Hakutulokset

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
tiyritykseksi. Syntyvä konserni on palvelutarjonnaltaan ainutlaatuinen. Siinä yhdistyvät johdon konsultointi ja koulutus, investointihankke...

Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 -verkostohanke(Sivu)
Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 -verkostohanke on käynnistynyt Yhteyshenkilöt Kaupunkien konsernijohdon verkosto kokoaa tietoa konsernijohta...

Konsernijohtaminen(Sivu)
Konsernijohtaminen Yhteyshenkilö Olemme kuntien ja yhtiöiden tukena matkalla muuttuvassa kunta-konserniviidakossa. FCG tarjoaa kattavan asiant...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
P-Tekniikka Oy jatkaa FCG-konsernissa omana yhtiönään. Suomen IP-Tekniikka Oy:n liikevaihto on runsaat 5 M€ ja sen palveluksessa on n. 70 a...

Paul Paukku FCG-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi(Uutinen)
allitus on nimittänyt FCG-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi Paul Paukun. Paukku aloittaa FCG-konsernin palveluksessa 5.1.2009 ja ottaa...

FCG yksinkertaistaa konsernirakennettaan - uusi johtoryhmä nimitetty(Uutinen)
tuminen on ollut yksi FCG-konsernin muodostamisen yhteydessä vuonna 2005 asetetuista strategisista tavoitteista. FCG:n kotimaan yhtiöt, FCG...

FCG-konserni osti bulgarialaisen ympäristökonsulttiyhtiön(Uutinen)
FCG-konsernin kansainvälinen toiminta laajenee Bulgariaan. FCG-konserni on ostanut bulgarialaisen, ympäristöalan konsultointiin ja suunnittelu...

SIPU International Ab osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
rityskauppa vahvistaa FCG-konsernin yrityskuvaa erityisesti kansainvälisen julkisen sektorin konsultoinnissa ja täydentää erinomaisesti Helsin...

FCG-konsernin alueellinen toiminta laajenee: Lahteen uusi infra- ja ympäristönsuunnittelun konsulttitoimisto(Uutinen)
FCG-konsernin FCG Infra ja ympäristö –liiketoimintaryhmä on aloittanut toimintansa Lahdessa. Lahden aluetoimistossa yhdistyvät liiketoimintary...

Konsernijohtamista nyt!(Blogi)
konsernimaisempaan suuntaan. Uuden kuntalain mukaiset omistajapolitiikan ja -ohjauksen velvoitteet alleviivaavat kunnan po...

Muutoksia FCG-konsernin yhteystiedoissa(Uutinen)
Finnish Consulting Group –konserni muuttaa uusiin toimitiloihin Helsingin Käpylään 10.9. Yhtiön Y-tunnus (1940671-3) ja puhelinnumerot säilyvä...

FCG-Akatemian yhteistyökumppaniksi HSE Executive Education(Uutinen)
FCG-konserni valitsi HSE Executive Education Oy:n yhteistyökumppanikseen konsernille räätälöityyn johtamiskoulutusohjelmaan, FCG-Akatemiaan. F...

FCG ostaa Oy Audiapro Ab:n(Uutinen)
eena on koota Kuntaliitto-konsernin yhtiöissä oleva johdon ja hallinnon kehittämisen, koulutuksen ja konsultoinnin osaaminen yhteen. Kaupan ta...

DI Mari Puoskari on valittu FCG-konsernin toimitusjohtajaksi(Uutinen)
unnittelu- ja konsultointikonserni FCG:n toimitusjohtajaksi. Puoskari seuraa tehtävässään Ari Kolehmaista, joka on ollut FCG:n konsernijohtaja...

Yksi FCG marraskuusta lähtien(Uutinen)
tuminen on ollut yksi FCG-konsernin muodostamisen yhteydessä vuonna 2005 asetetuista strategisista tavoitteista ja se toteutetaan FCG:n organi...

FCG:n konsernijohtajan kapula vaihtui Mari Puoskarille(Uutinen)
stä, eläkkeelle siirtyvää konsernijohtajaa Ari Kolehmaista ansiokkaasta työurasta FCG:n ja sen edeltäjien palveluksessa...

FCG avasi uusimman toimipaikkansa Vaasaan(Uutinen)
FCG-konserni on perustanut uusimman toimipaikkansa Vaasaan. Vaasa oli perusteltu valinta uudeksi toimipaikaksi erityisesti energia- ja ilmasto...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
ja monella toimialallaan. Konsernin palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämisee...

FCG Efeko Oy osti ISAI Consulting Oy:n(Uutinen)
nen sanoo. FCG-konserniin kuuluva FCG Efeko Oy on tunnettu erityisesti julkishallinnon konsultoinnista ja vahva toimija esimerkiksi...

FCG osti Insinööritoimisto Asplanin(Uutinen)
oimialoilla, toteaa FCG:n konsernijohtaja Ari Kolehmainen. Asplanin viimeaikaisiin referensseihin lukeutuvat esimer...

Verkostohankkeet(Sivu)
E ) Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 Tiedolla johtamisen verkostohanke (TIJO) Lastensuojelun verkostohanke Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -ver...

FCG Suunnittelukeskus kehittää kansainvälistymispalveluita(Uutinen)
nish Consulting Group Oy -konserniin kuuluvan FCG Suunnittelukeskus Oy:n kumppaniksi EU:n 6. puiteohjelman kansainväliseen tutkimus- ja tuotek...

SHQuality siirtyi yrityskaupalla FCG Efekolta Labqualitylle(Uutinen)
ty siirrettiin Labquality-konserniin. SHQuality tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollolle laadunarviointipalveluja. Toimintojen rationalisoi...

FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy yhdistyvät FCG Planeko Oy:ksi (Uutinen)
laneko Oy:n että koko FCG-konsernin osaaminen on valtakunnallisesti FCG:n asiakkaiden käytettävissä. Alueellisia toimipaikkoja FCG:llä on yhte...

Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy allekirjoittivat aiesopimuksen Opekon yhtiöittämisestä(Uutinen)
nish Consulting Group Oy -konsernia, joka on yksi Suomen suurimmista monialaisista konsulttiyrityksistä. Konsernin palvelut keskittyvät koulut...

Ari Kolehmainen FCG:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
a 1984 lähtien Kuntaliittokonsernissa eri tehtävissä, muun muassa vuosina 2000-2009 FCG:n koulutus- ja konsultointiyhtiön Efekon toimitusjohta...

