Hakutulokset

Urheilu- ja liikunta-alueet(Sivu)
Urheilu- ja liikunta-alueiden suunnittelu Yhteyshenkilö Olemme Suomen ykkösketju urheilu- ja liikunta-alueiden suunnittelussa. Tarjoamme käytt...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
Alueidenkäyttö ja kaavoitus Yhteyshenkilö A30 Meltola Ilmakuvaupotus Palvelemme asiantuntevasti ja luotettavasti juridisen yleis- ja asemakaav...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
Katu-, alue- ja liikenne- suunnittelu Yhteyshenkilö Laadimme suunnitelmia liikenteen, liikkumisen ja ympäristön haasteisiin vaativissakin olo...

Aluesuunnittelu, kiinteistöt, toimitilat ja palveluverkko(Sivu)
Aluesuunnittelu, kiinteistöt, toimitilat ja palveluverkot Aluesuunnittelu, kiinteistöt ja palveluverkot ovat palveluiden järjestämisen selkära...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
en, vaikka alueella ei vielä ole alueellista kuntayhtymää, joka vastaa koko alueen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuolloin palveluista...

Rovaniemi tuo kampusalueelle arjen kiertotaloutta (Uutinen)
emen kaavoittama puukampusalue on saanut kunniamaininnan Sitran ja Kuntaliiton kuntien kiinnostavimmat kiertotalousteot -kisassa. FCG laati ka...

Vanhat taantuvat kaupan alueet heräävät eloon(Uutinen)
Millaisia kaupan alueiden tulisi olla tulevaisuudessa? Millaisessa asiointiympäristössä asiakkaat viihtyvät? Miten saadaan vanhat taantuvat ka...

FCG-konsernin alueellinen toiminta laajenee: Lahteen uusi infra- ja ympäristönsuunnittelun konsulttitoimisto(Uutinen)
mintansa Lahdessa. Lahden aluetoimistossa yhdistyvät liiketoimintaryhmään kuuluvien FCG Suunnittelukeskus Oy:n ja FCG IP-Tekniikka Oy:n osaami...

Seppo Arvio FCG:n Lapin aluepäälliköksi(Uutinen)
nsulting Group Oy:n Lapin alueen ja Rovaniemen toimipaikan aluepäälliköksi. Arvio seuraa tehtävässä Pirkka Hartikaista, joka siirtyy FCG:ltä u...

FCG Suunnittelu ja tekniikka toteuttajaksi maakuntauudistuksen AAMU-hankkeeseen(Uutinen)
distus merkitsee muutosta alueidenkäytön suunnitteluun koko maassa. FCG Suunnittelu ja tekniikka on valittu yhdessä Suomen ympäristökeskuks...

Tuulivoimalat eivät ole muuttolinnuille läheskään niin tuhoisia kuin on oletettu.(Uutinen)
utuksia Perämeren rannikkoalueella Kalajoella, Pyhäjoella, Raahessa, Iissä ja Smossa. Seurannassa oli 13 tuulipuistoa ja yhteensä yli 180 voim...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
kä ympäristökonsultoinnin alueilla. Yhtiön erityisosaamista geotekniikassa ovat mm. syvien kaivantojen geotekniset suunnitelmat sekä paalujen...

FCG:n Turun aluetoimistolla 50-vuotisjuhlat(Uutinen)
Turun aluetoimistomme 50-vuotisjuhlia vietettiin 2.11.2016 Brinkkalan talon historiallisessa miljöössä. Turun aluetoimiston 50-vuotisjuhlii...

Aki Keskinen FCG:n Kaakkois-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
otkan, Kouvolan ja Lahden alueella. Imatran seudun kehitysyhtiön toimitusjohtaja Aki Keskinen, YTM, on nimitetty FCG Finnish Consulting Groupi...

Ministeri Leppä: Jakamistaloudella kasvua saaristoalueille(Uutinen)
vistaa hyvin toteutettuna aluekehitystä saaristo-, rannikko- ja vesistöalueilla, katsoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. FCG toteutti...

Perinteisestä lähiöstä energiatehokas alue, miten se tapahtuu?(Blogi)
energia liikkuminen ja kaupunkirakenne eli jalankulun, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön edistäminen digitalisoint...

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
saatioita pilaantuneisiin alueisiin liittyvässä konsultoinnissa. Ammattitaitoinen henkilöstömme tarjoaa luotettavia ja kustannustehokkaita ymp...

Arkkitehtisuunnittelu(Sivu)
un ja korjausrakentamisen alueella. Asiakkaitamme ovat olleet kunnat ja kaupungit sekä yksityiset tilaajat. Merkittävimmät kohteemme ovat olle...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
Oy:n Arkkitehtuurista ja aluekehityksestä vastaavan sektorin johtajaksi. Sektorin toiminta pitää sisällään paitsi perinteistä arkkitehti-...

Nettipeli on uudenlainen tapa ideoida täydennysrakentamista(Uutinen)
hankkia uusia palveluita alueelle tai vaikkapa remontin omaan taloyhtiöön.”Siltamäki on otollinen alue pilotoida täydennysrake...

Pooki ja Nordic Sonar tekevät mittauksia sisävesillä ja merialueilla (Uutinen)
sesta, joilla tehdään vesialueiden tutkimuksia. Turussa kotisatamaansa pitävä alus suorittaa esimerkiksi vesiväylien haraus- ja luotaustöitä m...

Timo Läksy FCG:n Turun aluepäälliköksi(Uutinen)
Consulting Groupin Turun aluepäällikkönä on vuoden alussa aloittanut Timo Läksy, insinööri/eMBA. Läksy siirtyi tehtävään Schneid...

Hakunila sai oman skeittipuiston(Uutinen)
iveä. Skeittipaikan keskusalue on tehty tekonurmesta, koska sinne olisi hankala mennä leikkaamaan nurmea, ilman että betonirakenteet ympärillä...

FCG laatii työvoimatarveskenaariot elinvoimaverkoston kunnille (Uutinen)
aupunkeihin ja niiden lähialueille. Valtaosassa kunnista työikäisten määrä on vähenemässä. Jo nykyisen noususuhdanteen aikana osaavan työvoima...

Ympäristö ja energia(Sivu)
aa laajasti seuraavat osa-alueet: Jätehuollon ja materiaalienkäsittelyn suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät palvelut Ympäristövaikutuspal...

Vesistösuunnittelupalvelut(Sivu)
set, vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostussuunnitelmat, vedenkorkeuden nostoon ja vesirakentamiseen liittyvä suunnitelmat ja selvitykset sek...

Hossaan syntyy tukikohta kansallispuiston kävijöille(Uutinen)
ja Taivalkosken kunnissa. Alue on kiehtova sekoitus erämaata ja rajaseudun kulttuuria.Kansallispuiston myötä matkailijoiden määrän odo...

Pilaantunutta maata puhdistetaan uusilla ympäristöystävällisillä menetelmillä Kurikassa(Uutinen)
oorieteenillä pilaantunut alue. Tetrakloorieteeni on kloorattu liuotin, jolle altistuminen pitkäaikaisesti voi vaikuttaa haitallisesti terveyt...

Joakim Ingves FCG:n Länsi-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
ting Groupin Länsi-Suomen aluepäällikkönä Vaasassa on aloittanut rakennusinsinööri Joakim Ingves. Hän vahvistaa FCG:n monipuolista palvelutarj...

Karoliina Joensuu on aloittanut energia, vesi ja ympäristö -palvelualueen johtajana (Uutinen)
dollisuus yhdistää osaamisalueita, joiden parissa hän on työskennellyt viime vuodet. Karoliina Joensuu siirtyi FCG:lle ÅF:ltä. Ty...

Maisemasuunnittelu(Sivu)
eettisiä kokemuksia. Viheralueiden suunnittelu vaatii ammattitaitoisen ja yleensä myös monialaisen työryhmän. Kokoamme työryhmän tarvittavien ...

