Hakutulokset

Henkilöstöjohtaminen(Sivu)
Henkilöstöjohtamisen palvelut Otathan yhteyttä! Tarjoamme kattavat työkalut ja tuen henkilöstöjohtamiseen sekä työsuhteen eri vaiheiden hallin...

Henkilöstö- ja palvelusuhdeasiat(Sivu)
Henkilöstö- ja palvelusuhdeasiat Yhteyshenkilö Kimurantteja sopimuksia, haastavia esimiestilanteita?  Henkilöstö- ja palvelussuhdeasioiden kou...

Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina(Sivu)
Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina Henkilöstö ja lähiesimiehet uudistuksen käytännön toteuttajina - rekrytoinnin sujuva hallinta...

KuntaHR on uusi henkilöstöjohtamisen saumaton työkalu(Uutinen)
KuntaHR tuo henkilöstöhallintoon uuden kokonaisvaltaisen työkalun. FCG:n huhtikuun alussa julkaisema KuntaHR on henkilöstön rekrytointiin, osa...

Hallinto-, henkilöstö ja talousjohdon konferenssi -kilpailu(Sivu)
Hallinto-, henkilöstö ja talousjohdon konferenssi -kilpailu Hlosto Hallinto Etc 601133062 Osallistu konfrenssikisaan vastaamalla seuraaviin ky...

FCG:lle perustettiin järjestyksessään Suomen 200. henkilöstörahasto(Uutinen)
Henkilöstörahastolain säätämisestä on kulunut 30 vuotta 15.9.2019. Henkilöstörahastoista on muotoutunut 30 vuodessa koko henkilöstön yhteisiä...

FCG Kuntarekry Oy ja FCG Elbit Oy yhdistyvät 1.1.2018 - olemme nyt FCG Talent Oy(Uutinen)
taville entistä laajemmin henkilöstötiedon hallintaan liittyviä ohjelmistopalveluita ja lisää ominaisuuksia jo käytössä oleviin ohjelmistoihin...

Kuntien tukipalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle - katso, mitä on huomioitava(Uutinen)
veluita, kuten talous- ja henkilöstöhallintoa. Kunnissa itsessään on käynnissä rakennemuutos esimerkiksi henkilöstön eläköitymisen v...

Johdon konsultointi(Sivu)
esta ja vaikuttavuudesta, henkilöstön hyvinvoinnista, monipuolisesta sidosryhmätyöstä ja tasapainoisesta taloudesta. FCG Johtaminen ja ohjelmi...

Sijaiset löytyvät nopeasti 600 osaajan sijaispörssistä Oulussa(Uutinen)
lupakettia, joka sisältää henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita sekä muita tukipalveluita kunnille, kuntayhtymille tai kuntien omistamille...

Työajanhallinnan tutkimus(Sivu)
tutkimuksessa selvitetään henkilöstön työajan käyttöä haastatteluilla sekä työajanseurantalaitetta käyttämällä. Toimintatapa sopii eri palvelu...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
13.20 KuntaHR - työkalut henkilöstösuunnitteluun maakuntauudis- Luova johtaja Toni Saalasti ja myyntijohtaja Misa Leiber, FCG Elbit Sote- ja ...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
13.20 KuntaHR - työkalut henkilöstösuunnitteluun maakuntauudistuksessa Luova johtaja Toni Saalasti ja myyntijohtaja Misa Leiber, FCG Elbit So...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
iosaamista ja erityisesti henkilöstöhallinnon sovelluskehitykseen liittyvää palvelutarjontaa. Elbit Oy toimittaa ohjelmistoratkaisuja rekrytoi...

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA(Sivu)
unnitteluliiketoiminta on henkilöstömäärältään suurin FCG:n liiketoimintaryhmä ja henkilöstöä on Helsingin lisäksi myös kymmenessä alueellises...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
tälöityä täsmäkoulutusta. Henkilöstö- ja palvelussuhdeasioiden koulutukset henkilöstöhallinnon tukena Henkilöstö- ja palvelussuhdeasioiden kou...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
13.20 KuntaHR - työkalut henkilöstösuunnitteluun maakuntauudistuksessa Luova johtaja Toni Saalasti ja myyntijohtaja Misa Leiber, FCG Elbit So...

Töissä FCG:llä(Sivu)
FCG:llä noudatetaan hyvän henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Noudatamme lakeja ja työnantajaa sitovia työehtosopimuksia. Huolehdimme työntekijöi...

