Hakutulokset

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
asluokittelujärjestelmät: NordDRG, pDRG Luokitustuotteemme yhdistävät tietoteknisen ja sosiaali- ja terveysalan osaamisemme. FCG Konsultoinnin...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
myös erikoissairaanhoidon NordDRG-järjestelmää, jota hyödynnetään jatkossa perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnan ryhmittelyssä. Sosiaalih...

Kansallinen DRG-keskus: valmiina muutoksiin!(Blogi)
nhoidon potilasluokittelujärjestelmä, jonka omistaa Kuntaliitto yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidost...

FinDRG-verkostohanke on lähdössä liikkeelle(Uutinen)
Tuleva sote-ratkaisu vaatii uudenlaisia työkaluja toiminnan ja talouden ohjaamiseen. Niitä varten on perusteilla Kuntaliiton ja FCG Konsul...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
okitustuotteita ( FIM ® , NordDRG , pDRG , EPR , RAFAELA ® , RAVA ® , TUVA ® ), analysointivälineitä ( QlikView ), tutkimusosaamista sekä kans...

FinDRG-tuoteperhe(Sivu)
sluokittelujärjestelmää ( NordDRG ).   Luokitellut potilas- ja asiakastiedot luovat pohjan kehittämistyölle, hoidon laadun parantamiselle ja k...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
ustuotteita ovat (FIM ® , NordDRG, RAFAELA ® , RAVA ® , pDRG/EPR ja TUVA ® ). Näiden tuotteiden avulla tuetaan FCG:n asiakkaita erityisesti su...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
ydenhuollon avohoitoon ja NordDRG erikoissairaanhoitoon, EPR kuvaamaan alueellista palvelutuotantoa, avuntarpeen ja toimintakyvyn mittarit: RA...

SHQuality siirtyi yrityskaupalla FCG Efekolta Labqualitylle(Uutinen)
sia ja standardeja, kuten NordDRG, RAFAELA, Rava, FIM, ja WeeFIM. Terveydenhuollon ammattilaisille nämä ovat tuttuja tuotteita. Näiden lisäksi...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
CG:n erikoissairaanhoidon NordDRG- ja perusterveydenhuollon pDRG -potilasluokittelujärjestelmät tarjoavat Ecomed-ratkaisujen kanssa perusterve...

Sotetieto.fi-sivusto on avattu(Uutinen)
kuten EPR, pDRG®, dDRG ja NordDRG on mahdollista rakentaa pohjaa systemaattiselle kehittämistyölle ja kustannustehokkuudelle. Tuotteiden avull...