Eve Tervetuloa mukaan elinvoim...

FCG:n suunnitteleman Rovakadun valaistus palkittiin(Uutinen)
Rovaniemen Rovakadun ja Koskikadun kävelykadun valaistus palkittiin toukokuun alussa New Yorkissa maailman vanhimmassa valaistuskilpailussa. V...

Arvonlisäverokanta muuttuu 1.7.2010(Uutinen)
Palvelujen myynnin arvonlisäverokanta muuttuu 1.7.2010 alkaen, arvonlisäverottomat hinnat pysyvät ennallaan. 1.7.2010 tai sen jälkeen suori...

Kesä lähestyy – Saimaan kanava siirtyy uuteen aikaan(Uutinen)
Isompia laivoja, enemmän rahtia. Sulku-uudistuksen myötä Saimaalla voisi kasvattaa myös matkustaja-alusten kokoa. FCG on laatinut suunnitelman...

FCG:n asiakaslehti on ilmestynyt(Uutinen)
Vuoden ensimmäisessä lehdessä keskitytään valmistelussa olevaan sote-uudistukseen FCG-konsernin palveluvalmiuden ja tuotannon näk...

FCG mukana Väylät & Liikenne -päivillä (Uutinen)
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on mukana Suomen Tieyhdistyksen järjestämillä Väylät & Liikenne 2016  –päivillä  Tampereella...

Pooki ja Nordic Sonar tekevät mittauksia sisävesillä ja merialueilla (Uutinen)
Tiesitkö että, FCG:läisen työhuoneen ikkunan takana saattaa näyttää tältä – syysaamuiselta Saaristomereltä. Kyllä, aivan totta. Tämän näkymän...

Kiertotalous: Vähähiilistä asumista Laukaan Vuonteella(Uutinen)
Leppäveden rantamaisema Vuonteen kylässä 20 kilometrin päässä Jyväskylästä on tulevaisuudessa paikka ekologiselle elämälle. Lauka...

Blogi: Yksi tulokulma - kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Uutinen)
Kiinteistöveron tuotto on tänä vuonna reilut 1,8 miljardia euroa. Veron tuotto on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla, ja muun muassa taloustie...

Blogi: Kaupungin sydän maan alla(Uutinen)
FCG tekee parhaillaan selvitystä, jossa luodataan Helsingin maanalaisen keskustan mahdollisia tulevaisuuksia. Miten kävelytunneleita voidaan p...

Sustainable & Smart cities -tapahtuma 29.8.2019 (Uutinen)
Tervetuloa innostumaan kestävistä ja fiksuista strategioista ja liiketoiminnan uusimmista trendeistä kaupungeissa ja yrityksissä!...