Hakutulokset

FCG:n Caruna Oy:lle laatima YVA palkittu vuoden 2018 parhaana(Uutinen)
YVA ry on myöntänyt Hyvä-YVA -palkinnon Caruna Oy:lle sen tekemästä Seinäjoki - Jurva 110 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arvioinnista. FC...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
asiakkaillemme osaamista YVA-lain mukaiseen ympäristövaikutusten arviointiin ja YVA-menettelyn yhdistämiseen hankesuunnitteluun. Merkittävien...

FCG:n Fingrid Oyj:lle laatima YVA palkittiin vuoden parhaana(Uutinen)
YVA ry on myöntänyt Hyvä-YVA -palkinnon Fingrid Oyj:lle sen tekemästä Ventusneva (Kokkola) – Pyhänselkä (Muhos) 400 kV:n voimajohtohankkeen ym...

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
pohjavesiselvitykset Öljyvahinkojen kokonaisvaltainen hoitaminen Öljyterminaalien vallitilojen tarkistukset, suunnittelu ja kunnostus C60 ...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
tarvittavat luvitukset ja YVAt melumittaukset ja -mallinnukset tuotannon suunnittelu, mallintaminen ja optimointi GIS-paikkatietopalvelut maap...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
tarvittavat luvitukset ja YVAt melumittaukset ja -mallinnukset tuotannon suunnittelu, mallintaminen ja optimointi GIS-paikkatietopalvelut maap...

Sähköinen talousarvio eSTA(Sivu)
016.app.appery.io http://jyvaskylataseuranta22016.app.appery.io http://jyvaskylata2016.app.appery.io http://lempaalaesta62016.app.appery.io...

Kiinteistöjen riskienhallinta ja korjaushankkeiden haasteet käytännössä -seminaari Jyväskylässä(Uutinen)
g.fi/kiinteistoseminaari_jyvaskyla" class="aloha-link-text">www.fcg.fi/kiinteistoseminaari_jyvaskyla  Seminaarin osallis...

Muutos on mahdollisuus(Blogi)
ykyisinä, luovina, kimmoisina ja reagointikykyisinä. Erityisesti palveleva johtaminen, mutta myös henkilöstöä voimaannuttavat HR-käytännöt, oi...

Ympäristö ja energia(Sivu)
tövaikutusten arvioinnit (YVA), ympäristöselvitykset ja erilaiset ympäristölainsäädännön edellyttämät asiantuntijaselvitykset Vesistösuunnitte...

Maisemasuunnittelu(Sivu)
nkaan tuulivoimapuistot - YVA...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
arkeologiset selvitykset YVA-prosessit vaihtoehtotarkastelut kaavojen ja kehityskuvien vaikutusten arviointi Palvelurakenne ja kauppa kaupall...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
tai jokiveden esikäsittelyvaihtoehdot, tekopohjaveden muodostumisen selvitykset mm. HPLC-SEC ja isotooppitutkimukset, veden imeytys, tekopohj...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
set Vaikutusten arviointi YVA-prosessit vaihtoehtotarkastelut kaavojen ja kehityskuvien vaikutusten arviointi Kehityskuvat ja rakennemallit ka...

Kiinteistösalkutu 2.0(Sivu)
iinteistösalku 2.0, 2016 HYVA Oy:n Kiinteistösalku 2.0, 2015...

Voimajohtosuunnittelu(Sivu)
Arkeologinen inventointi YVA/ympäristöselvitys Viranomaisneuvottelut ja lausunnot Visuaaliset esitykset Tutkimuslupahakemus Hankelupahakemus ...

SVA-koulutus(Sivu)
ille, aluearkkitehdeille, YVA-hankkeiden vastuuhenkilöille ja muille alan ammattilaisille työkaluja tunnistaa suunnitteluhankkeiden sosiaalisi...

Tietoyhteiskuntavaalipaneeli Kuntamarkkinoilla – Nyt jo kolmannen kerran(Uutinen)
linjaukset ovat viimeistelyvaiheessa. Vaalipaneeli pidetään Kuntatalon keskiviikkona 10.9.2008 klo 12.15–13.15 kokoustilassa 4.10. Pane...

Seppo Arvio FCG:n Lapin aluepäälliköksi(Uutinen)
minen, Ounasvaaran ja Mäntyvaaran kehittämissuunnitelmat, ulkoilureitit sekä Kemijoen ranta-alueen suunnittelu ja vesihuolto, Kemijärvellä Suo...

Hyvä Joulumieli -keräys(Uutinen)
isti.fi/uutiset/20131118/hyva-joulumieli-jakaa-20-000-ruokalahjakorttia-lapsiperheille" target="_blank">Hyvä Joulumieli jakaa 20 000 ruokalahj...

FCG Liikenneviraston ympäristöasiantuntijaksi (Uutinen)
Tyypillisiä tehtäviä ovat YVA-hankkeisiin, toimenpideohjelmiin ja ympäristölainsäädäntöön liittyvien lausuntojen valmistelu Liikenneviraston t...

Tule tapaamaan meitä EnergyWeek 2017 -tapahtumaan Vaasaan(Uutinen)
nbsp;tapahtumasta...

Peli pisti hyvän liikkeelle Siltamäessä(Uutinen)
om/2017/09/12/peli-pisti-hyvan-liikkeelle-siltamaessa/" class="aloha-link-text">Peli pisti hyvän liikkeelle Siltamäessä K...

Muunneltava ja kaunis päiväkoti Silva sai hyvän rakentamisen tunnustuspalkinnon (Uutinen)
nesti+Arkenin+Turku+SAFA+hyvan+rakentamisen+palkinnon+voittajaksi" class="aloha-link-text" target="_blank">Turku SAFA –palkintoartikkelista...

Tuulivoimalat eivät ole muuttolinnuille läheskään niin tuhoisia kuin on oletettu.(Uutinen)
tövaikutusten arvioinnin (YVA) aikaan on laskennallisten mallien perusteella arvioitu. Vaikka tuulivoimaloihin törmänneiden lintu...

Pirkko Seitsalo nimitetty Ympäristöselvitykset-palvelualueen toimialajohtajaksi(Uutinen)
övaikutusten arviointeja (YVA), ympäristölupahakemusten laatimista, meluselvityksiä, ympäristötarkkailua, vesistö- ja pohjavesipalveluita sekä...

Asiakkaan kohtaaminen(Blogi)
Tilaisuudet ovat useimmiten koulutuksia, joihin lähden aina hieman jännittyneenä: miten tilaisuus tulee onnistumaan? Ovatko kuulijat aktiivi...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
aisiin nauttia eri tasoilla jo sote-valmisteluvaiheessa ja olla täydessä tuotannon iskuvalmiudessa rakettien paukahdellessa 1.1.2019, on toimi...

Palvelut(Sivu)
FCG – hyvän palvelun tekijät FCG Finnish Consulting Group FCG:n tuote- ja palveluvalikoimaa voi ajatella jatkumona, joka alkaa asiakkaiden str...

Töissä FCG:llä(Sivu)
Mielenkiintoisia hankkeita ja monipuolista osaamista FCG:llä työskentelee konsultoinnin ja suunnittelun osaajia laaja-alaisesti niin kotimaass...

Kaksoisjohtaminen ja omistajaohjaus(Sivu)
Kaksoisjohtaminen ja omistajaohjaus maakuntien johtamisen keskiössä Hallituksen lakiesityksen mukaan maakuntien ylin päättävä toimielin tulee ...

Yhdyskuntien suunnittelu(Sivu)
Yhdyskuntien suunnittelu Yhteyshenkilö Infra- ja yhdyskuntasuunnittelu FCG:n infrasuunnitteluun liittyvä erityisosaaminen on vahvaa ja laaja-a...

Referenssit(Sivu)
Referenssit FCG:n tuote- ja palveluvalikoimaa voi ajatella jatkumona, joka alkaa asiakkaiden strategisen päätöksenteon tukemisesta, jatkuu sii...

Osaamisen vienti(Sivu)
Osaamisen vienti Yhteyshenkilöt Finnish Knowledge Exports (FKE) auttaa terveys- ja hyvinvointialan organisaatioita, yrityksiä ja muita toimij...

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA(Sivu)
FCG:n kansainvälinen toiminta Ota yhteyttä! FCG:n kansainvälisellä toiminnalla on pitkä ja vaikuttava, yli viiden vuosikymmenen mittainen hist...

Johdon konsultointi(Sivu)
Johdon konsultointi Yhteyshenkilö Menestyvä organisaatioiden johtaminen koostuu hyvästä johtamisesta, soveltuvista rakenteista, toimivasta ohj...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
Elinkeinot ja kilpailukyky Yhteyshenkilö Tarvitsetko potkua kilpailukyvyn parantamiseen? Olemme vahva osaaja elinkeinojen kilpailukyvyn kasvat...

Toimipaikat kotimaassa(Sivu)
Toimipaikat kotimaassa Etelä-Suomi Helsinki FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Smart Transportation Oy FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG Ci...

Tietoa meistä(Sivu)
FCG Finnish Consulting Group FCG toimii verkostomaisesti FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia konsulttialan yrityksiä. Yhteysti...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
Palvelut ja hallinto Yhteyshenkilöt Kunnat uudistuvat ja samalla uudistuvat myös palvelut. Lähitulevaisuudessa haasteena on osaavan työvoiman ...

Satamat ja vesiväylät(Sivu)
Satamat ja vesiväylät Yhteyshenkilöt Satamien, satamarakenteiden, laitureiden ja rantarakenteiden yleis- ja rakennesuunnittelussa tarvitaan mo...

Vesihuolto(Sivu)
Vesihuolto Yhteyshenkilöt Putki Janneniemi Vesi FCG on yksi Suomen asiantuntevimmista, monipuolisimmista ja suurimmista vesihuollon suunnittel...

Luottamushenkilötyö (Sivu)
Luottamushenkilötyö Yhteyshenkilöt Vahvistu vaikuttajana – monipuolista koulutusta ja yhdessä oppimista Avoimessa koulutuksessa tapaat eri alo...

Johtaminen ja esimiestyö(Sivu)
Johtaminen ja esimiestyö Yhteyshenkilöt Monipuolisissa koulutuksissamme saat välineitä sekä ihmisten - yksilöiden ja ryhmien - että asioiden j...

Tilauskoulutusta toiveidenne mukaan(Sivu)
Tilauskoulutusta toiveidenne mukaan Yhteyshenkilö Yhteistyö kanssamme kannattaa, koska meillä on paljon osaamista ja vuosikymmenten kokemus mo...

