Hakutulokset

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat Yhteyshenkilö Kaupunkisuunnittelu ja -kehitystiimi tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita yhdyskuntasuunnittelun la...

FCG:n fotogrammetriamallit arkkitehtuurikilpailun lähteinä(Uutinen)
yödynnettiin Suomenlinnan arkkitehtuurikilpailussa. Fotogrammetria on uusi, valokuvaamiseen perustuva 3D-mallinnusmenetelmä. Suomenlinnan...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
ssa kentässä aina kaupunkiarkkitehtuurin ja maankäytön suunnitelmista tutkimus- ja kehityshankkeisiin. A30 Tammisaati Rantajulkisivu Poikkitie...

Pyhtään lentokentän kaavaluonnos valmistunut(Uutinen)
//www.fcg.fi/fin/palvelut/arkkitehtuuri_ja_yhdyskunnat/" class="aloha-link-text">Arkkitehtuuri ja yhdyskunnatLue aiheest...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
valittu FCG Planeko Oy:n Arkkitehtuurista ja aluekehityksestä vastaavan sektorin johtajaksi. Sektorin toiminta pitää sisällään paitsi per...

Kruunuvuorenrannan koonta-asema on vuoden betonirakenne – FCG rakennesuunnittelijana(Uutinen)
kisivut ja innovatiivinen arkkitehtuuri liittävät rakennuksen ympäröivän rouheisen kallioleikkauksen ja metsämaiseman sävyihin. K...

Pauli Santala FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän johtajaksi(Uutinen)
aas helppo vastata kyllä. Arkkitehtuuri saatiin mukaan pari vuotta myöhemmin.FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän vetäjän...

Näin syntyy tilatehokas uusi koulu(Uutinen)
un sekä pedagogiikan että arkkitehtuurin näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että kouluista rakennettaisiin entistä k...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
//www.fcg.fi/fin/palvelut/arkkitehtuuri_ja_yhdyskunnat/" class="aloha-link-text">Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat...

Blogi: Digikaava - Kehitys ei ole helppoa ja edelläkävijöitä tarvitaan(Uutinen)
//www.fcg.fi/fin/palvelut/arkkitehtuuri_ja_yhdyskunnat/" class="aloha-link-text">Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat...

Uusi kaupunkisuunnittelu.com-blogi on julki (Uutinen)
FCG Suunnittelu ja tekniikan arkkitehdit ovat julkaisseet kaupunkisuunnittelu.com-blogin kaupunkisuunnittelun tulevaisuuden näköalojen, vinkki...

Muunneltava ja kaunis päiväkoti Silva sai hyvän rakentamisen tunnustuspalkinnon (Uutinen)
”Päiväkoti Silva on hyvä esimerkki myös muiden kuntien päättäjille ja julkiseen rakentamiseen: laatuun kannattaa panostaa.”...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
edon hallintaan , kokonaisarkkitehtuuriin, riskienhallintaan, sähköiseen asiointiin, projekti- ja hankejohtamiseen sekä hankintakilpailutuksii...

Maisemasuunnittelu(Sivu)
miljöön suunnittelun Väyläarkkitehtuurin ja tieympäristön suunnittelun Havainnollistamisen ja taiton  B90 Vasikkasaarilampi B90 Maisemasuunnit...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
telu Ympäristö ja energia Arkkitehtuuri Referenssejä Referenssinosto Veturitien suunnittelu Referenssinosto Mellunmäen keskuksen katujen suunn...

Nina Vesterinen(Sivu)
oja Pauli Santala johtaja Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat puh. 050 556 5272 pauli.santala@fcg.fi Nina Vesterinen johtava asiantuntija Elinkeino- ...

Infra ja ympäristö, avoimet työpaikat 19.12.2007(Uutinen)
Haetaan Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektorille johtajaa ja hankekehitystoimialan johtajaa sekä arkkitehtitoimistoja...

FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy yhdistyvät FCG Planeko Oy:ksi (Uutinen)
utuu viidelle sektorille: arkkitehtuuri ja aluekehitys, geo- ja rakennustekniikka, liikenne ja väylät, vesihuolto ja –tutkimus sekä ympäristök...