Pauli Santala ja Seija Salminen FCG:n johtoryhmään (Uutinen)
FCG:n konsernihallitus on kokouksessaan 5.2.2018 nimittänyt Seija Salmisen ja Pauli Santalan FCG-konsernin johtoryhmän jäseniksi...

Johdon konsultointi(Sivu)
kuin Suomen Kuntaliitto -konserninkin asiantuntijoita. Toimintamme pohjautuu osaaviin asiantuntijatiimeihin ja tiiviiseen yhteistyöhön asiakk...

Tietoa meistä(Sivu)
man laidan valikosta. FCG-konsernin emoyhtiö on FCG Finnish Consulting Group Oy. Sen toimitusjohtaja on DI Mari Puoskari . FCG:n emoyhtiön omi...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
eydenhuollon ja koko kuntakonsernin tarpeisiin Yhteyshenkilöt Kuntien johdon tueksi on olemassa paljon sekä organisaation ulkoista että sisäis...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
sointiratkaisut koko kuntakonsernin tarpeisiin Yhteyshenkilöt Kuntien johdon tueksi on olemassa paljon sekä organisaation ulkoista että sisäis...

Suunnittelualan ylempien toimihenkilöiden lakko(Uutinen)
kon, joka koskee myös FCG-konserniin kuuluvia FCG Efeko Oy:tä, FCG Suunnittelukeskus Oy:tä ja FCG IP Tekniikka Oy:tä. Lakko alkoi tiistaina 13...

Tietoyhteiskuntavaalipaneeli Kuntamarkkinoilla – Nyt jo kolmannen kerran(Uutinen)
Finnish Consulting Group –konserniin kuuluva FCG MentorIT Oy. Lisätietoja: Tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunna...

Yrjö Halttunen FCG:n energialiiketoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
assa ja kansainvälisesti. Konsernin palveluksessa on yhteensä noin 850 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa. ...

FCG suunnittelee Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen(Uutinen)
assa ja kansainvälisesti. Konsernin palveluksessa on yhteensä yli 850 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2008 oli noin 80 miljoonaa euroa...

FCG kakkosena koulutusorganisaatioitten imagotutkimuksessa(Uutinen)
p> 1.7.2012 alkaen FCG–konsernin koulutus- ja konsultointipalveluita tarjoaa FCG Koulutus ja konsultointi Oy. ...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
jen kanssa. FCG-konserni on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä, jonka palveluissa yhdistyy ainutlaatuisen monipuoli...

FCG ja Ahola Transport yhteistyöhön uudella liiketoiminnalla (Uutinen)
FCG-konserni, Finnish Consulting Group Oy ja Ahola Transport-konserni ovat käynnistäneet 10.10.2018 päivätyillä sopimuksilla uuden l...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
u entisestään, sanoo FCG -konsernin toimitusjohtaja Ari Kolehmainen. - Sote-uudistuksessa ja sen johtamise...

Asiantuntemuksella vältetään kuntayhtiöiden karikot(Blogi)
konserniohjaus että yhtiön liiketoiminnan perusedellytykset. Juridisesti yhtiöitä ohjaa osakeyhtiölainsäädäntö, mutta yhtiön taustalla vaikut...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
li>Tämä on jatkumoa konsernimme kansainvälistymisstrategialle. FCG Finnish Consulting Group – konsernin osana FCG Prodacapo Group yhdist...

FCG osti sote-kehitysyhtiö Flowmedik Oy:n(Uutinen)
FCG-konserni on vahvistanut digiosaamistaan ostamalla sote-kehitysyhtiö Flowmedik Oy:n. Flowmedik kehittää kevyitä ja helposti räätälöitäviä t...

FCG:llä vietettiin 70-vuotisjuhlia(Uutinen)
in perjantaina 29.11.2019 konsernin 70-vuotisjuhlia ja julkistettiin samalla konsernin 70-vuotishistoriateos. FCG:llä vietettiin perjantain...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
s tulevaisuudessa, toteaa konsernijohtaja Ari Kolehmainen FCG:ltä. Yritysosto tukee FCG:n entisestäänkin merkittävää ro...

Pauli Santala FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän johtajaksi(Uutinen)
utoimistosta kohti monialakonsernia Pauli Santalan aloittaessa FCG tai pikemminkin sen edeltäjä Suunnittelu...

FCG vahvistaa johtoryhmäänsä – Päivi Allenius nimitetty markkinointijohtajaksi(Uutinen)
yritysvastuu. Tehtävä on konsernissa uusi. Allenius keskittyy yhtiön tunnettuuden rakentamiseen sekä kasvust...

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut(Sivu)
a. Tuemme kuntien ja kuntakonsernien johtoa mm. kiinteistö- ja toimitilaohjelmien laadinnassa, omaisuuden salkutuksissa, investointivaihtoehto...

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut(Sivu)
a. Tuemme kuntien ja kuntakonsernien johtoa mm. kiinteistö- ja toimitilaohjelmien laadinnassa, omaisuuden salkutuksissa, investointivaihtoehto...

Kuntaliitto ja FCG aiesopimukseen KL-Kuntarekryn siirtymisestä FCG:lle(Uutinen)
ka mukaisesti Kuntaliitto-konsernin sisällä FCG Finnish Consulting Group Oy ostaa KL-Kuntarekry Oy:n koko osakekannan. Kuntaliitto ja FCG...

FCG Flowmedik Oy:n hartiat levenevät(Uutinen)
inen on keskeinen osa FCG konsernin strategiaa.  Maailma muuttuu ja myös meidän on muututtava mikäli hal...

Kuntayhtiön suhteellinen strateginen asema – heiluttaako häntä koiraa?(Blogi)
erniyhtiöiden merkitys kasvaa. Esimerkiksi vanhassa opiskelukaupungissani Lappeenrannassa nettokäyttökustannukset ovat Suomen Kuntaliit...

Kaksoisjohtaminen ja omistajaohjaus(Sivu)
itsehallinnollisten kuntakonsernien kaksoisjohtamisen kehittämisestä ja konsultoinnista. FCG on vuosien aikana konsultoinut erityisesti eri v...

Talouden palvelut(Sivu)
ntayhtymille sekä kuntien konserniyhteisöille. Organisaation menestymiselle on välttämätöntä tuloksellinen toiminta, vaikuttavuus ja tasapaino...

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA(Sivu)
ntaryhmä tuo yli 40 % FCG-konsernin liikevaihdosta. Kansainvälisiä kehityshankkeita on toteutettu vuosien aikana tuhansia yli 150 maassa. Kans...

Talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi(Sivu)
nan, kuntayhtymän ja kuntakonsernin verotulojen sekä valtionosuuksien tarkkaa ennakkolaskentaa ja esimerkiksi maksuja määrättäessä on tunnetta...

Sote-maakuntauudistus(Sivu)
misvastuulle. Katso tästä konsernijohtaja Ari Kolehmaisen Kunta.tv -haastattelu aiheesta . Näin suuri muutos vaikuttaa Suomessa lukemattomiin ...

FCG juhli 65-vuotiasta toimintaansa(Uutinen)
tista toimintaa juhlitiin konsernin asiakastilaisuudessa torstaina 9.10.2014. 65-vuotta tulee tänä vuonna kuluneeksi MKR:n eli Maase...

FCG Internationalin Nepalin vesiprojekti on Vuoden projekti 2016 (Uutinen)
FCG-konserniin kuuluvan FCG Internationalin ”Rural Village Water Resources Management Project Phase II” voitti Vuoden projekti 2016 -kilpailun...

FCG vahvistaa tietoturvaosaamistaan(Uutinen)
ellä pyritään parantamaan konsernin valmiutta vastata toukokuussa 2018 voimaan tulevaan EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR), joka koskee kaikkia...

DI Tarja Salonen FCG:n koulutusliiketoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
FCG:n konsernihallitus on kokouksessaan 26.9.2018 valinnut DI Tarja Salosen FCG:n koulutusliiketoiminnan johtajaksi ja FCG...

Töissä FCG:llä – Projekteja pallon ympäri(Uutinen)
ssakin eri tehtävässä FCG-konsernissa, ennen kuin löysi paikkansa FCG Internationalin puolelta.  – Työtehtäviin ku...

DI, MBA Sami Kangasharju FCG Internationalin toimitusjohtajaksi (Uutinen)
vin organisaatioomme, FCG konsernin toimitusjohtaja Mari Puoskari sanoo. Sami Kangasharju siirtyy FCG:lle Elisa Videralta, jossa...

Testaa valmiutesi kuntayhtiön hallitukseen!(Blogi)
lisuuden lausua eriävä mielipide päätöksissä, jotka eivät edistä yhtiön etua. Kaksi lisäpistettä niin ikään siitä, jos mainitsit vastuusta ker...

Ankkavaaran ja Hanhilinnan kuntayhtiö (Blogi)
strong> Ankka Oy:n kirjanpitoa ja verotusta. Tarkastettuaan kirjanpidon ja perehdyttyään hallituksen kokousten pöytäkirjoihin Vaakku lähti kes...

FCG Efeko konsultoinnin kärjessä(Uutinen)
FCG Efeko sijoittui konsultoinnin ykkösnimeksi Talouselämä -lehden teettämässä tutkimuksessa, jossa arvioitiin 46 kansallista ja kansainvälist...

Suunnittelualan lakko päättyi(Uutinen)
Insinööri- ja suunnittelutoimistojen 13.11. alkanut lakko päättyi perjantaina 23.11. SKOL ry:n ja YTN:n välinen ylempien toimihenkilöiden työ...

Infra ja ympäristö, avoimet työpaikat 19.12.2007(Uutinen)
Haetaan Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektorille johtajaa ja hankekehitystoimialan johtajaa sekä arkkitehtitoimistoja...

Talous- ja rahoitusfoorumiin ennätysmäärä osallistujia(Uutinen)
FCG Efeko Oy:n järjestämään kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumiin osallistuu ennatysmäärä osallistujia. Vuoden merkittävimpiin kunta-alan...

FCG Consulting People -lehti ilmestyi(Uutinen)
Tuoreessa sidosryhmälehdessämme asiaa mm. FCG Planeko Oy:stä, kuntauudistusten johtamisesta ja kansainvälisen kehityskonsultoinnin haasteista...

FCG mukana palkitussa Vuoden silta 2008 –hankkeessa (Uutinen)
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja sen sillanrakennusjaosto myönsi maaliskuun alussa Vuoden silta 2008 –tunnuspalkinnon Keravan kaupunki...

Anders Olin SIPU International AB:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
FCG International Oy:n tytäryhtiön, ruotsalaisen SIPU International AB:n toimitusjohtaja Björn Begtsonin seuraajaksi on valittu yhtiön nykyine...

Kevättapahtumat FCG:n toimipaikoissa(Uutinen)
Järjestämme kevään aikana neljä asiakastapahtumaa alueellisissa toimipaikoissamme. Alueellisista tapahtumista ensimmäinen järjestettiin 22...

Marlene Fuentes FCG:n Uuden-Seelannin yhtiön toimitusjohtajaksi(Uutinen)
M.Sc Marlene C. Fuentes on nimitetty FCG International Oy:n Uuden-Seelannin tytäryhtiön Anzdec Ltd:n toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtäväs...

Matti Ojalalle vesi- ja viemälaitosyhdistyksen kultainen ansiomerkki(Uutinen)
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys on myöntänyt kultaisen ansiomerkin FCG Planeko Oy:n toimitusjohtaja Matti Ojalalle. Ansiomerkki ojennettiin Kuo...

FCG mukana syksyn messuilla, näyttelyissä ja tapahtumissa (Uutinen)
Olemme mukana seuraavissa syksyn tapahtumissa: Kuntamarkkinat 2008 -messut, Nordrocs 2008 -tapahtuma sekä Väylät ja Liikenne 2008 -tapahtuma...

FCG Efeko paras kouluttaja(Uutinen)
FCG Efeko arviointiin Suomen parhaaksi kouluttajaksi Corporate Image Oy:n toteuttamassa ja Talouselämä-lehden (27/2008) julkistamassa koulutus...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
KUNTIEN PALVELUT OVAT MAINETTAAN PAREMPIA Enemmistö kuntalaisista on tyytyväisiä kuntapalveluiden laatuun. Tyytyväisimpiä kuntien asukkaat ov...

Kaupunkirakenne aiheena FCG Planekon aamiaisseminaarissa(Uutinen)
FCG Planeko Oy järjesti FCG-talolla Helsingin Käpylässä 3.12. aamiaisseminaarin teemalla ”Sortuva kaupunkirakenne – mitä sen jälkeen?”. Aihees...

FCG Planekon laatima kaava palkittiin(Uutinen)
FCG Planeko Oy:n laatima Sulkavan kunnan Partalansaaren rantaosayleiskaava on valittu vuoden kaavatyöksi Etelä-Savossa. Valinnan teki Etelä-Sa...