LVIA-suunnittelu(Sivu)
LVIA-suunnittelu Yhteyshenkilöt Toimintamme perustuu asiakkaan etujen ja tavoitteiden vaalimiseen. Tavoitteisiin pyrimme vaativissa kohteissa ...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
Ennakoiva hanketoiminta Yhteyshenkilö Ennakoiva hanketoiminta tähtää uusiin aloituksiin sekä toimintamalleihin niin kotimaassa kuten ulkomaan ...

Konsernijohtaminen(Sivu)
Konsernijohtaminen Yhteyshenkilö Olemme kuntien ja yhtiöiden tukena matkalla muuttuvassa kunta-konserniviidakossa. FCG tarjoaa kattavan asiant...

Kehityskonsultointi(Sivu)
Kehityskonsultointi Yhteyshenkilöt FCG:n kehityskonsultoinnilla on jo yli 40-vuotinen historia. Koko kansainvälinen toiminta pohjautuu pitkält...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
Katu-, alue- ja liikenne- suunnittelu Yhteyshenkilö Laadimme suunnitelmia liikenteen, liikkumisen ja ympäristön haasteisiin vaativissakin olo...

ART-ennakointimalli(Sivu)
ART-ennakointimalli Yhteyshenkilö Kehittyneen ART-mallin avulla saadaan kuvaus kunnan palvelutarpeiden kehityksestä, henkilöstön rekrytointita...

Asukasmielipidekyselyt(Sivu)
Asukasmielipidekyselyt Yhteyshenkilö Asukasmielipidekyselyillä saadaan tehokkaasti selville kuntalaisten käsitys kaikista keskeisistä kuntapal...

Asiakastyytyväisyystutkimukset(Sivu)
Asiakastyytyväisyystutkimukset Yhteyshenkilö Tarjoamme kattavan valikoiman organisaatioille, etenkin kunnille, asiakastyytyväisyyden mittaamis...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
Verkosto- ja hulevesisuunnittelu Yhteyshenkilö Kaarina Turku Siirtoviemarilinja Vesihuollon palvelumme kattavat Alueelliset ja seudulliset ves...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys Yhteyshenkilö Kaupunkisuunnittelu ja -kehitystiimi tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita yhdyskuntasuunnittelun...

Valtionhallinnolle(Sivu)
Valtionhallinnolle Kiinnostaako sinua Palvelumme sopivat erinomaisesti myös valtiohallinnon henkilöstölle. Tässä kolme keinoa lisätä osaamista...

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
Toimintakykymittarit ja hoitoisuustieto Otathan yhteyttä! Hoitoisuuden arviointi: RAFAELA Potilasluokittelujärjestelmät: NordDRG, pDRG Luokitu...

Vesistösuunnittelupalvelut(Sivu)
Vesistösuunnittelupalvelut Yhteyshenkilö FCG:llä on kattava ketju asiantuntijoita vaativiin vesistösuunnitteluhankkeisiin. Toimintamme on verk...

Sähköinen hyvinvointikertomus(Sivu)
Sähköinen hyvinvointikertomus Yhteyshenkilö: Sähköinen hyvinvointikertomus toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun...

Kaivannaisalan palvelut(Sivu)
Kaivannaisalan palvelut Yhteyshenkilö Kaivannaisalan tiimimme on luotettu yhteistyökumppani ja palvelee tällä hetkellä kaikkia Suomen suurimpi...

Pohjavesipalvelut(Sivu)
Pohjavesipalvelut Yhteyshenkilö FCG:n pohjavesiryhmässä on kattava ketju asiantuntijoita erilaisiin pohjavesiselvityksiin. Pohjavesitiimin mon...

Jätehuollon suunnittelupalvelut(Sivu)
Jätehuollon suunnittelupalvelut Yhteyshenkilö FCG on toteuttanut 70-luvulta lähtien kotimaassa ja ulkomailla lukuisia hankkeita jätehuoltojärj...

FCG Arkkitehdit(Sivu)
FCG Arkkitehdit Yhteyshenkilöt Tarjoamme laaja-alaista suunnittelupalvelua – myös kansainvälisesti sisältäen rakennusten arkkitehti- ja perus...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
Rakennusterveys ja sisäilmasto Yhteyshenkilö Rakennusterveys ja sisäilmasto Helsingin yliopisto, Athena Helsingin yliopisto, Athena-rakennus. ...

Vesihuolto ja FCGsmart(Sivu)
FCGsmart Yhteyshenkilöt Smart water eli älyvesi on kattotermi tekniikoille, jotka mahdollistavat vesihuollon älykkään käytön, seurannan, kehit...

Jäähdytys- ja geoenergiasuunnittelu(Sivu)
Jäähdytys- ja geoenergiasuunnittelu Yhteyshenkilöt Toimintamme perustuu asiakkaan etujen ja tavoitteiden vaalimiseen. Tavoitteisiin pyrimme va...

Lastensuojelun verkostohanke(Sivu)
Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy Kysy lisää ja ilmoittaudu! Verkostohankkeessa etenemme yhdessä kohti oikea-aikaisia ja kustannustehokk...

Arkkitehtisuunnittelu(Sivu)
Arkkitehtisuunnittelu Yhteyshenkilöt Teemme suunnittelutyötä uudisrakennusten suunnittelun ja korjausrakentamisen alueella. Asiakkaitamme ovat...

FCGsmart(Sivu)
FCGsmart Yhteyshenkilöt C00 Fcgsmart Smart water eli älyvesi on kattotermi tekniikoille, jotka mahdollistavat vesihuollon älykkään käytön, seu...

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät (Sivu)
Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät ja ympäristölupaselvitykset Yhteyshenkilö Askarruttaako jätteenkäsittelyn (WT) BAT-päätelmien soveltaminen ja ...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
Paikkatietopalvelut Yhteyshenkilö A30 Etusivukuva_paikkatietopalvelut FCG:lla hyödynnetään paikkatietoa monipuolisesti yhdyskuntasuunnitteluss...

FCG MAPGETS SRK(Sivu)
FCG MAPGETS SRK - seurakuntien verkostohanke Yhteyshenkilöt Kiinteistötiedon ja hautarekisterien ylläpitopalvelut seurakunnille Kirkko FCG MAP...

Julkisivusaneeraus(Sivu)
Julkisivusaneeraus Yhteyshenkilö julkisivusaneeraus Osakkaiden tarpeet huomioon FCG huolehtii asiakkaistaan ja tarjoaa tukeaan isojen päätöste...

FCG Torni(Sivu)
FCG Torni Ota yhteyttä! Liikenne on muuttumassa nopeasti palvelukeskeiseksi. FCG Torni on uudenlainen julkiselle ja yksityiselle sektorille su...

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut(Sivu)
Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut Yhteyshenkilö Talouden tasapainotusta tilaoptimoinnilla ja tukipalveluiden tehostuksella Kuva...

Nova Schola Finlandia(Sivu)
Kohti moderneja oppimisympäristöjä Yhteyshenkilöt Nova Schola Finlandia on innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanke. Haemme osallis...

Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri(Sivu)
Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri Yhteyshenkilö Pohja oppimiselle rakennetaan varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa. Näi...

Talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi(Sivu)
Talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi Yhteyshenkilö Talouden koulutus   Niukkoina aikoina talouden osaamisen merkitys korostuu. Kunta-ala...

Yhdyskunta ja ympäristö(Sivu)
Yhdyskunta ja ympäristö Yhteyshenkilö Toimiva yhdyskunta luo edellytykset kunnan palveluille, elinkeinoelämälle sekä kuntalaisten arjen sujumi...

Viestintä ja asiakaspalvelu(Sivu)
Viestintä ja asiakaspalvelu Yhteyshenkilö Selkeä virka- ja asiointikieli antaa kuntalaiselle mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja saada äänens...

Hyvinvointi ja elinvoima(Sivu)
Hyvinvointi ja elinvoima Yhteyshenkilö Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja terveystoimen (sote) uudistukset edellyttävät koulutuk...

Digikaavoitus(Sivu)
Digikaavoitus Yhteyshenkilöt Digikaavoitus-hankkeessa kehitetään uusia käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja digitaalista kaavoitusta varten. Kaks...

Linjasaneeraus(Sivu)
Linjasaneeraus Yhteyshenkilö linjasaneeraus Osakkaiden tarpeet huomioon Perinteinen putkiremonttihanke kestää valmisteluista valmistumiseen 2–...

Fotogrammetria(Sivu)
Fotogrammetriset 3D-mallit Yhteyshenkilö Tuotamme dokumentoivia 3D-mallinnuksia valokuvaukseen perustuvalla nopealla menetelmällä. Käyttökohte...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
Rakennusterveys ja sisäilmasto Yhteyshenkilö Rakennusterveys ja sisäilmasto Rakennusterveyteen liittyvien selvitysten ja kuntotutkimusten suun...

Ruokapalvelut(Sivu)
Tulokselliset ja asiakaslähtöiset ruokapalvelut Yhteyshenkilö Asiakkaiden tarpeet palvelutuotannon keskiöön Lähitulevaisuuden haasteita ovat t...

KOULUTUS(Sivu)
FCG Koulutus Ota yhteyttä! FCG on Suomen suurin kuntasektorin täydennyskouluttaja ja tarjoaa koulutuspalveluitaan myös yksityisen sektorin asi...

Urheilu- ja liikunta-alueet(Sivu)
Urheilu- ja liikunta-alueiden suunnittelu Yhteyshenkilö Olemme Suomen ykkösketju urheilu- ja liikunta-alueiden suunnittelussa. Tarjoamme käytt...

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut(Sivu)
Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut Yhteyshenkilö Talouden tasapainotusta tilaoptimoinnilla ja tukipalveluiden tehostuksella Kunt...

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA(Sivu)
FCG Suunnittelu ja tekniikka Ota yhteyttä! FCG:n suunnitteluun ja tekniikkaan liittyvä palveluntarjonta kattaa laaja-alaisesti yhdyskuntasuunn...

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen(Sivu)
Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen tuottavat mitattavaa lisäarvoa Yhteyshenkilö Palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen ja pelillistäminen anta...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
Johtaminen ja ohjelmistot Ota yhteyttä! Liiketoiminnan keskeinen tavoite on tukea FCG:n asiakkaita erityisesti julkishallinnon muutoksessa ja ...

