Hakutulokset

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
! Hoitoisuuden arviointi: RAFAELA Potilasluokittelujärjestelmät: NordDRG, pDRG Luokitustuotteemme yhdistävät tietoteknisen ja sosiaali- ja ter...

Uusi mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä(Uutinen)
RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä uudistuu. Kehitteillä ja pilotointivaiheessa on uusi mittari HOIq, joka vastaa tämän päivän hoitotyön t...

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
ista RAVA™ -mittarista ja RAFAELA™ -järjestelmästä sekä niiden avulla saatavien tietojen hyödyntämisestä hoitotyön johtamisessa ja päätöksente...

Rafaela™-järjestelmän koti on nyt Konsultoinnissa(Uutinen)
oisuusluokitusjärjestelmä Rafaela™ siirtyi huhtikuun alusta kokonaisuudessaan FCG Konsultoinnin hoiviin. Jatkossa Konsultoinnin Hyvinvoint...

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua(Blogi)
stelmä tuo näkyviin toteutetun hoitotyön potilaiden hoitoisuuden avulla. Hoitoisuudella viitataan vakioituun hoitotyön työmäärään. Hoitoisuusl...

RAFAELA-kustannuslaskentaprojekti Sairaanhoitajapäivillä (Uutinen)
istamisessa. RAFAELA-kustannuslaskentaprojekti pääsi nyt vielä tänään käynnissä olevilla Sairaanhoitajapäivillä kymmenen ajankoht...

Johtaako mutu teillä?(Blogi)
an. Hoitotyön johtajat kaipaavat nykyistä jäsennellympää ja loogisemmin järjestettyä tietoa. He suosivat graafista esitystapaa (Mielonen, Ukko...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
n on olemassa mittareita. RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa terveydenhuollon yksiköissä kautta maan. ...

FCG Efekolle yksinomainen käyttöoikeus useaan sairaanhoidon tuotteeseen(Uutinen)
henkilökunnan luokitusta (RAFAELA) koskevista tuotteista. FCG Efekolla on sopimuksen mukaan yksinomainen, vuoden 2019 loppuun asti voimassaole...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
oleva Sohu-mittari kuuluu RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän mittariperheeseen, ja sillä voidaan tarkastella hoivatyötä esimerkiksi vanhu...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
style="">Kuulet myös RAFAELA®-hoitoisuusseminaarista, jonka teemana on hoitoisuusluokitusjärjestelmän ylläpitäminen ja hoitoisuustiedon h...

Hoitoisuusluokituksella löytyy sopiva työn kuormitus(Blogi)
otyö on: kokonaisvaltaista ihmisen kohtaamista ja auttamista, ei sairauden tai diagnoosin hoitamista tai muiden ammattiryhmien tukemista. ...

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?(Blogi)
kuormittavuutta suhteessa osastolle määriteltyyn optimaaliin tasoon. Osasto pystyy reagoimaan kuormitukseen ja tarkastelemaan sitä. Samaa pot...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
, NordDRG , pDRG , EPR , RAFAELA ® , RAVA ® , TUVA ® ), analysointivälineitä ( QlikView ), tutkimusosaamista sekä kansallisia että kansainväl...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
ta ovat (FIM ® , NordDRG, RAFAELA ® , RAVA ® , pDRG/EPR ja TUVA ® ). Näiden tuotteiden avulla tuetaan FCG:n asiakkaita erityisesti suomalaista...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
mielenterveyspalveluihin, RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitoisuusluokitukseen ja optimaaliseen resursointiin.  Luokitustuotteemme ko...

SHQuality siirtyi yrityskaupalla FCG Efekolta Labqualitylle(Uutinen)
andardeja, kuten NordDRG, RAFAELA, Rava, FIM, ja WeeFIM. Terveydenhuollon ammattilaisille nämä ovat tuttuja tuotteita. Näiden lisäksi tarjoamm...

FCG on mukana Sairaanhoitajapäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
ärjestelmiä:- RAFAELA®-hoitoisuusluokitus - RAVA™  Ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari - TUVA™...

Sotetieto.fi-sivusto on avattu(Uutinen)
lanteen ja avuntarpeen ja RAFAELA®-hoitoisuusluokittelu tuottaa monipuolista tietoa hoitoisuudesta. Luokittelutuotteilla kuten EPR, pDRG®, dDR...

Ajatuksia auton vahaamisesta ja työelämästä(Blogi)
...

Asiakkaan kohtaaminen(Blogi)
...

Hoivan tarve määrittää hoitajaresurssia(Blogi)
okaiselle yksikölle optimaalinen hoitoisuus ja resursointi. Hoitoisuustiedon perusteella voidaan arvioida hoitoprosessien laatua, tuottavuutta...