Kaupunkirakenne aiheena FCG Planekon aamiaisseminaarissa(Uutinen)
puheenvuoroa kommentoivat Arkkitehtuuri ja aluekehitys –sektorin johtaja Heikki Lonka ja Maankäyttö ja maisema –toimialan päällikkö...

FCG Planekon suunnittelemasta meluseinästä vuoden betonirakenne(Uutinen)
n Helsingin Satama ja sen arkkitehtuurisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy. Hankkeen urakoinnin toteutti...

FCG yksinkertaistaa konsernirakennettaan - uusi johtoryhmä nimitetty(Uutinen)
täväänsä FCG Planeko Oy:n arkkitehtuuri ja aluekehitys –sektorin johtajan tehtävästä. - Eeva Kokki, henkilöstöjohtaja. Kokki siirtyy te...

Yksi FCG marraskuusta lähtien(Uutinen)
ikkö sisältää muun muassa arkkitehtuuriin, pohjarakennesuunnitteluun, teihin, katuihin ja satamiin liittyvän osaamisen sekä rakennuttamiseen j...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
roksisen koulurakennuksen arkkitehtuurikonseptin valmistelun. Lisäksi laadittiin nykyaikaiseen tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan oppim...

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä(Uutinen)
van koulun elementit kouluarkkitehtuurista opetussuunnitelmiin, oppimateriaaleihin ja opettajien koulutukseen. Yritysten strateginen li...

Kuntien tietotekniikkakartoitus: menot pienenevät(Uutinen)
ana Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen myönnettyä tukea.Lisätietoja: tutkija Tuomas Jalava, puh. 050 461 698...

Peruskouluissa keskimäärin kaksi tietokonetta seitsemää oppilasta kohden(Uutinen)
ana Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen myönnettyä tukea.Lisätietoja: tutkija Tuomas Jalava, puh. 050 461 698...

FCG ja HY+ yhteistyöhön suomalaisen koulutusosaamisen jakamiseksi(Uutinen)
ee oppimisympäristöt kouluarkkitehtuurista ja rakennesuunnittelusta oppimisympäristöjen suunnitteluun, oli kyseessä fyysinen tai virtuaalinen...

FCG ostaa Rakennussuunnittelu Miraplan Oy:n(Uutinen)
tää hyvin FCG:n rakenne-, arkkitehtuuri- ja talosuunnitteluun liittyvää osaamista, toteaa FCG Suunnittelu ja tekniikka –liiketoimintaryhmän jo...

Hyvin suunniteltu oppimisympäristö tukee oppimista(Uutinen)
imerkiksi pedagogiikan ja arkkitehtuurin ymmärrystä.Lue myös...

Sähköaseman uusi aita hehkuu sinivalkoisissa väreissä Vantaalla(Uutinen)
– Tällaista arjen arkkitehtuuria tarvitaan. Toivon, että aita ilahduttaa kaikkia alueella liikkujia.Aidan rakentamise...

Blogi: Siniaalto, Siltamäki ja Digikaava – kaupunkisuunnittelua vuonna 2017(Uutinen)
llaisten asioiden parissa Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat -palvelualueemme asiantuntijat työskentelivät asiakkaidemme kanssa vuonna 2017. ...

Seminaarisarja Turussa: Aamiaista ja ajankohtaista asiaa sisäilmasta, elinvoimasta ja infrasuunnittelusta (Uutinen)
to 25.1.2018 klo 8–10Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat Maankäytön suunnittelun, kaupunkiympäristön sekä kasvualojen kuten ma...

Pauli Santala ja Seija Salminen FCG:n johtoryhmään (Uutinen)
ta 2002 lähtien, viimeksi Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat –palvelualueen johtajana. Hänen omaa erityisosaamistaan ovat kaupunkisuunnitteluun ja a...

Digitaalinen kaavoitus etenee pilottikohteiden kautta(Uutinen)
kaupunki järjestivät 2017 arkkitehtuurikutsukilpailun, jonka voittajatyö on Lasaretti-korttelin maankäytön suunnittelun perustana. Tämän myötä...

Vieraskynä: Tiedonhallinta - kehittämisen sietämätön helppous(Blogi)
Tampereella Tiedonhallinnan ajankohtaispäivät 11. - 12.12.2018...