FCG Efekolle yksinomainen käyttöoikeus useaan sairaanhoidon tuotteeseen(Uutinen)
FCG Efeko ja Kuntaliitto ovat allekirjoittaneet sopimukseen erikoissairaanhoidon tuotteistuksen standardointia (Nord DRG), vanhusten hoitoisuu...

FCG Planekon suunnittelemasta meluseinästä vuoden betonirakenne(Uutinen)
Helsingin Vuosaaren sataman meluseinä on valittu vuoden parhaaksi betonirakenteeksi. Meluseinä palkittiin taitavasta ja vaativasta arkkitehti...

Hankintalaki aiheena FCG:n aamiaisseminaarissa(Uutinen)
FCG:n aamiaisseminaarien sarja jatkui 13.2. Helsingissä järjestetyllä jätehuoltoon ja ympäristökonsultointiin liittyvällä aiheella. Tällä kerr...

FCG:n asiakaslehden uusi numero on ilmestynyt (Uutinen)
FCG Consulting People –lehden vuoden 2009 ensimmäisessä numerossa teemana ovat FCG:n koulutuspalvelut kotimaassa ja kansainvälisesti. Tutus...

FCG Efeko ja FCG MentorIT valtion puitesopimustoimittajaksi johdon konsultointipalveluissa(Uutinen)
FCG Efeko ja FCG MentorIT on valittu valtion hankintayksiköille suunnattujen johdon konsultointipalveluiden puitesopimustoimittajaksi Hansel O...

FCG:n suunnitteleman Rovakadun valaistus palkittiin(Uutinen)
Rovaniemen Rovakadun ja Koskikadun kävelykadun valaistus palkittiin toukokuun alussa New Yorkissa maailman vanhimmassa valaistuskilpailussa. V...

FCG mukana messuilla(Uutinen)
FCG osallistuu toukokuussa Yhdyskuntatekniikka 09 –näyttelyyn Tampereella, Kaivos-Gruva 09 –messuille Oulussa ja Terveydenhuollon ATK-päiville...

FCG julkaisi YT 2009 -messuilla ilmaisen palvelun vesihuoltolaitoksille(Uutinen)
FCG julkaisi YT 2009 -messuilla vesi- ja ympäristöalan ohjelmistojen tukipalvelusivuston, jonka kautta on saatavilla mm. demoversio vesihuolto...

FCG laati selvityksen Espoo–Lohja -kaupunkiradasta(Uutinen)
FCG laati Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan kunnille kehityskuvan Espoo–Lohja -kaupunkiradan ja sen varren maankäytön kehittämisestä. Sel...

FCG Kuntamarkkinoilla 2009(Uutinen)
FCG on jälleen mukana Kuntamarkkinoilla, jotka pidetään 9.-10.9.09. Kuntatalolla (Toinen linja 14). Meidät löydät näyttelyalueelta paikalt...

FCG Kuntamarkkinoilla 2009, seminaariaineistot(Uutinen)
Keskiviikko 9.9.09 14.15 - 14.45 SOIHTU: Sosiaalipalvelujen tuotteistuksen periaatteet, Professori, tutkimusjohtaja...

FCG:n asiakaslehden uusi numero on ilmestynyt (Uutinen)
FCG Consulting People -lehden teema on Yksi FCG. Tutustu lehteemme alla olevasta linkistä. Lehti on pdf-muodossa. [Dokumentti FCG...

Kakolanmäki voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon(Uutinen)
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle ja siihen liittyvälle lämpöpumppu- ja biokaasulaitokselle on myönnetty vuoden 2009 RIL-palkinto. Kakolanmäe...

FCG:n koulutusohjelma 2010 on ilmestynyt(Uutinen)
Voit nyt tutustua ensi vuoden koulutustarjontaamme. [Dokumentti Koulutus- ja konsultointituotteet 2010 (905)] Vuosiohjelma os...

FCG toivottaa hyvää joulua!(Uutinen)
Tänä vuonna olemme lahjoittaneet joululahjoihin varatut rahat Nepalin kylien vedenhankinnan ja kuivakäymälöiden rakentamisen tukemiseen...

FCG Planekon asiakaspalautekyselyt (Uutinen)
FCG Planekon sähköisiin asiakaspalautekyselyihin heinä-joulukuussa 2009 vastanneiden kesken arvottiin Leatherman-työkalu. Kiitokset palautt...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä otti vuoden 2010 alussa käyttöön avoimen lähdekoodin ohjelmistoon perustuvan Internet-pohjaisen VEHU-ku...

Elinvoimainen kunta asiakaslehden teemana(Uutinen)
FCG:n tuoreen asiakaslehden teemana on kuntajohtamisen kehittäminen ja elinvoimainen kunta. Kunnissa on parhaillaan menossa kiinnostava uud...

FCG mukana Infra 2010 -messuilla (Uutinen)
FCG osallistuu Infra 2010 –seminaariin Wanhassa Satamassa torstaina 11.3.2010. Meidät löydät osastolta E26. Tule myös kuuntelemaan FCG...

FCG Turun kaupungin suunnittelupalveluiden puitesopimuskonsultiksi (Uutinen)
Turun kaupunki kilpailutti suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden puitesopimuskonsultteja toimialakohtaisesti. FCG menestyi kilpailussa erino...

Sipoonrannan infra- ja geosuunnitteluun jatkosopimus(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group Oy sai Sipoonranta Oy:ltä Sipoonrannan infra- ja geosuunnittelun jatkosopimuksen. Se nostaa kokonaissopimuksemme...

Nimityksiä FCG:llä(Uutinen)
Vuoden 2010 alussa on FCG:llä nimitetty aluepäälliköitä ja toimialajohtajia. Koulutuspäällikkö Timo Karine on nimitetty FCG:n Lappee...

FCG:n vuosikertomus 2009 on ilmestynyt(Uutinen)
FCG:n vuosikertomus 2009 on saatavilla pdf-tiedostona:...

FCG ja SNKK järjestävät kilpailun kaupunkikeskustojen kehittämisestä(Uutinen)
Viime vuosina on käyty keskusteluja kaupunkikeskustojen ja erilaisten kauppakeskusten kovenevasta keskinäisestä kilpailusta. Kauppakeskusten v...

Arvonlisäverokanta muuttuu 1.7.2010(Uutinen)
Palvelujen myynnin arvonlisäverokanta muuttuu 1.7.2010 alkaen, arvonlisäverottomat hinnat pysyvät ennallaan. 1.7.2010 tai sen jälkeen suori...

Linjanvetoa VI -seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group Oy osallistuu Linjanvetoa -seminaariin Mikkelissä 31.8. - 1.9.2010. Valtakunnallinen Linjanvetoa VI käsittele...

