Hakutulokset

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
atavuus ja käsittely uusiutuvan energian tuotantoratkaisut:     biomassa–geo–aurinko–tuuli–biokaasu fossiilisen energian käyttö ja vähentämine...

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
oimien FIM® -, RAVA® - ja TUVA® -toimintakykymittareiden sekä RAFAELA® -hoitoisuusluokitusjärjestelmän tiedon tallentaminen, käsittely sekä op...

FCG mukana Energia 2014 –suurtapahtumassa(Uutinen)
at tapahtumassa ovat uusiutuvan energian tuotanto, kiinteistöenergia ja energiatehokkuus.Lämpimästi tervet...

Vanhat taantuvat kaupan alueet heräävät eloon(Uutinen)
Miten saadaan vanhat taantuvat kaupan keskukset herätettyä uuteen kukoistukseen? – Onnistunut taantuvan kaupan alueen kehittämin...

Oppiva esimies – uudistuva organisaatio(Blogi)
/p>   P.S. Kunta-alan esimiespäivien ilmoittautuminen on parhaillaan käynn...

Hengissä säilyminen vai kehittyvä uusi kunta?(Blogi)
man muutoksen edessä Kuntien muuttuva toimintaympäristö, talouden kiristyminen sekä maakunta- ja sote-uudistus vaikutt...

FCG Hedet-tuulipuiston owner's engineer -palveluiden tuottajaksi Närpiössä – puisto tuottaa sähkön Googlelle(Uutinen)
tajaksi ranskalaisen uusiutuvan energian tuottajan Neonen Hedet-tuulipuistohankkeeseen Närpiössä. Ensi vuonna valmistuva puisto tuottaa tuulis...

Tietosuojaseloste(Sivu)
t ml. koulutuksiin osallistuvat luennoitsijat • Rekisterinpitäjän koulutuksiin/tilaisuuksiin osallistujat ja osallistuneet Rekisterinpitäjä yl...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
ostamista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tiedolla johtamiseen, tuotteistukseen ja automaattiseen talousraportointiin perustuva johtamis...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
taja. Nämä palvelut sijoittuvat FCG Prodacapo Group –liiketoimintaan, johon kuuluu Prodacapo AB:n lisäksi myös FCG Datawell Oy Ruotsin ja Norj...

Sote-uudistus: mikä mahdollisuus?(Blogi)
an organisaatioista ja niiden välisistä rajoista - johtuvia viivytyksiä. Tästä tarpeesta ja tavoitteesta kaikki ovat ihailtavan yksimielisiä...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
aatioita. Muutokset heijastuvat myös henkilöstöön, sen määrään, rakenteeseen sekä toimenkuvien sisältöön. Se, kuinka hyvin muutoksia pystytään...

FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy yhdistyvät FCG Planeko Oy:ksi (Uutinen)
CG IP-Tekniikka Oy fuusioituvat FCG Planeko Oy:ksi 1.3.2008. Kahden perinteikkään organisaation toimintojen yhdistäminen tukee FCG:n asemaa om...

FCG yksinkertaistaa konsernirakennettaan - uusi johtoryhmä nimitetty(Uutinen)
sekä FCG MentorIT Oy sulautuvat emoyhtiöönsä FCG Finnish Consulting Group Oy:öön lokakuussa 2009. FCG:n yhtiökokous hyväksyi sulautumisen 26.6...

Yksi FCG marraskuusta lähtien(Uutinen)
sekä FCG MentorIT Oy sulautuvat emoyhtiöönsä FCG Finnish Consulting Group Oy:öön 31.10.2009. ´FCG:n kotimaan yhtiöt, FCG Efeko Oy, FCG Int...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
viestintätekniikkaan perustuvan oppimisympäristön tekninen ja pedagoginen suunnitelma”, kertoo projektijohtaja Jari Poikonen FCG:stä...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
s korostuu. Prosessit muuttuvat vauhdilla. Syntyy uusia yhteistyömalleja ja ekosysteemejä. Tukeakseen alan yritysten kilpailukyky...

Tuulivoimalat eivät ole muuttolinnuille läheskään niin tuhoisia kuin on oletettu.(Uutinen)
">Tuulivoimapuistot sijoittuvat lintujen merkittävimpien muuttoreittien varrelle. Kalajoen ja Raahen välisellä rannikkoalueella kulkee mm. lau...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Aleksi Koivisto(Blogi)
n syntymässä.” Aleksin innokkuus kunta-alaa kohtaan näkyy myös hänen kandityöaiheessaan. Kandityössään hän nimittäin tarkastelee n...

Ammatillisen koulutuksen reformi – mikä muuttuu?(Blogi)
istä jatkossa ja tuota tuloksellisuusrahaa. Tiloihin liittyvät kysymykset eivät ratkea automaattisesti lain tultua voimaan vaan vaativat pitkä...

Hoivan tarve määrittää hoitajaresurssia(Blogi)
sin arviointia. Hoitavien käsien oikean määrän määrittäminen ei ole yksinkertaista. Henkilöresursseja määriteltäessä ei riitä ainoastaan yksik...

Johtaako mutu teillä?(Blogi)
iset tauot). Tutkimuksissa ei selkeästi eroteltu mm. puhelimessa käytettyä aikaa. Itse hoitotyötä tehneenä tiedän, että jatkuvasti soiv...

Tietoa meistä(Sivu)
htamista. Palvelumme rakentuvat johdon konsultoinnin, hyvinvointi- ja ICT-palveluiden, valmennuspalveluiden ja tutkimuspalveluiden osaamiselle...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
hteyshenkilöt Kunnat uudistuvat ja samalla uudistuvat myös palvelut. Lähitulevaisuudessa haasteena on osaavan työvoiman saaminen, rekrytoinnis...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
a. Suunnittelussamme korostuvat ympäristön huomioon ottaminen, turvallisuus ja tekniikan eri osa-alueiden yhteensovittaminen. Tavoitteena on a...

FCG Yrityskoulutus(Sivu)
rityskoulutus Vastaus muuttuvaan maailmaan on osaaminen ja oppiminen – nämä ovat työyhteisöjen ja yritysten menestyksen edellytys. FCG Yritysk...

