Hakutulokset

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
aus- ja uudisrakentamisen elinkaari­kustannusvertailu Kosteusvauriokorjaussuunnittelu ja korjaus­töiden valvonta Hankesuunnitteluvaiheen terve...

Harri Nyman rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden tiimin johtoon Tampereelle(Uutinen)
ta, korjaussuunnitteluun, elinkaarihallintaan, rakennusfysikaalisen mallintamiseen ja kustannuslaskentaan.Uudisrakentamisessa FCG:ltä...

Rakennetekniikka(Sivu)
rtoitus Kustannuslaskenta Elinkaarikustannusvertailu Terve Talo-, Kuivaketju 10- ja kosteudenhallinta –koordinointi Rakennusfysikaalinen mall...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
tehokkuuden arvioinnit ja elinkaarimalli energiakatselmukset  energiakatselmusten tukihakemukset rakennusten energiakorjaukset säästötoimenpit...

Jätehuollon suunnittelupalvelut(Sivu)
en arviointi, esimerkiksi elinkaaritarkastelut Keräys- ja kuljetuspalvelut Käsittelypalvelut Käsittelypaikkojen rakentamiseen liittyvät tarjou...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
tehokkuuden arvioinnit ja elinkaarimalli energiakatselmukset  energiakatselmusten tukihakemukset rakennusten energiakorjaukset säästötoimenpit...

Julkisivusaneeraus(Sivu)
assa tulee ottaa huomioon elinkaarikustannukset, riskit sekä energiansäästöön liittyvät toimenpiteet. Kuntoarvio tai -tutkimus vastaa alla ole...

Hankintatoimi(Sivu)
n toteuttamistavat, kuten elinkaarihankinnat ja puitejärjestelyt kestävät hankinnat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat FCG Konsultoinnin asi...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
vaihtoehtojen hintojen ja elinkaarikustannusten laskeminen ja riskien arviointi Suunnitelmien ja kaupallisten asiakirjojen laatiminen tai arvi...

Urheilu- ja liikunta-alueet(Sivu)
tiin jäähdytyslaitteiston elinkaarikustannustarkastelu. Kohde toteutettiin 2018-19. Lippumaen Tekojaarata Kuopio Kohteessa on vuonna 1978 rake...

FCG osti Insinööritoimisto Asplanin(Uutinen)
t ja toimistorakennukset, elinkaarihankkeet ja geoenergiahankkeet. Tämä kauppa toteuttaa FCG:n strategiaa vahvistamalla ja täydent...

Kiinteistöjen riskienhallinta ja korjaushankkeiden haasteet käytännössä -seminaari Jyväskylässä(Uutinen)
• Kiinteistön korjaus- ja elinkaarikustannusten laskenta Seminaarissa ovat puhumassa FCG:n rakennusterveys- ja sisäilmastopalvelu...

Kirkkonummen vedet Vaasiin(Uutinen)
turvallisuusnäkökohdat ja elinkaarikustannukset. Maljamaisen rakenteen ulkoverhoilun kestoikä arvioitiin huomattavasti pidemmäksi kuin kahdess...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
samme on infrarakenteiden elinkaaritehokkuuden parantaminen. Ryhmässä kehitetään uusia suunnittelu-, korjaus- ja materiaaliteknisiä ratkaisuja...