Hakutulokset

Johtamisen, työyhteisöjen ja viestinnän arviointi(Sivu)
öyhteisöjen ja viestinnän arviointi Yhteyshenkilö Kehittämisen lähtökohta on oikea kuva nykytilanteesta. Tehokkain menetelmä on usein itsearvi...

Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA)(Sivu)
Vaikutusten ennakkoarviointi - EVA-työväline Yhteyshenkilöt Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) tukee kuntien viranhaltijoita ja luottamushenki...

CAF Laatu(Sivu)
Laatu, arviointi ja kehittäminen Yhteyshenkilö Laatu on kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta ...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
t selvitykset Vaikutusten arviointi YVA-prosessit vaihtoehtotarkastelut kaavojen ja kehityskuvien vaikutusten arviointi Kehityskuvat ja rakenn...

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
an yhteyttä! Hoitoisuuden arviointi: RAFAELA Potilasluokittelujärjestelmät: NordDRG, pDRG Luokitustuotteemme yhdistävät tietoteknisen ja sosia...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
seen ympäristövaikutusten arviointiin ja YVA-menettelyn yhdistämiseen hankesuunnitteluun. Merkittävien hankkeiden suunnitteluvaiheeseen kuuluu...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
seuranta ja työprosessien arviointi Asiakasnäkökulman hallinta Yhtiöittäminen ja yhtiöjärjestelyt Sivistys- ja opetuspalveluiden kehittäminen ...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
kehityskuvien vaikutusten arviointi Palvelurakenne ja kauppa kaupalliset selvitykset kaupallisten vaikutusten arviointi elinkeinojen kehitys 3...

Projektipalvelut(Sivu)
raportointia ja tulosten arviointia unohtamatta. Tuotevalikoimaamme kuuluvat: Projektipäällikköpalvelut Projektien suunnittelu Projektien ja ...

Valmennuspalvelut(Sivu)
Farax 360 -johtamistaidon arviointimittari ja metodit, Certified Business Coach® -valmentajat, fasilitointi sekä mentorointiohjelmat, vaikutta...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
tukseen, raportointiin ja arviointiin. SHVK:ta voivat hyödyntää myös kuntayhtymät ja muut julkiset toimijat sekä yksityiset palveluntuottajat....

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
tukseen, raportointiin ja arviointiin. SHVK:ta voivat hyödyntää myös kuntayhtymät ja muut julkiset toimijat sekä yksityiset palveluntuottajat....

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
riaalien sisäilma­riskien arviointi Tutkimussuunnitelman laatiminen Kosteus- ja sisäilmatekninen kunto­tutkimus Altistumisolosuhteiden arvioin...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
enetelmä toiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen. - FIM®-mittari vajaakuntoisen aikuisen toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointi...

ITE-laadunhallintamenetelmän pilottihanke on käynnistynyt(Uutinen)
iseen tarkoitettu ITE-itsearviointimenetelmä oli ennakolta päällisin puolin tuttu monelle. Menetelmän oikeudet siirtyivät Kuntaliito...

Talouden palvelut(Sivu)
rin talouden ja hallinnon arviointia ja kehittämistä varten. Tuotamme kohdennettuja talouden ja hallinnon arviointi- ja konsultointipalveluita...

Jätehuollon suunnittelupalvelut(Sivu)
on palvelujen toimivuuden arviointi Jätehuollon ympäristönsuojelullisen toimivuuden arviointi, esimerkiksi elinkaaritarkastelut Keräys- ja kul...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
- ja kunnanosakohtainen arviointi ( PYLL ) talojen ja yhdyskuntien suunnittelu 3D-tietomallinnusten avulla digikaavoitus ja FCG Digikaava al...

Vähittäiskaupan selvitykset(Sivu)
uuryksiköiden vaikutusten arviointien sekä kauppapaikkaselvitysten laatimisesta. A30 Vahittaiskauppa Lehti 1 2010 Matala Asiantuntijamme tunte...