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
sryhmien tarpeet sekä muuttuva paikallinen lainsäädäntö. Pilaantuneen maan projektit toteutetaan ottaen huomioon asiakkaiden ja eri sidosryhmi...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
ainmittariin. Kuntien muuttuvassa toimintaympäristössä edellä mainitut tekijät korostuvat entisestään.   FCG toteuttaa visuaalisia raportointi...

Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri(Sivu)
lle, aktiiviselle, osallistuvalle kansalaisuudelle ja hyvinvoinnille. Hyvinvointia tukevat myös julkiset nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalve...

Tehokkuutta projektien johtamiseen(Sivu)
pisille projekteille soveltuva selkeä ja käytännöllinen projektijohtamisen malli. Se tarjoaa yhtenäisen tavan kehittää projektikulttuuria ja t...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
ja vammaispalveluihin ja TUVA®-mittari mielenterveyspalveluihin, RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitoisuusluokitukseen ja optimaalise...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
t sekä tiedonhallinta muuttuvassa toimintaympäristössä   Tarjoamme asiakkaillemme tukea päätöksentekoon, hankintoihin ja sopimiseen, tieto- ja...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
ainmittariin. Kuntien muuttuvassa toimintaympäristössä edellä mainitut tekijät korostuvat entisestään.   FCG toteuttaa visuaalisia raportointi...

Smart Space(Sivu)
t anturiteknologiaan perustuvat mittauspalvelut FCG on kehittänyt asiakaslähtöisessä suunnitteluprosessissa uuden teknisesti monipuolisesti la...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
tuksessa, jossa kunnat joutuvat pohtimaan paitsi alueidensa käyttöä, myös kiinteistöjensä uudelleenkäyttöä ja houkuttelevuuttaan yritysten ja...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
ekoodin ohjelmistoon perustuvan Internet-pohjaisen VEHU-kunnossapitojärjestelmän. Järjestelmän kehittämisestä vastasivat yhteistyössä ympärist...

Ruokapalvelukartoitus 2014(Uutinen)
Kunnat joutuvat järjestämään ja tarjoamaan ruokapalveluitaan nopeasti muuttuvissa ja monimutkaisissa toimintaympäristöissä. Kunta-alan kes...

Nettipeli on uudenlainen tapa ideoida täydennysrakentamista(Uutinen)
ttaneet Siltamäkeen sijoittuvan täydennysrakentamispelin. Peliä voi pelata internetissä mobiilisti tai tietokoneella 10.4. saakka. Pelissä...

Pilaantunutta maata puhdistetaan uusilla ympäristöystävällisillä menetelmillä Kurikassa(Uutinen)
ja loppusijoitukseen perustuva puhdistuskäytäntö noudattaa harvoin kestävän kehityksen periaatteita, eikä se edistä kiertotalouden periaatteid...

FCG:n johtama konsortio aloitti valmennuskoulutuksen Vietnamissa(Uutinen)
> Opinnot koostuvat yleisopinnoista, kuten suomalaisesta pedagogiikasta, suomen ja englannin kielestä, kommunikoinnista ja akateem...

FCG ja Ahola Transport yhteistyöhön uudella liiketoiminnalla (Uutinen)
ympäristötavoitteet korostuvat. Murroksessa olevan kokonaismarkkinan koko on arvioitu olevan tulevina vuosina Suomessa noin 2,5 Mrd. euroa, j...

Liian pieni koulu ei ole lapsen etu(Uutinen)
jolloin resurssit kohdentuvat opetuksen sijasta kaikkeen muuhun. Lisäksi rakennukset rapistuvat ja tulevaisuudessakin saamme lukea ikäviä uu...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
iedon tuottamiseen osallistuvat yksikön kaikki hoitotyöntekijät arvioimalla asiakkaiden saamaa ja tarvitsemaa hoitoa. Järjestelmän säännölline...

FCG:n vesiprojekti murtaa naisten asemaan ja kuukautisiin liittyvää taikauskoista perinnettä Nepalissa(Uutinen)
vuoksi tytöt ja naiset joutuvat Nepalissa eristäytymään muista ihmisistä karuihin majoihin kuukautistensa ajaksi. FCG:n parempaan hygieniaan j...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
e mitattua, näyttöön perustuvaa tietoa ja yhteisen ymmärryksen asiakkaan palvelutarpeesta ja sitä ohjaavasta päätöksenteosta. FC...

Kiertotalouden johtava asiantuntija Jutta Laine-Ylijoki Tekniikka & Talous -lehden haastattelussa(Uutinen)
a huomioon jatkuvasti muuttuva maailma. Maankäytön muutos, kaupungistuminen ja resurssien niukkuus nousivat esiin huomionotettavina aspekteina...

Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy(Uutinen)
äärellä ja käytännöt juurtuvat, hankketta vetävä erityisasiantuntija Satu Kainulainen sanoo...

Miten menestyä, kun maailmankirjat ovat sekaisin?(Blogi)
ja paikkaamaan osaamisen puutteita ajoissa. Hyvät tyypit saavat poimia rusinat pullasta, valita missä ja miten työskentelevät. Toiminnanohjaus...

Vieraskynä: Ajatuksia sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta(Blogi)
8pt;">Asiakkaan näkökulmasta palvelujen sijainti on keskeinen valinnanvapauteen liittyvä seikka, sen osoittavat sekä kotimaiset että esimerkik...

Ihminen sote-muutoksen keskiössä?(Blogi)
uusiutuva lainsäädäntö ovat hallinneet sosiaali- ja terveydenhuollon alalla käytävää keskustelua jo pidemmän aikaa. Keskustelu on suuntautunu...

Päästöjen vähennys tehdään lähellä!(Blogi)
p>”Jos kunnat eivät taklaa ilmastonmuutosta, niin eivät ketkään muutkaan”, painotti Kuntaliiton...

Korjausvelka kertoo investointitarpeesta (Blogi)
määrä esimerkiksi 15 vuoden tarkastelujaksolla?  Jos päädytään rakennuksen purkamiseen, on huomioitava purkukustannukset. Esimerkiksi 5...

