Hakutulokset

Jäähdytys- ja geoenergiasuunnittelu(Sivu)
Jäähdytys- ja geoenergiasuunnittelu Yhteyshenkilöt Toimintamme perustuu asiakkaan etujen ja tavoitteiden vaalimiseen. Tavoitteisiin pyrimme va...

Geotekniikka(Sivu)
Geotekniikka Yhteyshenkilö Geotekniikan toimialalla tarjoamme monipuolista asiantuntemusta vaativiin maanrakennushankkeisiin. Laskenta- ja suu...

FCG acquires engineering office Asplan(Uutinen)
life cycle projects and geoenergy projects.“This transaction implements FCG’s strategy by strengthening and complementing FCG’s servi...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
tietopalvelut maaperä- ja geotekniset tutkimukset layout-, infra- ja toteutussuunnittelu sähköistys- ja sähköverkkosuunnittelu hankintojen kil...

Sipoonrannan infra- ja geosuunnitteluun jatkosopimus(Uutinen)
tä Sipoonrannan infra- ja geosuunnittelun jatkosopimuksen. Se nostaa kokonaissopimuksemme arvoksi yli 0,5 miljoonaa euroa. Runsaasti julki...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
suunnittelu Meluntorjunta Geotekniikka Katu- ja kunnallistekniikka, liikennetekniikka Energiaselvitykset Suunnittelun ohjeet ja käsikirjat Työ...

Pohjavesipalvelut(Sivu)
, ympäristötutkimukset ja geotekniikka) kanssa luo kustannustehokkaita ratkaisuja. Keskeisiä palvelujamme ovat Vedenhankinnan pohjavesitutkimu...

Suomalaiskonsortio ja FCG mukana Pekingin 2022 talviolympialaisten suunnittelukilpailussa(Uutinen)
avina konsortion toisessa geo-  ja kunnallistekniikan  tiimeistä.Zhangjiakou-talviurheilukeskuksen suunnittelukilpailu ke...

Professori Geoffrey M. Hodgson vierailulla FCG:llä(Uutinen)
sa. Professori Geoffrey M. Hodgson Hertfordshiren yliopistosta vieraili FCG:llä. Hodgson on tehnyt pitkän uran taloustiete...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
vana osaajana erityisesti geotekniikan ja pohjarakennetekniikan sekä ympäristökonsultoinnin alueilla. Yhtiön erityisosaamista geotekniikassa o...

FCG osti Insinööritoimisto Asplanin(Uutinen)
set, elinkaarihankkeet ja geoenergiahankkeet. Tämä kauppa toteuttaa FCG:n strategiaa vahvistamalla ja täydentämällä FCG:n palvelun...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
maankäytön, vesihuollon, geo- ja ympäristösuunnittelun kanssa. Suunnittelussamme korostuvat ympäristön huomioon ottaminen, turvallisuus ja te...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
tietopalvelut maaperä- ja geotekniset tutkimukset layout-, infra- ja toteutussuunnittelu sähköistys- ja sähköverkkosuunnittelu hankintojen kil...

FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy yhdistyvät FCG Planeko Oy:ksi (Uutinen)
on tuonut FCG:lle vahvaa geotekniikan ja ympäristökonsultoinnin osaamista. IP-Tekniikan myötä FCG:n asema myös yksityisen sektorin hankkeissa...

3D-kaupunkimallinnus ja FCG MAPGETS esillä eri tapahtumissa(Uutinen)
tal Oyhttp://geoforum.fi/kaupunkimallit/ Tutustu l...

FCG mukana Energia 2014 –suurtapahtumassa(Uutinen)
FCG on mukana Energia 2014 –tapahtumassa, 27.–20.10.2014 Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa, jossa FCG Suunnittelu ja tekniik...

Maisemasuunnittelu(Sivu)
aminen Arkkitehtipalvelut Geotekniikka Vesihuolto Luontopalvelut Viherrakentamisen ja viheralueiden ylläpidon valvonta   Referenssejä Referens...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
suunnittelu Meluntorjunta Geotekniikka Katu- ja kunnallistekniikka, liikennetekniikka Energiaselvitykset Suunnittelun ohjeet ja käsikirjat A30...

Kaivannaisalan palvelut(Sivu)
uusselvitykset ja rakennusgeologian suunnittelu Toiminnanaikaiset tarkkailut sekä mittaukset, muun muassa hiukkas- ja melumittaukset, vesitark...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
eläimet ja suojelualueet Geologia, merenpohja, pohja- ja pintavedet Melu, tärinä sekä pöly ja muut ilmanpäästöt Energia- ja ilmastokysymykset...

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen(Sivu)
ergia-, sähkö-, rakenne-, geo-, katu- ja hulevesisuunnittelu ja sisäilmapalvelut. Kuva: Kuvio Oy.  Palvelumuotoilu Julkiset Rakennukset Työnte...

FCG integrates ORGUT and SIPU to strengthen its position as the leading Nordic development consulting group(Uutinen)
r will bring thematic and geographical synergies and improves our capacity to provide a wide range of services along the project cycle ranging...

Rekrytoimme huippupelaajia Pohjois-Suomen joukkueeseemme (Uutinen)
" class="aloha-link-text">Geoteknisiä suunnittelijoita Etsimme Ouluun ...

ÄLUMTOK – Järviseudun master plan taipuu rap-riimeiksi(Uutinen)
teemat ja kärjeksi nousee geo- ja astroteema. Timantti konkretisoi Lappajärven syntyhistoriaa ja tarinaa meteoriittikraatterina. &nbs...

FCG makes a breakthrough in South East Asia(Uutinen)
ening the client base and geographical reach from South Asia to the Pacific islands. FCG Asia is also constantly looking for new talent to sup...

Blogi: Pyöräilijän helmet - jalokivi, Lintuinmaa ja Linnoitus(Uutinen)
n sekä esimerkiksi Saimaa Geopark -kohteisiin. Reittien tuotteistamisella voidaan tukea paikallisia yrittäjiä ja elinkeinotoimintaa – esimerki...

Hakunila sai oman skeittipuiston(Uutinen)
n ohella myös esimerkiksi geosuunnittelusta, hulevesisuunnittelusta ja istutussuunnittelusta. – Hulevesipainanteissa on käytetty luonn...

Finnish Consulting Group Asia is the top ADB consulting firm in Singapore(Uutinen)
ement sectors. FCG Asia’s geographical reach covers projects in Afghanistan, Cambodia, Indonesia, Kiribati, Pakistan, Timor-Leste and Viet Nam...

Rakennusvalvontapäivillä paneudutaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen(Uutinen)
nkohtaiset päätökset- Geotermisen energian hyödyntämisen vaikutukset ja riskit- Rakennusvalvonnan yhteistyö eri tahojen kanssa: pelast...