Hakutulokset

Ruokapalvelut(Sivu)
et ja asiakaslähtöiset ruokapalvelut Yhteyshenkilö Asiakkaiden tarpeet palvelutuotannon keskiöön Lähitulevaisuuden haasteita ovat taloudellist...

Ruokapalvelukartoitus 2014(Uutinen)
estämään ja tarjoamaan ruokapalveluitaan nopeasti muuttuvissa ja monimutkaisissa toimintaympäristöissä. Kunta-alan keskeisiä ulkoiseen toi...

Urheilu- ja liikunta-alueet(Sivu)
uunniteltiin mm. kaksi jalkapallokenttää (joista toinen jäädytetään tekojäänä), lähiliikunta-alue sekä pienpelikenttiä. Kohde sijaitsee ositta...

Asukasmielipidekyselyt(Sivu)
kuntapalvelut -tutkimus (KAPA) Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus Räätälöidyt kyselyt 2016 Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen raportti K...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
ointi Verokonsultointi Ruokapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt ja toiminnan arviointi Kiinteistöt ja toimitilat, tekniset tukipalvelut Kou...

Työajanhallinnan tutkimus(Sivu)
uihin, mm. siivous- ja ruokapalveluihin. Työajanseurantalaite kerää tiedon henkilöstön päivän aikana eri toimintoihin käyttämästä työajasta. T...

Kuntalaiset ovat edelleen tyytyväisiä palveluihin(Uutinen)
kuntapalvelututkimukseen (KAPA) osallistui 15 kuntaa ja tulosten perusteella pian loppuva valtuustokausi ei yleisesti ole tuonut suuria muutok...

RuokaSuomi-tapahtumassa puhutaan ravitsemuksesta, ruokaturvallisuudesta ja ilmastokysymyksistä(Uutinen)
aras ilmastoteko, mitä ruokapalvelun tuottajat voivat tehdä. Ketjussa on monta vaihetta ja monta mahdollista katkokohtaa...

Tukipalvelut(Sivu)
Kiinteistöpalvelut 3.  Ruokapalvelut 4.  Talous- ja palkkahallinto 5.  ICT-palvelut 6.  Hankinnat 7.  Kuntakonsernin sisäinen yhteistyö Optima...

Ministeri Leppä: Jakamistaloudella kasvua saaristoalueille(Uutinen)
) 345 vuorokautta vapaata kapasiteettia. Kotitalouksien omistamissa muissa liikkumisvälineissä, vakituisissa asunnoissa ja koneissa on myös pa...

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?(Blogi)
lisääntyminen ammattiryhmien välillä. Esimerkiksi jos leikkaussalikapasiteetti lisääntyy, potilaita tulee hoidettavaksi osastoille entistä ene...

Maakuntauudistus: FCG käynnisti ruoka- ja puhtauspalvelujen hankkeen 12 kuntatoimijan kanssa(Uutinen)
FCG Johdon konsultointi on käynnistänyt yhdessä 12 kunnallisen organisaation kanssa hankkeen, jossa selvitetään, miten ne järjestävät ruoka- j...

Osaamisen vienti(Sivu)
vaamiseksi.  Mobiiliklinikkapalvelun hyödyt Tarjoaa korkeatasoista perusterveydenhuoltoa kustannustehokkaasti Perustuu potilaslähtöiseen ennal...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
alla uusia toimintoja vaikkapa entisille varuskunta-alueille ja tehdasympäristöille. Elinvoima- ja elinkeino-ohjelmat sekä elinkeinostrategiat...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
tutkimukset ja mittaukset Kapasiteettitarkastelut Saneeraustarpeen määrittely ja mitoitus Saneerauksen suunnittelu Toteuttamisen asiakirjojen ...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
elvitykset Puhdistamoiden kapasiteettiselvitykset Biokaasulaitoksien rejektivesien käsittelyselvitykset Massataselaskelmat ja prosessin dynaam...