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA(Sivu)
sultoinnin. Keski-Pasilan alueen kehittäminen. Visualisointi 3D Render Oy Tämän liiketoimintaryhmän asiantuntemusta on viime aikoina vahvistet...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
9. 9.00 - 9.45 Siun soten alueellinen tietojärjestelmä ja potilasryhmitys Erityisasiantuntija Anne Puumalainen, FCG Konsultointi ja aluepäälli...

Linnuston tutkaseurantahanke selvittää tuulivoiman vaikutuksia linnustoon(Uutinen)
tsäisillä tuulivoimapuistoalueilla. Tutkaseurantaa toteutetaan alueella, joka sijoittuu valtakunnallisesti tärkeälle lintujen muuttoreitille...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG yhdyskuntasuunnittelun tukena(Uutinen)
arkipäivää yhdyskunta- ja aluesuunnittelussa. Jari Marttinen ja Heikki Rajasalo esittelevät, mitä etua näistä on maakuntauudistusta ajatellen:...

Digikaava.fi – uusi sivusto digitaalisesta kaavoituksesta(Uutinen)
dý, johtava asiantuntija, alueidenkäytön konsultointipuh. 050 590 2832, jan.tvrdy@fcg.fi  Katso myös...

Pauli Santala FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän johtajaksi(Uutinen)
a ja siinä olen omimmalla alueellani. Tehtävääni kuuluu saumattoman yhteistyön varmistaminen, Pauli Santala sanoo. Pauli Santalal...

Verkostohankkeet(Sivu)
imus- ja verkostohankkeet Alue- ja kiinteistökehittäminen FCG Konsultointi on saavuttanut vankan aseman kuntien uudistumista ja kehittymistä t...

Sipoonrannan infra- ja geosuunnitteluun jatkosopimus(Uutinen)
uutta saanut moderni asuinalue rakennetaan pehmeälle maapohjalle. Laaja-alainen suunnittelukokonaisuus sisältää mm. tutkimukset, suunnittelun...

Lisää elinvoimaa kaupunki- ja aluekeskuksien kehittämisellä(Uutinen)
ä elinvoimaa kaupunki- ja aluekeskuksien kehittämisellä. Seminaarissa nousi vahvasti esiin yhdyskuntarakenteen merkitys elinvoiman kehittämise...

FCG Prodacapo Group osti pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Englannista(Uutinen)
llon kustannuslaskentaan, alueelliseen suorituskyvyn mittaamiseen sekä analytiikkaan erikoistunut tietojärjestelmätoimittaja FCG Prodacapo Gro...

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA(Sivu)
avia kehityskonsultoinnin alueita. Kaikissa näissä hankkeissa keskeistä on vastuullinen ja kestävään kehitykseen pohjautuva toiminta. FCG:n ka...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
9. 9.00 - 9.45 Siun soten alueellinen tietojärjestelmä ja potilasryhmitys Erityisasiantuntija Anne Puumalainen, FCG Konsultointi ja aluepäälli...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
9. 9.00 - 9.45 Siun soten alueellinen tietojärjestelmä ja potilasryhmitys Erityisasiantuntija Anne Puumalainen, FCG Konsultointi ja aluepäälli...

Yrjö Halttunen FCG:n energialiiketoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
ketoiminnan johtajaksi ja aluepäälliköksi. Aluepäällikkönä hänen vastuualueensa käsittää Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueet. Halttusen asem...

Nimityksiä FCG:llä(Uutinen)
ussa on FCG:llä nimitetty aluepäälliköitä ja toimialajohtajia. Koulutuspäällikkö Timo Karine on nimitetty FCG:n Lappeenrannan toimip...

Elinkeinotonttien markkinoinnin lyhyt oppimäärä(Uutinen)
skusta lähellä olevan maa-alueen matkailuelinkeinon ja vapaa-ajan asumisen käyttöön. Valtuusto hykerteli tyytyväisenä kaavan saatua lainvoiman...

Maankäytön kehittäminen kohtaa yritysten tarpeet(Uutinen)
ia hankkeita uusien yritysalueiden perustamiseksi ja olemassa olevien uudistamiseksi. Kuinka yritysten tarpeet yhdistetään muihin maankäytön t...

FCG:n laatima Ysitien kehittämissuunnitelma välille Kangasala-Orivesi valmistunut(Uutinen)
ikenneturvallisuuden että alueen elinkeinojen kehittymisen vuoksi.  FCG:ltä vastuuhenkilöinä projekt...

Pyhtään lentokentän kaavaluonnos valmistunut(Uutinen)
kaavoitettu 300 hehtaarin alue ilmailulle sekä logistiikka- ja teknologiateollisuudelle. Lisäksi alue on mukana kilpailemassa Suomen Ilmailumu...

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
nuslaskennan perusperiaatteet yhdenmukaistettava. Tällöin myös objektiivisempi arviointi itsetekemisen ja ostamisen välillä paranee...

Vieraskynä: Ajatuksia sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta(Blogi)
n: 0cm 0cm 8pt;">Tästä syystä ajattelin tuoda esiin -pilke silmäkulmassa mutta silti vakavissaan- muutamia uudistuksen myönteisiä puolia, jott...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
ollon palvelumme kattavat Alueelliset ja seudulliset vesihuoltojärjestelmät Vedenkäsittelylaitokset ja jätevedenpuhdistamot Automaatio- ja ohj...

FCG Planekon suunnittelemasta meluseinästä vuoden betonirakenne(Uutinen)
n ja Porvarinlahden luontoalueiden rajalle. Meluseinämä on 13 metriä korkea ja kilometrin pituinen, liukuvalutekniikalla toteutettu rak...

FCG avasi uusimman toimipaikkansa Vaasaan(Uutinen)
isen näkökulmasta. Vaasan alueella on merkittävä energiateknisen teollisuuden ja osaamisen keskittymä, joka kehittää puhtaita energiantuotanto...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
aali- ja terveydenhuollon alueelliseen tuotteistukseen ja siinä käytettäviin luokituksiin ja tiedon analysointiin liittyvää asiantuntemustamme...

FCG mukana Helsingin Isosaaren kehittämisessä(Uutinen)
itelma, jolla määritetään alueen soveltuvin käyttö tulevaisuudessa. Alueella aiemmin toiminut Puolustusvoimat on pääosin luopunut saaren käytö...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
ee pohjoismaiden johtava Value Based Healthcare –malliin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suorituskyvyn johtamiseen erikoistunut tietojärjes...

FCG Konsultointi tutki vapaa-ajan asumisen kehittymistä(Uutinen)
ökkeily tärkeää väestökatoalueille”Vapaa-ajan asumisen kehittäminen on tärkeä painopistealue etenkin väestöään menettävissä k...

Teollisuusrakentamisen palvelut yhden katon alta(Uutinen)
sa asemakaavamuutoksen ja aluesuunnitelman laatimisessa. Puolangan biokeskus on yksi esimerkki FCG:n teollisuusrakentamisen hankkeista...

Viherkerroinmenetelmä antaa bonuspisteitä syötävistä kasveista tai perhosniityistä (Uutinen)
n vaikuttavat esimerkiksi alueen sijainti ja rakennuskannan väljyys tai tiheys. – Viherkerroinluku voidaan sisällyttää kaavamäärä...

Korson keskuspuistolle kasvojenkohotus(Uutinen)
ittamista hyvin metsäinen alue. – Alueelta on kaadettu nyt noin viisisataa puuta ja sen seurauksena maisemat avartu...

FCG on myynyt Prodacapo Groupin LOGEX Groupille(Uutinen)
osaksi Euroopan johtavan Value Based Healthcare –ohjelmistotoimittajan tarjontaa. Muut FCG:n tarjoamat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut...

Kiinteistöveroselvitystä Leppävirralla(Uutinen)
rkastamaan ensin pahimmat alueet, eli ne alueet joissa virheitä ja puutteita kunnan alueella on eniten. Töiden tarkka kesto riippuu monesta te...

Muuttaako sote-uudistus demokratiakäyttäymistä?(Blogi)
Tämä muutos tarkoittaa perusteellista muutosta suomalaiseen, kuntaperusteiseen hyvinvoin...