Tietomallintaminen(Sivu)
Tietomallintaminen: palvelut suunnittelutiedon hallintaan Yhteyshenkilöt Tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on toimintata...

Taloyhtiöt(Sivu)
Asiantuntijapalvelut taloyhtiöille Yhteyshenkilö Taloyhtiöasiakkaana saat FCG:ltä kaikki selvitys- ja tutkimuspalvelut sekä peruskorjaushankke...

Kiinteistöverotus(Sivu)
Kiinteistöverotus 2.0 Yhteyshenkilö Kiinteistövero on vakaa ja turvallinen tulonlähde kunnille ja sen tuotto helposti ennakoitavissa. Useista...

Tehokkuutta projektien johtamiseen(Sivu)
Leijona-projektimalli — tehokkuutta kunta-alan projektien johtamiseen Yhteyshenkilöt Onko organisaatiosi projektien kokonaisuus hallinnassa? O...

smartasset(Sivu)
FCG Smart Asset Ympäristöjohtaminen (Due Diligence) Kiinteistösalkku 2.0 Talotekniikka Kiinteistön kuntoarviointi ja ympäristökatselmukset ova...

Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina(Sivu)
Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina Henkilöstö ja lähiesimiehet uudistuksen käytännön toteuttajina - rekrytoinnin sujuva hallinta...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
Optimaaliset tukipalvelut Palvelut eivät synny ilman niihin liittyviä tukipalveluita ja toimitiloja. Tarvitaan yhä tehokkaampia ja laadukkaamp...

Aluesuunnittelu, kiinteistöt, toimitilat ja palveluverkko(Sivu)
Aluesuunnittelu, kiinteistöt, toimitilat ja palveluverkot Aluesuunnittelu, kiinteistöt ja palveluverkot ovat palveluiden järjestämisen selkära...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen Ajankohtainen informaatio avuksi onnistuneeseen muutoksen FCG tarjoaa ajankohtaisia koulutuksia ja se...

Tietomallintaminen(Sivu)
Tietomallintaminen: palvelut suunnittelutiedon hallintaan Yhteyshenkilöt Tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on toimintata...

FCG:ltä kustannustehokasta voimajohtosuunnittelua(Sivu)
Voimajohtosuunnittelua kustannustehokkaasti FCG:ltä Yhteyshenkilö voimajohtosuunnittelua Suunnittelupalvelumme kattaa koko voimajohtohankkeen ...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
Kuntajohtaminen -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017 Kuntatalo, Helsinki, Tietoiskutila C1.3 Keskiviikko 13.9.  9.00 – 9.45 Koulujen tilatehokku...

Kunta-MaaS®(Sivu)
Kunta-MaaS® uudenlaisena kuljetuspalveluna Ota yhteyttä! MaaS on uusi termi, jolla tarkoitetaan liikkumista, jossa henkilö- ja tavaraliikentee...

EKJ-johtamisvalmennus(Sivu)
EKJ – Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus Lisätietoja Istock 825187492 EKJ-ohjelman keskeinen tavoite on antaa eväitä osallistuvien or...

Tietosuojaseloste(Sivu)
Tietosuojaseloste Laatimispäivä: 24.5.2018 FCG Finnish Consulting Group Oy (1940671-3) Osmontie 34, 00610 Helsinki 010 409 2000 Vesa Nyman tie...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
Tutustu palvelutarjontaamme Kuntamarkkinoilla Löydät osastomme H2 tutusta paikasta heti sisääntulokerroksesta. Näyttelyosastollamme on tilaisu...

Kiertotalous(Sivu)
Huominen rakentuu kiertotaloudelle Ota yhteyttä Kiertotaloudessa käytetyt resurssit säilytetään talouden kierrossa, kulutetaan vähemmän luonno...

Turvallisuuden asiantuntijapalvelut(Sivu)
Turvallisuuden asiantuntijapalvelut Yhteyshenkilö FCG tarjoaa turvallisuuskoordinaattorin palveluita monialaisiin projekteihin. Turvallisuusko...

Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 -verkostohanke(Sivu)
Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 -verkostohanke on käynnistynyt Yhteyshenkilöt Kaupunkien konsernijohdon verkosto kokoaa tietoa konsernijohta...

Arvoa-menetelmä(Sivu)
ARVOA-menetelmä perhepalveluiden ja lastensuojelun asiakastyöhön Ota yhteyttä! ARVOA-menetelmä on apuväline asiakasperheen toimintakykyyn vaik...

Muutoksia FCG-konsernin yhteystiedoissa(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group –konserni muuttaa uusiin toimitiloihin Helsingin Käpylään 10.9. Yhtiön Y-tunnus (1940671-3) ja puhelinnumerot säi...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
Suomen IP-Tekniikka Oy on 13.4.2007 tehdyllä osakekaupalla tullut osaksi FCG Infra ja ympäristö-liiketoimintaryhmää. Suomen IP-Tekniikka Oy:n...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
Suomen Kuntaliitto ja Helsingin yliopiston Holding Oy ovat tänään allekirjoittaneet aie- ja osakassopimukset Suunnittelukeskus Oy:n, Efeko Oy:...

FCG Suunnittelukeskus kehittää kansainvälistymispalveluita(Uutinen)
Euroopan komissio on hiljattain hyväksynyt FCG Finnish Consulting Group Oy -konserniin kuuluvan FCG Suunnittelukeskus Oy:n kumppaniksi EU:n 6...

FCG-konsernin alueellinen toiminta laajenee: Lahteen uusi infra- ja ympäristönsuunnittelun konsulttitoimisto(Uutinen)
FCG-konsernin FCG Infra ja ympäristö –liiketoimintaryhmä on aloittanut toimintansa Lahdessa. Lahden aluetoimistossa yhdistyvät liiketoimintary...

FCG Efeko konsultoinnin kärjessä(Uutinen)
FCG Efeko sijoittui konsultoinnin ykkösnimeksi Talouselämä -lehden teettämässä tutkimuksessa, jossa arvioitiin 46 kansallista ja kansainvälist...

FCG-konserni osti bulgarialaisen ympäristökonsulttiyhtiön(Uutinen)
FCG-konsernin kansainvälinen toiminta laajenee Bulgariaan. FCG-konserni on ostanut bulgarialaisen, ympäristöalan konsultointiin ja suunnittelu...

FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy yhdistyvät FCG Planeko Oy:ksi (Uutinen)
FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy fuusioituvat FCG Planeko Oy:ksi 1.3.2008. Kahden perinteikkään organisaation toimintojen yhdis...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
Vaasan kaupungin teknisenä apulaiskaupunginjohtajana toimiva arkkitehti, tekniikan tohtori Heikki Lonka on valittu FCG Planeko Oy:n Arkkitehtu...

Kevättapahtumat FCG:n toimipaikoissa(Uutinen)
Järjestämme kevään aikana neljä asiakastapahtumaa alueellisissa toimipaikoissamme. Alueellisista tapahtumista ensimmäinen järjestettiin 22...

FCG Efeko Oy osti ISAI Consulting Oy:n(Uutinen)
Koulutukseen ja konsultointiin erikoistunut FCG Efeko Oy on ostanut joensuulaisen konsulttiyhtiö ISAI Consulting Oy:n. Kauppa vahvistaa erityi...

Matti Ojalalle vesi- ja viemälaitosyhdistyksen kultainen ansiomerkki(Uutinen)
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys on myöntänyt kultaisen ansiomerkin FCG Planeko Oy:n toimitusjohtaja Matti Ojalalle. Ansiomerkki ojennettiin Kuo...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
KUNTIEN PALVELUT OVAT MAINETTAAN PAREMPIA Enemmistö kuntalaisista on tyytyväisiä kuntapalveluiden laatuun. Tyytyväisimpiä kuntien asukkaat ov...

Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy allekirjoittivat aiesopimuksen Opekon yhtiöittämisestä(Uutinen)
Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen osakkuudesta Opetusalan koulutuskeskuksen Opekon toimintaa jatkavassa uu...

Kaupunkirakenne aiheena FCG Planekon aamiaisseminaarissa(Uutinen)
FCG Planeko Oy järjesti FCG-talolla Helsingin Käpylässä 3.12. aamiaisseminaarin teemalla ”Sortuva kaupunkirakenne – mitä sen jälkeen?”. Aihees...

FCG Planekon laatima kaava palkittiin(Uutinen)
FCG Planeko Oy:n laatima Sulkavan kunnan Partalansaaren rantaosayleiskaava on valittu vuoden kaavatyöksi Etelä-Savossa. Valinnan teki Etelä-Sa...

Yrjö Halttunen FCG:n energialiiketoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
Ekonomi Yrjö Halttunen on nimitetty 13.1.2009 alkaen FCG Planeko Oy:ssä energialiiketoiminnan johtajaksi ja aluepäälliköksi. Aluepäällikkönä h...

Hankintalaki aiheena FCG:n aamiaisseminaarissa(Uutinen)
FCG:n aamiaisseminaarien sarja jatkui 13.2. Helsingissä järjestetyllä jätehuoltoon ja ympäristökonsultointiin liittyvällä aiheella. Tällä kerr...

FCG suunnittelee Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen(Uutinen)
FCG Planeko Oy ja Kouvolan Vesi ovat 13.3.2009 tehneet sopimuksen Kouvolassa sijaitsevan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneer...

FCG avasi uusimman toimipaikkansa Vaasaan(Uutinen)
FCG-konserni on perustanut uusimman toimipaikkansa Vaasaan. Vaasa oli perusteltu valinta uudeksi toimipaikaksi erityisesti energia- ja ilmasto...

FCG:n suunnitteleman Rovakadun valaistus palkittiin(Uutinen)
Rovaniemen Rovakadun ja Koskikadun kävelykadun valaistus palkittiin toukokuun alussa New Yorkissa maailman vanhimmassa valaistuskilpailussa. V...

FCG mukana messuilla(Uutinen)
FCG osallistuu toukokuussa Yhdyskuntatekniikka 09 –näyttelyyn Tampereella, Kaivos-Gruva 09 –messuille Oulussa ja Terveydenhuollon ATK-päiville...

FCG yksinkertaistaa konsernirakennettaan - uusi johtoryhmä nimitetty(Uutinen)
FCG:n kotimaan yhtiöt, FCG Efeko Oy, FCG International Oy, FCG Planeko Oy sekä FCG MentorIT Oy sulautuvat emoyhtiöönsä FCG Finnish Consulting...

FCG Kuntamarkkinoilla 2009, seminaariaineistot(Uutinen)
Keskiviikko 9.9.09 14.15 - 14.45 SOIHTU: Sosiaalipalvelujen tuotteistuksen periaatteet, Professori, tutkimusjohtaja...