Koulu on älykäs!(Blogi)
g.fi/fin/palvelut/johdon_konsultointi/" target="_blank">johdon konsultointi FCG Konsultointi  ...

Kansallinen DRG-keskus: valmiina muutoksiin!(Blogi)
aiden hoitoketjuja perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon.   ...

Olemmeko jäämässä seinien vangeiksi?(Blogi)
nasta eli palveluohjelma. Ohjelman tulee tukeutua kuntastrategiaan. Emme vielä tiedä tarkkaan tulevaisuuden kunnan tehtäviä, mutta linjauksia...

Millainen johtava pelaaja kuntaasi tulisi valita?(Blogi)
ulevaisuudessa, kun ne valitsevat itselleen uutta kunnanjohtajaa. Vielä nykyisin kunnat voidaan nähdä monialaisina organisaatioina, joissa kun...

Vain hyvä johtaminen sitouttaa osaajat(Blogi)
amisen, esimiestyön ja osaamisen kehittämisen toimenpiteet eivät saa jäädä negatiivisten uutisten tai talouden johtamisen varjoon. Työtä hyvän...

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu(Blogi)
...

Hikistä tiedonkäsittelyä - tuskaa, valtaa vai molempia?(Blogi)
...

Muistikatkoksia(Blogi)
matkapuhelimen kanssa. Kun pitäisi keskittyä asiakasorganisaation kustannuksiin tai projektin loppuraportin kirjoittamiseen, näytölle pompaht...

Kokoaan isompi Jakobstads centrum(Blogi)
oista kaupunki-ilmaa. 1960–70-lukujen Jeppis, jossa oli enemmän rockbändejä kuin missään muualla, pursuaa kirjasta kokoaan suurempana...

Osaamisen vienti(Sivu)
alvelujärjestelmään kohdistuvaa kustannus- ja kattavuuspainetta ja lisätä sen tasa-arvoisuutta. Liikkuvien terveyspalvelujen avulla, FKE on mu...

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA(Sivu)
stävään kehitykseen pohjautuva toiminta. FCG:n kansainvälinen konsultointi pohjautuu pitkälti kansainvälisten rahoittajien rahoittamiin hankke...

URA FCG:llä(Sivu)
neet. Työntekijämme sijoittuvat kotimaassa johonkin 12 toimipaikastamme. Pääkaupunkiseudun toimipaikkamme sijaitsee FCG-talossa Helsingin Käpy...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
PR , RAFAELA ® , RAVA ® , TUVA ® ), analysointivälineitä ( QlikView ), tutkimusosaamista sekä kansallisia että kansainvälisiä verkostojamme. I...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
menetelmät. Vastaamme muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ideoimalla uusia toimintoja vaikkapa entisille varuskunta-alueille ja tehdasymp...

Toimipaikat ulkomailla(Sivu)
tyisesti Afrikkaan suuntautuvassa kehityskonsultoinnissa. Yhtiö tuoreimpia aluevaltauksia on yksityiselle sektorille suunnattu kansainvälistym...

Satamat ja vesiväylät(Sivu)
uluotaukset Pohjaan tunkeutuvat ja pohjaa kuvaavat luotausmenetelmät matalataajuusluotaukset heijastusseismiset luotaukset viistokaikuluotauks...

Konsernijohtaminen(Sivu)
öiden tukena matkalla muuttuvassa kunta-konserniviidakossa. FCG tarjoaa kattavan asiantuntemuksen kuntien ja kuntakonsernien tarpeisiin. Kunta...

Kehityskonsultointi(Sivu)
stävään kehitykseen pohjautuva toiminta. Hyvä hallinto, ihmisoikeudet, eriarvoisuuden vähentäminen ja ympäristö/ilmastokestävyys ovat läpileik...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
esti 3D-ympäristössä tapahtuvaa suunnittelua, jonka tuloksena syntyy laitoksen havainnollinen virtuaalimalli.  Laitossuunnittelun kohteita ova...

FinDRG-tuoteperhe(Sivu)
en,välisuoritteisiin perustuva malli on DRG-järjestelmien kustannuslaskennan ideologian perusta. Mallin avulla tavoittelemme potilaskohtaisen ...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
Riskikartoitukseen pohjautuva kiinteistökannan arviointi  Koko ketju kuntoon Onnistunut rakennuksen korjaaminen ja sisäilmahaittojen poistami...

Sisustussuunnittelu(Sivu)
.  Suunnittelussamme korostuvat hankekohtaiset tarpeet. Olemme suunnitelleet niin moderneja uudiskohteita kuin entistäviä kohteita, joissa kes...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
atavuus ja käsittely uusiutuvan energian tuotantoratkaisut:      biomassa–geo–aurinko–tuuli–biokaasu fossiilisen energian käyttö ja vähentämin...

Jäähdytys- ja geoenergiasuunnittelu(Sivu)
Referenssihankkeemme koostuvat Suomen suurimmasta geoenergiahankkeesta, innovatiivisesta palvelutalohankkeesta ja peruskorjatuista suurista k...

Lastensuojelun verkostohanke(Sivu)
läheiset ratkaisumme perustuvat huolelliseen perehtymiseen, analytiikkaan, tiedon jalostamiseen ja vankkaan käytännön kokemukseen. Verkostohan...

Arkkitehtisuunnittelu(Sivu)
kustannuslaskentaan perustuvan suunnittelun ohjauksen. Arkkitehtisuunnittelu tehdään tietomallina ja työtapaamme kytkeytyy tarvittaessa moder...

Tietomallintaminen(Sivu)
jainen, tietokantaan perustuva suunnittelu ja rakentamisen prosessienhallinta kokonaisuutena. Kolmiulotteista mallia hyödynnetään piirustusten...

FCG MAPGETS SRK(Sivu)
eurakuntien käyttöön soveltuva alusta, jolla hallinnoidaan mm. hautaustoimi- ja kirkkolain edellyttämää tietoa. Sovellus mahdollistaa tavoitte...

Nova Schola Finlandia(Sivu)
a Finlandian teemat muodostuvat neljästä keskeisestä koulun ulottuvuudesta: oppimisesta, opetussuunnitelmasta, oppimisympäristöistä ja teknolo...