FCG jälleen koulutuksen kärkinimi(Uutinen)
FCG sijoittui jälleen kärkinimiin koulutusorganisaatioiden imagotutkimuksessa 2010. FCG sijoittui jälleen kärkinimiin koulutusorganisaatioi...

FCG mukana Kuntamarkkinoilla 2010(Uutinen)
FCG on jälleen mukana Kuntamarkkinoilla 15. - 16.9.2010. Tule tutustumaan ständiimme osastolla 2.33 (2. krs.) ja laajaan seminaarit...

Tuoreen FCG:n sidosryhmälehden teemana on Alueellinen FCG.(Uutinen)
Lehdessä on asiaa mm. asiakkaistamme ja heidän kanssaan toteutettamistamme monenlaisista projekteista eri puolella Suomea ja maailmaa...

Miroslava Todorova Povvik AD:n toimitusjohtajaksi 1.1.2011(Uutinen)
Varatoimitusjohtaja Miroslava Todorova on nimitetty FCG:n Bulgariassa toimivan tytäryhtiö Povvikin AD:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2011...

Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG:n koulutus- ja konsulttitoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
KTM Katrina Harjuhahto-Madetoja on kutsuttu vetämään FCG Finnish Consulting Group Oy:n Koulutus ja konsultointi -liiketoimintaa. Hän aloittaa...

FCG toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua(Uutinen)
...

MATERNAn ja FCG:n välinen yhteistyö vahvistuu - MATERNA ulkoistaa koulutusmyynnin FCG:lle(Uutinen)
MATERNA Information & Communications Oy on ulkoistanut ITIL®-koulutustensa myynnin ja markkinoinnin sekä koulutusten järjestelyt FCG Finnish C...

Ari Kolehmainen Kunta.tv:n haastattelussa(Uutinen)
FCG:n tuore toimitusjohtaja Ari Kolehmainen Kunta.tv:n haastattelu...

Vuoden ensimmäinen FCG Consulting People on ilmestynyt.(Uutinen)
FCG:n sidosryhmälehden teemana on kuntajohtamisen kehittäminen. [Dokumentti FCG Consulting People 1/2011 (1108)] ...

Seppo Arvio FCG:n Lapin aluepäälliköksi(Uutinen)
Suunnittelupäällikkö Seppo Arvio on nimitetty FCG Finnish Consulting Group Oy:n Lapin alueen ja Rovaniemen toimipaikan aluepäälliköksi. Arvio...

Suunnitelmien energiakulutus ja hiilitase selville Ave Carbon -mallilla(Uutinen)
Kehittämämme AVE CARBON -mallin avulla voidaan maankäyön suunnitelmien energiankulutusta ja hiilitasetta havainnoida suunnittelun yhteydessä...

Ilmoitus evaluaatiosta(Uutinen)
Oletko ollut UM:n kautta apulaisasiantuntijana tai JPO:na YK-järjestelmässä, CGIAR:ssa tai Maailmanpankissa? Ota yhteyttä! Ulkoasianminis...

FCG:n Fingrid Oyj:lle laatima YVA palkittiin vuoden parhaana(Uutinen)
YVA ry on myöntänyt Hyvä-YVA -palkinnon Fingrid Oyj:lle sen tekemästä Ventusneva (Kokkola) – Pyhänselkä (Muhos) 400 kV:n voimajohtohankkeen ym...

FCG:n vuosikertomus 2010 on ilmestynyt(Uutinen)
Lataa vuosikertomus alla olevasta linkistä: [Dokumentti FCG Vuosikertomus 2010 (1130)] ...

FCG toivottaa asiakkailleen hyvää kesää!(Uutinen)
...

Suunnittelukilpailu toi uusia näkökulmia liikennesuunnitteluun(Uutinen)
FCG osallistui Liikenneviraston järjestämään Suunnittelun ideakilpailuun, jossa löytyi uusia näkökulmia liikennesuunnitteluun. Lue lisää...

Syksyn FCG Consulting People on ilmestynyt(Uutinen)
FCG:n sidosryhmälehden teemana ovat kuntajohtajuus murroksessa ja kokonaissuunnittelu. [Dokumentti FCG Consulting People 2/2011 (1144)]...

FCG julkishallinnon muutoksen tukena(Uutinen)
Katso FCG:n haastattelu Kunta.tv:stä. FCG Finnish Consulting Group Oy tukee konsultointi- ja koulutuspalveluillaan julkishallintoa ja erity...

FCG:n laboratoriotoiminta siirtyy Novalabille(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group Oy on myynyt vesilaboratoriotoimintansa Novalab Oy:lle. Kaupan myötä FCG:n analyysitoiminta siirtyy Novalabille 1...

FCG toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua!(Uutinen)
...

FCG:n asiakaslehti 1/2012 on ilmestynyt(Uutinen)
Tutustu tuoreeseen julkaisuumme! Lehdessämme on tällä kerralla asiaa muun muassa kuntamuutoksesta ja verkkojulkisuudesta. Esillä on jälleen...

MAKLI ry palkitsi FCG:n koulutustoiminnan(Uutinen)
Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry palkitsi FCG:n koulutustoiminnan Mittaripysti nro 21:llä. Vuosittain...

FCG kehittää paikkamallisovellusta VTT:n kanssa(Uutinen)
FCG ja VTT ovat tehneet yhteistyötä paikkamallintamista hyödyntävän suunnittelun kehittämisessä. Paikkamallintamisen avulla voit tarkastell...

FCG:n vuosikertomus 2011 on ilmestynyt(Uutinen)
FCG:n vuosikertomus 2011 on saatavilla pdf-tiedostona. [Dokumentti FCG vuosikertomus 2011 (1192)] ...

FCG toivottaa asiakkailleen hyvää kesää!(Uutinen)
...

FCG mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
FCG osallistuu Kuntamarkkinoille myös tänä vuonna. Kuntamarkkinat pidetään Helsingissä Kuntatalolla 12.–13.9.2012. Tule tapaamaan m...

FCG opens a new representative office in Serbia(Uutinen)
FCG has opened a new Representative Office in Belgrade, Serbia. The new office is currently the company’s fifth overseas and was established t...

FCG:n asiakaslehti FCG Consulting People on ilmestynyt(Uutinen)
Tutustu FCG-lehteen verkossa. [Dokumentti FCG Consulting People 2/2012 (...