Toimipaikat ulkomailla(Sivu)
innissa. Yhtiö tuoreimpia aluevaltauksia on yksityiselle sektorille suunnattu kansainvälistymiskoulutus. http://www.fcgsweden.se FCG Povvik, B...

Tietoa meistä(Sivu)
at kasvava liiketoiminnan alue.  FCG:llä on tytäryhtiöt Ruotsissa (FCG Swedish Development AB ja FCG SIPU International AB), Bulgariassa (FCG ...

Satamat ja vesiväylät(Sivu)
matalaväylästöön niin merialueilla kuin sisävesilläkin. OSAAMISTAMME Kauppamerenkulun satamat Laitureiden nykytila- ja kuntoarviot sekä korjau...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
s Venäjällä kuuluu vahvuusalueeseemme. Meidän tehtävänämme on etsiä asiakkaan tarpeisiin perustuvia ratkaisuja. Edistämme asiakkaidemme kansai...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
ja kokemus mm. vapaa-ajan alueiden liiketoiminta- ja maankäyttökonsepteista ja vaikutusten arvioinnista. Palveluitamme Selvitykset kuntataloud...

Jätehuollon suunnittelupalvelut(Sivu)
peiden mukaan. Suunnittelualueen tai -kohteen jätehuollon järjestäminen tietyllä aikavälillä Jätehuollon yhtä osa-aluetta koskevat suunnitelma...

FCG MAPGETS SRK(Sivu)
ellisen ja pitkäjänteisen alue- ja kiinteistökehittämisen.  Verkostohanke toteutetaan nykyaikaisin käyttäjälähtöisin menetelmin yhdessä asiakk...

Voimajohtosuunnittelu(Sivu)
lu Reittisuunnittelu Johtoalueen mitoitus Alueelliset vaikutukset Luontoselvitys Arkeologinen inventointi YVA/ympäristöselvitys Viranomaisneu...

FCG:n kiinteistöveroselvitys 0417(Sivu)
n potentiaaliset tarkastusalueet on kartoitettu ja maastoselvitystyö käynnistyy keväällä. Jämsässä nousi vuorovaikutteisten työpajojen tulokse...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
- 12.20 Työkalu yritysten aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin Johtava asiantuntija Taina Ollikainen ja suunnittelija Lauri Vierto, FCG ...

Nina Vesterinen(Sivu)
lisissä, kansallisissa ja alueellisissa ohjaus- ja työryhmissä sekä osallistunut Suomen edustajana kansainväliseen matkailuyhteistyöhön (OECD,...

Kiertotalous(Sivu)
e kestäviä yhdyskuntia ja alueita  Tarjoamme resurssitehokkaita, pitkäaikaisia ja joustavia ratkaisuja Toimimme aktiivisesti arvoverkostoissa ...

FCG Suunnittelukeskus kehittää kansainvälistymispalveluita(Uutinen)
aan. Lappeenrannan aluetoimiston päällikkö Markus Lankinen näkee, että hankkeessa mukanaolon ansiosta FCG Suunnittelukeskus pystyy pano...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
mättömyyttä aiheuttaa asunalueen katujen hoito, kolmas osa vastaajista oli siihen erittäin tai melko tyytymättömiä. Seuraavina tulevat liikenn...

FCG Efeko ja FCG MentorIT valtion puitesopimustoimittajaksi johdon konsultointipalveluissa(Uutinen)
ja projektihallinnan osa-alueilla. Hankintasopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja Hansel Oy...

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä(Uutinen)
suurta erityisesti Gulfin alueella ja Aasiassa. Kysyntään vastaaminen edellyttää voimien yhdistämistä ja sijoittumista asiakkaiden lähelle. Yh...

Kohti parempaa ympäristöä: Suojatiet saivat isot STOP-merkit(Uutinen)
lkopuolelle.– Lähialueen kaduille rakennettiin hidasteita, suojateiden kohdalle maalattiin ajoneuvoliikenteen pysäytysviivat ja STOP-m...

Ongelmajätteestä syntyi maisemataidetta Jyväskylässä(Uutinen)
uudet kukkulat syntyivät alueelta kaivetusta maasta.– Puiston alueelta ei viety maamassaa pois, vaan käyttökelpoiset materiaalit käyt...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
n kustannuslaskentaa sekä alueellisen toiminnan suorituskyvyn mittaamiseen.Järjestelmä yhdistää eri lähteistä tulevan tiedon ja mahdol...

Blogi: Tervetuloa sadun maailmaan!(Uutinen)
liiketilat eivät menneet. Alue oli kuin unessa, kunnes vuonna 2013 hyväksytyssä kaavassa tarjottiin enemmän sisältöä ja elämyksiä, sadun maail...

Blogi: Hämeenlinna kasvaa ja kehittyy – hallitusti(Uutinen)
Moreeni ja muut elinkeinoalueet, Jukola, keskustan kehittäminen…– Aluekehittäminen on nähty yhdeksi keinoksi lisätä kaupungin elinvoi...

FCG mukaan suunnittelemaan Helsingin Pakilanpuiston palvelurakennuksia(Uutinen)
singin Pakilanpuiston lähialueen koulujen, päiväkotien ja liikuntatilojen uudistuksen suunnittelu käynnistyy. FCG on mukana hankkeen suunnitte...

FCG Hedet-tuulipuiston owner's engineer -palveluiden tuottajaksi Närpiössä – puisto tuottaa sähkön Googlelle(Uutinen)
nkan paikallistuntemuksen alueelta, aluepäällikkö Jakob Kjellman jatkaa. Länsi-Suomessa ja Pohjanmaalla rakennetaan runsaasti tuu...

Vastuulliseen matkailuun uusi Sustainable Finland -laatumerkki (Uutinen)
uomessa. Se on yritys- ja aluemerkki, jonka avulla voidaan nykyistä helpommin ja yhtenäisemmin viestiä Suomesta kestävänä matkailumaana, johta...

FCG:n suunnittelema runkovesijohto valmistunut Turun seudulle(Uutinen)
ttiin myös Vaijerikatu ja alueellista vesihuoltoa Turun Saramäkeen, hulevesilinja Turun kehätien varteen sekä tiivisteseinä Pomponrahkan ja ke...

Digitaalinen kaavoitus etenee pilottikohteiden kautta(Uutinen)
tojen vuosien taakse. Nyt alueen uutta kehittämissuunnitelmaa voi katsoa 3D-mallina. Lasaretti-kortteli on yksi FCG:n digikaavahankkeen pilot...

”Jokainen 30 elinvuoden pelastaminen on miljoonan euron arvoinen…”(Blogi)
a sairaammat ”huonommilla” alueilla. Vaikka se riittäisikin selitykseksi joillekin, se ei riitä perusteluksi sille, ettei mitään tarvit...

Sote-uudistus on joukkuepeliä!(Blogi)
asioita on ratkaistavana useita, ja onko niitä lähdetty ratkomaan oikeaan suuntaan tai oikeista kohdista, on vielä liian aikaista sanoa. Tärke...

Millainen johtava pelaaja kuntaasi tulisi valita?(Blogi)
vät jo yhden erän hänen otteitaan seuraamalla: se on maailmanluokan laukaus. NHL-seura Toronto Maple Leafsilla, siis seuralla jolla on...

Sote-uudistus: mikä mahdollisuus?(Blogi)
en tavoitteeseen päästään. Valtakunnan tasolla keskusteluissa on päädytty hallintohimmeleihin, säästömiljardeihin, valinnanvapauden aiheuttama...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
kapa entisille varuskunta-alueille ja tehdasympäristöille. Elinvoima- ja elinkeino-ohjelmat sekä elinkeinostrategiat Toteuttavuus- ja markkina...

Kehityskonsultointi(Sivu)
antieteellisesti osin eri alueilla. Suomessa kehityshankkeiden päärahoittaja ja tärkeä yhteistyökumppani on Suomen ulkoasiainministeriö. Muita...

