Hakutulokset

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
suaaliset raportointi- ja analysointiratkaisut koko kuntakonsernin tarpeisiin Yhteyshenkilöt Kuntien johdon tueksi on olemassa paljon sekä org...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
miä toiminnan ja talouden analysointiin ja seurantaan sekä johtamisen tueksi. FCG:n luokitustuotteita ovat (FIM ® , NordDRG, RAFAELA ® , RAVA ...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
rkoitetaan kerätyn tiedon analysointia, jatkojalostamista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tiedolla johtamiseen, tuotteistukseen ja autom...

FCG yhteistyöhön QlikTechin kanssa(Uutinen)
tatiedon raportointiin ja analysointiin. Vuonna 1993 perustettu QlikTech on kansainvälinen, yli sadassa maassa toimiva liiketoimintatie...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
strategia-, luokitus- ja analysointipalvelujen lisäarvo asiakkaillemme vahvistuu entisestään, sanoo FCG -konsernin toimitusjohtaja Ar...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
in luokituksiin ja tiedon analysointiin liittyvää asiantuntemustamme: samalla vahvistamme myös FCG:n terveydenhuollon osaamisen tiimiä, konser...

Talouden palvelut(Sivu)
elun palveluita. Talouden analysointi Talouden tasapainottaminen Talousseminaarit päättäjille Sähköinen talousarvio eSTA Lisäksi tarjoamme tal...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
LA ® , RAVA ® , TUVA ® ), analysointivälineitä ( QlikView ), tutkimusosaamista sekä kansallisia että kansainvälisiä verkostojamme. ICT-palvelu...

Konsernijohtaminen(Sivu)
essiin ja kuntakonsernien analysointiin ja organisointiin. Esimerkiksi kunnalle lisäarvoa tuottava sisäinen valvonta ja riskienhallinta on mah...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
e­muutosten vaikutusten analysointi ( ARTE ) keskimääräisen elämänkaaren vaihtelujen ja syiden kunta- ja kunnanosakohtainen arviointi ( PY...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
suaalisia raportointi- ja analysointiratkaisuja terveydenhuollon lisäksi koko kuntakonsernin tarpeisiin.  Ratkaisuissa olemme toimintokohtaise...

Yhtiöittämisprosessi(Sivu)
eihin ja kuntakonserninen analysointiin ja organisointiin. Kuntalaki edellyttää, että kuntatoimijoiden tulee yhtiöittää toiminta, jota se harj...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
eluverkoston hallinta- ja analysointijärjestelmän - Prodacapo Region. Se keskittyy monipuoliseen kustannuslaskentaa sekä alueellisen toiminnan...

FCG osti sote-kehitysyhtiö Flowmedik Oy:n(Uutinen)
maa johtamiseen ja tiedon analysointiin, korostaa Flowmedik Oy:n toimitusjohtaja Henri Yoki.  Asiak...