Viestintä ja asiakaspalvelu(Sivu)
lkoisista teksteistä aiheutuvat tiedustelut ja epäselvyydet.   Viestinnän osaamista tarvitaan myös työyhteisöjen sisällä. Kun viestintä onnist...

Fotogrammetria(Sivu)
uksia valokuvaukseen perustuvalla nopealla menetelmällä. Käyttökohteet Malleja käytetään muun muassa maankäytön suunnittelussa ympäristön real...

Urheilu- ja liikunta-alueet(Sivu)
n - Korson alueelle sijoittuvaan uuteen urheilupuistoon. Alueelle suunniteltiin urheilusuorituspaikkojen lisäksi perhepuisto, jossa on eri-ikä...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
® , RAVA ® , pDRG/EPR ja TUVA ® ). Näiden tuotteiden avulla tuetaan FCG:n asiakkaita erityisesti suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa me...

Asiantuntijaklinikka Kuntamarkkinoilla(Sivu)
essa? Sotelautakunnassa istuvan luottamushenkilön talousosaamisen ydinkohdat kunnallisessa päätöksenteossa? Miten luottamushenkilönä kehitän o...

Tietomallintaminen(Sivu)
jainen, tietokantaan perustuva suunnittelu ja rakentamisen prosessienhallinta kokonaisuutena. Kolmiulotteista (3D-) mallia hyödynnetään piirus...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
ät asiat • Johtaminen muuttuvassa ympäristössä • Vertailutieto, benchmarking, arviointi, ennakointi ja asiantuntija-arvioinnit Miksi juuri FCG...

Digitalisaatio uudistuksen ytimessä(Sivu)
voimeen lähdekoodiin perustuva sovellusalusta, joka mahdollistaa visuaalisen alueellisen suunnittelun, kiinteistö-, logistiikka- ja palvelujen...

Tietomallintaminen(Sivu)
jainen, tietokantaan perustuva suunnittelu ja rakentamisen prosessienhallinta kokonaisuutena. Kolmiulotteista (3D-) mallia hyödynnetään piirus...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
aatioita. Muutokset heijastuvat myös henkilöstöön, sen määrään, rakenteeseen sekä toimenkuvien sisältöön. Se, kuinka hyvin muutoksia pystytään...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
aatioita. Muutokset heijastuvat myös henkilöstöön, sen määrään, rakenteeseen sekä toimenkuvien sisältöön. Se, kuinka hyvin muutoksia pystytään...

SMART TRANSPORTATION(Sivu)
ta muokkaa nopeasti laajentuva Smart City -kehitys. Digitaaliset toimintaympäristöt sisältävät sekä uusia ohjelmistoja että uusia palveluja.  ...

SVA-koulutus(Sivu)
sekä liikkumiseen – kohdistuvat sosiaaliset vaikutukset ovat tärkeä osa selvitystyötä. SVA:n toteuttaminen hankkeen yhteydessä toimii parhaimm...

EKJ-johtamisvalmennus(Sivu)
innista. Ohjelmaan osallistuvat esimiehet saavat oman johtajuutensa kehittämisestä kertovan Kuntaliiton myöntämän EKJ-sertifikaatin sekä Jyväs...

Kiertotalous(Sivu)
talouden periaatteet nivoutuvat monialaiseen osaamiseemme yhdyskuntasuunnittelun eri vaiheissa.  Suunnittelemme kestäviä yhdyskuntia ja alueit...

Tiedolla johtamisen verkostohanke (TIJO 3)(Sivu)
e tukee kuntia automatisoituvan talousraportoinnin muutoksessa, palveluluokituksen haltuun ottamisessa ja talouden pitkäjänteisessä tasapainot...

SIPU International Ab osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
ta. SIPUn projektit sijoittuvat pääosin Afrikkaan, Aasian Mekong-alueelle ja Mongoliaan. Vuodesta 2000 lähtien yhtiöllä on ollut hankkeita myö...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
s paikallispalvelut vahvistuvat edelleen kun FCG:n aluetoimistojen verkosto täydentyy. Myös Suomen IP-Tekniikan toimitusjohtaja Jouko P...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
alaiseen omistukseen perustuva vastaus kasvavassa määrin ulkomaiseen omistukseen valuvalla osaamispalvelualalla. Lisätietoja: to...

Talous- ja rahoitusfoorumiin ennätysmäärä osallistujia(Uutinen)
nta-alan tapahtumiin lukeutuvaan foorumin ilmoittautui etukäteen reilusti yli 500 henkilöä. FCG Efeko Oy:n järjestämä tapahtuma pidetään 6.-8...

FCG mukana palkitussa Vuoden silta 2008 –hankkeessa (Uutinen)
esta alikulkusillasta koostuva kevyen liikenteen eritasoratkaisu. - Nyt saatu tunnustus kuuluu niin Kaupunkitekniikan omalle organisaatioll...

Kaupunkirakenne aiheena FCG Planekon aamiaisseminaarissa(Uutinen)
isseminaarin teemalla ”Sortuva kaupunkirakenne – mitä sen jälkeen?”. Aiheesta alusti Osmo Soininvaara. Seminaari välitettiin videoyhteyden...

FCG suunnittelee Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen(Uutinen)
n yleissuunnitelmat valmistuvat sopimuksen mukaan toukokuun 2009 loppuun mennessä. Näiden perusteella laaditaan tarjouspyyntöasiakirjat urakka...

FCG mukana messuilla(Uutinen)
kahden vuoden välein toistuva alan päätapahtuma. Osaston teemaksi on valittu ilmastonmuutos. Tänä vuonna tapahtumapaikka on Tampereen Messu-...

FCG laati selvityksen Espoo–Lohja -kaupunkiradasta(Uutinen)
iä niin, että rataan perustuvan joukkoliikenteen järjestäminen on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa. Maankäytön kehittämisen lähtökoh...

Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG:n koulutus- ja konsulttitoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
a on vahvaa osaamista muuttuvan julkishallinnon kehittäjänä, saivat minut tarttumaan tähän haasteeseen. Koen julkishallinnon kehittämisen myös...