Tervetuloa Varhaiskasvatusmessuille 5.10.(Uutinen)
FCG Koulutus ja konsultointi on mukana Varhaiskasvatusmessuilla perjantaina 5.10. Helsingin Wanhassa Satamassa. Löydät meidät E8-osastolta...

FCG tarjoaa laadukasta koulutusta luottamushenkilöille eri puolilla maata(Uutinen)
Uuden valtuustokauden alkaessa FCG järjestää monipuolista koulutusta luottamushenkilöille yhteistyössä Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa. ...

Kuntalaiset ovat edelleen tyytyväisiä palveluihin(Uutinen)
FCG selvitti käsityksiä 15 kaupungin ja kunnan palveluista. Kuntalaisten tyytyväisyyttä on seurattu jo lähes 30 vuotta. Espoo, Forss...

Vuoden 2013 koulutusohjelma on julkaistu(Uutinen)
FCG Koulutuspalveluiden vuoden 2013 koulutusohjelma on julkaistu osoitteessa...

FCG köper Oy Audiapro Ab(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group Oy köper utbildnings- och konsultbolaget Oy Audiapro Ab:s hela aktiestock av Oy Audiator Ab och samtidigt övergår...

FCG toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua!(Uutinen)
FCG toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua!...

Tutustu vuoden 2013 koulutusohjelmaan (Uutinen)
Tutustu FCGn ajankohtaiseen koulutustarjontaan osoitteessa www.fcg.fi/koulutus t...

FCG yhteistyöhön QlikTechin kanssa(Uutinen)
FCG on tehnyt jälleenmyynti­sopimuksen johtavan liiketoimintatiedon hallinnan ohjelmistoyrityksen QlikTechin kanssa. FCG on tehnyt jälleenm...

FCG konsultoi rakennustarkastajia hallirakenteiden turvallisuuskysymyksissä(Uutinen)
Kuntaliitto on julkaissut kuntien rakennustarkastajille tiedotteen, jossa kerrotaan maanantaina 25.2.2013 avattavasta, hallirakenteiden turval...

FCG Education webpage is now open(Uutinen)
FCG Education has opened its webpage for international customers interested in Finnish education and especially FCG’s services in this field...

FCG:n vuosikertomus on ilmestynyt(Uutinen)
Lataa vuosikertomus alla olevasta linkistä [Dokumentti FCG vuosikertomus 2012 (1266)] ...

Katso tuore FCG:n esittelyvideo(Uutinen)
Tutustu FCG:n tuoreeseen esittelyvideoon...

Muutoksia FCG-yhtiöiden nimissä(Uutinen)
FCG:n tytäryhtiöitten nimissä tapahtuu 1.7.2013 seuraavat muutokset: FCG Tietojohtaminen Oy muuttuu FCG Konsultointi Oy:ksi (englanniksi FC...

FCG acquires engineering office Asplan(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group Ltd has acquired the entire share capital of the engineering office Asplan Oy Insinööritoimisto in a transaction...

FCG:n asiakaslehti on ilmestynyt(Uutinen)
Tutustu FCG-lehteen verkossa [Dokumentti FCG Consulting People 2...

Kuvia FCG:n asiakastilaisuudesta 10.10.2013(Uutinen)
Perinteistä FCG-iltaa vietettiin FCG-talolla Käpylässä torstaina 10.10. FCG:n toimitusjohtaja Ari Kolehmaisen avauspuheen jälkeen i...

Ajankohtaisartikkeli kuntien yhtiöittämisvelvoitteesta(Uutinen)
Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle esityksen kuntalain muuttamisesta siten, että kunnan tulee yhtiöittää sellainen toiminta, jossa se toi...

Innostu 2014 tarjonnastamme - ensi vuoden koulutukset nyt verkossa!(Uutinen)
Tutustu koulutustarjontaamme täällä:www.fcg.fi/koulutus...

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä(Uutinen)
Johtavat koulutusvientiyritykset tiiviimpään kumppanuuteen Tehostaakseen koulutusalan vientiä merkittävimmät suomalaiset koulutusvientiyrit...

FCG, Sanoma and EduCluster Finland join forces to boost Finnish learning knowhow internationally(Uutinen)
Today Sanoma, EduCluster Finland and FCG Finnish Consulting Group, announced a strategic alliance to leverage growth of Finnish learning k...

Ensimmäiset sertifioidut kuntapuheenjohtajat valmistuivat(Uutinen)
Kuntaliitto on kumppaniensa FCG:n ja Kevan kanssa kehittänyt kuntien poliittisen johtamisen tukemiseksi KPJ-johtamiskoulutuksen ja sertifi...

Hyvä Joulumieli -keräys(Uutinen)
FCG on lahjoittanut joulurahaa SPR:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä Joulumieli -keräykseen. Keräys järjestetään kotimaan vähävarais...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
kan asiantuntijat ja muut konsernin laaja-alaiset osaajaresurssit käytetään hyödyksi, kun teemme asiakkaalle kestävän kehityksen suunnitelmia ...

LVIA-suunnittelu(Sivu)
1.10.2013 lähtien osa FCG-konsernia ja uusi osoitteemme on voimassa 25.10.2013 alkaen. Asplanin vaativien kohteiden suunnitteluun liittyvä osa...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
. Käytössämme on koko FCG konsernin henkilöstö ja toimipisteet, niin ulkomailla kuin Suomessakin. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä saamaan t...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
kan asiantuntijat ja muut konsernin laaja-alaiset osaajaresurssit käytetään hyödyksi, kun teemme asiakkaalle kestävän kehityksen suunnitelmia ...

Jäähdytys- ja geoenergiasuunnittelu(Sivu)
1.10.2013 lähtien osa FCG-konsernia ja uusi osoitteemme on voimassa 25.10.2013 alkaen. Asplanin vaativien kohteiden suunnitteluun liittyvä osa...

Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri(Sivu)
  Hyödynnämme Kuntaliitto-konsernin ja yhteistyökumppaniemme laajaa osaamista ja samalla tuoreinta asiantuntemusta ja tietoa. Tutustu ja ilmoi...

Sertifikaattiohjelmat(Sivu)
senille ja johdolle sekä konserniohjauksen tehtävissä toimiville) Suomen Kuntaliitto myöntää osallistujille kuntajohtamisen sertifikaatin, ku...

FCG ohjelmistot(Sivu)
eydenhuollon ja koko kuntakonsernin tarpeisiin Tietomallintaminen: palvelut suunnittelutiedon hallintaan...