Matkailu ja vapaa-aika(Sivu)
ahvaa paikallistuntemusta aluetoimistojen kautta. Monialaiseen joukkoomme kuuluu asiantuntijoita mm. matkailualueiden, liiketoiminnan, kestävä...

Geotekniikka(Sivu)
sten, tie-, katu- ja piha-alueiden, teollisuuskenttien, urheilukenttien ja satamien maa- ja pohjarakennussuunnittelua sekä kaivantojen suunnit...

FCG Yrityskoulutus(Sivu)
un muassa seuraavista aihealueista: Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö              Kuntien yhtiöittämisprosessit Hallitusosaam...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
Ympäristötoimialan osaamisalueita ovat Maankäyttö ja maisema Kasvillisuus, eläimet ja suojelualueet Geologia, merenpohja, pohja- ja pintavedet...

Jäähdytys- ja geoenergiasuunnittelu(Sivu)
atkaisut ovat myös osaamisaluettamme. Geoenergian (maasta tai vedestä otetun lämpö- tai jäähdytysenergian) suunnittelu- ja toteutusratkaisut o...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
teraktiivinen kartta hankealueesta sekä hankkeeseen liittyvä kyselylomake. Interaktiivisen kartan kautta yleisö voi antaa paikkaan liittyviä k...

Sote-maakuntauudistus(Sivu)
kusten, TE-toimistojen ja aluehallintovirastojen sekä maakuntien liittojen ja ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen perustettavien m...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
     o Osakeyhtiö      o Alueellinen yhteistyö (vastuukunta, kuntayhtymä, osakeyhtiö) • Lainsäädännön reunaehdot • Osaaminen keskitetty – tas...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
- 12.20 Työkalu yritysten aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin Johtava asiantuntija Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Yrity...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
arpeesta sekä asiakkaista alueellisesti monimuotoista tietoa, jota käytetään toiminnan suunnittelussa, järjestämisessä ja arvioinnissa. Toimin...

FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy yhdistyvät FCG Planeko Oy:ksi (Uutinen)
siakkaiden käytettävissä. Alueellisia toimipaikkoja FCG:llä on yhteensä 14 seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani...

Kevättapahtumat FCG:n toimipaikoissa(Uutinen)
a neljä asiakastapahtumaa alueellisissa toimipaikoissamme. Alueellisista tapahtumista ensimmäinen järjestettiin 22.4. FCG:n Lahden toimipa...

FCG Planekon laatima kaava palkittiin(Uutinen)
kennusperinnön kartoitus. Alueen erityisarvot näkyivät myös kaavoituksen tavoitteiden asettamisessa ja kaavaratkaisussa pystyttiin ottamaan hu...

FCG suunnittelee Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen(Uutinen)
vaihtoehto. Kuusankosken alueen jätevedet johdetaan siten Kouvolaan Mäkikylän jätevedenpuhdistamolle uutta rakennettavaa siirtoviemäriä pitki...

Kakolanmäki voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon(Uutinen)
sesti Kakolanmäen suureen alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen merkitykseen ja kokonaisratkaisuun, jossa ekologisuus ja kestävä kehit...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
suudessaan TSV:n valvonta-alue käsittää noin 50 erillistä laitosta yli 700 km2 laajuisella alueella. Vesihuolto kuuluu yhteiskunnan kriittisim...

Suunnitelmien energiakulutus ja hiilitase selville Ave Carbon -mallilla(Uutinen)
yöpaikkojen ennusteeseen (aluetehokkuuden ennustaminen). Menetelmä auttaa vertailemaan eri maankäyttöstrategioita ja niiden ilmastovaikutuksia...

FCG on vahvistanut asemaansa Finnish Green Building Council -yhdistyksessä (FIGBC) (Uutinen)
/strong> – tulosalueen johtaja Juha PahnilaKestävät alueet – erikoissuunnittelija Jan Tvrdý ...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
llisesti standardoitua ja alueellisesti läpinäkyvää tietoa. FCG:n erikoissairaanhoidon NordDRG- ja perusterveydenhuollon pDRG -potilasluokitte...

Uusi kaupunkisuunnittelu.com-blogi on julki (Uutinen)
täydennysrakentamista ja alueiden elinvoiman kehittämistä. Blogissa julkaistaan myös oppaita ja työkaluja alueidenkäytön suunnittelua varten&...

Miten SOTEa ohjataan? -tilaisuus 17.2.2016 Helsingissä(Uutinen)
otteistaminen itsehallintoalueiden toiminnan ja talouden ohjauksessa -tilaisuus 17.2.2016 Helsingissä Tilaisuuden tarkoituksena on syventyä...

Pelillistämisellä potkua suunnitteluun(Uutinen)
tävää suunnittelua kokeilualueella. Alueeksi on valittu Helsingin Siltamäki.  Peli avaa täydennysrakentamiseen liitty...

FCG Suunnittelu ja tekniikka Digi Aurora -hankkeen konsultiksi(Uutinen)
markkinointia sekä tuoda alueen palvelutarjontaa esille nykyistä yhtenäisemmin. FCG Suunnittelu ja tekniikka laatii konseptin ja liiketoim...

DI Tommi Patanen vetämään FCG:n konsultointiliiketoimintaa(Uutinen)
onsultointi-liiketoiminta-alueen johtajaksi ja FCG Konsultointi Oy:n toimitusjohtajaksi. FCG:n hallitus on nimittänyt tuotantotalouden DI...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
300 Suomen ja Venäjän lähialueiden päättäjää. Kongressin järjestäjinä toimivat Suomen puolelta Turun kaupunki, Kuntaliitto ja Suomi-Venäjä-seu...

Sähköaseman uusi aita hehkuu sinivalkoisissa väreissä Vantaalla(Uutinen)
ä aita ilahduttaa kaikkia alueella liikkujia.Aidan rakentamisen lähtökohtana on ollut turvallisuuden lisääminen. Aita estää a...

Blogi: Vuonna 2100 uutta vapaata kaupunkimaata?(Uutinen)
a. Suomen maa-alue kasvaa jatkuvasti. Jääkauden jäljiltä maaperä nousee länsirannikolla edelleen peräti 10 millimetriä vuodessa. S...

Kruunuvuorenrannan koonta-asema on vuoden betonirakenne – FCG rakennesuunnittelijana(Uutinen)
vuorenrannan uudella asuinalueella, missä jätteenkeräys suoritetaan putkikeräysmenetelmällä. Kiinteistöjen jätteet siirtyvät maanalaisia putki...

Seminaari Lappeenrannassa: Elinvoima, infrasuunnittelu, kiinteistöt ja ympäristö 31.5.2018 (Uutinen)
aista asiaa kaupunkien ja alueen elinvoimasta, infrasuunnittelusta, kiinteistöistä ja ympäristön kehittämisestä sekä aamukahvit ja pientä purt...

FCG myy Virossa toimivan FCG Invictan(Uutinen)
G:n strategiset painopistealueet kannattavan kasvun toteuttamiselle ovat muilla markkinoilla. Myös Viron kompakti koko suosii paikallista toim...

FCG International won a four-year forestry programme in Tanzania(Uutinen)
ion of the ’Forestry and value chains development programme in Tanzania (FORVAC) The four year programme has an implementation budget of 9...

How Tanzanian Innovations fly after early stage funding has ended?(Uutinen)
ights the usefulness and value of the learning experience. Support per project varied from 1000 € to 15 000€ as the maximum, avera...

Webinaari: Kiertotaloudesta mahdollisuuksia kunnille - ilmoittaudu mukaan(Uutinen)
trong> ja Kaakkois-Suomen aluepäällikkö Aki Keskinen. Mukana on myös Etelä-Karjalan Circwaste-hankkees...

FCG Flowmedikin kehitti välitysjärjestelmän – lastenhoitoapua voi tilata nyt myös netin kautta (Uutinen)
perheet voivat itse hakea alueensa vapaita hoitajia. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on välittänyt tilapäistä hoitoapua perheille...