Suunnitelmien energiakulutus ja hiilitase selville Ave Carbon -mallilla(Uutinen)
n ArcGIS-ympäristöön perustuva paikkatietotyökalu, joka laskee maankäytön kasvihuonekaasutaseen ja energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt ha...

FCG:n laboratoriotoiminta siirtyy Novalabille(Uutinen)
lyysit tehdään samojen laatuvaatimusten mukaisesti ja saman henkilökunnan avulla kuin tähänkin asti, täydentää toimialajohtaja Ari Niemelä...

MAKLI ry palkitsi FCG:n koulutustoiminnan(Uutinen)
uluttaa jäsenistöämme muuttuvassa yhteiskunnassa. Maklilla ja FCG:llä ja sen edeltäjillä, Kunnallis- ja Kaupunkiliittojen koulutusorganisaatio...

FCG yhteistyöhön QlikTechin kanssa(Uutinen)
sekä historiatietoon perustuvaan raportointiin. FCG käyttää työkalua myös omassa sisäisessä raportoinnissaan. QlikView on integroitavis...

FCG osti Insinööritoimisto Asplanin(Uutinen)
isiin referensseihin lukeutuvat esimerkiksi Suomen suurin yksittäinen logistiikkakeskus ja geoenergiahanke Sipoossa, UPM Oyj:n uusi pääkonttor...

Ajankohtaisartikkeli kuntien yhtiöittämisvelvoitteesta(Uutinen)
a toiminta tulkitaan tapahtuvan kilpailutilanteessa markkinoilla. Keskeisiä tunnusmerkkejä on mm. palvelun tai tuotteen vastaavuus yksityisen...

FCG mukana Terveydenhuollon ATK-päivät 2014 -tapahtumassa 20.–21.5. Jyväskylässä(Uutinen)
sähköinen asiointi, uudistuvat asiakastietojärjestelmät, tietosuoja sekä tiedon hyödyntäminen toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa.Te...

FCG mukana EduCluster Finlandin mittavassa koulutusvientisopimuksessa Qatariin(Uutinen)
en asiakassuhteeseen perustuva kauppa. ...

3. kurssi Kuntaliiton sertifioimia KPJ-puheenjohtajia valmistui(Uutinen)
n johtaminenUudistuva kunta globaalissa ja kansallisessa toimintaympäristössä ja kunnan strateginen johtaminenMuutosjohtamin...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy(Uutinen)
Hankkeeseen osallistuvat seuraavat kunnat: Lahti, Laukaa, Oulu, Parkano, Raahe, Tyrnävä ja Vantaa. Hankkeen ensimmäinen vaihe ajoi...

Terveydenhuollon ATK-päivät keräsi ennätysyleisön(Uutinen)
denhuollon rakenteet uudistuvat merkittävästi ja tietoteknisten ratkaisujen on kyettävä tukemaan muutoksia. Alan suurin tapahtuma tarjosi kats...

Hyvinvointitieto on keskeinen osa kuntajohtamista(Uutinen)
staa kuntien tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Seminaarissa esiteltiin Kuntaliiton omistamat, kunta-alan tiedolla johtamist...

Uusi kaupunkisuunnittelu.com-blogi on julki (Uutinen)
ssä. Blogi käsittelee muuttuvaa kaupunkisuunnittelua, strategista yleiskaavoitusta, täydennysrakentamista ja alueiden elinvoiman kehittämistä...

FCG:n fotogrammetriamallit arkkitehtuurikilpailun lähteinä(Uutinen)
usi, valokuvaamiseen perustuva 3D-mallinnusmenetelmä. Suomenlinnan uusista vuokra-asunnoista järjestetty arkkitehtuurikilpailu ratkesi 9...

FCG on mukana Sairaanhoitajapäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
arpeen mittari - TUVA™ Mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn ja tuentarpeen mittari - Kuntoutus- ja vammaispalveluihin tark...

FCG mukana Väylät & Liikenne -päivillä (Uutinen)
15.30, Keskustat uudistuvat, caset: taidekaupunki Mänttä-Vilppula, Pietarsaaren historiallinen keskusta -  Arja Sippola...

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa!(Uutinen)
ella työskentelyssä painottuvat: » tulevaisuuden kunnan toiminnan kirkastaminen ja käynnistäminen» uuden valtu...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
ohjelmistoratkaisuja muuttuvassa toimintaympäristössä myös esimerkiksi maakunnille ja yritystoimintaan. Pitkäaikainen yhteistyö Elbitin kanss...

FCG Suunnittelu ja tekniikka Digi Aurora -hankkeen konsultiksi(Uutinen)
srajapintoihin (API) perustuva palvelu, josta asiakas voi hakea alueen tuotteita ja palveluita, kuten majoitus-, elämys- ja liikennepalveluita...

Tuottoa Lähde-energiantuotantoratkaisulla(Uutinen)
n energianlähteisiin perustuva Lähde tuottaa kiinteistöille lämpöä, jäähdytystä ja sähköä. ”Lähde yhdistettiin rakennusalalla laajalti...

Sertifioitujen kuntajohtajien määrä kasvaa kohisten(Uutinen)
kökulmiin – mm.  muuttuvaan toimintaympäristöön, toimielintyöskentelyyn, kuntatalouteen ja rahoitukseen, viestintään sekä henkilökohtaisi...

KuntaHR on uusi henkilöstöjohtamisen saumaton työkalu(Uutinen)
n sisältö että hinta rakentuvat käyttäjämäärän sekä haluttujen toiminnallisuuksien mukaan. - KuntaHR on edullisin valmispalvelu...

Kuntien tiloja siirtymässä maakunnille – FCG:n toimitilapalveluista tukea (Uutinen)
>”Kunnat valmistautuvat muutoksiin tarkastelemalla omaisuuttaan ja palveluitaan. Yksi toimintamalli on hakea synergioita. Tämä voi tap...

Atk-päivät alkoivat Finlandia-talolla(Uutinen)
itä, miten maakunnat nivoutuvat kuntiin. Kuntien rooli on jatkossakin vahva ja tärkeä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Vaaroja ma...

Co-Creation on yhdyskuntasuunnittelun ytimessä(Uutinen)
arvo syntyy siihen osallistuvan henkilön – esimerkiksi asiakkaan – ainutlaatuisista kokemuksista. Jatkuva arvo puolestaan syntyy työskentelyn...