Hallinto-, henkilöstö ja talousjohdon konferenssi -kilpailu(Sivu)
osallistuneille jaetaan pikapalkinto! Hallinto-, henkilöstö- ja talousjohdon konfrenssi -kisa...

Sustainable & Smart cities -kilpailu(Sivu)
e jaetaan paikan päällä pikapalkinto! Sustainable & Smart cities -kisa...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
öntekijä Ekuri, Riitta Ruokapalvelut Työntekijä Haapanen, Anne Hankinnat Työntekijä Korhonen, Sirpa Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipa...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
monipuolinen, kokenut ja kapasiteetiltaan suuri koulutuspalvelujen tarjoaja, joka järjestää noin 500 avointa tilaisuutta ja noin 100 asiakask...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
töhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelussa. Torstai 14.9. 10.30 - 10.50 Mitä tiedämme muuttajista – tutkimus- ja...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
töhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelussa. B3.1, 3. krs 11.00 – 11.45 Tulevaisuuden kunnan osien kumppanuusläht...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
töhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelussa. B3.1, 3. krs Erityisasiantuntija Arto Koski, Suomen Kuntaliitto; joh...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
töhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelussa. Torstai 14.9. 9.00 - 9.45 Siun soten alueellinen tietojärjestelmä ja...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
töhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelussa.   Torstai 14.9. 10.30 - 10.50 Mitä tiedämme muuttajista – tutkimus- ...

Ravinto- ja puhtauspalvelut (Sivu)
adun, vastuullisuuden, ruokapalvelujen johtamisen ja peruspalveluja tukevien palvelujen järjestämisen asiantuntija. Hän hallitsee erinomaisest...

Kuljetuspalvelukeskuksen toiminta(Sivu)
taympäristöön. Kuntien matkapalvelukeskukset (MPK) voivat hyödyntää teknologiaamme lisenssiperusteisesti. Koulutamme käyttäjät tuoteympäristöö...

FCG:n koulutusohjelma 2010 on ilmestynyt(Uutinen)
[Dokumentti Ruokapalvelu (915)] ...

FCG mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
>12.00 - 12.45 Kuntien ruokapalveluiden hyvät käytännöt 13.00 - 13.45 Kuntajohtaminen murroksessa -paneeli 14.00 - 14.45 CAF itsea...

Koulutuspäällikkö Pekka Etelälahti osaa tehdä laskentatoimen opiskelusta hauskaa(Uutinen)
oni saattaa suhtautua vaikkapa kirjanpitoon ja tilinpäätöksiin vaikeana aiheena. Koulutuspäällikkö Pekka Etelälahden verkkokursseilla sen sij...

FCG Internationalin Nepalin vesiprojekti on Vuoden projekti 2016 (Uutinen)
ä asukkaiden osaamisen ja kapasiteetin vahvistamisesta. Hanke toimi syyskuun 2010 ja helmikuun 2016 välisenä aikana kymmenessä piirikunnassa...

Pelillistämisellä potkua suunnitteluun(Uutinen)
a palautteen antaminen matkapalvelusta on todennäköisin motivoiva tekijä, se voisi olla yhtenä kärkenä. Eduksi on, jos sovelluksen kautta voi...

Nettipeli on uudenlainen tapa ideoida täydennysrakentamista(Uutinen)
lveluita alueelle tai vaikkapa remontin omaan taloyhtiöön.”Siltamäki on otollinen alue pilotoida täydennysrakentamisen peliä. A...

Työvoiman palvelukeskus Väylän toimintaan tehokkuutta FCG:n valmennuksella(Uutinen)
044 721 0014, pirjo.haukkapaa-haara(at)fcg.fi...

Kohti parempaa ympäristöä: Suojatiet saivat isot STOP-merkit(Uutinen)
ittaa konkreettisesti vaikkapa sitä, että koulurakennuksen peruskorjaustyömaan vieressä olevan leikkikentän keinut huputettiin. Huput laitetti...