Asiantuntijaklinikka Kuntamarkkinoilla(Sivu)
ssä mm: klo 12-13 ITE-itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä ITE-arviointimenetelmä on toiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen tarkoi...

SVA-koulutus(Sivu)
? Sosiaalisen vaikutuksen arviointi SVA Sosiaalisen vaikutuksen (SVA) arviointi -koulutus - FCG Kaavoissa ja muissa merkittävissä suunnitteluh...

Uusi opas taloyhtiöille: Näin kilpailutat korjausurakan(Uutinen)
toteuttaja voidaan valita arviointimenettelyllä, jossa otetaan huomioon hinnan lisäksi taloyhtiön korjaukselle asettamat tavoitteet– A...

Sitä saa mitä mittaa(Blogi)
da eri tasoilla, niin kuntakonsernin kuin yksittäisten tuotantoyksiköiden tasolla.  Tarkastuslautakunnan osalta mielenkiinto on kokonaisuudess...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
kailuhankkeet Vaikutusten arviointi Taloudellisten vaikutusten arviointi Paikkatiedot, GIS-suunnittelu, kaupunkimallinnus  Ideointityökalut ja...

Kaivannaisalan palvelut(Sivu)
aina ympäristövaikutusten arviointiin saakka. Hoidamme myös monipuolisesti erilaisia lisäselvitystarpeita (muun muassa luontoselvitys, melumal...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
ten laskeminen ja riskien arviointi Suunnitelmien ja kaupallisten asiakirjojen laatiminen tai arviointi rakennusterveysnäkökulmasta Kosteusvau...

smartasset(Sivu)
ekniikka Kiinteistön kuntoarviointi ja ympäristökatselmukset ovat erinomaisia työkaluja kiinteistöomaisuuden tilan selvittämiseen ja sen arvon...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
tailutieto, benchmarking, arviointi, ennakointi ja asiantuntija-arvioinnit Miksi juuri FCG? Tarjoamme kokemusta, näkemystä ja parasta • substa...

Voimajohtosuunnittelu(Sivu)
ohjan tyypitys ja puuston arviointi Lunastuslupahakemus Toimitusaineistot Maastokatselmukset Lunastuskokoukset    suunnitelman eteneminen Proj...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tä osana tuloksellisuuden arviointia. Panelisteina: Hannu Hämäläinen, STM; Timo Seppälä, THL ja Hennamari Mikkola, Kela. Puheenjohtajina Petra...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
nteen ja tarpeen uudelleenarviointi tuovat toivottuja säästöjä samalla kun toimintakulttuuri ja työtavat vastaavat uusiin pedagogisiin haastei...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
nteen ja tarpeen uudelleenarviointi tuovat toivottuja säästöjä samalla kun toimintakulttuuri ja työtavat vastaavat uusiin pedagogisiin haastei...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tä osana tuloksellisuuden arviointia. Panelisteina: Hannu Hämäläinen, STM; Timo Seppälä, THL ja Hennamari Mikkola, Kela. Puheenjohtajina Petra...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
kuttavuuden seurantaan ja arviointiin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa. klo 14-15 Osaamisen johtaminen ja KuntaHR Marita Lehikoinen,...

Arvoa-menetelmä(Sivu)
ekijöiden ja voimavarojen arviointiin. Arvoa 800x400 ARVOA-menetelmä auttaa työntekijää kartoittamaan asiakasperheen toimintakyvyn, kuormituks...

SHQuality siirtyi yrityskaupalla FCG Efekolta Labqualitylle(Uutinen)
terveydenhuollolle laadunarviointipalveluja. Toimintojen rationalisoinnilla Labquality-konserni sai lisää laatutyökaluja ja voimavaroja, joka...

FCG Efeko Oy osti ISAI Consulting Oy:n(Uutinen)
rityisesti FCG Efeko Oy:n arviointiosaamista ja EU-rahoitteisten projektien hallintaan liittyvää projektiosaamista. Koulutukseen ja konsult...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
Potilas) ja suorituskyvyn arviointiin liittyviä ohjelmistoratkaisuja ja -palveluja. Datawell-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 8,2 meur ja...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
ojen vaihtoon sekä vertaisarviointiin perustuvien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen. Pohjoismaiden, Iso-Britannian sekä muutaman muun maan li...