– Miten syntyy maailman paras kaavajärjestelmä digiaikana?(Uutinen)
jota hankkeeseen osallistuvat kunnat pääsevät testaamaan ensi syksynä. FCG:n Digikaava-hanke on osa...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
p>”Strategioissa painottuvat tulevaisuuden kunnan perustekijät eli elinvoiman kehittäminen ja kuntalaisten hyvinvointi. Myös palvelujen jär...

Maakuntauudistus: FCG käynnisti ruoka- ja puhtauspalvelujen hankkeen 12 kuntatoimijan kanssa(Uutinen)
br>Hankkeeseen osallistuvat Jyväskylän, Hyvinkään, Porin, Varkauden, Rauman, Lohjan ja Jämsän kaupungit, Hämeenkyrön kunta, Palmia Oy, Loi...

FCG ja tulevaisuuden koulut mukana Kuntajohtajapäivillä(Uutinen)
niin pedagogiikkaan pohjautuvan kokonaisvaltaisen suunnittelun. Luomme aivan uudenlaisia oppimisympäristöjä, jotka tilajärjestelyiltään ovat m...

FinDRG-hanke tuottaa asiakasryhmittelyn sosiaalipalveluihin(Uutinen)
een.  Osallistuvat organisaatiot rahoittavat hanketta, ja vaikuttavat kehitettäviin sisältöihin sekä lopputulokseen.Tutus...

Pooki ja Nordic Sonar tekevät mittauksia sisävesillä ja merialueilla (Uutinen)
lähellä rantaa. Sillä hoituvat Nordic Sonarin tapaan niin haraus- kuin luotaustehtävät tai vaikkapa merimerkkien kuntoarvioinnit. Reilu kuusi...

Asiakastutkimus: FCG:llä on syvä ymmärrys asiakkaan toimialasta(Uutinen)
myös tulevaisuudessa muuttuvassa toimintakentässä, Konsultointi-liiketoimintaryhmän johtaja Tommi Patanen toteaa.Kiitosta asiakkaat a...

Sijaiset löytyvät nopeasti 600 osaajan sijaispörssistä Oulussa(Uutinen)
ta 2013. Kuntarekryllä hoituvat sekä kohdennetut rekrytoinnit että sijaisvälitys. – Hoidamme asiakkaan puolesta sijaisrekrytoinni...

Muunneltava ja kaunis päiväkoti Silva sai hyvän rakentamisen tunnustuspalkinnon (Uutinen)
uva-aiheet ja teokset toistuvat rakennuksen seinissä ja lattioissa, Salakari esittelee.Lue lisää Turun Sanomien...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
jantasaiseen tietoon perustuvan johtamisen. Siun soten esimiehet saavat Prodacapo Regionin käyttöönsä marraskuussa. Nyt solmittu yhteistyö täh...

Blogi: Matkailun kasvaessa kestävän kehittämisen merkitys korostuu(Uutinen)
rot. Pehmeämmät arvot unohtuvat. Kestävän kehittämisen huomioiminen matkailussa on entistä tärkeämpää, jopa välttämätöntä matkailu...

FCG Prodacapo Group osti pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Englannista(Uutinen)
n katsotaan tällöin muodostuvan terveyshyötyjen ja niiden aikaansaamiseksi käytettyjen panosten suhteesta. Myös Englannissa useat NHS palvelut...

Blogi: Kiinteistöveron merkitys kuntataloudessa kasvaa(Uutinen)
ttamaan rekistereistä puuttuvat rakennukset kiinteistöveron piiriin.Keskipohjanmaalaisessa Perhossa kiinteistöveroselvitys toi hyviä t...

FCG tuo uutta tekniikkaa jäteveden puhdistukseen Oulussa(Uutinen)
"">Kalvosuodatukseen perustuvalla MBR-tekniikalla jätevedestä voidaan puhdistaa entistä pienemmät ainesosat pois. Kalvotekniikka vaatii puhdis...

Sotetieto.fi-sivusto on avattu(Uutinen)
uokitustuotteista. FIM®-, TUVA®-, RAVA®-mittarit hahmottavat asiakkaan tilanteen ja avuntarpeen ja RAFAELA®-hoitoisuusluokittelu tuottaa monip...

Väylät & Liikenne 2018 -tapahtuma kutsuu Tampereelle 5.-6.9.2018(Uutinen)
misen asiantuntijat kokoontuvat Väylät ja liikenne -tapahtumaan Tampereelle tällä viikolla. Tapahtuma koostuu asiantuntijaseminaarista ja näyt...

Tuumastukki-palkinto FCG:n Tommi Riipalle Oulussa(Uutinen)
ksia eteenpäin. He osallistuvat myös Oulun rakennusvalvonnan vaativien korjauskohteiden katselmustyöryhmän toimintaan ja vaikuttavat sitäkin k...

Kiertotalous: Vähähiilistä asumista Laukaan Vuonteella(Uutinen)
uonteella. – Vapautuvat tilat ovat ekokylälle sopivat, nyt yritämme saada niihin uutta toimintaa, yrityshautomoita ja kiertotalousyrit...

Töissä FCG:llä – Karttapalveluiden taikaa(Uutinen)
- Normaalit työpäivät koostuvat eri projektien tilanteiden selvittämisestä ja sitten koodaamisesta sekä paikkatietoaineiston säätämisestä...

FCG Torni on uusi henkilö- ja tavarakuljetusten liikennepalvelu(Uutinen)
ta muokkaa nopeasti laajentuva Smart City -kehitys. Digitaaliset palvelut synnyttävät uusia tapoja käyttää tuotteita omistamatta niitä. Tämä s...

Turhan kallis koti -kirja käy läpi kohtuuhintaista asumista(Uutinen)
en, urakkakilpailuun perustuvan tuotannon osuus on jatkuvasti laskenut. Suomessa uusien asuntojen hinta on karannut suhteessa käyt...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
ötä ja hoitoisuuteen perustuvaa henkilöresurssin arviointia on suuri myös sosiaalipalveluiden erilaissa toimintaympäristöissä. Ny...