Yksi FCG marraskuusta lähtien(Uutinen)
FCG:n kotimaan yhtiöt, FCG Efeko Oy, FCG International Oy, FCG Planeko Oy sekä FCG MentorIT Oy sulautuvat emoyhtiöönsä FCG Finnish Consulting...

Kakolanmäki voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon(Uutinen)
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle ja siihen liittyvälle lämpöpumppu- ja biokaasulaitokselle on myönnetty vuoden 2009 RIL-palkinto. Kakolanmäe...

FCG toivottaa hyvää joulua!(Uutinen)
Tänä vuonna olemme lahjoittaneet joululahjoihin varatut rahat Nepalin kylien vedenhankinnan ja kuivakäymälöiden rakentamisen tukemiseen...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä otti vuoden 2010 alussa käyttöön avoimen lähdekoodin ohjelmistoon perustuvan Internet-pohjaisen VEHU-ku...

FCG Turun kaupungin suunnittelupalveluiden puitesopimuskonsultiksi (Uutinen)
Turun kaupunki kilpailutti suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden puitesopimuskonsultteja toimialakohtaisesti. FCG menestyi kilpailussa erino...

Nimityksiä FCG:llä(Uutinen)
Vuoden 2010 alussa on FCG:llä nimitetty aluepäälliköitä ja toimialajohtajia. Koulutuspäällikkö Timo Karine on nimitetty FCG:n Lappee...

FCG ja SNKK järjestävät kilpailun kaupunkikeskustojen kehittämisestä(Uutinen)
Viime vuosina on käyty keskusteluja kaupunkikeskustojen ja erilaisten kauppakeskusten kovenevasta keskinäisestä kilpailusta. Kauppakeskusten v...

Arvonlisäverokanta muuttuu 1.7.2010(Uutinen)
Palvelujen myynnin arvonlisäverokanta muuttuu 1.7.2010 alkaen, arvonlisäverottomat hinnat pysyvät ennallaan. 1.7.2010 tai sen jälkeen suori...

FCG jälleen koulutuksen kärkinimi(Uutinen)
FCG sijoittui jälleen kärkinimiin koulutusorganisaatioiden imagotutkimuksessa 2010. FCG sijoittui jälleen kärkinimiin koulutusorganisaatioi...

Miroslava Todorova Povvik AD:n toimitusjohtajaksi 1.1.2011(Uutinen)
Varatoimitusjohtaja Miroslava Todorova on nimitetty FCG:n Bulgariassa toimivan tytäryhtiö Povvikin AD:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2011...

Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG:n koulutus- ja konsulttitoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
KTM Katrina Harjuhahto-Madetoja on kutsuttu vetämään FCG Finnish Consulting Group Oy:n Koulutus ja konsultointi -liiketoimintaa. Hän aloittaa...

FCG toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua(Uutinen)
...

MATERNAn ja FCG:n välinen yhteistyö vahvistuu - MATERNA ulkoistaa koulutusmyynnin FCG:lle(Uutinen)
MATERNA Information & Communications Oy on ulkoistanut ITIL®-koulutustensa myynnin ja markkinoinnin sekä koulutusten järjestelyt FCG Finnish C...

Ari Kolehmainen FCG:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
Suomen Kuntaliiton projektijohtaja Ari Kolehmainen siirtyy liiton tytäryhtiön, koulutusta ja konsultointia tarjoavan FCG Finnish Consul...

Suunnitelmien energiakulutus ja hiilitase selville Ave Carbon -mallilla(Uutinen)
Kehittämämme AVE CARBON -mallin avulla voidaan maankäyön suunnitelmien energiankulutusta ja hiilitasetta havainnoida suunnittelun yhteydessä...

FCG toivottaa asiakkailleen hyvää kesää!(Uutinen)
...

FCG:n laboratoriotoiminta siirtyy Novalabille(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group Oy on myynyt vesilaboratoriotoimintansa Novalab Oy:lle. Kaupan myötä FCG:n analyysitoiminta siirtyy Novalabille 1...

FCG toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua!(Uutinen)
...

FCG:n asiakaslehti 1/2012 on ilmestynyt(Uutinen)
Tutustu tuoreeseen julkaisuumme! Lehdessämme on tällä kerralla asiaa muun muassa kuntamuutoksesta ja verkkojulkisuudesta. Esillä on jälleen...

MAKLI ry palkitsi FCG:n koulutustoiminnan(Uutinen)
Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry palkitsi FCG:n koulutustoiminnan Mittaripysti nro 21:llä. Vuosittain...

FCG kehittää paikkamallisovellusta VTT:n kanssa(Uutinen)
FCG ja VTT ovat tehneet yhteistyötä paikkamallintamista hyödyntävän suunnittelun kehittämisessä. Paikkamallintamisen avulla voit tarkastell...

FCG toivottaa asiakkailleen hyvää kesää!(Uutinen)
...

FCG mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
FCG osallistuu Kuntamarkkinoille myös tänä vuonna. Kuntamarkkinat pidetään Helsingissä Kuntatalolla 12.–13.9.2012. Tule tapaamaan m...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
FCG on avannut koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan projektilla, jossa hyödynnetään suomalaisen koulumallin parhaita käytäntöjä. FCG toim...

FCG tarjoaa laadukasta koulutusta luottamushenkilöille eri puolilla maata(Uutinen)
Uuden valtuustokauden alkaessa FCG järjestää monipuolista koulutusta luottamushenkilöille yhteistyössä Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa. ...

Kuntalaiset ovat edelleen tyytyväisiä palveluihin(Uutinen)
FCG selvitti käsityksiä 15 kaupungin ja kunnan palveluista. Kuntalaisten tyytyväisyyttä on seurattu jo lähes 30 vuotta. Espoo, Forss...

FCG ostaa Oy Audiapro Ab:n(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group Oy ostaa koulutus- ja konsultointiyhtiö Oy Audiapro Ab:n koko osakekannan Oy Audiator Ab:lta ja samalla FCG:lle s...

FCG toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua!(Uutinen)
FCG toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua!...

Muutoksia FCG-yhtiöiden nimissä(Uutinen)
FCG:n tytäryhtiöitten nimissä tapahtuu 1.7.2013 seuraavat muutokset: FCG Tietojohtaminen Oy muuttuu FCG Konsultointi Oy:ksi (englanniksi FC...

FCG osti Insinööritoimisto Asplanin(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group Oy on ostanut Asplan Oy Insinööritoimiston koko osakekannan 9.9.2013 tehdyllä kaupalla. Kauppa vahvistaa FCG:n Su...

Kuvia FCG:n asiakastilaisuudesta 10.10.2013(Uutinen)
Perinteistä FCG-iltaa vietettiin FCG-talolla Käpylässä torstaina 10.10. FCG:n toimitusjohtaja Ari Kolehmaisen avauspuheen jälkeen i...

Ajankohtaisartikkeli kuntien yhtiöittämisvelvoitteesta(Uutinen)
Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle esityksen kuntalain muuttamisesta siten, että kunnan tulee yhtiöittää sellainen toiminta, jossa se toi...

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä(Uutinen)
Johtavat koulutusvientiyritykset tiiviimpään kumppanuuteen Tehostaakseen koulutusalan vientiä merkittävimmät suomalaiset koulutusvientiyrit...

Ensimmäiset sertifioidut kuntapuheenjohtajat valmistuivat(Uutinen)
Kuntaliitto on kumppaniensa FCG:n ja Kevan kanssa kehittänyt kuntien poliittisen johtamisen tukemiseksi KPJ-johtamiskoulutuksen ja sertifi...

Kuntien asukasviestintäkysely: Tietoa toivotaan edelleen myös paperimuodossa(Uutinen)
FCG tutki kuntien asukasviestintää syksyllä neljässä kaupungissa yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Painettu viestintä on kaupunkilaisten mie...

Rafaela™-järjestelmän koti on nyt Konsultoinnissa(Uutinen)
Kuntaliiton omistama hoitoisuusluokitusjärjestelmä Rafaela™ siirtyi huhtikuun alusta kokonaisuudessaan FCG Konsultoinnin hoiviin. Jatkossa...

Kuntien tietotekniikkakartoitus: menot pienenevät(Uutinen)
Kolmen vuoden aikana kuntien tietotekniikkaan käyttämät menot ovat kasvaneet neljällä miljoonalla, 831 miljoonaan euroon. Kuntaliitto kuitenki...

FCG mukana Terveydenhuollon ATK-päivät 2014 -tapahtumassa 20.–21.5. Jyväskylässä(Uutinen)
Kuntaliiton järjestämien päivien ohjelmassa on laaja katsaus ajankohtaisiin teemoihin terveyden- ja sosiaalihuollon tietojenkäsittelyyn liitty...

FCG mukana EduCluster Finlandin mittavassa koulutusvientisopimuksessa Qatariin(Uutinen)
Koulutusvientiin erikoistunut Jyväskylän yliopiston tytäryhtiö EduCluster Finland ja Qatarin opetusministeriö (Supreme Education Council)...

FCG:n nuoret suunnittelijat MyTech-sivustolla(Uutinen)
FCG:n nuoret suunnittelijat esittäytyvät Teknologiateollisuuden ammatteja ja työtehtäviä tutuksi tekevällä, nuorille suunnatulla MyTech-si...

Merkittävä voitto FCG:lle(Uutinen)
FCG on voittanut tarjouskilvan, joka koskee Veturitien katu- ja rakennussuunnittelua. Kohde sijaitsee Pasilassa. Veturitien suunnittelu ja...

FCG mukana Finnmateria 2014 –suurtapahtumassa Jyväskylässä(Uutinen)
Kaivosteollisuuden suurtapahtuma, Finnmateria 2014, järjestetään 19.–20.11.2014 Jyväskylän paviljongissa. Löydät meidät osastolta...

Nova Schola Finlandia -ajatuspajassa ideoitiin tulevaisuuden peruskoulua(Uutinen)
FCG Konsultointi järjesti 25. marraskuuta 2014 Nova Schola Finlandia -ajatuspajan, jossa peruskoulun kehittäminen sai uudenlaista intoa. Nova...

3. kurssi Kuntaliiton sertifioimia KPJ-puheenjohtajia valmistui(Uutinen)
Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutuksen (KPJ) suorittaneille myönnettiin KPJ-sertifikaatit 11.2.2015 Kuntaliiton talous-...