Pauli Santala ja Seija Salminen FCG:n johtoryhmään (Uutinen)
ri ja yhdyskunnat –palvelualueen johtajana. Hänen omaa erityisosaamistaan ovat kaupunkisuunnitteluun ja alueidenkäyttöön, matkailuun ja elinke...

FCG:n Caruna Oy:lle laatima YVA palkittu vuoden 2018 parhaana(Uutinen)
tarkasteltavasta vaikutusalueesta. Kehuja sai myös pysyväisvaikutusten huomioon ottaminen ja maisemavaikutusten arviointi.  ...

Vaasan toimiston After work -tilaisuus oli menestys(Uutinen)
uheenvuorot kiinnostavia, aluepäällikkö Joakim Ingves totesi tyytyväisenä. Vaasan aluetoimistolla järjestettiin kutsuvieraille Aft...

FCG ostaa saksalaisen Pohl Consulting & Associates GmbH:n (Uutinen)
isen kehityskonsultoinnin alueella erinomaisesti. Kaupan myötä vahvistamme jo vahvaa jalansijaamme Euroopan kehityskonsultointimarkkinassa, t...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
ehittämisyhtiöiden roolin alueellisen elinvoiman edistämisessä. Innovatiivisten hankintojen mahdollisuuksia edelläkävijämarkkinoi...

FCG Flowmedikin toiminnanohjausmittarit esittelyssä Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
ton asettamia tavoitteita alueen kasvulle ja hyvinvoinnille. - Mittarien avulla pääsemme helposti näkemään, millä...

Suomen perusterveydenhuollon asiakaskirjon kuvaus on valmistunut(Uutinen)
a kustannuksia verrattiin alueittain.Suomen perusterveydenhuollon avohoidon tuotanto voidaan tuotteistaa. Kirjaamisaktiivisu...

Harri Nyman nimitetty Rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden toimialajohtajaksi(Uutinen)
toimipisteessä. Nyt vastuualueeksi laajenee koko Suomen Sisäilma- ja rakennusterveysliiketoiminta ja kehitystyö.  ...

Ihminen sote-muutoksen keskiössä?(Blogi)
e- ja alueuudistus valinnanvapauksineen, toimeentulotuen KELA-siirto ja alan uusiutuva lainsäädäntö ovat hallinneet sosiaali- ja terveydenhuol...

Mitä timanttisen koulutuksen järjestämiseen tarvitaan? - Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät harjoittelijan näkökulmasta(Blogi)
akin puhelimeen englanniksi ja alun perin suunniteltu myyntipuhe informaatioteknologian kehityksestä pitääkin kääntää lennosta. ...

Konsulttielämää - Kunnat kuntoon!(Blogi)
enää suupielet vaivautuneesti yläviistoon, tulee miettineeksi, mikä pitää konsultin tien päällä. Siihen on varsin yksinkertainen vastaus: ihmi...

Yhdyskuntien suunnittelu(Sivu)
lla infrasuunnittelun osa-alueilla, kuten maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus ja sitä tukevat selvitykset sekä vesihuolto...

Osaamisen vienti(Sivu)
veyspalveluita haja-asutusalueille Madaltaa terveydenhoitoon hakeutumisen kynnystä syrjääntyneille. Vähentää terveyseroja eri sosioekonomisten...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
vrdy, Jan FCG Arkkitehdit Alueidenkäyttö ja kaavoitus Arkkitehtuuri Strateginen suunnittelu ja paikkatieto Referenssejä: Referenssinosto Kiina...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
tön ja tuotannon seuranta Alue-energia maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät palvelut luvitukset ja YVAt polttoaineiden, sivuvirtojen ja jät...

Luottamushenkilötyö (Sivu)
a kuntajohtamisen eri osa-alueille. Peruskoulutuksen sisältöjä ovat päätöksentekojärjestelmään, kokouskäytäntöihin ja taloudenohjaukseen liitt...

LVIA-suunnittelu(Sivu)
uriin hankkeisiin. Osaamisalueeseemme kuuluvat sekä uudisrakennukset että korjausrakennuskohteet. Panostamme suunnittelijoidemme koulutukseen ...

Venäjä-palvelut(Sivu)
imialoilla ja Venäjän eri alueilla. Markkinaselvitykset ja kumppanihaku Toteutettavuusselvitykset ja liiketoimintasuunnitelmat Venäjä-strategi...

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät(Sivu)
kehitystrendien vertailua alueittain ja kunnittain voidaan hyödyntää esimerkiksi strategiatyössä.  Palvelukustannusten vertailu, Odotekustannu...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
palvelut FCG Arkkitehdit Alueidenkäyttö ja kaavoitus Arkkitehtuuri Strateginen suunnittelu Paikkatietopalvelut   Referenssejä Referenssinosto...

FCG Arkkitehdit(Sivu)
uihin niin rakennus- kuin aluetasoilla sekä uniikkeihin ja yksilöllisiin toteutuksiin, jotka kumpuavat paikan hengestä ja miljööarvoista.  Lii...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
aavoitus ja FCG Digikaava aluesuunnittelun kustannus- ja ilmastovaikutusten arviointi (AVE) etäopiskelun mahdollistaminen ( verkkokoulutus , i...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
unnittelu ja vertailu eri alueilla Kunnan talous ja HR-toiminnan, prosessien ja kustannusten läpinäkyvyys ja ajantasainen seuranta organisaati...

Sisustussuunnittelu(Sivu)
palvelua tilasuunnittelun alueella aina tilojen suunnittelusta ja kehittämisestä kaluste- ja materiaalivalintoihin. Suunnittelumme keskeisenä ...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
tön ja tuotannon seuranta Alue-energia maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät palvelut luvitukset ja YVAt polttoaineiden, sivuvirtojen ja jät...

Vähittäiskaupan selvitykset(Sivu)
tarjonta-analyysit kaupan alueiden kokonaissuunnitelmat (master plan) kauppapaikkaselvitykset   A30 Lapsi Ostoskarryissa Faa085000573 Työnteki...

Sähkö-, tele- ja valaistussuunnittelu(Sivu)
rakennuskohteita. Osaamisalueitamme uudis -ja korjausrakentamisen projekteissa ovat mm.: kaupat, kauppakeskukset, toimistot, virastot ja liik...

Valmennuspalvelut(Sivu)
Lähiesimiestyön sparraus Alueelliset esimiesvalmennukset Eväitä uudistuksiin ja muutoksiin Yksilöllinen tai ryhmäcoaching Päätöksenteko, ana...

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut(Sivu)
stäminen edellisistä aihealueista Työntekijä Korhonen, Esko Tiesitkö, että kunnilla on yli 30 % liikaa toimitiloja? Me autamme. Otetaan yhdes...

Talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi(Sivu)
ärjestämme useimmista aihealueista myös asiakaskohtaista tilauskoulutusta. Kysy tarjous! Tutustu ja ilmoittaudu koulutukseen Syöte: Syöte Etai...

Yhdyskunta ja ympäristö(Sivu)
ön kehittämisen eri teema-alueilta. Tutustu ja ilmoittaudu koulutukseen Syöte: Syöte Etaika yhdyskunta ja ympäristö Työntekijä Toivonen, Milla...

Fotogrammetria(Sivu)
nsi-Mustasaaren tyyppisen aluemallin tarkkuus on vähintään 10 cm. Yksittäisen rakennuksen tarkkuus on muutamia senttejä. Kuvatun sisätilan tai...

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut(Sivu)
estäminen edellisistä aihealueista Työntekijä Korhonen, Esko Rakennusterveys ja sisäilmasto   Työntekijä Pirinen, Juhani Johdon ja palvelujen ...

smartasset(Sivu)
politiikkaa (kehitettävät alueet, kaavoitustilanne jne.) ja asukasnäkökulmaa. Konseptin tavoitteena on tunnistaa eri näkökulmat yhdistäen ääri...

Kiinteistösalkutu 2.0(Sivu)
politiikkaa (kehitettävät alueet, kaavoitustilanne jne.) ja asukasnäkökulmaa. Konseptin tavoitteena on tunnistaa eri näkökulmat yhdistäen ääri...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
aanhoitoon, EPR kuvaamaan alueellista palvelutuotantoa, avuntarpeen ja toimintakyvyn mittarit: RAVA®-mittari ikäihmisille, FIM®-mittari kuntou...