Ratkaisuja kunnan rakennuksien kunnostukseen(Uutinen)
kko konsultoi kuntia rapistuvan kiinteistökannan ongelmista ja tutkii ja korjaa kuntien hallinnoimia rakennuksia. Parhaillaankin FCG:llä on kä...

Ravinto- ja puhtauspalvelut verkostohanke käynnistymässä(Uutinen)
i RaPu-hankkeeseen osallistuvat pääsevät hyötymään Jaanan vankasta asiantuntemuksesta ja laajasta kokemuksesta. ...

Maankäytön kehittäminen kohtaa yritysten tarpeet(Uutinen)
kaupunkiseudut tässä onnistuvat, mutta monesti resurssit ja osaaminen hukkuvat osaoptimointiin. Ongelmana voi olla myös elinkeinotoimijoiden j...

FCG mukana Meluntorjuntapäivillä 20. - 21.3.2019(Uutinen)
tapahtuman aiheisiin lukeutuvat tänä vuonna rakentamisen melukysymykset, kuntien rooli meluntorjunnassa, ääniympäristön laatu, ääniympäristön...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
tarpeen arviointiin.- TUVA®-mittari mielenterveysasiakkaan toimintakyvyn arviointiin.- RAVA®-mittari ikääntyneen henkilön toimintakyvy...

RAFAELA-kustannuslaskentaprojekti Sairaanhoitajapäivillä (Uutinen)
laskettin työaikaan perustuvat painokertoimet. Niiden avulla potilaan hoidon vaativuus tulee näkyväksi hoitotyön kustannusten kohdistamisessa...

FCG laatii työvoimatarveskenaariot elinvoimaverkoston kunnille (Uutinen)
Vuoteen 2030 ulottuvat työvoimatarveskenaariot auttavat kuntia ja alueita hahmottamaan, miten työpaikkojen määrä on kehittymässä ja m...

Blogi: Digikaava - Kehitys ei ole helppoa ja edelläkävijöitä tarvitaan(Uutinen)
n liittyvät käytännöt muuttuvat. Lue lisää digikaavoituksen tulevaisuuden näkymistä ja tutustu pilottihankkeisiin Ja...

Pyhtään lentokentän kaavaluonnos valmistunut(Uutinen)
Kaavaluonnokseen perustuvat FCG Arkkitehtien luomat havainnekuvat julkistettiin Pyhtään kunnan ja Cursor Oy:n toimesta 17.5. Helsinki East Dem...

ITE-laadunhallintamenetelmän pilottihanke on käynnistynyt(Uutinen)
 se tuntui soveltuvan hallinnolle hyvin, Camilla Söderström kertoo.  Juuri nyt julki...

FCG:n talotekniikka mukana Espoon Tynnyripuiston korttelihankkeessa(Uutinen)
Ison Omenan viereen rakentuva hybridihanke sisältää hotellin, asuntohotelleja, asuintalon, pysäköintilaitoksen sekä Matinkylän metroaseman lä...

Tia Salminen nimitetty katu-, tie- ja liikennesuunnittelun toimialajohtajaksi(Uutinen)
astohaasteiden myötä korostuvat kestävät ratkaisut sekä viihtyisän, yhteisen ympäristön toteuttaminen. ...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
siakirjatarkasteluun perustuvassa katsauksessa innovaatiotoiminnan tilannetta selvitettiin Jyväskylän, Kuopion ja Vantaan näkökulmasta. Selvit...

FCG Flowmedikin toiminnanohjausmittarit esittelyssä Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
eaan kohteeseen. Muuttuva maailma tarvitsee muuntautumiskykyisen toiminnanohjausmittariston, asiakkuusjohtaja Tiia Ranta-Pere sa...

Harri Nyman nimitetty Rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden toimialajohtajaksi(Uutinen)
ja korkeaan laatuun perustuvaa toimintamallia. Kovalla työllä rakennettua toimintamallia ja arvopohjaa ei lähdetä muuttamaan.  ...

Rakennusvalvontapäivillä paneudutaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen(Uutinen)
ta. Lisäksi säädökset muuttuvat tiuhaan. Rakennusvalvontapäivät on tarkoitettu uusimman tiedon jakamiseen ja vertaistukeen.  ...

FCG Koulutus on lanseerannut uudet verkkokoulutukset(Uutinen)
r>Verkkokoulutukset jakaantuvat kolmeen kategoriaan. Tietoisku antaa aiheesta perustiedot ja on kestoltaan 1,5–2 tuntia. Tiet...

Tiedolla johtamisen verkostohanke käynnistyy(Uutinen)
ilun vuoden kuluttua tapahtuvassa talousraportoinnin muutoksessa.- Tarve tuelle talousraportoinnin automat...

Hyvinvointikeskus Sopukka Sodankylässä on edelläkävijä – eRatkaisut käyttöön(Uutinen)
tukee paikan päällä tapahtuvaa asiakaspalvelua. Asiakkaita pyritään palvelemaan yhden luukun periaatteella ja palveluja voidaan toimialariipp...

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
rong>Kustannuslaksenta on yhdenmukaistettavaAlueellisen toiminnan näkökulmasta palveluverkoston optimointi eli palvelujen...

Perinteisestä lähiöstä energiatehokas alue, miten se tapahtuu?(Blogi)
n energian osuuden lisäämiseen niin, että koko energiankulutus koostuu uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2050 mennessä. Joensuun kaupunki...

Kaupungin sydän maan alla(Blogi)
t-stretch: inherit; line-height: 1.5; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px...

Kuntien talouspäälliköiden puntit eivät tutise(Blogi)
yle="margin: 0cm 0cm 10pt;">Kylmähermoinen pitää kunnan talouspäällikön olla, jotta pystyy toimimaan tässä tilanteessa. Vanhat hyvät keinot, k...

Varhaiskasvatuksessa sattuu ja tapahtuu(Blogi)
varhaiskasvatuslaki on astunut voimaan. Lakiuudistuksesta on yleisesti puhuttu varhaiskasvatuslain I-vaiheena. Lakimuutoksessa on sekä...

Soten uudistaminen ja yhteiselon tuki(Blogi)
...