Tietoa meistä(Sivu)
ratkaisuja rekrytointiin, henkilöstötiedon hallintaan, henkilöstön kehittämiseen sekä kuntoutuslaitosten toiminnanohjaukseen. Yrityksen päätuo...

Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy allekirjoittivat aiesopimuksen Opekon yhtiöittämisestä(Uutinen)
jien ja opetustoimen muun henkilöstön koulutuksen organisointia. Selvitysmies kouluneuvos Hannu Pesola esitti helmikuussa luovuttamassa raport...

FCG Talent Oy:n Kuntomaster-liiketoiminta siirtyy Mediconsult Oy:lle(Uutinen)
sekä Kuntomaster-yksikön henkilöstöä että asiakkaitamme pitkästä ja antoisasta yhteistyöstä ja toivottaa menestystä yhteistyölle Mediconsult...

Strategiat(Sivu)
ohdon toimesta huomioiden henkilöstö, kuntalaiset ja sidosryhmät. Vuorovaikutuksella erilaiset näkemykset muovataan yhteiseksi tahdoksi ja tav...

Koulutukset(Sivu)
alaa toimivien yritysten henkilöstölle. Tilaisuutemme ovat oivallinen keino myös verkottumiseen: järjestämme joka vuosi yli 500 tilaisuutta, ...

Tilauskoulutusta toiveidenne mukaan(Sivu)
tämisestä tai koko kunnan henkilöstökoulutuksen organisoinnista. Käytettävissäsi on myös monipuolinen kokemuksemme verkkokoulutusohjelmista se...

Valtionhallinnolle(Sivu)
esti myös valtiohallinnon henkilöstölle. Tässä kolme keinoa lisätä osaamista ja kehittää organisaation toimintaa. Osallistu koulutukseen – saa...

Hyvinvointi ja elinvoima(Sivu)
aali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutus on lakisääteistä. Täydennyskoulutuksen tavoitteena on terveydenhuollon henkilöstön amm...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
ratkaisuja rekrytointiin, henkilöstötiedon hallintaan ja henkilöstön kehittämiseen. Päätuote on valtakunnallinen kunta-alan rekrytointipalvelu...

FCG Talent(Sivu)
ratkaisuja rekrytointiin, henkilöstötiedon hallintaan ja henkilöstön kehittämiseen.  Yrityksen päätuote on Kuntarekry.fi-palvelu , joka on val...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ähdetään usein talous- ja henkilöstötiedoista. Suurin hyöty asiakkaalle syntyy, kun tietoja voidaan yhdistää ja luoda uusia yhdistelmämittarei...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ähdetään usein talous- ja henkilöstötiedoista. Suurin hyöty asiakkaalle syntyy, kun tietoja voidaan yhdistää ja luoda uusia yhdistelmämittarei...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ähdetään usein talous- ja henkilöstötiedoista. Suurin hyöty asiakkaalle syntyy, kun tietoja voidaan yhdistää ja luoda uusia yhdistelmämittarei...

FCG Talent(Sivu)
ratkaisuja rekrytointiin, henkilöstötiedon hallintaan, henkilöstön kehittämiseen sekä kuntoutuslaitosten toiminnanohjaukseen. Yrityksen päätuo...

FCG yksinkertaistaa konsernirakennettaan - uusi johtoryhmä nimitetty(Uutinen)
>FCG:n kotimaan yhtiöiden henkilöstö, liiketoiminta ja asiakassitoumukset siirtyvät sulautumisen yhteydessä emoyhtiölle. Kaikki FCG-yhtiöiden...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
p>– Vanhemman kunnossapitohenkilöstön siirtyessä eläkkeelle pitää meillä olla jo nyt toimiva järjestelmä, josta uudet työntekijät voivat nopea...

Ajankohtaisartikkeli kuntien yhtiöittämisvelvoitteesta(Uutinen)
ennuksia sovelleta.Henkilöstön osalta velvoiteyhtiöittämisessä sovelletaan liikkeenluovutuksen säännöksiä ja henkilöstön eläke-etuudet...

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
johtajille ja päättäjille henkilöstösuunnittelua, resursointia ja hoitotyön kehittämistä varten. Niiden tuoman tiedon avulla voidaan kehittää...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
DRG Medical Systems Oy:n henkilöstö siirtyy FCG Konsultoinnin palvelukseen. Asiakas- ja yhteistyösopimukset jatkuvat nykyisillä ehdoillaan...