Yhtiöittäminen(Sivu)
et, uudet yhteistyömuodot alueellisesti sekä talouden ennakoitavuus ja kustannusrakenteen läpinäkyvyys saattavat edellyttää yhtiömuotoista toi...

Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina(Sivu)
60 000 henkilöä kunta- ja alueellisten hallinto-organisaatioiden henkilöstöä. Tarjoamme tätä maan tehokkainta portaalia alati kehittyvällä laa...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
la julkisen toiminnan osa-alueilla. FCG on monipuolinen, kokenut ja kapasiteetiltaan suuri koulutuspalvelujen tarjoaja, joka järjestää noin 50...

Digitalisaatio uudistuksen ytimessä(Sivu)
mahdollistaa visuaalisen alueellisen suunnittelun, kiinteistö-, logistiikka- ja palvelujen fyysisen sijoittumisen hallinnan. Katso liiketoimi...

FCG MAPGETS(Sivu)
onipuolisesti esimerkiksi alueidenkäytön, omaisuudenhallinnan ja prosessinhallinnan sovellusten alustana. Sovellusten tyypillisiä käyttäjiä ov...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
unnittelu ja vertailu eri alueilla Kunnan talous ja HR-toiminnan, prosessien ja kustannusten läpinäkyvyys ja ajantasainen seuranta organisaati...

FCG MAPGETS(Sivu)
onipuolisesti esimerkiksi alueidenkäytön, omaisuudenhallinnan ja prosessinhallinnan sovellusten alustana. Sovellusten tyypillisiä käyttäjiä ov...

FCG:ltä kustannustehokasta voimajohtosuunnittelua(Sivu)
in lisäksi yli kymmenessä alueellisessa toimipaikassa eri puolilla Suomea.  Lue lisää www.fcg.fi Ota yhteyttä, kerromme lisää palveluistamme v...

SMART TRANSPORTATION(Sivu)
nen liikenteen palvelujen alueelle on meille luontainen muutos, sillä olemme olleet mukana liikenne- ja infrasuunnittelussa 70 vuotta. Picture...

SVA-koulutus(Sivu)
tus antaa kaavoittajille, aluearkkitehdeille, YVA-hankkeiden vastuuhenkilöille ja muille alan ammattilaisille työkaluja tunnistaa suunnitteluh...

Tietosuojaseloste(Sivu)
mivien henkilöiden osaamisalueiden ylläpitämiseen ja toteutusten rekisteröintiin ja sidosryhmien laskujen ja palkkioiden maksamiseen • koulutu...

Kuljetuspalvelukeskuksen toiminta(Sivu)
aupungeissa ja haja-asutusalueilla Tilauksien välittämistä ja seurantaa varten mobiiliapplikaatio kuljettajalle Kyytien dynaaminen reitittämin...

SIPU International Ab osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
Afrikkaan, Aasian Mekong-alueelle ja Mongoliaan. Vuodesta 2000 lähtien yhtiöllä on ollut hankkeita myös mm. Balkanilla. Tämä yrityskau...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
maisesti toistensa osaamisalueita, jolloin saavutetaan merkittäviä mittakaava- ja synergiaetuja. Hänen mielestään myös mukana oleville yliopis...

FCG-konserni osti bulgarialaisen ympäristökonsulttiyhtiön(Uutinen)
yksi keskeisistä toiminta-alueista ja tämä kauppa vahvistaa asemaamme näillä voimakkaasti kasvavilla markkinoilla Itä-Euroopassa. Povvikilla o...

Infra ja ympäristö, avoimet työpaikat 19.12.2007(Uutinen)
Haetaan Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektorille johtajaa ja hankekehitystoimialan johtajaa sekä arkkitehtitoimistoja...

FCG Efeko Oy osti ISAI Consulting Oy:n(Uutinen)
a se vahvistaa myös FCG:n alueellisuutta, toteaa FCG Efeko Oy:n toimitusjohtaja Ari Kolehmainen. ISAI Consulting Oy:n päätoimial...

Tietoyhteiskuntavaalipaneeli Kuntamarkkinoilla – Nyt jo kolmannen kerran(Uutinen)
i niin kansallisesti kuin alueellisestikin? Millaisia palveluita tietoyhteiskunnassa pitäisi tarjota ja miten varmistetaan, että ne ovat kaikk...

Kaupunkirakenne aiheena FCG Planekon aamiaisseminaarissa(Uutinen)
entoivat Arkkitehtuuri ja aluekehitys –sektorin johtaja Heikki Lonka ja Maankäyttö ja maisema –toimialan päällikkö Ulla Räihä...

FCG:n suunnitteleman Rovakadun valaistus palkittiin(Uutinen)
>Lisätietoja Aluepäällikkö Pirkka Hartikainen, FCG Planeko Oy, pirkka.hartikainen@fcg.fi ...

FCG mukana messuilla(Uutinen)
ty aiheesta Vuoreksen alueen hulevesien hallinnan ratkaisut- torstaina klo 10.30 Päivi Piispa pitää tietoiskun Pääkaupunkiseu...

FCG julkaisi YT 2009 -messuilla ilmaisen palvelun vesihuoltolaitoksille(Uutinen)
com FCG Planeko on alueellisesti ja kansainvälisesti toimiva, monialainen infrastruktuuriin liittyviä asiantuntijapalveluja tuottava yr...

FCG laati selvityksen Espoo–Lohja -kaupunkiradasta(Uutinen)
täydentäminen niin, että alueelle syntyy toimivia asemayhdyskuntia, joissa on riittävä määrä asukkaita ja työpaikkoja monipuolisen palvelutar...

FCG yksinkertaistaa konsernirakennettaan - uusi johtoryhmä nimitetty(Uutinen)
eko Oy:n arkkitehtuuri ja aluekehitys –sektorin johtajan tehtävästä. - Eeva Kokki, henkilöstöjohtaja. Kokki siirtyy tehtäväänsä FCG Fin...

FCG Kuntamarkkinoilla 2009(Uutinen)
4). Meidät löydät näyttelyalueelta paikalta 2.29. Kuntamarkkinat ovat suomen suurin julkisen hallinnon kohtaamis- ja tietofoorumi, joss...

Yksi FCG marraskuusta lähtien(Uutinen)
atkuu omana liiketoiminta-alueenaan, samoin ICT-liiketoiminta. ...

FCG:n koulutusohjelma 2010 on ilmestynyt(Uutinen)
> Vuosiohjelma osa-alueittain: [Dokumentti Luottamushenkilövalmennus (906)] [Dokumentti Johtaminen (907)]...

FCG Turun kaupungin suunnittelupalveluiden puitesopimuskonsultiksi (Uutinen)
: - Tie-, katu- ja aluetekniikka (TKA) - Liikennetekniikka ja liikennevalo-ohjauksen suunnittelu (LKT)- Rakennetekniikka (R...

FCG jälleen koulutuksen kärkinimi(Uutinen)
tutkimuksen toteutti Add Value Research Finland Oy Talouselämä-lehden toimeksiannosta kesä-heinäkuussa 2010. Aiemmin tutkimuksen on tehnyt Cor...

Miroslava Todorova Povvik AD:n toimitusjohtajaksi 1.1.2011(Uutinen)
n asiantuntijana Balkanin alueella ja tätä osaamista haluamme vahvistaa tulevaisuudessa, toteaa Matti Ojala, Povvik AD:n hallituksen pu...

Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG:n koulutus- ja konsulttitoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
a Katrinalla on näilläkin alueilla vahvat verkostot ja osaamista, joka hyödyntää suoraan liiketoimintaamme, toteaa toimitusjohtaja Paul Pau...

FCG kakkosena koulutusorganisaatioitten imagotutkimuksessa(Uutinen)
n parhaimmistoon. Add Valuen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 241 koulutus- ja henkilöstöasioista vastaavaa henkilöä, jotka olivat v...