Yhtiöittämisprosessi(Sivu)
tämisprosesseihin ja kuntakonserninen analysointiin ja organisointiin. Kuntalaki edellyttää, että kuntatoimijoiden tulee yhtiöittää toiminta, ...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
ulmia: 1. Kunnan tai kuntakonsernin optimaalinen palveluiden organisointi ja organisoituminen • Hallintomallivaihtoehdot:      o Kunnan oma to...

Tukipalvelut(Sivu)
ut 6.  Hankinnat 7.  Kuntakonsernin sisäinen yhteistyö Optimaaliset tukipalvelut Työntekijä Haapasalo, Kimmo Talous Työntekijä Ekuri, Riitta H...

FCG OHJELMISTOT(Sivu)
eydenhuollon ja koko kuntakonsernin tarpeisiin Tietomallintaminen: palvelut suunnittelutiedon hallintaan...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
rotuloihin ja muihin kuntakonsernin tuloihin voidaan arvioida ja mallintaa helposti ja entistä tarkemmin. Työkalu kokoaa arvioinnin tulokset h...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
rotuloihin ja muihin kuntakonsernin tuloihin voidaan arvioida ja mallintaa helposti ja entistä tarkemmin. Työkalu kokoaa arvioinnin tulokset h...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
rotuloihin ja muihin kuntakonsernin tuloihin voidaan arvioida ja mallintaa helposti ja entistä tarkemmin. Työkalu kokoaa arvioinnin tulokset h...

Kuntien asukasviestintäkysely: Tietoa toivotaan edelleen myös paperimuodossa(Uutinen)
set selviävät Kuntaliitto-konserniin kuuluvan FCG:n Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa ja Loviisassa syksyllä toteuttamassa kyselyssä...

Kuntien tietotekniikkakartoitus: menot pienenevät(Uutinen)
untaliiton ja Kuntaliitto-konserniin kuuluvan FCG Finnish Consulting Groupin yhteistyönä. Kartoitus sai valtionavustusta osana Kuntasektorin k...

Peruskouluissa keskimäärin kaksi tietokonetta seitsemää oppilasta kohden(Uutinen)
untaliiton ja Kuntaliitto-konserniin kuuluvan FCG Finnish Consulting Groupin yhteistyönä. Kartoitus sai valtionavustusta osana Kuntasektorin k...

3. kurssi Kuntaliiton sertifioimia KPJ-puheenjohtajia valmistui(Uutinen)
stelmä, kuntayhteisön ja -konsernin sekä poliittisten prosessien johtaminenUudistuva kunta globaalissa ja kansallisessa toimintaympär...

Kari Lappalainen FCG:n konsultointiliiketoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
ppalainen toimii myös FCG-konsernin johtoryhmän jäsenenä.FCG osti Datawell Oy:n osakekannan ja sen pohjoismaiset tytäryhtiöt...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
huollon osaamisen tiimiä, konsernijohtaja Ari Kolehmainen toteaa.FCG:n pitemmän aikavälin tavoitteena...

FCG:n asiakaslehti on ilmestynyt(Uutinen)
aan sote-uudistukseen FCG-konsernin palveluvalmiuden ja tuotannon näkökulmasta. Ajankohtaista asiaa myös Sodankylän bioenergiaratkaisuista ja...

FCG:n talonrakentamisen projektinjohto- ja valvontapalvelut ISS Prokolle(Uutinen)
ISS Proko on sopinut FCG-konserniin kuuluvan FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa talonrakentamisen projektinjohtamiseen ja valvontapalve...

Marita Lehikoinen FCG Kuntarekryn vt. toimitusjohtajaksi(Uutinen)
arekryn palveluihin”, FCG-konsernin toimitusjohtaja Ari Kolehmainen toteaa. ”FCG on kuntakentän johtava konsulttitalo. Yrityk...

Pääministeri Sipilä yritysvierailulla FCG:llä(Uutinen)
la, Jari Marttinen, FCG:n konsernijohtaja Ari Kolehmainen sekä MAPGETS-alustaratkaisua esittelevä Heikki Rajasalo. Kuva: Eev...

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa!(Uutinen)
nbsp;strategiaperusteisen konsernin ja verkostojen johtaminen  » muutoksen hallinta ja muutoksessa johtaminen » poliitt...

Kunta.tv:n haastattelusarja alkaa: FCG maakuntauudistuksen tukena(Uutinen)
tv:n haastattelussa FCG:n konsernijohtaja Ari Kolehmainen nimeää edellytyksiä, joilla maakuntauudistus viedään läpi onnistuneesti. Kolehmainen...

DI Tommi Patanen vetämään FCG:n konsultointiliiketoimintaa(Uutinen)
n tehtävässään myös FCG:n konsernijohtoryhmän jäsen. Patanen aloittaa tehtävässään 27.2.2017.Tommi Patanen siirtyy FCG:lle T...

FCG ja HY+ yhteistyöhön suomalaisen koulutusosaamisen jakamiseksi(Uutinen)
ana Suutarinen sekä FCG:n konsernijohtaja Ari Kolehmainen.Lisätietoja:FCG Finnish Consult...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
suunnitteluun keskittynyt konserni. Yhtiön omistaa Kuntaliitto Holding Oy. FCG on kotimaassa vahvasti sitoutunut a...

Kuntarekry maakuntauudistuksen rekrytointikanavaksi(Uutinen)
uodessa. FCG-konserni tarjoaa Suomen monialaisimpana konsultointi- ja kehittämisyhtiönä kokonaisvaltaisen muutostuen, joka varmis...

FCG ostaa Rakennussuunnittelu Miraplan Oy:n(Uutinen)
raplan siirtyy osaksi FCG-konsernia 1.7.2017 alkaen ja samassa yhteydessä sen nimi muuttuu FCG Miraplan Oy:ksi. Kaupan myötä FCG:lle siirtyvät...

FinDRG-hanke tuottaa asiakasryhmittelyn sosiaalipalveluihin(Uutinen)
FinDRG on Kuntaliitto-konsernin käynnistämä verkostohanke. Hanketta koordinoi FCG Konsultointi, jonka asiantuntijat tuottavat sisältöä yht...

Tiesitkö että: FCG toimi viime vuonna 77 maassa(Uutinen)
in 40 prosenttia koko FCG-konsernin liiketoiminnasta tuli kansainvälisten tytäryhtiöiden paikallisen toiminnan tai kansainvälisten kehityshank...

Teollisuusrakentamisen palvelut yhden katon alta(Uutinen)
Miraplanista tuli osa FCG-konsernia.FCG Miraplanilla on vuosikymmenten kokemus suomalaisesta teollisuusrakentamisesta. Yritys on toteu...

