Hakutulokset

Avuntarpeen määrittäminen haastaa meidät kaikki – myös sote-osaajat(Blogi)
aan määritellä ajaksi sekä energiaksi, jonka avustaja käyttää auttaakseen henkilöä suorittamaan toiminnon. Avuntarve on osa hoitoisuutta sekä...

Kuntouttavan työotteen vaikuttavuuden arviointi FIM - toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarilla(Uutinen)
(ADL) toimintakykyä sekä avuntarvetta 18 toiminnassa, joista 13 on motorista ja viisi kognition toimintaa. Mitä alemmalla tasolla mittarin tu...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
isuus-, toimintakyky sekä avuntarve tieto yhdistettyä muihin sote-johtamisen avaintunnuslukuihin, mittareihin sekä tietolähteisiin. Tämä luo u...

Myös FIM®-mittarin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa(Blogi)
meillä samanmoinen grafiikka käytettävissä oman elämän eri osa-alueiden, kuten työn, harrastusten, opintojen, lasten hoidon, ym. hahmottamisee...

Ei mutua mielenterveystyöhön(Blogi)
...

Muistikatkoksia(Blogi)
een-toimintakykya-ja-avuntarvetta">RAVA®-mittariin liittyvää kirjallisuuskatsausta luin artikkelia dementiasta. Oli myöhäinen maanantai-il...

Korkeakouluharjoittelijana asiantuntijayrityksessä: uhkarohkeaa vai rohkeasti uteliasta?(Blogi)
iten kaikki sovellukset toimivat ja millaista kärsivällisyyttä tarvitaan erinäisten bugien selvittämiseen. Sotekonsultointitiimissä opin, mink...