FCG:n talonrakentamisen projektinjohto- ja valvontapalvelut ISS Prokolle(Uutinen)
vontapalveluiden nykyinen henkilöstö, projektikanta ja tarjouskanta siirtyvät ISS Prokolle 1.7.2016 alkaen...

Ensi vuoden koulutusohjelma on julkaistu!(Uutinen)
aspx?tabid=341&group=Henkilöstö‐ ja palvelussuhdeasiat">henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat...

Kuntarekry maakuntauudistuksen rekrytointikanavaksi(Uutinen)
ttaa maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi. Tämä ty...

1,7 miljoonaa kävijää Kuntarekry.fi-palvelussa(Uutinen)
y tarjoaa rekrytoinnin ja henkilöstötiedon hallinnan ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluja. Ne sopivat organisaation ulkoiseen ja sisäiseen rek...

Juho Toivonen FCG Talentin toimitusjohtajaksi(Uutinen)
taville entistä laajemmin henkilöstötiedon hallintaan liittyviä ohjelmistopalveluita ja lisää ominaisuuksia jo käytössä oleviin ohjelmistoihin...

Kuntarekry.fi-palvelulla 1,9 miljoonaa käyttäjää(Uutinen)
t tarjoaa rekrytoinnin ja henkilöstötiedon hallinnan ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluja. Ne sopivat organisaation ulkoiseen ja sisäiseen rek...

Sisälimariskien arvioiminen on panostusta terveeseen tulevaisuuteen (Uutinen)
">-Selvitysten mukaan sotehenkilöstö on yksi eniten sisäilmaongelmien takia oireilevista henkilöstöryhmistä Suomessa, joten sote-rakennuksiin...

Töissä FCG:llä – Robert ja Shahidul hallitsevat tietohallinnon(Uutinen)
FCG:n sisäisiä ja ulkoisia verkkoja hallitsee tietohallinnon tiimi, johon Robert Stankovich ja Shahidul Islam kuuluvat. Robert pä...

Töissä FCG:llä – Näppäimistö natisee ja sähköposti laulaa(Uutinen)
FCG:n toimistolla on tietotekniikan soljuttava. Toimistossa näppäimistöt natisevat ja sähköposti laulaa. Helpdesk auttaa niin lai...

Kiertotalouden johtava asiantuntija Jutta Laine-Ylijoki Tekniikka & Talous -lehden haastattelussa(Uutinen)
Viime syksynä FCG:n kiertotalous-palvelualueen johtavana asiantuntijana aloittanut Jutta Laine-Ylijoki kertoo Talous & Tekniikka -lehden haast...

Harri Nyman nimitetty Rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden toimialajohtajaksi(Uutinen)
Rakennusmestari Harri Nyman on nimitetty FCG Finnish Consulting Groupin Rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden uudeksi toimialajohtajaksi...

Pirkko Seitsalo nimitetty Ympäristöselvitykset-palvelualueen toimialajohtajaksi(Uutinen)
Pirkko Seitsalo on nimitetty Ympäristöselvitykset-palvelualueen uudeksi toimialajohtajaksi. Seitsalo siirtyy tehtävään Vapo Oy:ltä, jossa hän...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
rosessien, asiakkaiden ja henkilöstön palvelunäkökulmat. Palvelujohtaminen, palveluohjelmat (palvelustrategiat) Palveluiden tuotteistus Organi...

Tehokkaasti verkossa(Sivu)
okoulutuksen aiheita ovat henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat hankinnat talous ja laskentatoimi lainsäädäntö ja julkishallinnon päätöksentekojär...

Johtaminen ja esimiestyö(Sivu)
e esimerkiksi talous- tai henkilöstöasioihin syventyviä ohjelmia tai johtamisen ajankohtaisiin kysymyksiin keskittyviä teemapäiviä. Verkkokoul...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
mme on koko FCG konsernin henkilöstö ja toimipisteet, niin ulkomailla kuin Suomessakin. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä saamaan tietoa kohd...

ART-ennakointimalli(Sivu)
lutarpeiden kehityksestä, henkilöstön rekrytointitarpeesta sekä näiden tekijöiden vaikutuksesta kuntatalouteen. Ennakointimalli perustuu ”nyky...