Linnuston tutkaseurantahanke selvittää tuulivoiman vaikutuksia linnustoon(Uutinen)
FCG on toteuttajana viime vuonna käynnistyneessä ja vuoteen 2017 asti jatkuvassa linnustotutkahankkeessa, jonka tavoittee...

Lisää elinvoimaa kaupunki- ja aluekeskuksien kehittämisellä(Uutinen)
Seminaari keräsi kuntien ja kaupunkien elinvoimakehittäjiä Kuntatalolle 13.5.2015 järjestettiin Kuntatalolla osana Kunta elinvoiman johtaj...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
FCG vahvistaa asemaansa Suomen johtavana sosiaali- ja terveydenhuollon konsulttina ja vahvana pohjoismaisena toimijana...

Rovaniemi tuo kampusalueelle arjen kiertotaloutta (Uutinen)
Rovaniemen kaavoittama puukampusalue on saanut kunniamaininnan Sitran ja Kuntaliiton kuntien kiinnostavimmat kiertotalousteot -kisassa. FCG la...

RAFO viettää 30. juhlavuotta(Uutinen)
Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi RAFO pidetään 8.-10.2. SIlja Symphonyllä. Tämä on RAFOn 30. juhlavuosi...

Kuntaliitto ja FCG aiesopimukseen KL-Kuntarekryn siirtymisestä FCG:lle(Uutinen)
Kuntaliitto ja FCG ovat 11.9.2015 tehneet aiesopimuksen, jonka mukaisesti Kuntaliitto-konsernin sisällä FCG Finnish Consulting Group Oy ostaa...

MAPGETS mukana kansainvälisessä näyttelyssä Barcelonassa(Uutinen)
MAPGETS on mukana Smart City Expo World Congress 2015...

FCG on mukana Lääkäripäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
FCG on mukana Lääkäripäivillä Helsingin Messukeskuksessa 13.-15.1.2016. Osastomme 2c80 sijaitsee hallissa 2. FCG Konsultoinnilta löy...

Miten SOTEa ohjataan? -tilaisuus 17.2.2016 Helsingissä(Uutinen)
Miten SOTEa ohjataan? Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotteistaminen itsehallintoalueiden toiminnan ja talouden ohjauksessa -tilaisuus 17.2.201...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle FCG vahvistaa osaamistaan terveydenhuollon johtamisjärjestelmien toimittajana ja kon...

FCG hyvässä seurassa Suomen Kuvalehden 100-vuotisjuhlajulkaisussa(Uutinen)
...

FCG:n Jari Marttinen Kauppalehti Optiossa: kaupunkisuunnittelu on nyt virtuaalista(Uutinen)
FCG:ssä kannustetaan innovoimaan asiakkaan ehdoilla ja haetaan lisäpotkua suunnitteluun pelimaailmasta ja 3D-teknologiasta. FCG ja erityise...

FCG:n talonrakentamisen projektinjohto- ja valvontapalvelut ISS Prokolle(Uutinen)
ISS Palveluiden tytäryhtiö ISS Proko on sopinut FCG-konserniin kuuluvan FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa talonrakentamisen projektinjo...

FCG myi maaperätutkimukseen ja maastomittaukseen liittyvän toimintansa Mitta Oy:lle(Uutinen)
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on 31.8.2016 allekirjoitetulla sopimuksella myynyt maalaboratorio-, maaperätutkimus- ja maastomittauspalve...

FCG mukana Väylät & Liikenne -päivillä (Uutinen)
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on mukana Suomen Tieyhdistyksen järjestämillä Väylät & Liikenne 2016  –päivillä  Tampereella...

Mukana Isännöintipäivillä Jyväskylässä(Uutinen)
Isännöintipäivät on vuoden ykköstap...

FCG mukana Helsingin Isosaaren kehittämisessä(Uutinen)
Senaatti-kiinteistöt on valinnut FCG:n kumppanikseen Helsingin Isosaaren kehittämiseen. Tehtävänä on laatia Helsingin Isosaareen...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 29.11.2016 ohjelmistotoimittaja Elbit Oy:n koko osakekannan hankinnasta. K...

Pelillistämisellä potkua suunnitteluun(Uutinen)
Pelillistämisellä käyttäjät saadaan mukaan palvelujen suunnitteluun ja annetun käyttäjäpalautteen määrä kasvaa. HSL tilasi FCG Suunnittelu ja...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG yhdyskuntasuunnittelun tukena(Uutinen)
Liiketoimintaryhmän johtaja Jari Marttinen ja projektijohtaja Heikki Rajasalo FCG Suunnittelu ja tekniikasta kertovat, miten digitalisaatio ja...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG sote-tiedon johtamisen tukena(Uutinen)
Toimialajohtaja Petra Kokko FCG Konsultoinnista ja toimitusjohtaja Kimmo Kasteenpohja FCG Datawellistä tuovat esiin tekijöitä, joita sote-uudi...

FCG Suunnittelu ja tekniikka Digi Aurora -hankkeen konsultiksi(Uutinen)
Digi Aurora on Lapin liiton hanke, jonka tavoitteena on kehittää Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen digitaalista myyntiä ja markkinointia s...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG Internationalin oppeja maakuntauudistukselle(Uutinen)
FCG Internationalilla on syvällistä tietämystä maista, joissa se on tehnyt projekteja. FCG Internationalilla on 50 vuoden...

FCG Kuntarekry mukana Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanjassa - kuntia toivotaan lisää mukaan(Uutinen)
Vastuullinen kesäduuni -kampanja järjestetään jo seitsemättä kertaa tänä vuonna. FCG Kuntarekry on asiantuntijakumppanina mukana kampanjassa...

FCG mukana Valtakunnallisilla meluntorjunpäivillä Jyväskylässä(Uutinen)
Tule tapaamaan meitä Valtakunnallisille meluntorjunpäiville. Päivillä käsitellään monipuolisesti ajankohtaisia ympäristömeluun ja...

Nettipeli on uudenlainen tapa ideoida täydennysrakentamista(Uutinen)
Helsingin kaupunki ja YIT ovat yhdessä FCG:n kanssa toteuttaneet Siltamäkeen sijoittuvan täydennysrakentamispelin. Peliä voi pelata internetis...

Sertifioitujen kuntajohtajien määrä kasvaa kohisten(Uutinen)
Kuntaliitto ja FCG ovat järjestäneet vuodesta 2013 lähtien valmennusohjelman kunnanjohtajille sekä johtaville viranhaltijoille. Sertifioituja...

12 huomiota investointihankkeista(Uutinen)
Suomessa on runsaasti potentiaalia erilaisille investoinneille. Osa alueista (kunnat, kaupungit, yksittäiset yritykset, maanomistajat) pohtiva...

KuntaHR on uusi henkilöstöjohtamisen saumaton työkalu(Uutinen)
KuntaHR tuo henkilöstöhallintoon uuden kokonaisvaltaisen työkalun. FCG:n huhtikuun alussa julkaisema KuntaHR on henkilöstön rekrytointiin, osa...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
FCG Datawell Oy ja Prodacapo AB yhdistyvät FCG Prodacapo Groupiksi FCG Finnish Consulting Group vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveyden...

Tule tapaamaan meitä Yhdyskuntatekniikka 2017 -messuille(Uutinen)
Tapahtuma järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 1...

Kuntien tiloja siirtymässä maakunnille – FCG:n toimitilapalveluista tukea (Uutinen)
Valmisteilla oleva maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuo muutoksia kuntien toimitilojen hallintaan. Kuntien perusterve...

Kuntarekry maakuntauudistuksen rekrytointikanavaksi(Uutinen)
Kuntarekry on valittu uusien maakuntien siirtymävaiheen rekrytointikanavaksi. FCG Kuntarekry Oy ja valtakunnallinen kehittämis- ja hallint...

Atk-päivät alkoivat Finlandia-talolla(Uutinen)
Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät kokosi Finlandia-taloon yli 1 700 asiantuntijaa Kuntaliiton ja FCG Koulutuksen järjestämät perinte...

Co-Creation on yhdyskuntasuunnittelun ytimessä(Uutinen)
– Co-Creation eli yhteiskehittely on suosittu työskentelymalli yhdyskuntasuunnittelussa. Se on tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä sen...

Kuntien tukipalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle - katso, mitä on huomioitava(Uutinen)
Tuleva maakuntauudistus siirtää huomattavan osan kuntien palveluista maakuntien vastuulle. Tämä koskee myös kuntien tukipalveluita, kuten t...

FCG ostaa Rakennussuunnittelu Miraplan Oy:n(Uutinen)
FCG vahvistaa rakennussuunnitteluosaamistaan ostamalla konsulttitoimisto Rakennussuunnittelu Miraplan Oy:n. Kemis...

Maakuntauudistus: FCG käynnisti ruoka- ja puhtauspalvelujen hankkeen 12 kuntatoimijan kanssa(Uutinen)
FCG Johdon konsultointi on käynnistänyt yhdessä 12 kunnallisen organisaation kanssa hankkeen, jossa selvitetään, miten ne järjestävät ruoka- j...

Kohti parempaa ympäristöä: Suojatiet saivat isot STOP-merkit(Uutinen)
FCG Suunnittelu ja tekniikan tavoitteena on tehdä päivittäin työtä paremman ympäristön puolesta, mitä myös laatu- ja ympäristöpolitiikamme kor...

Elinkeinotonttien markkinoinnin lyhyt oppimäärä(Uutinen)
”Kunta päätti kaavoittaa tunturikeskusta lähellä olevan maa-alueen matkailuelinkeinon ja vapaa-ajan asumisen käyttöön. Valtuusto hykerteli tyy...

Hyvin suunniteltu oppimisympäristö tukee oppimista(Uutinen)
Yksi luokka ja yksi opettaja ovat pian historiaa. FCG:ssä on perehdytty syvällisesti viime vuonna tulleeseen uuteen opetussuunnitelmaan ja sen...

Matthew Taylor: Millainen on työn tulevaisuus (Uutinen)
Teknologian kehitys muuttaa maailmaa ennen näkemättömällä vauhdilla. Automaatio on uhka suurille joukoille ihmisiä työmarkkinoilla. Näin me he...

Uusi mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä(Uutinen)
RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä uudistuu. Kehitteillä ja pilotointivaiheessa on uusi mittari HOIq, joka vastaa tämän päivän hoitotyön t...

HS: Hometalon voi myös kunnostaa(Uutinen)
Homelöydös talossa, tarkoittaako se automaattisesti koko talon purkua. Ei aina. Kun talo tutkitaan kunnolla, voi paljastua, että rakennuksen v...