FCG on myynyt Prodacapo Groupin LOGEX Groupille(Uutinen)
kustannusten monipuolista arviointia ja siten asiakkaidemme siirtymistä arvopohjaiseen palvelutuotannon ohjaukseen (Value-Based Healthcare). L...

FCG:n Caruna Oy:lle laatima YVA palkittu vuoden 2018 parhaana(Uutinen)
nen ja maisemavaikutusten arviointi.  Erityismainintana nostettiin esiin hankkeen dynaaminen suunnittelu. Prosessia vietiin...

Suomen parhaat sotetietosuojan asiantuntijat SohviTelluun marraskuussa(Uutinen)
tietosuojan vaikutusten arviointia, sen työkaluja, uusia hankkeita sekä valvontaan ja lokeihin liittyviä kysymyksiä. Terveydenh...

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA(Sivu)
hankkeiden vaikuttavuuden arviointiin ja erilaisiin, toimeksiantajille tehtyihin selvityksiin. Suomessa hankkeiden päärahoittaja ja tärkeä yht...

Ympäristö ja energia(Sivu)
itykset, puhdistustarpeen arviointi ja kunnostuksen suunnittelu sekä valvonta Luontoselvityspalvelut, luontovaikutusten arvioinnit Kaivannaisa...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
estelmän kehittämiseen ja arviointiin, talous- ja palvelutarve-ennusteiden laadintaan, palveluverkkojen suunnitteluun sekä kuntayhtymien toimi...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
itusratkaisut Vaikutusten arviointi ja näkyväksi tekeminen Liiketoiminnan ekosysteemi- ja synergiatarkastelut Yritysalueiden konseptikehitys I...

Konsernijohtaminen(Sivu)
Kokonaisvaltainen riskien arviointi ja tuloksellisuus Lue lisää riskienhallinnasta asiakaslehdestämme, samalla sivulla asiaa yhtiöittämisvelvo...

Asukasmielipidekyselyt(Sivu)
tavoitteiden toteutumisen arviointia. Yleisesti käytetyistä palveluista saadaan samalla selville asiakastyytyväisyys. Mukaan voidaan liittää o...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
jen mallinnus Vaikutusten arviointi Yksityiskohtaiset hallintasuunnitelmat Viher- ja ympäristösuunnitelmat osana hulevesisuunnitelmaa Hulevesi...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
adinta  Talousveden riskinarviointi ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittely (WSP, Water Safety Plan) kattaen koko vedentuotantoketjun raak...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
kailuhankkeet Vaikutusten arviointi Paikkatiedot, GIS-suunnittelu, kaupunkimallinnus  Ideointityökalut ja vuorovaikutusmenetelmät Projektinjoh...

Valtionhallinnolle(Sivu)
n käyttää esimerkiksi 360-arviointia tai muita työkaluja, jotka auttavat tavoitteiden asettamisessa sekä toimintatapojen tiedostamisessa. Tutu...

Sähköinen hyvinvointikertomus(Sivu)
myös: Vaikutusten ennakkoarviointi - EVA-työväline Hyvinvointikonsultointi konsultointi@fcg.fi...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
E-Malli AVE on vaikutustenarviointia varten FCG:llä kehitetty paikkatietopohjainen työkalu. Työkalun avulla lasketaan maakuntakaava-, yleiskaa...

Yhdyskunta ja ympäristö(Sivu)
kenteen ohjaus vaikutustenarviointi    Koulutuksissamme perehdytään ajankohtaisiin lainsäädännön muutoksiin sekä kuntien suunnitteluhankkeisii...

Fotogrammetria(Sivu)
nkkeen maisemavaikutusten arviointia varten tehty ympäristö sai runsaasti kiitosta mm. museoviranomaisilta.   Työntekijä Räsänen, Jarkko Fotog...