Sitä saa mitä mittaa(Blogi)
kkeuksia lukuun ottamatta, vielä kehitysasteella. Tuloksellisuutta voidaan arvioida eri tasoilla, niin kuntakonsernin kuin yksittäisten...

Kun vastavalmistunut pääsi oman alan hommiin… (Blogi)
a, että edes entistä vuorotyöläistä pelottanut ”virkatyöaika”, ei ole saanut innostustani latistumaan mahdollisuudesta, jonka harjoittelupaika...

Hollannissa ideoita etsimässä(Blogi)
aisuus verkossa? ...

Onko meillä isoäidin mielikuva omasta kunnastamme? (Blogi)
lempeän ankara. Eikö tämä ole myös katse, jolla meidän tulisi katsoa uutta kuntaamme? Uskoen, luottaen ja välittäen. Moni asia muuttuu...

Muutos on mahdollisuus(Blogi)
aan tällaista työskentelymallia ja huolehtimaan siitä, että informaatio kulkee kaiken aikaa esteettä eri suuntiin organisaatiossa. Tällaisessa...

Vieraskynä: Uusi tietosuojalainsäädäntö ohjaa henkilötietojen käsittelyä(Blogi)
rong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Omien tietojen tarkastukset Tietosuojalakiin on lisäksi otettu henkilötietolakia v...

Syksyn kuuma aihe: millainen on hyvä kouluympäristö lapsille?(Blogi)
ssä muusta todellisuudesta. Kuilu koulun ja ulkomaailman välillä on kasvamassa liian suureksi!  Moni meistä on oppinut aikanaan istumaa...

Opettajarekrytoinnin onnistumisen edellytykset: hyvä valmistautuminen ja säädösten tunteminen(Blogi)
n. Työnantajamielikuva rakentuu osista ja yksi keskeinen osa ovat juuri hakuilmoitukset. Kuinka hyvin sinun organisaatiossasi on huomioitu myö...

Työntekijöiden hyvinvointi on voimavara sotepuolella(Blogi)
ii Terhi Mäkiniemi, tradenomi, ammatillinen aikuiskouluttaja, coach ja toimittaja.  Terhi Mäkiniemellä on yli 15 vuode...

Palveluista yhteisöllisyyttä(Blogi)
yvinvointi- ja tuottavuushyödyn seuranta ja resurssien kohdentaminen parhaiten tuottaviin ennakoiviin palveluinnovaatioihin. ...

Konsulttielämää - Kunnat kuntoon!(Blogi)
lelle Suomea. On jaettu elämän iloja ja suruja, jännitetty lasten koulun alkamista, surtu omien vanhempien sairastumista, tuskailtu työelämän...

Hoitoisuusluokituksella löytyy sopiva työn kuormitus(Blogi)
tiin. Näistä mainittiin muun muassa selkeästi määritelty perustehtävä, säännöllinen työprosessien arviointi, rekrytoinnin perustuminen osaamis...

Millaista kehittämiskulttuuria edustat?(Blogi)
oin ideakuulutus, jonka avulla on etsitty uuteen koulutukseen liittyviä kokeiluja. Me FCG:llä käynnistimme kuntien kanssa yhteistyössä...

Avuntarpeen määrittäminen haastaa meidät kaikki – myös sote-osaajat(Blogi)
etyksen aiheita.Asiakkaana, potilaana ja aikuisena avun pyytämisen luonnollisuus saattaa olla hieman erilaista. En viitsi pyytää -...

Hyvinvointitiedolla kohti kuntalaislähtöisempää kuntaa(Blogi)
kertomus -työväline. Se on kuntien, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työkalu, joka mahdollistaa tiedon monipuolisen tarkastelun ja vert...

Entä jos hoitotyötä voisi johtaa toisin…(Blogi)
> tieto potilaista ja asiakkaista, heidän hoidon ja avun tarpeestaan, toimintakyvystä, toteutuneesta hoidosta ja hoitoisuudesta, henkilöstöstä...

Leijona karjaisee: missä on yhtenäinen projektikulttuurinne?(Blogi)
...

Uusi valtuustokausi lähtökuopissa – tässä evästystä kiperänä muutosaikana(Blogi)
hön tilanteessa, jossa kunta kohtaa muutoksia niin toimintaympäristössään kuin omien raamiensa sisällä. Kuntien ja maakuntien välinen yhteisty...

Kunnissa työstetään strategioita: tässä luettavaa laiturinnokkaan(Blogi)
ustokauden vaihduttua ja uusien päättäjien kuopiessa jo maata. Kymmeniä strategiaoppaita lukeneena uskallan suositella strategiatyön virikkeek...

Mökkeilystä virtaa kuntiin(Blogi)
tyle="margin: 0px;">Tutustu FCG Konsultoinnin Tutkimuspalveluihin...

Yhteisöllisiä oppimisympäristöjä kehittämässä(Blogi)
toiminnan ja tiedon rakentamiseen. Yhteisön raja on häilyvä ja nyt, jos koskaan on se hetki, kun koulujen tulee kurottautua kohti ympäröivää y...

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?(Blogi)
yödyntämisestä. Jos saamme pakettiin mukaan vielä työaika/suunniteltu työaika -vertailun, olemme jälleen yhden askeleen lähempänä tavoitetta. ...

Konsultti – kirosana vai kaiken pelastaja?(Blogi)
...

Ei mutua mielenterveystyöhön(Blogi)
...

Ihanaa Jukka ja Mörkö, ihanaa! (Blogi)
hoidetaan muualla. Ei koske minua. Entäpä jos ottaisimmekin toisenlaisen lähestymiskulman laatuun ja laadukkaaseen työhön: arvioisimmekin itse...

Ohjauksesta, röntgenkatseesta ja ihmisyydestä (Blogi)
” Asiakas hätääntyi. Koko huone hätääntyi. Yhteinen elekieli liikehti levottomasti kuin alkava joukkohermoromahdus. Ehdin älähtää hädissäni en...

Etusivu(Sivu)
stavaan kykyyn toimia muuttuvassa ympäristössä ja asiantuntevaan henkilöstöön, jonka toiminta pohjautuu FCG:n arvoihin ja eettisiin periaattei...