Rafaela™-järjestelmän koti on nyt Konsultoinnissa(Uutinen)
a se on käytössä kaikissa alue- ja keskussairaaloissa, ja itse asiassa jo muutamassa pohjoismaisessa sairaalassakin. Rafael...

FCG mukana Terveydenhuollon ATK-päivät 2014 -tapahtumassa 20.–21.5. Jyväskylässä(Uutinen)
vuoden teemoina ovat mm. alueellinen yhteistyö ja verkostoituminen, mobiilitekniikan hyödyntäminen, kansalaisen sähköinen asiointi, uudistuva...

FCG mukana EduCluster Finlandin mittavassa koulutusvientisopimuksessa Qatariin(Uutinen)
me asemaa Gulfin markkina-alueella. Yhteistyö antaa mahdollisuuksia myös oman henkilöstömme osaamisen kasvattamiseen ja kansainvälistymiseen...

Merkittävä voitto FCG:lle(Uutinen)
ttyy kaavoitettavaan tornialueeseen) tunnelisuunnittelua noin 300 metriä tunneliin ja katuun liittyviä tukimuuri- ja kau...

FCG mukana Finnmateria 2014 –suurtapahtumassa Jyväskylässä(Uutinen)
oimialalta aiheesta kaivosalueiden vesitasemallinnus. Löydät meidät osastolta C-250. L...

FCG mukana auttamassa Mosambikin tulvissa(Uutinen)
un Mosambikin köyhimmillä alueilla...

Hyvinkäälle uuden teknologian 3D-kaupunkikehitysympäristö - MAPGETS käytössä(Uutinen)
ittämistyötä Hangonsillan alueella.Lue, mitä Kuntatekniikka-lehti kirjoittaa aiheesta...

Pääministeri Sipilä yritysvierailulla FCG:llä(Uutinen)
kotimaista kaupunki- ja aluekehittämisen sovelluskehitysalusta MAPGETSiä, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmiä ja palveluva...

Kunta.tv:n haastattelusarja alkaa: FCG maakuntauudistuksen tukena(Uutinen)
isen suurta paikallis- ja aluehallinnon muutosta:...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG sote-tiedon johtamisen tukena(Uutinen)
luokittelujärjestelmät ja Alue-Ecomed.Katso Kunta.tv:n haastattelu sote-tiedon johtamisesta maakuntauudistukses...

FCG:lle toimisto Poriin(Uutinen)
ikkönä on FCG:n Tampereen aluepäällikkö Tuomas Miettinen ja henkilöstövahvuus alussa kaksi asiantuntijaa Rakennusterveys- ja sisäilmapalv...

12 huomiota investointihankkeista(Uutinen)
ille investoinneille. Osa alueista (kunnat, kaupungit, yksittäiset yritykset, maanomistajat) pohtivat, että ”onpa tässä hieno maisema – mahtav...

137 metritset tuuliturbiinit nousivat Jepualle(Uutinen)
päästä tähän asti, FCG:n aluepäällikkö Jakob Kjellman Vaasasta kertoo tuulivoimahankkeesta Ylen uutisartikkelissa Kahden viikon...

Co-Creation on yhdyskuntasuunnittelun ytimessä(Uutinen)
ri ja yhdyskunnat -palvelualueellamme on pitkä kokemus co-creation-tapahtumien järjestämisestä sekä uudenlaisten työkalujen innovoinnissa. Nyt...

– Miten syntyy maailman paras kaavajärjestelmä digiaikana?(Uutinen)
jo ennen päätöksentekoa, aluearkkitehti Helena Raatikainen Pihtiputaalta pohti digikaavan etuja. Vuorovaikutus kaavoittajan ja e...

FCG ostaa Rakennussuunnittelu Miraplan Oy:n(Uutinen)
6263Kai Tolonen, aluepäällikkö, Pohjois-Suomi, kai.tolonen@fcg.fi, puhelin 044 771 8419 Rakennu...

Peli pisti hyvän liikkeelle Siltamäessä(Uutinen)
össä rahojen jaossa uudet alueet usein voittavat, koska niille rakennetaan uutta ja prameata, Jani Päivänen FCG:ltä pohtii. Hän toimi moottori...

TÖISSÄ FCG:llä: FCG Akatemia kouluttaa projektijohtamisen huippuosaajia(Uutinen)
tuselle että Infra-palvelualueella Katu ja verkostot -tiimissä työskentelevälle Bossmannille yksi akatemian osallistumisen tavoitteista...

Blogi: Siniaalto, Siltamäki ja Digikaava – kaupunkisuunnittelua vuonna 2017(Uutinen)
ri ja yhdyskunnat -palvelualueemme asiantuntijat työskentelivät asiakkaidemme kanssa vuonna 2017. Tutustu uusimmassa Kaupunkisuun...

Blogi: Kainuussa vauhtia matkailuinvestointeihin(Uutinen)
uussa, erityisesti niillä alueilla, joilla on jo investointivalmiita kohteita tarjolla.– On erityisen tärkeää kiteyttää suunnitelmat s...

Blogi: Matkailun kasvaessa kestävän kehittämisen merkitys korostuu(Uutinen)
urisen kestävyydenkin osa-alueilta, myös vuosien päästä, Nina Vesterinen kirjoittaa tuoreessa...

Seminaarisarja Turussa: Aamiaista ja ajankohtaista asiaa sisäilmasta, elinvoimasta ja infrasuunnittelusta (Uutinen)
/strong>Timo Läksyaluepäällikkö, Turku040 0525 910 timo.laksy@fcg.fi...

Kuopion kaupungin ja FCG Konsultoinnin hankkeelle rahoitus(Uutinen)
asvun ja oppimisen palvelualue.  Toimintaympäristön murroksen myötä monissa kunnissa pohditaan palveluiden j...

Talous- ja rahoitusfoorumi on verkottumisen ykköspaikka(Uutinen)
ällä kokoontuu kuntaväki, alueellisten tahojen väki, valtiovallan edustajat ja yritysten väki. Lisäksi tapatumassa on tarjolla joka vuosi aina...

ÄLUMTOK – Järviseudun master plan taipuu rap-riimeiksi(Uutinen)
ima master plan on hionut alueen matkailun kehittämisen pääteemat Kraatterijärven seudun timantin muotoon. Sen pohjana ovat luonto- ja vesistö...

Kemiin nousee ympärivuotinen lumilinna(Uutinen)
en. Maanrakennustyöt ovat alueella jo käynnissä. Pääurakoitsija aloittaa työt ensi kuussa, ja sisälumilinnaan päästään rakentamaan pakkasten m...

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä (Uutinen)
lanteen keskeisillä elämänalueilla ja tekee näkyväksi tarpeellisen palveluverkoston. Se selkiyttää tilannearviota ja tukee jatkuvuutta. ...

Kiinteistöjen riskienhallinta ja korjaushankkeiden haasteet käytännössä -seminaari Jyväskylässä(Uutinen)
9-12Aihealueet ovat mm. seuraavien asioiden äärellä• Riskien arviointi, kuntoselvitykset ja korjaukset• Korjaustapak...

Kompassi hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan tilanteen(Uutinen)
lanteen keskeisillä elämänalueilla ja tekee näkyväksi tarpeellisen palveluverkoston. Lisäksi se auttaa ammattilaisia ottamaan oikeat asiat kes...

FCG yhteistyökumppanina Klash – haastekilpailussa(Uutinen)
ivat ilmoittaa kilpailuun alueelleen merkityksellisen, ratkaisua vaativan ongelman 31.10.2018 mennessä. Kilpailun järjestäjäkumppaneita edusta...

Kompassi-menetelmä: Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut (Uutinen)
ot itsenäisesti eri elämänalueilta.Tampereen kaupungin työllisyyspalveluisssa Kompassi otettiin koekäyttöön viime vu...

Pöytyän terveyskeskuksen etävastaanotto saa kiitosta(Uutinen)
ttöinen ja toivomme, että alueen asukkaat löytävät palvelun entistä useammin. Näin säästämme aikaa, rahaa ja sujuvoitamme asiakkaidemme arkea...