Uusi opas taloyhtiöille: Näin kilpailutat korjausurakan(Uutinen)
Kuinka löytää paras urakoitsija taloyhtiön korjaushankkeisiin? Miten toteuttaa hankkeen tarjouskilpailu ja arvioida saadut tarjoukset?...

Teollisuusrakentamisen palvelut yhden katon alta(Uutinen)
Puolangalle nousee uusi biokeskus, jossa kunnan nykyisen lämpökeskuksen ympärille rakentuu biojalostustoimintaan keskittyvää teollisuutta. FCG...

Ongelmajätteestä syntyi maisemataidetta Jyväskylässä(Uutinen)
Jyväskylän kaupunki haluaa olla vuonna 2050 jätteetön, päästötön ja ylikulutukseton kestävän kehityksen kaupunki. Näillä sanoilla...

Pooki ja Nordic Sonar tekevät mittauksia sisävesillä ja merialueilla (Uutinen)
Tiesitkö että, FCG:läisen työhuoneen ikkunan takana saattaa näyttää tältä – syysaamuiselta Saaristomereltä. Kyllä, aivan totta. Tämän näkymän...

Vanhat taantuvat kaupan alueet heräävät eloon(Uutinen)
Millaisia kaupan alueiden tulisi olla tulevaisuudessa? Millaisessa asiointiympäristössä asiakkaat viihtyvät? Miten saadaan vanhat taantuvat ka...

Asiakastutkimus: FCG on asiantunteva, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen (Uutinen)
Asiantunteva, ammattitaitoinen, luotettava ja vastuuntuntoinen. Näin luonnehtivat asiakkaat FCG Suunnittelu ja tekniikkaa käynnissä olevassa a...

Viherkerroinmenetelmä antaa bonuspisteitä syötävistä kasveista tai perhosniityistä (Uutinen)
Säilytettävä isokokoinen puu, maksaruohokatto, biosuodatusrakenne… Maisema-arkkitehti Eeva Eitsi FCG:ltä klikkailee Excel-taulukkoa, joka list...

Asiakastutkimus: FCG:llä on syvä ymmärrys asiakkaan toimialasta(Uutinen)
FCG Konsultointi tuntee ja ymmärtää asiakkaidensa toimialaa. Konsultointi on kumppani, jota on helppo lähestyä ja jonka kanssa voi luotettavas...

TÖISSÄ FCG:llä: Hyviä vinkkejä ja verkostoitumista projektipäällikkökoulutuksessa(Uutinen)
– Projektin osittaminen eri tehtäviin ja listaus, mitä kunkin tehtävän alle kuuluu. Tämän aion tehdä työn alla olevassa projektissa jo heti hu...

Sijaiset löytyvät nopeasti 600 osaajan sijaispörssistä Oulussa(Uutinen)
600 haastateltua ja kelpoisuusehdot täyttävää sijaista. Tämä joukko löytyy pohjoissuomalaisen Monetran sote-ammattilaisten sijaispörssistä...

134 kunta-alan esimiestä sai EKJ-sertifikaatin(Uutinen)
Kuntaliitto myönsi tänään 134 EKJ-sertifikaattia kunta-alan esimiehille. Sertifiointi kruunasi juuri päättyneen toisen kuntien esimiesten ja k...

TÖISSÄ FCG:llä: FCG Akatemia kouluttaa projektijohtamisen huippuosaajia(Uutinen)
Mitä yhteistä on kultakaivoksen hulevesillä, EU:n tietosuoja-asetuksella ja FIM-toimintakykymittarilla? Vastaus kysymykseen on ytimekäs: FCG A...

Pilaantunutta maata puhdistetaan uusilla ympäristöystävällisillä menetelmillä Kurikassa(Uutinen)
Kloorattujen liuottimien pilaamaa maaperää puhdistetaan Kurikassa pian uusin innovatiivisin menetelmin. FCG kokeilee puhdistuksessa injektiome...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
Siun sote, Itä-Suomen yliopisto ja FCG Prodacapo Group ovat solmineet yhteityösopimuksen, jolla yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelija...

FCG Kuntarekry Oy ja FCG Elbit Oy yhdistyvät 1.1.2018 - olemme nyt FCG Talent Oy(Uutinen)
Nimi muuttuu ja palveluntarjonta laajenee. Kunta-alan johtavaa Kuntarekry.fi-rekrytointipalvelua tuottava FCG Kuntarekry Oy ja ohjelmistopalve...

Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta(Uutinen)
Toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2018. Joululahjojen sijaan olemme tänä vuon...

Juho Toivonen FCG Talentin toimitusjohtajaksi(Uutinen)
FCG Talent Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Juho Toivonen. Kunta-alan johtavaa Kuntarekry.fi -rekrytointipalvelua tuottava FCG Kuntarek...

Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen – veden juoksuttaminen poistaa haitalliset pitoisuudet (Uutinen)
Juoksuttaminen kannattaa varsinkin, jos vesi on seissyt useita tunteja tai jos vesikalusteet ovat alle vuoden ikäiset. Juoksuttami...

Kruunuvuorenrannan koonta-asema on vuoden betonirakenne – FCG rakennesuunnittelijana(Uutinen)
Ruosteensävyyn patinoidut julkisivut ja innovatiivinen arkkitehtuuri liittävät rakennuksen ympäröivän rouheisen kallioleikkauksen ja metsämais...

FCG Suunnittelu ja tekniikalle ympäristö- ja laatusertifikaatit(Uutinen)
FCG Suunnittelu ja tekniikka on saanut kansainvälisesti tunnetut ISO 14001 ympäristö- ja ISO 9001 laatusertifikaatit. Sertifikaatit myönsi Bur...

FCG myy Virossa toimivan FCG Invictan(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group Oy jatkaa kansainvälisen verkostonsa kasvattamista sekä keskittää menestyksekästä koulutusliiketoimintaansa Suome...

Kuopion kaupungin ja FCG Konsultoinnin hankkeelle rahoitus(Uutinen)
Tavoitteena on edistää kunnissa tiedolla johtamista ja strategista päätöksentekoa palveluverkkojen suunnitteluun kehitetyn sovelluksen avulla...

ÄLUMTOK – Järviseudun master plan taipuu rap-riimeiksi(Uutinen)
"Meidän masterplan on tosi hyvä plääni kuuluviin on päässyt toimijoiden ääni. Aisapari aktivoi ja kokoamisen hoiti FCG, tuo Hannan tiimi hyvä...

Aki Keskinen FCG:n Kaakkois-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
FCG vahvistaa toimintaansa ja kasvattaa palvelutarjontaansa Lappeenrannan, Kotkan, Kouvolan ja Lahden alueella. Imatran seudun kehitysyhtiön t...

Blogi: Tervetuloa sadun maailmaan!(Uutinen)
Rovaniemen ja Napapiirin matkailuluvut kasvavat liki 20 prosentin vuosivauhdilla. Kasvu on tuonut uutta tarvetta maankäytön suunnittelulle – j...

Kemiin nousee ympärivuotinen lumilinna(Uutinen)
Lunta ja jäätä ympäri vuoden. Sitä löytyy pian Kemistä. FCG on suunnitellut Kemin Matkailulle rakennuksen, jonka sisään nousee läpi vuoden avo...

Neliömäärät kuriin – Kouvola pisti koulusuunnitelmat uusiksi(Uutinen)
Kahdeksan-yhdeksän neliötä per oppilas. Tämä oli tilankäytön tavoite uusille kouluille Kouvolassa. Nyt nämä tehoneliöt löytyvät Anjalan, Sarko...

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä (Uutinen)
Kompassi-menetelmä ja siihen liittyvä sähköinen alusta siirtyvät FCG:lle yrityskaupassa. FCG on ostanut Luonto Creations Oy:ltä G...

Blogi: Smart City -verkostoista hyöty irti FCG:n verkostokuvausselvityksellä(Uutinen)
Smart City ja älykkään kaupunkikehittämisen teemat ovat esillä monien suomalaisten kaupunkien strategioissa ja kehittämistoimissa. Jyväskylän...

Kunnat ovat siirtymässä palveluluokituksen mukaiseen raportointiin (Uutinen)
Talouden ja toiminnan yhdistämisestä syntyvän tiedon hyödyntäminen kunnan palvelujen suunnittelussa ja johtamisessa on keskeistä. Valtiov...

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.–23.5. Jyväskylässä(Uutinen)
Esillä mm. tietojenkäsittelyn uudet toteutukset, älykkäät sairaalat, robotiikan hyödyt ja toiminnan kehittäminen uusiin hallintorakenteisiin...

Kompassi hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan tilanteen(Uutinen)
Kompassi-menetelmä on kehitetty kuntien ja kolmannen sektorin käyttöön. Ydinajatuksena on tarjota asiakkaalle havainnollinen tapa kertoa omast...

Tule töihin FCG:lle – rekrytoimme juuri nyt (Uutinen)
ICT- tai teknisen alan osaaja, palaisitko lomalta uuteen työpaikkaan? Me rekrytoimme asiantuntijoita eri tehtäviin. Katso juuri n...

Hakunila sai oman skeittipuiston(Uutinen)
Joukko scoottajia potkii laudoillaan vauhtia, kiitää sileällä asfaltilla pitkin ramppia ja pian porukka ponnistaakin jo reippaasti ilmaan. Aur...

Korson keskuspuistolle kasvojenkohotus(Uutinen)
Sorsat lepäävät rantakaislikossa, lenkkeilijät kiertävät puistoa rauhalliseen tahtiin lampien pinta heijastaa pilvettömän sinistä taivasta. Ko...

FCG osti sote-kehitysyhtiö Flowmedik Oy:n(Uutinen)
FCG-konserni on vahvistanut digiosaamistaan ostamalla sote-kehitysyhtiö Flowmedik Oy:n. Flowmedik kehittää kevyitä ja helposti räätälöitäviä t...

FCG yhteistyökumppanina Klash – haastekilpailussa(Uutinen)
Klash – uusi haastekilpailu: Jaossa miljoonan euron tuki kunnille elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi Kunta-alan isot toimijat ovat k...

Harri Nyman rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden tiimin johtoon Tampereelle(Uutinen)
Rakennusterveysasiantuntija, rakennusmestari Harri Nyman on nimitetty FCG Finnish Consulting Groupin rakennusterveys- ja sisäilmapalveluiden t...