FCG-illassa juhlittiin 50-vuotista kansainvälistä toimintaamme(Uutinen)
Teemat olivat esillä myös konsernijohtaja Ari Kolehmaisen ja FCG:n liiketoimintaryhmien edustajien Anette Vaini-Antil...

134 kunta-alan esimiestä sai EKJ-sertifikaatin(Uutinen)
style="">Kuntien ja kuntakonsernien rakennemuutokset, maakunta- ja soteuudistus sekä toimintaympäristöstä kumpuavat uudistamistarpeet edellyt...

TÖISSÄ FCG:llä: FCG Akatemia kouluttaa projektijohtamisen huippuosaajia(Uutinen)
Eeva-Riikka Bossmann, FCG-konsernin tietoturvapäällikkö Vesa Nyman ja FCG Konsultoinnin erityisasiantuntija Auli Karttunen opiskelivat yhdessä...

FCG yhteistyöhön Laatukeskuksen kanssa(Uutinen)
>Tani Järvinen ja FCG-konsernin toimitusjohtaja Ari Kolehmainen...

Timo Läksy FCG:n Turun aluepäälliköksi(Uutinen)
tijaa – vahvistettuna FCG-konsernin yhteensä 750 osaajalla kotimaassa ja kansavälisesti. FCG Finnish Consulting Groupin omistaa Kuntaliitto Ho...

Aki Keskinen FCG:n Kaakkois-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
hdon konsultoinnista. FCG-konsernissa työskentelee 750 asiantuntijaa kotimaassa ja kansavälisesti. FCG Finnish Consulting Groupin omistaa Kunt...

FCG-tarina esillä Aalto-yliopiston Fabian Ahvenaisen rahaston apurahatilaisuudessa(Uutinen)
lto-yliopistolta ja FCG:n konsernijohtaja Ari Kolehmainen Fabian Ahvenaisen muotokuvan edustalla...

FCG-asiakasiltamat Käpylässä 4.10.(Uutinen)
ä vuonna iltama-teemalla. Konsernijohtaja Ari Kolehmaisen tervetulosanojen ja liiketoimintaryhmien edustajien (Jari M...

FCG on myynyt Prodacapo Groupin LOGEX Groupille(Uutinen)
sijaitsee Amsterdamissa. Konserni syntyi LOGEXin, Prodacapon ja Ivbarin yhdistyessä ja sillä on toimipaikkoja Alankomaissa, Suomessa, Ruotsis...

FCG:n Turun toimisto vietti tupaantuliaisia Satamakadulla(Uutinen)
"aloha-editing-p">FCG-konsernin terveiset Turkuun toimi toimitusjohtaja Ari Kolehmainen...

Joakim Ingves FCG:n Länsi-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
tijaa – vahvistettuna FCG-konsernin yhteensä 750 osaajalla kotimaassa ja kansavälisesti. FCG Finnish Consulting Groupin omistaa Kuntaliitto Ho...

FCG Consulting People 1/2019: Paljon ajankohtaista asiaa tuoreessa asiakaslehdessä(Uutinen)
i tehnyt. Näin kertoo FCG-konsernin uusi toimitusjohtaja Mari Puoskari astuttuaan tehtäväänsä. Lue Puoskarin henkilöhaastattelu ja paljon muut...

Karoliina Joensuu on aloittanut energia, vesi ja ympäristö -palvelualueen johtajana (Uutinen)
style="">- Odotan innolla konsernin strategiaprosessin käynnistymistä ja siitä seuraavia askeleita omalle palvelualueellemme. Monet toimialat...

Töissä FCG:llä – Mittamies merillä(Uutinen)
a on monipuolinen osa FCG-konsernia. Se kattaa rakennusalan tarjontaa rakennustekniikasta sisäilman tutkintaan ja aina merenpohjan tutkimuksee...

FCG ostaa saksalaisen Pohl Consulting & Associates GmbH:n (Uutinen)
-alue edustaa n. 35 % FCG-konsernin liikevaihdosta. FCG:llä on tytäryhtiöt Uudessa Seelannissa, Singaporessa, Keniassa, Bulgariassa sekä Ruots...

FCG:lle perustettiin järjestyksessään Suomen 200. henkilöstörahasto(Uutinen)
tamisohjelman, joka tukee konsernin strategian toteuttamista ja on henkilöstölle ehdoiltaan houkutteleva.- Päädyimme perusta...

Opiskelijatyö FCG:n näkymistä Afrikan markkinoilla palkittu Singaporessa(Uutinen)
muotoiltu. Valtava kiitos konsernimme puolesta kaikille osallistujille,” sanoo FCG:n kehityskonsultoinnista vastaava johtaja Sami Kangasharju...

Kuntien talouspäälliköiden puntit eivät tutise(Blogi)
aiken kukkuraksi kuntavaalit voivat heilauttaa tilannetta mihin suuntaan tahansa. Kylmähermoinen pitää ku...

Miten uusi kuntalaki vahvistaa luottamushenkilöjohtamista? (Blogi)
kea muun muassa konsernijohtamisen korostuminen, alijäämän kattamisääntelyn tiukentumisen sekä sähköisen päätöksenteon edellytyksien lisäämise...

Sitä saa mitä mittaa(Blogi)
topalveluita jne. Kokonaisuuden ratkaisujen tulisi lopulta johtaa siihen, että toiminnan kustannusvaikuttavuus saadaan mahdollisimman hyväksi...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Anniina Haavisto(Blogi)
ontekstissa. Tarkoituksena on saada gradu valmiiksi kevääseen mennessä ja sitten onkin juhlan aika, kun maisterin paperit saa vihdoin käteen...

Harjoittelijan kuulumisia (Blogi)
rkevä aikataulu, toimiiko esitystekniikka jne. Kaiken kaikkiaan kokonaisuuden onnistuminen vaatii usean liikkuvan osan hallintaa, jotta koulut...

Tulevaisuuden kunta on omistajaohjaaja (Blogi)
aasti, mutta varmasti ja suunta on selkeä. Kunnilla ei ole vaihtoehtoja, sillä uudistunut kuntalaki ja EU:n kilpailudirektiivit velvoittavat...

Kunnan tukipalvelut kuntoon ennen sote-muutosta(Blogi)
tijohtaja            ...

Hengissä säilyminen vai kehittyvä uusi kunta?(Blogi)
ä keskusteltuja tavoitteita ja niistä johdettuja toimenpiteitä. Onko teidän kuntanne tavoite kehittyä muuttuvassa toimintaympäristössä, vai sä...