Blogi: Kohennetaan kävelykaupunkia Bulevardista alkaen(Uutinen)
nen kannustaa tutustumaan alueeseen kävellen ja pohtimaan matkan varrella, miltä reitti läntiseltä rannalta kohti keskustaa voisi näyttää...

FCG Talent Oy:n Kuntomaster-liiketoiminta siirtyy Mediconsult Oy:lle(Uutinen)
maan kattavasti niin sote-alueiden kuin pienempien organisaatioiden tarpeita sekä yksityisellä että julkisella puolella...

3D-kaupunkimallinnus ja FCG MAPGETS esillä eri tapahtumissa(Uutinen)
on a Platform?Create value: Begin to use data for new purposesStart nationally: MAPGETS in use in all 311 Finnish municipalitiesHe...

Kiertotalous: Vähähiilistä asumista Laukaan Vuonteella(Uutinen)
aukaan kunta suunnittelee alueelle ekokylää, jossa yhdistyvät vähähiiliset palvelut, asuminen, kiertotalous ja yritystoiminta. Ajatus eko...

FCG:n Turun toimisto vietti tupaantuliaisia Satamakadulla(Uutinen)
ntaan, ollaan Airistolla, aluepäällikkö Timo Läksy naurahti toivottaessaan vieraat tervetulleeksi.– Meillä on nyt hyv...

Finland’s first Development Policy Results Report published – how has FCG contributed to achieving universal access to education? (Uutinen)
FCG International’s core values are in line with these goals, and have contributed in realizing these outcomes in multiple projects funded by...

Tule johtamaan Energia, vesi ja ympäristö -liiketoimintaamme(Uutinen)
uiden kokonaisuus. Palvelualueella on noin 70 asiantuntijaa ja sen vuosittainen liikevaihto on 7-8 meur.Pääset asiantuntijatiimisi kan...

FCG Torni on uusi henkilö- ja tavarakuljetusten liikennepalvelu(Uutinen)
nen liikenteen palvelujen alueelle on FCG:lle luontainen muutos, sillä olemme olleet mukana liikenne- ja infrasuunnittelussa 70 vuotta. – L...

Kohti vaikuttavaa omistajaohjausta ammatillisessa koulutuksessa(Uutinen)
tus on tärkeässä roolissa alueen elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä – kunta omistajana ohjaa tätä työtä asettamalla siihen li...

Kirkkonummen vedet Vaasiin(Uutinen)
a luo silti identiteettiä alueelle Vesitornimäen uutena maamerkkinä.Uusi vesitorni valittiin Kirkkonummella kolmesta eri vaihtoehdosta...

Ratkaisuja kunnan rakennuksien kunnostukseen(Uutinen)
a tarpeellisuuden mukaan. Alueiden palveluverkkoselvitys ja arvio tulevaisuuden tarpeista antavat näkymän siihen, mihin ja minkälaisia rakennu...

FCG Consulting People 1/2019: Paljon ajankohtaista asiaa tuoreessa asiakaslehdessä(Uutinen)
text">Vetovoimaisia yritysalueita kaupunkiseuduille. MAL-verkostohanke auttaa kaupunkeja maankäytön suunnittelussa. ...

Blogi: Yksi tulokulma - kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Uutinen)
onien asukkaiden metropolialueisiin. Janin osaamisessa korostuu innovatiivisten analyysien ja objektiivisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä...

Kiertotalouden johtava asiantuntija Jutta Laine-Ylijoki Tekniikka & Talous -lehden haastattelussa(Uutinen)
FCG:n kiertotalous-palvelualueen johtavana asiantuntijana aloittanut Jutta Laine-Ylijoki kertoo Talous & Tekniikka -lehden haastattelussa kier...

Intro-perehdytystyökalu käyttöön Kuopiossa(Uutinen)
jotka liikkuvat laajalla alueella. Henkilöstä saa tarvittaessa tuen suoraan puhelimeen ja materiaalit kulkevat aina mukana, sovellusasiantunt...

FCG mukana Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyssä 15.–16.5.(Uutinen)
t aikataulut sekä näyttelyalueen kartat. FCG Suunnittelu & tekniikka on edustettuna osastolla B307...

FCG mukana Industry Summit -tapahtumassa 14.–15.5.(Uutinen)
ittäviä yritysten ja koko alueen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia ajankohtaisia teemoja. Tämän vuoden teemana on Smarter & Greener Indus...

ITE-laadunhallintamenetelmän pilottihanke on käynnistynyt(Uutinen)
takentällä myös hallinnon alueelle tulee säästöpaineita, joten on tarpeen arvioida hallinnon työtä ja työtapoja.&nbsp...

KPJ Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus – Vertaistukea, oppia ja hyvää fiilistä!(Blogi)
monipuolisen tiedon ja opin lisäksi myös loistavan lisän meidän kaikkien puheenjohtajien asiantuntijaverkostoon. Jokaiselle kuntapäättäjälle t...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Aleksi Koivisto(Blogi)
en kautta on oppinut jo paljon. FCG oli Aleksille ennestään jo vähän tuttu, sillä hän on osallistunut kunnassa työskennellessään FCG:n järjest...

Taustapeiliin katselua juhlatunnelmissa(Blogi)
iedostoista poisoppiminen – sen ymmärtäminen, että ne eivät suorastaan ole sähköisen asiakaspalvelun kuuminta hottia vaan yleensä olisi asiaka...

Oppiva esimies – uudistuva organisaatio(Blogi)
ulutuspalvelut tarjoavat paljon mahdollisuuksia oppimiseen ja uudistumiseen.   ...

Hollannissa ideoita etsimässä(Blogi)
äkin myydään tietyissä kaupoissa ja ostaja saa valita, millaisilla ominaisuuksilla varustettuja sieniä haluaa ottaa. Valittavana oli esimerkik...

SOTE-rakenneuudistus valmistautuu finaaliin(Blogi)
en saamat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhtenäiseksi palveluketjuksi, jossa eri toimijat ja toiminnot vuorottelevat. ...

Kunnan tukipalvelut kuntoon ennen sote-muutosta(Blogi)
aito kilpailutilanne. Tuottajaksi todennäköisesti valikoituu se, joka kykenee tarjoamaan palvelun kustannustehokkaasti ja laadukkaasti...

Olemmeko jäämässä seinien vangeiksi?(Blogi)
aan kantaa kiinteistöjen hallintaan. Rakennusten salkutus Palveluohjelmien linjausten ja palveluverkkosuunnitelm...

Myös FIM®-mittarin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa(Blogi)
emään tarvittavat muutokset hallitaksemme elämäämme paremmin. Auli Karttunenerityisasiantuntija...

Kunnissa työstetään strategioita: tässä luettavaa laiturinnokkaan(Blogi)
loitunutta kokemusta” sekä hyvin tulosta juuri tällä hetkellä tuottavia lypsylehmiä. Muutoskyvyn löytämiseksi ja yhteisen fokuksen palauttamis...

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu(Blogi)
n palveluihin Tekstin kirjoittaja Pasi Kankare on erityisasiantuntija FCG Konsultoinnissa.Haluatko jatkaa keskustelua? Ota yh...

Konsultti – kirosana vai kaiken pelastaja?(Blogi)
imerkiksi hallinnollisen tai taloudellisen ongelman ratkaisun löytämistä varten. Konsultteja käytetään monenlaisissa rooleissa: asiantuntijoin...

Keveitä data-ajatuksia kesäloman kynnyksellä(Blogi)
ärsivät jo varhain, että ihmisille pitää tarjota ilmaiseksi mahdollisuus tallentaa dataa. Myös FCG ilmoitti pari viikkoa sitten tarjoavansa...

Tuoreen FCG:n sidosryhmälehden teemana on Alueellinen FCG.(Uutinen)
Lehdessä on asiaa mm. asiakkaistamme ja heidän kanssaan toteutettamistamme monenlaisista projekteista eri puolella Suomea ja maailmaa...