Varkaudessa elinvoimaa tarkastellaan myös hyvinvoinnin kautta (Uutinen)
Asukkaiden ja järjestöjen toiminnan aktiivisuus antaa uudenalaisen näkökulman kuntien välisiin vertailuihin. Kaupunkien välinen...

MAPGETS tuo avoimen tiedon kuntien käyttöön maksutta(Uutinen)
Joko tunnet kaikille kunnille maksuttoman MAPGETS FINLAND -kaupunkisuunnittelutyökalun? Heikki Rajasalo johdatteli kuntia palvelun käyttöön Ku...

Kuinka johtaa elinvoimaa -tapaustutkimus on julkaistu(Uutinen)
Kunta organisoi elinvoimaisuuden edistämisen omalla tavallaan. Muiden kokemukset ja esimerkit ovat kultaakin kalliimpia. Markku P...

Ikäihmisten hoitokäytäntöjä Suomessa ja Hollannissa(Uutinen)
- Asiat on tehtävä toisin, jotta saadaan parempaa palvelua, sanoo muistisairaiden palveluohjauksen asiakkuuspäällikkö Annikka Immonen Espoosta...

Pöytyän terveyskeskuksen etävastaanotto saa kiitosta(Uutinen)
MunKlinikka-etäpalveluun kätevästi vaikka kotisohvalta. Pöytyän terveyskeskuksen etävastaanotto on saanut hyvää palautett...

Blogi: Kohennetaan kävelykaupunkia Bulevardista alkaen(Uutinen)
Helsingin kaupunki tutkii edellytyksiä kävelykeskustan laajentamiselle. FCG Arkkitehdit osallistuivat ideakilpailuun ehdotuksella, jossa Bulev...

FCG Talent Oy:n Kuntomaster-liiketoiminta siirtyy Mediconsult Oy:lle(Uutinen)
Mediconsult Oy vahvistaa kuntoutusalan osaamistaan ja ratkaisujaan ostamalla FCG Talent Oy:ltä Kuntomaster-liiketoiminnan. Tämän kaupan my...

Monikeilaluotain kuvaa viuhkalla vesiväylän pohjaa(Uutinen)
Inkoon rannikkovesiä halkoo kolme veneväylää Skansudd-Skämmö, Inkoon kirkonkylän väylä ja Inkoon itäväylä, jotka ovat kulkusyvyydeltään 1,9 me...

FCG:n johtama konsortio aloitti valmennuskoulutuksen Vietnamissa(Uutinen)
FCG on innovoi suomalaisten korkeakoulujen kanssa kannattavaa liiketoimintaketjua maksulliselle tutkintokoulutukse...

FCG Hedet-tuulipuiston owner's engineer -palveluiden tuottajaksi Närpiössä – puisto tuottaa sähkön Googlelle(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group on valittu omistajan edustajaksi ranskalaisen uusiutuvan energian tuottajan Neonen Hedet-tuulipuistohankkeeseen N...

Webinaari: Kiertotaloudesta mahdollisuuksia kunnille - ilmoittaudu mukaan(Uutinen)
Kiertotalous tarjoaa kunnille paitsi mahdollisuuksia vähentää ympäristövaikutuksiaan, myös näkökulman elinkeinosektorin uudistamiseen sekä mah...

Töissä FCG:llä – Robert ja Shahidul hallitsevat tietohallinnon(Uutinen)
FCG:n sisäisiä ja ulkoisia verkkoja hallitsee tietohallinnon tiimi, johon Robert Stankovich ja Shahidul Islam kuuluvat. Robert pä...

FCG ja Ahola Transport yhteistyöhön uudella liiketoiminnalla (Uutinen)
FCG-konserni, Finnish Consulting Group Oy ja Ahola Transport-konserni ovat käynnistäneet 10.10.2018 päivätyillä sopimuksilla uuden l...

Kiertotalous: Vähähiilistä asumista Laukaan Vuonteella(Uutinen)
Leppäveden rantamaisema Vuonteen kylässä 20 kilometrin päässä Jyväskylästä on tulevaisuudessa paikka ekologiselle elämälle. Lauka...

FCG on myynyt Prodacapo Groupin LOGEX Groupille(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group on myynyt Prodacapo Groupin tytäryhtiöineen LOGEX Groupille. Kaupan myötä Prodacapon edustamat sosiaali- ja t...

Katso Webinaari: Kiertotaloudesta mahdollisuuksia kunnille(Uutinen)
Mitä kiertotalous oikeastaan on ja miksi kannattaa kunnissa siihen paneutua? FCG:n webinaari kertoo. Kie...

FCG Flowmedik on kehittänyt jonomittarin Leppävirran terveysasemalle(Uutinen)
Teknisesti pieni hanke lisäsi merkittävästi asiakastyytyväisyyttä. Akuuttivastaanoton jonon pituuden ja arvioidun odotusajan näkee...

OMA-projekti kehittää kuntien ammatillisen koulutuksen omistajaohjausosaamista(Uutinen)
OMA-projektin päätösseminaari Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi järjestetään tammikuussa. Puhujina mm. opetusministeri Sanni Grahn-La...

FCG:n Turun toimisto vietti tupaantuliaisia Satamakadulla(Uutinen)
Satamakatu 22 on osoite, josta löydät FCG:n nyt Turussa. Uutta toimistoa juhlittiin eilen tupaantuliaisilla yhdessä asiakkaiden kanssa...

Liian pieni koulu ei ole lapsen etu(Uutinen)
FCG:n johtavan asiantuntija Raila Oksanen on nostanut esiin palveluverkon oikean mitoituksen jo kauan sitten. Nyt ministeritkin ovat heränneet...

Sami Miettinen on aloittanut Johdon konsultoinnin ja valmennuksen toimialajohtajana(Uutinen)
Palveluiden kehittäminen ja asiakasdialogin ylläpito vaativat jatkuvaa tekemistä. Siinä voin tukeutua vahvaan kokemukseeni, Sami Miettinen san...

Hyvää itsenäisyyspäivää!(Uutinen)
FCG on mukana myös Suomen Hanoin ja Singaporen suurlähetystöjen itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa. ...

Tule johtamaan Energia, vesi ja ympäristö -liiketoimintaamme(Uutinen)
Onko ympäristöön ja ympäristövaikutuksiin liittyvä konsultointi ja suunnittelu osaamisesi ytimessä? Meillä on paikka sinulle Energia, vesi ja...

Tule töihin FCG:lle – runsaasti avoimia työpaikkoja juuri nyt(Uutinen)
Missä sinä rakentaisit hyvää elämää? Ehkä siellä, missä matka lumiseen metsään ja laskettelurinteille on lyhyt. Etsimme nyt erityisesti Pohjoi...

FCG Flowmedikin kehitti välitysjärjestelmän – lastenhoitoapua voi tilata nyt myös netin kautta (Uutinen)
FlowMedikin kehittämä järjestelmä helpottaa perheiden arkea, kun perheet voivat itse hakea alueensa vapaita hoitajia. Mannerheimi...

Yle Uutiset: FCG kouluttaa 90 000 opettajaa Ukrainassa(Uutinen)
Finland’s Support to the Ukrainian School Reform on hanke, jossa FCG kehittää perusopetusta Ukrainassa. Katso Yle TV Uutisten raportti hankkee...

FCG:n konsernijohtajan kapula vaihtui Mari Puoskarille(Uutinen)
FCG:n pitkäaikainen toimitusjohtaja Ari Kolehmainen saateltiin kiitosten kera eläkkeelle ja uusi toimitusjohtaja Mari Puoskari otti johtajanka...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
Keskeinen käsite asiakkaiden tarvitseman hoivan määrittelyssä on hoitoisuus. Sillä tarkoitetaan vakioitua hoitotyön määrää, joka tarvitaan asi...

Kirkkonummen vedet Vaasiin(Uutinen)
Uusi maljamainen vesitorni korvaa Kirkkonummen keskustan vanhan vesitornin. Näyttävän Vaasi-nimisen tornin on suunnitellut FCG Arkkitehdit...

Pauli Santala ja Seija Salminen FCG:n johtoryhmään (Uutinen)
FCG:n konsernihallitus on kokouksessaan 5.2.2018 nimittänyt Seija Salmisen ja Pauli Santalan FCG-konsernin johtoryhmän jäseniksi...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
Tampereen yliopistoon on perustettu uusi, teollisuuden rahoittama infra-alan digitalisaatiota edistävä viisivuotinen professuuri. Tehtävässä a...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
Sosiaalipalvelujen hoivatarpeen mittaamiseen on kehitteillä uusi geneerinen Sohu-mittari. Tarve mitata hoivatyötä ja hoitoisuuteen perustuvaa...

FCG:n vesiprojekti murtaa naisten asemaan ja kuukautisiin liittyvää taikauskoista perinnettä Nepalissa(Uutinen)
Vanhan perinteen vuoksi tytöt ja naiset joutuvat Nepalissa eristäytymään muista ihmisistä karuihin majoihin kuukautistensa ajaksi. FCG:n parem...

Ravinto- ja puhtauspalvelut verkostohanke käynnistymässä(Uutinen)
Palvelujen kehittäminen jatkuu maakunta- ja sote-uudistuksen takia tai siitä huolimatta. Tukipalvelujen tilaajilla on suuria haa...

FCG on sotelaitoshuollon laadunseurannan kehityksen kärjessä(Uutinen)
Kantavana voimana kehittämisessä on alan ammattilaisten oma näkemys siitä, mitä digin pitäisi olla palvellakseen arjen työtä...

FCG tekee työtä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi joka päivä(Uutinen)
Hyvää perjantaita ja naistenpäivää kaikille! No roses but know-how and opportunities 365 days a year worldwide...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
Mittarien käytölle on monia hyviä perusteita. Tarvitsemme mitattua, näyttöön perustuvaa tietoa ja yhteisen ymmärryksen asiakkaan palvelutarpee...

FCG:n suunnittelema runkovesijohto valmistunut Turun seudulle(Uutinen)
FCG:n Turun Seudun Vesi Oy:lle suunnittelema 7,5 kilometriä pitkä DN800-runkovesijohtolinja Turun Saramäen Kalliosäiliöltä Raisioon on valmist...

FCG mukana Meluntorjuntapäivillä 20. - 21.3.2019(Uutinen)
FCG on mukana valtakunnallisilla meluntorjuntapäivillä, jotka järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 20.-21.3.2019. Kaksipäiväisen tapahtuma...