Pooki ja Nordic Sonar tekevät mittauksia sisävesillä ja merialueilla (Uutinen)
n luotaustehtävät tai vaikkapa merimerkkien kuntoarvioinnit. Reilu kuusimetrinen alumiinivene siirtyy kotisatamastaan Turusta kätevästi traile...

Muunneltava ja kaunis päiväkoti Silva sai hyvän rakentamisen tunnustuspalkinnon (Uutinen)
muihin tarkoituksiin vaikkapa hoitokotina, jos päiväkotia ei jossain vaiheessa enää tarvita. Sisätiloissa ei ole kantavia rakenteita ja välis...

FCG tuo uutta tekniikkaa jäteveden puhdistukseen Oulussa(Uutinen)
svanut jo pidemmän aikaa, kapasiteettia ja toimintavarmuutta pyritään lisäämään. Päädyttiin tähän uuteen kalvosuodatintekniikkaan vertailussa...

Blogi: Kohennetaan kävelykaupunkia Bulevardista alkaen(Uutinen)
Nyhavn (se Kööpenhaminan kapakkasatama) erilaisine hieman repsottavine rantaravintoloineen, Päivänen kirjoittaa blogissa.Lue koko käv...

Monikeilaluotain kuvaa viuhkalla vesiväylän pohjaa(Uutinen)
mella pohjasta näkyvät jalkapalloa suuremmat esineet, kaikki kaapelit, putket, viitat, viittapainot ja poijut, Rihti luettelee. L...

FCG Hedet-tuulipuiston owner's engineer -palveluiden tuottajaksi Närpiössä – puisto tuottaa sähkön Googlelle(Uutinen)
puisto, jonka sähköntuottokapasiteetti on 81 MW. Puiston rakennustyöt käynnistyvät vuoden lopulla.  – FCG vastaa tuulipuisto...

Ratkaisuja kunnan rakennuksien kunnostukseen(Uutinen)
ennukset ’koritetaan’ vaikkapa neljään luokkaan niiden kunnon ja tarpeellisuuden mukaan. Alueiden palveluverkkoselvitys ja arvio tulevaisuuden...

Blogi: Yksi tulokulma - kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Uutinen)
atkaisuina tästä ovat vaikkapa laadukkaat kävelykeskukset ja toimivat pyöräily- ja ulkoilureittiyhteydet, joiden rakentaminen maksaa noin 100–...

Ravinto- ja puhtauspalvelut verkostohanke käynnistymässä(Uutinen)
adun, vastuullisuuden, ruokapalvelujen johtamisen ja peruspalveluja tukevien palvelujen järjestämisen asiantuntija. Hän hallitsee erinomaisest...

FCG:n laatima Ysitien kehittämissuunnitelma välille Kangasala-Orivesi valmistunut(Uutinen)
ttäviä kustannuksia. Tien kapasiteetti vaatii välitöntä parantamista sekä liikenneturvallisuuden että alueen elinkeinojen kehittymisen vuoksi...

FCG:n talotekniikka mukana Espoon Tynnyripuiston korttelihankkeessa(Uutinen)
tävä lisäys Espoon hotellikapasiteettiin.Hotelli ja asuntohotellit tulevat Kassiopeia Finlad OY:n ja Eläkevakuutusyhtiö Veri...

FCG Flowmedikin toiminnanohjausmittarit esittelyssä Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
aakuntasektorista tai vaikkapa työyhteisöviestinnästä. On tärkeää tietää elisen tilanne ja missä ollaan nyt, jotta voimme suunnitella tulevaa...

Kansallinen korjausrakentamisen ohjelma tarpeen(Blogi)
...

Yksi tulokulma: kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Blogi)
x; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; font-family: "Noto Sans", sans-se...