Työajanhallinnan tutkimus(Sivu)
htua joko henkilöstön itsearviointina niin, että henkilöstöllä laitteet käytössään, tai siihen on mahdollista yhdistää ulkopuolisen työajanseu...

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen(Sivu)
uunnittelun vaihtoehtojen arviointia puisto- ja vihersuunnittelua matkatutkimuksia  Esimerkkejä pelillistämisen keinoin tuottamistamme palvelu...

Aluesuunnittelu, kiinteistöt, toimitilat ja palveluverkko(Sivu)
den ja energiatehokkuuden arviointiin, kehittämiseen sekä muihin kiinteistöihin liittyviin asiantuntijapalveluihin: kiinteistöstrategiat, toim...

Tukipalvelut(Sivu)
ijä Haapanen, Anne Laatu, arviointi ja kehittäminen Työntekijä Oksanen, Raila...

Sähköinen talousarvio eSTA(Sivu)
avoitteiden seurantaan ja arviointiin. eSTA-osavuosikatsaus ja toimialojen toimintakertomukset Sähköisellä osavuosikatsauksella tai toimialan ...

Sivistoimen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
nteen ja tarpeen uudelleenarviointi tuovat toivottuja säästöjä samalla kun toimintakulttuuri ja työtavat vastaavat uusiin pedagogisiin haastei...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tä osana tuloksellisuuden arviointia. Panelisteina: Hannu Hämäläinen, STM; Timo Seppälä, THL ja Hennamari Mikkola, Kela. Puheenjohtajina Petra...

EKJ-johtamisvalmennus(Sivu)
oorumien aikana kehittävä arviointi auttaa osallistujia täsmentämään oman johtajuuden kehittymistä sekä tutkimaan ja arvioimaan sen linkittymi...

FCG Efeko paras kouluttaja(Uutinen)
FCG Efeko arviointiin Suomen parhaaksi kouluttajaksi Corporate Image Oy:n toteuttamassa ja Talouselämä-lehden (27/2008) julkistamassa koulutus...

FCG-Akatemian yhteistyökumppaniksi HSE Executive Education(Uutinen)
ja myyntiä sekä talouden arviointia ja hallintaa. Koulutettavat tekevät ohjelman aikana kehittämishankkeen, jolla on tiivis yhteys FCG:n liik...

FCG mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
r />14.00 - 14.45 CAF itsearviointi johtamisen tukena15.00 - 15.45 Luottamushenkilötyö ja kuntajohtaminen - valtuustokauden 2013 -2016 k...

Kuntien asukasviestintäkysely: Tietoa toivotaan edelleen myös paperimuodossa(Uutinen)
u viestinnän seuranta- ja arviointihankkeeseen, jonka Helsingin yliopisto, Suomen Kuntaliitto ja yhteistyökunnat toteuttivat vuosina 2006 - 20...

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
ta avun tarvetta. RAVATM -arviointien tuloksena saatavaa tietoa voidaan hyödyntää mm. organisaation toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä...

Hyvinvointitieto on keskeinen osa kuntajohtamista(Uutinen)
blank">Vaikutusten ennakkoarviointi...

Miten SOTEa ohjataan? -tilaisuus 17.2.2016 Helsingissä(Uutinen)
le, asiantuntijoille sekä arviointiylilääkäreille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.Tule keskustelemaan tuotteistuksen tulevaisuudes...

FCG:n Digikaavoitus-hankkeella tehoja kaavoitukseen(Uutinen)
ten ja ilmastovaikutusten arviointityökalun kehittämiseen. Epäsuorasti hanke liittyy myös muihin Suomessa käynnissä oleviin hankkeisiin, kuten...

Elinkeinotonttien markkinoinnin lyhyt oppimäärä(Uutinen)
aloudellisten vaikutusten arviointiinJohtava asiantuntija Taina Ollikainen ja suunnittelija Lauri Vierto FCG Suunnittelu ja tekni...