RAFAELA-kustannuslaskentaprojekti Sairaanhoitajapäivillä (Uutinen)
Projektissa laskettin työaikaan perustuvat painokertoimet. Niiden avulla potilaan hoidon vaativuus tulee näkyväksi hoitotyön kustannusten kohd...

Intro-perehdytystyökalu käyttöön Kuopiossa(Uutinen)
Kuopio haluaa luoda selkeän perehdytysprosessin ja varmistaa, että kaikkien työntekijöiden perehdytys hoidetaan kunnolla. Kuopion...

Digitaalinen kaavoitus etenee pilottikohteiden kautta(Uutinen)
Oululaisen Lasaretinsaaren rakennuskanta juontaa juurensa satojen vuosien taakse. Nyt alueen uutta kehittämissuunnitelmaa voi katsoa 3D-mallin...

FCG laatii työvoimatarveskenaariot elinvoimaverkoston kunnille (Uutinen)
FCG laatii kevään aikana elinvoimaverkoston kunnille työvoimatarveskenaariot, joiden pohjalta voidaan valmistautua tulevaan, esimerkiksi nosta...

Karoliina Joensuu on aloittanut energia, vesi ja ympäristö -palvelualueen johtajana (Uutinen)
DI, Luk Karoliina Joensuun houkutteli FCG:lle mahdollisuus yhdistää osaamisalueita, joiden parissa hän on työskennellyt viime vuodet...

Blogi: Digikaava - Kehitys ei ole helppoa ja edelläkävijöitä tarvitaan(Uutinen)
Digikaavoituksen rooli korostunee tulevaisuudessa, kun maankäyttö- ja rakennuslakia sekä kiinteistöverolakia uudistetaan. Vuorovaikutteisessa...

FCG Flowmedikin infektiotorjunnan mittarit käyttöön perusterveydenhuollossa (Uutinen)
Flowmedikin eMittarit on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa perusterveydenhuollossa Siilinjärvellä. Palvelut tukevat tartuntojen ehkäisyä, hah...

FCG mukana Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyssä 15.–16.5.(Uutinen)
Yhdyskuntatekniikkanäyttely järjestetään nyt 19. kerran. Tänä vuonna tapahtumapaikkana on Jyväskylän Paviljonki. Näyttely kerää Jyväskylää...

FCG:n suunnittelemalle Korson Ankkapuistolle kunniamaininta (Uutinen)
Vantaan Korsossa sijaitseva Ankkapuisto on saanut Suomen kuntatekniikan yhdistyksen kunniamaininnan Kuntatekniikan päivillä Jyväskylässä. FCG...

FCG järjestämässä Digitalisointipäiviä Tampereella 12.–13.6.2019(Uutinen)
Kuntien digitalisointipäivät 12.–13.6. Tampereella tuo yhteen eri alojen ammattilaisia keskustelemaan kuntien digitalisaatiosta ja kunta-alaa...

Pyhtään lentokentän kaavaluonnos valmistunut(Uutinen)
Kaavaluonnokseen perustuvat FCG Arkkitehtien luomat havainnekuvat julkistettiin Pyhtään kunnan ja Cursor Oy:n toimesta 17.5. Helsinki East Dem...

ITE-laadunhallintamenetelmän pilottihanke on käynnistynyt(Uutinen)
Viime torstaina FCG-talolle Helsingin Käpylään kokoontui toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä kiinnostuneita asiakkaita. Laadun hallin...

Pauli Santala FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän johtajaksi(Uutinen)
Olen työskennellyt koko työurani tiiviisti asiakasrajapinnassa ja siinä olen omimmalla alueellani. Tehtävääni kuuluu saumattoman yhteistyön v...

FCG vahvistaa johtoryhmäänsä – Päivi Allenius nimitetty markkinointijohtajaksi(Uutinen)
FCG vahvistaa johtoryhmäänsä – Päivi Allenius nimitetty markkinointijohtajaksi Finnish Con...

Vaasan toimiston After work -tilaisuus oli menestys(Uutinen)
- Solmimme uusia asiakaskontakteja ja hahmottelimme jo projekteja. Tunnelma oli hyvä ja puheenvuorot kiinnostavia, aluepäällikkö Joakim Ingves...

Tuoreita projektipäälliköitä koulimassa – FCG:n projektipäällikkökoulutus(Uutinen)
FCG järjesti keskiviikkona 28.8 projektipäällikkökoulutuksen FCG Suunnittelu ja tekniikan asiantuntijoilleen FCG-talolla Käpylässä. FCG:n tapa...

Tiukka paketti ajankohtaista asiaa Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
Kunta-alan suurin vuosittainen tapahtuma tuttuun tapaan 11. - 12.9.2019 Kuntatalolla Helsingissä. Tarjolla tuhdisti ja monipuolisesti asiaa la...

Pakon käytön seminaari - nyt ensimmäistä kertaa FCG:n koulutustarjonnassa(Uutinen)
Monipuolinen ohjelma tarjoaa esimerkkejä ja hyviä käytänteitä eri toimialoilta. Pakon käyttö - missä raja kulkee?Itsemäärä...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
Kunnat innovaatioita edistämässä –tapaustutkimuksessa käsitellään tilannetta Jyväskylän, Kuopion ja Vantaan näkökulmasta. Yrityst...

Suomen perusterveydenhuollon asiakaskirjon kuvaus on valmistunut(Uutinen)
THL:n ja FCG:n asiantuntijat työskentelivät hankkeessa yhteistyössä. Potilaskirjon kuvaamisen avulla voidaan parantaa kustannuste...

Harri Nyman nimitetty Rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden toimialajohtajaksi(Uutinen)
Rakennusmestari Harri Nyman on nimitetty FCG Finnish Consulting Groupin Rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden uudeksi toimialajohtajaksi...

Suomen parhaat sotetietosuojan asiantuntijat SohviTelluun marraskuussa(Uutinen)
Päivien aikana käsittellään mm. tietosuojan vaikutusten arviointia, sen työkaluja, uusia hankkeita sekä valvontaan ja lokeihin liittyviä kysym...

Influessakausi on pian alkamassa - oletko valmis?(Uutinen)
Valtaosa infektion saaneista on oireettomia tai vähäoireisia. He voivat levittää influenssaa eteenpäin tietämättään. Tartuntatauti...

FCG sote- ja hyvinvointitiimin webinaarisarja käynnistyy(Uutinen)
Ajankohtaiset teemat keskustelussa - tule kuulolle! Mikko Jaakonsaari haastattelee kollegoitaan ja saat taatusti tuoretta tietoa j...

RuokaSuomi-tapahtumassa puhutaan ravitsemuksesta, ruokaturvallisuudesta ja ilmastokysymyksistä(Uutinen)
Kuntien tai yksityisten yritysten järjestämän ruoantuotannon vastuu ravitsemuksesta ja ruoan ympäristövaikutuksista on suuri. Joukkoruokailun...

Rakennusvalvontapäivillä paneudutaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen(Uutinen)
Rakennusvalvontapäivät järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 6.–8.11.2019 Rakennusvalvontaan liittyy paljon säädöksiä ja yksityisk...

eHuuhde- ja eDesi-mittarit myös asiakkaiden nähtäville Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä(Uutinen)
Läpinäkyvyys on iso askel infektioden torjunnassa. Ymmärrys vaikuttaa ihmiseen ja ihmisellä on suurin vaikutus asioihin. Kanta-Hä...

FCG Koulutus on lanseerannut uudet verkkokoulutukset(Uutinen)
Opiskele milloin sopii - tutustu uusiin verkkokoulutuksiin! - Vastaamme uusilla verkkokoulutuksilla asiakastoiveeseen. Yhä useampi...

Opiskelijatyö FCG:n näkymistä Afrikan markkinoilla palkittu Singaporessa(Uutinen)
Design Finland 100 -hankkeen Nordic Business & Design Case Competition -kilpailu järjestettiin Singaporessa kolmatta kertaa. FCG oli mukana Af...

Käymme joulun viettohon(Uutinen)
Toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvää joulua! Työmme monialaisessa yhdyskuntasuunnittelussa, osaamisen kehit...

Ylä-Savon sotekuntayhtymässä eChat- ja eVideo-etäpalvelut käyttöön(Uutinen)
Ensimmäiset lääkärin etävastaanotot ovat helmikuussa. Ylä-Savon sotekuntayhtymässä otetaan käyttöön FCG Flowmedikin kehittämät eChat-...

Parempaa palvelua mielenterveysasiakkaalle -webinaari(Uutinen)
Hyvinvointi- ja sotetiimin webinaarisarja jatkuu Mielenterveysasiakas tarvitsee usein monia palveluita. Jotta hänelle osataan kohd...

KPJ Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus – Vertaistukea, oppia ja hyvää fiilistä!(Blogi)
Minulla oli ilo osallistua järjestyksessään kolmanteen KPJ Kuntapuheenjohtajakoulutukseen. Meitä raumalaisia päättäjiä oli mukana peräti ne...

Syksyn kuuma aihe: millainen on hyvä kouluympäristö lapsille?(Blogi)
Klikkiotsikot saavat ihmiset pelkäämään, että lapset laitetaan nykyään avokonttoreihin ja jätetään heitteille.   Toisten mielestä ko...

Opettajarekrytoinnin onnistumisen edellytykset: hyvä valmistautuminen ja säädösten tunteminen(Blogi)
Opettajan rekrytointiin liittyy monia seikkoja, jotka tulee huomioida rekrytoinnin edetessä. Kunnalla on oikeus päättää hakuilmoituk...

Vain hyvä johtaminen sitouttaa osaajat(Blogi)
Rekrytointi ei tällä hetkellä ole kuuminta alaa kunnissa, vaikka työntekijöitä ja sijaisia rekrytoidaan jatkuvasti. Syy rekrytoinnin matala...

Hengissä säilyminen vai kehittyvä uusi kunta?(Blogi)
Parasta aikaa useat kunnat ovat arvioimassa strategian toteumista ja ovat käynnistäneet keskustelun tulevista strategisista tavoitteista. V...

Miksi on niin vaikea lähteä hyvästä työpaikasta?(Blogi)
Päätös hyvästä työpaikasta toiseen hyvään työpaikkaan vaihtamisesta ei ole helppo, mutta sen olen kuitenkin tehnyt. Ajatukset uutta työtä k...

Etusivu(Sivu)
Referenssikohteet Ajankohtaista FCG:ltä FCG - Hyvän elämän tekijät FCG on vahva yritys , jonka toiminta on ankkuroitu suomalaisen yhteiskunnan...