Hakutulokset

Arkkitehtisuunnittelu(Sivu)
kennuksia kuvaavat korkea arkkitehtoninen laatu sekä selkeä toiminnallisuus. Pyrimme aina tiiviiseen vuorovaikutukseen tilaajan ja käyttäjienk...

FCG Arkkitehdit(Sivu)
elumme tärkein tavoite on arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen laatu, toiminnallinen elävyys, ekologinen kestävyys ja asiakastyytyväisyys. Te...

FCG Planekon suunnittelemasta meluseinästä vuoden betonirakenne(Uutinen)
ttävä rakennustekninen ja arkkitehtoninen kokonaisuus Vuosaaren sataman ja Porvarinlahden luontoalueiden rajalle. Meluseinämä on 13 met...