Hakutulokset

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
n Kuntaliiton omistamista RAVA™ -mittarista ja RAFAELA™ -järjestelmästä sekä niiden avulla saatavien tietojen hyödyntämisestä hoitotyön johtam...

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
nin hallinnoimien FIM® -, RAVA® - ja TUVA® -toimintakykymittareiden sekä RAFAELA® -hoitoisuusluokitusjärjestelmän tiedon tallentaminen, käsitt...

Tiedän paikan armahan…(Blogi)
rvin ei kotona ole enää turvallista asua, ja tuolloin voi eteen tulla muutto esimerkiksi palvelutaloon. On hyvä muistaa, että palveluta...

FCG mukana palkitussa Vuoden silta 2008 –hankkeessa (Uutinen)
a 2008 –tunnuspalkinnon Keravan kaupunkisilloille. Keravalla toteutettuun siltakokonaisuuteen kuuluu kahdesta alikulkusillasta koostuva kevyen...

FCG Efekolle yksinomainen käyttöoikeus useaan sairaanhoidon tuotteeseen(Uutinen)
husten hoitoisuusastetta (RAVA) ja erikoissairaanhoidon hoitohenkilökunnan luokitusta (RAFAELA) koskevista tuotteista. FCG Efekolla on sopimuk...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ajohtaja Tiina Larsson, Keravan kaupunki, luottamushenkilö Juha Vasama, Porin kaupunki sekä  luottamushenkilöt Tiina Elo, Espoon kaupunki Puhe...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
a Järvenpään, Tuusulan, Keravan, Sipoon sekä osin Mäntsälän ja Pornaisten puhtaan veden tuotannosta. Kokonaisuudessaan TSV:n valvonta-alue käs...

Muistikatkoksia(Blogi)
tieto.fi/fi/tuotteet/ravar-arvioi-ikaantyneen-toimintakykya-ja-avuntarvetta">RAVA®-mittariin liittyvää kirjallisuuskatsausta luin artikkel...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
pDRG , EPR , RAFAELA ® , RAVA ® , TUVA ® ), analysointivälineitä ( QlikView ), tutkimusosaamista sekä kansallisia että kansainvälisiä verkost...

Luontoselvityspalvelut(Sivu)
lintu-,  riista-, liito-orava-, viitasammakko-, sudenkorento- ja lepakkoselvitykset Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat Työntekijä Kärk...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
® , NordDRG, RAFAELA ® , RAVA ® , pDRG/EPR ja TUVA ® ). Näiden tuotteiden avulla tuetaan FCG:n asiakkaita erityisesti suomalaista sosiaali- j...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
a toimintakyvyn mittarit: RAVA®-mittari ikäihmisille, FIM®-mittari kuntoutus- ja vammaispalveluihin ja TUVA®-mittari mielenterveyspalveluihin,...

SHQuality siirtyi yrityskaupalla FCG Efekolta Labqualitylle(Uutinen)
kuten NordDRG, RAFAELA, Rava, FIM, ja WeeFIM. Terveydenhuollon ammattilaisille nämä ovat tuttuja tuotteita. Näiden lisäksi tarjoamme asiakka...

FCG:n asiakaslehti 1/2012 on ilmestynyt(Uutinen)
Imatra, jossa käytettiin RAVA™ -mittaria henkilöstön mitoituksen arvioinnissa ja päädyttiin arvioinnin jälkeen kehittämään työtapoja ja -kutt...

FCG on mukana Sairaanhoitajapäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
oisuusluokitus - RAVA™  Ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari - TUVA™ Mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn...

Kohti parempaa ympäristöä: Suojatiet saivat isot STOP-merkit(Uutinen)
aa.Esimerkki on keravalaisen Kurkelan koulun laajennuksesta ja peruskorjauksesta, jossa FCG toimi rakennuttajakonsulttina. Mika Kaakko...

Miten kuntajohtaminen uudistetaan(Uutinen)
lajohtaja Tiina Larsson Keravalta tähdensi- Itsensä kehittäminen on keskeistä. Kun johtaja kehittää itseään ja haastaa itsensä, organi...

Sotetieto.fi-sivusto on avattu(Uutinen)
uotteista. FIM®-, TUVA®-, RAVA®-mittarit hahmottavat asiakkaan tilanteen ja avuntarpeen ja RAFAELA®-hoitoisuusluokittelu tuottaa monipuolista...

Kunnat ovat siirtymässä palveluluokituksen mukaiseen raportointiin (Uutinen)
hankkeesta. Esimerkiksi Keravan pilotissa tulevaa muutosta hyödynnettiin tuotteistamalla kaupungin palvelut. Samalla johtamiseen saatiin tarpe...

Kiertotalous: Vähähiilistä asumista Laukaan Vuonteella(Uutinen)
ostusyksikkö ja Laukaan varavankila ovat lopettamassa toimintaansa Vuonteella. – Vapautuvat tilat ovat ekokylälle sopivat, nyt yritämm...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
takyvyn arviointiin.- RAVA®-mittari ikääntyneen henkilön toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin.Kuulet...

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?(Blogi)
edon hyödyntämisestä. Jos saamme pakettiin mukaan vielä työaika/suunniteltu työaika -vertailun, olemme jälleen yhden askeleen lähempänä tavoit...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
Suomen Kuntaliitto ja Helsingin yliopiston Holding Oy ovat tänään allekirjoittaneet aie- ja osakassopimukset Suunnittelukeskus Oy:n, Efeko Oy:...