Missä on sosiaalihuollon paikka?(Blogi)
edote ministeri Rehulan puheenvuorosta Lääkäripäivillä. Tiedotteessa todetaan: ”Rehula korosti sosiaali- ja terveydenhuollon integraation tärk...

Mitä on laatu? Onko hyvinvoiva työntekijä paras laadun tae vai mistä on kyse?(Blogi)
cm 0pt;">Huono palvelu näkyy saman tien somemyrskynä. ”Karmea somekohu”, uutisoi Kauppalehti 26.10.2016 – muistatko, mistä somekohusta oli kys...

Onko jo aika yhtiöittää, onko se aika koskaan, jos se on, miten sen teet?(Blogi)
olla? Palvelut ovat asiakaskeskeisiä, kun ne on ensin määritelty eli tuotteistettu ja sitten on laskettu palveluille jokin arvo eli kustannus...

Arvoaan arvokkaammat yritykset(Blogi)
iminnasta luopuminen on monelle yrittäjälle ainutkertainen tapahtuma, vähän kuin ensimmäisen lapsen kasvattaminen ja maailmalle lähettäminen...

Palveluista yhteisöllisyyttä(Blogi)
oin, kun on liian myöhäistä. Perheiden elämää kontrolloivaa lastensuojelua pelätään ja sen asiakkaaksi joutuminen koetaan usein rangaistuksena...

Olemmeko jäämässä seinien vangeiksi?(Blogi)
taan entistä useammin koteihin. Emme tarvitse enää tilaa niin paljon kuin ennen eikä siihen ole edes varaa. Kun kunnan koko kiinteistömassaa e...

Vain hyvä johtaminen sitouttaa osaajat(Blogi)
aminen edistää työhyvinvointia ja saa ihmiset panostamaan työhönsä. Hyvä johtaminen ei ole itseisarvo, joka syntyy itsestään: työnantajien onk...

Kunnissa työstetään strategioita: tässä luettavaa laiturinnokkaan(Blogi)
g style="mso-bidi-font-weight: normal;">Good strategy, bad strategy. The difference and...

Yhdessä parempaa(Blogi)
etrit tai ne vihonviimeiset burpeet - saataisiin laadukkaasti loppuun. Yhteisön tulee olla toimiva ja samasta asiasta kiinnostunut, jot...

Kokoaan isompi Jakobstads centrum(Blogi)
taijamit, ovat siirtynyt samaan Black Sheepiin.  Maanantaina löysimme tiemme Wava-taideopiston komeaan Campus Allegro-rakennukseen. Med...

Valmennuspalvelut(Sivu)
Valmennuspalvelut Lisätietoja Valmennustiimi toimii konsultoinnin ja avoimen koulutuksen rajapinnalla. Kun konsulttimme auttavat organisaatioi...

Tehokkuutta projektien johtamiseen(Sivu)
Leijona-projektimalli — tehokkuutta kunta-alan projektien johtamiseen Yhteyshenkilöt Onko organisaatiosi projektien kokonaisuus hallinnassa? O...

Sote-prosessit(Sivu)
Sosiaali- ja terveyspalveluiden optimaaliset ja asiakaslähtöiset prosessit Maakuntauudistuksessa kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
KUNTIEN PALVELUT OVAT MAINETTAAN PAREMPIA Enemmistö kuntalaisista on tyytyväisiä kuntapalveluiden laatuun. Tyytyväisimpiä kuntien asukkaat ov...

Pauli Santala FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän johtajaksi(Uutinen)
Olen työskennellyt koko työurani tiiviisti asiakasrajapinnassa ja siinä olen omimmalla alueellani. Tehtävääni kuuluu saumattoman yhteistyön v...

FCG sote- ja hyvinvointitiimin webinaarisarja käynnistyy(Uutinen)
Ajankohtaiset teemat keskustelussa - tule kuulolle! Mikko Jaakonsaari haastattelee kollegoitaan ja saat taatusti tuoretta tietoa j...