Näin syntyy tilatehokas uusi koulu(Uutinen)
nteen ja tarpeen uudelleenarviointi tuovat toivottuja säästöjä samalla kun toimintakulttuuri ja työtavat vastaavat uusiin pedagogisiin haastei...

Vertailukelpoisuus sote-tietotuotannon kärkeen(Uutinen)
vitsemme tietoa toiminnan arviointiin, organisaatioiden ja yksiköiden vertailuun. Vertailukehittäminen on ydinasia, KELAn Hannemari Mikko kite...

FCG yhteistyöhön Laatukeskuksen kanssa(Uutinen)
eskus täydentää osaamista arviointien ja laadun kehittämisen näkökulmasta. Molemmilla organisaatioilla on fokuksessaan kuntien ja maakuntien t...

FCG Prodacapo Group osti pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Englannista(Uutinen)
ojen vaihtoon sekä vertaisarviointiin perustuvien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen. Pohjoismaiden ja Iso-Britannian lisäksi FCG Prodacapo Gr...

Kiinteistöjen riskienhallinta ja korjaushankkeiden haasteet käytännössä -seminaari Jyväskylässä(Uutinen)
iden äärellä• Riskien arviointi, kuntoselvitykset ja korjaukset• Korjaustapakooste• Kiinteistön korjaus- ja elinkaarikustannusten...

Sisälimariskien arvioiminen on panostusta terveeseen tulevaisuuteen (Uutinen)
en jatkaa.Riskien arviointi on keskeinen osa rakennusten peruskorjausten suunnittelua. Riskienarvioinnilla ennakoidaan tulevat sisäilm...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
taamiseen ja hoitoisuuden arviointiin on myös sosiaalipalveluissa. FCG kehittää parhaillaan mittaria myös sille puolelle yhdessä asiakasorgani...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
rustuvaa henkilöresurssin arviointia on suuri myös sosiaalipalveluiden erilaissa toimintaympäristöissä. Nyt pilotointivaiheeessa...

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
iselle palvelutuotannon arvioinnille ja muutostarpeiden ennakoinnille.Tekstin kirjoittaja Kari Lappalainen toimi toimitusjohta...

Testaa valmiutesi kuntayhtiön hallitukseen!(Blogi)
utuksen keinoin. Tieto lisää tuskaa – mutta myös kannattavampaa liiketoimintaa ja parempaa hallitustyöskentelyä. P.S. Koulutuskokonaisu...

Sitä saa, mitä mittaa – myös budjetoinnissa(Blogi)
elle. Jos toiminta (esimerkiksi liikuntapaikkojen hoitaminen) ostetaan ulkopuoliselta toimijalta, hankintasopimuksessa on yleensä määritelty m...

Hoitoisuusluokituksella löytyy sopiva työn kuormitus(Blogi)
ö? Kuka on hoitotyöntekijä? Mihin minä työaikani käytän? Joissain tilanteissa tämän päivän hoitotyöntekijöiden perustehtävä tuntuu hämär...

Hyvinvointitiedolla kohti kuntalaislähtöisempää kuntaa(Blogi)
...

Ammatillisen koulutuksen reformi – mikä muuttuu?(Blogi)
sitä ja mahdollistaa samalla oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimusjaksojen joustavan yhdistelyn ko...

Hoivan tarve määrittää hoitajaresurssia(Blogi)
sien oikean määrän määrittäminen ei ole yksinkertaista. Henkilöresursseja määriteltäessä ei riitä ainoastaan yksikössä hoidettavien asiakkaide...

ITE – vihdoin valmis sovellus?(Blogi)
intamenetelmä siirtyi FCG Konsultoinnille alkuvuodesta 2017. Menetelmä ja allekirjoittanut kohtasivat toisensa. Ensin tapailimme ja tarkasteli...

Kuntouttavan työotteen vaikuttavuuden arviointi FIM - toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarilla(Uutinen)
FIM - mittarilla arvioidaan potilaan päivittäistä (ADL) toimintakykyä sekä avuntarvetta 18 toiminnassa, joista 13 on motorista ja viisi ko...