Johtamisen, työyhteisöjen ja viestinnän arviointi(Sivu)
ä on usein itsearviointi, henkilöstön tekemä arviointi tai sidosryhmien tekemä arviointi. Tarjoamme monipuoliset välineet arviointien toteutta...

Sotekonsultointi(Sivu)
an: asiakas,-  prosessi,- henkilöstö,- talouskonsultointiin sekä organisaation johdon muutos- ja strategiavalmennukseen. Kaavio Työntekijä Val...

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
innissa. Ammattitaitoinen henkilöstömme tarjoaa luotettavia ja kustannustehokkaita ympäristöteknisiä ratkaisuja. Ympäristön pilaantuneisuuteen...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
m. kunnan omia talous- ja henkilöstöhallinnon tietoja ja luoneet siten uusia yhdistelmämittareita, esimerkkinä kunnan sairauspoissaolojen kust...

Laskutustiedot(Sivu)
loushallinnon henkilöitä. Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi @ fcg.fi, viestintä: viestinta @ fcg.fi, tarjouspyynnö...

FCG Torni(Sivu)
samassa kyydissä on hoivahenkilöstöä, lääkkeitä, sairaalatarvikkeita, postilähetyksiä, ruokatoimituksia ja nettikaupan paketteja, saadaan mon...

Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri(Sivu)
ämässä sivistyspalvelujen henkilöstön ja johdon ammattitaitoa. Tuemme asiakkaitamme perustehtävän toteutuksessa ja osaamisen kehittämisessä. K...

KOULUTUS(Sivu)
ja yhdyskunta, Hallinto, henkilöstö ja sivistys sekä Hyvinvointi ja elinvoima. Työntekijä Salonen, Tarja Klikkaa tästä koulutushakuun...

Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA)(Sivu)
mm. kuntalaisten elämään, henkilöstöön, ympäristöön ja talouteen. Sen avulla voidaan myös käsitellä ennakkoon eri päätösesitysvaihtoehtoja ja ...

Sote-maakuntauudistus(Sivu)
siakaslähtöiset prosessit Henkilöstö ja lähiesimiehet uudistuksen käytännön toteuttajina, rekrytoinnin sujuva hallinta keskeinen tehtävä Alues...

FCG ohjelmistot(Sivu)
salan tiedon johtamiseen, henkilöstöhallintaan ja rekrytointiin sekä rakennus- ja kiinteistöalan tarpeita varten. FCG:n palveluksessa oli noin...

FCG OHJELMISTOT(Sivu)
salan tiedon johtamiseen, henkilöstöhallintaan ja rekrytointiin sekä rakennus- ja kiinteistöalan tarpeita varten. FCG:n palveluksessa oli noin...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
m. kunnan omia talous- ja henkilöstöhallinnon tietoja ja luoneet siten uusia yhdistelmämittareita, esimerkkinä kunnan sairauspoissaolojen kust...

Sivistoimen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ähdetään usein talous- ja henkilöstötiedoista. Suurin hyöty asiakkaalle syntyy, kun tietoja voidaan yhdistää ja luoda uusia yhdistelmämittarei...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
kattavat työkalut ja tuen henkilöstöjohtamiseen sekä työsuhteen eri vaiheiden hallintaan. Torstai 13.9.2018 klo 11-12 Tietojohtaminen kunnissa...

Kuntien ruoka- ja puhtauspalvelut(Sivu)
veluissa Perustuu pääosin henkilöstön sijoittamiseen oikeille paikoille ja osaamisen nähden juuri oikeisiin tehtäviin. Ratkaisussa huomioidaan...

FCG-konsernin alueellinen toiminta laajenee: Lahteen uusi infra- ja ympäristönsuunnittelun konsulttitoimisto(Uutinen)
rnin palveluksessa olevan henkilöstön määrä n. 800. LISÄTIETOJA: Aluetoimiston päällikkö Petri Juhola, puhelin 050 390 5693 Liik...

FCG-konserni osti bulgarialaisen ympäristökonsulttiyhtiön(Uutinen)
rnin palveluksessa olevan henkilöstön määrä n. 800. ...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
rnin palveluksessa olevan henkilöstön määrä noin 800. ...

Yksi FCG marraskuusta lähtien(Uutinen)
FCG:n kotimaan yhtiöiden henkilöstö, liiketoiminta ja asiakassitoumukset siirtyvät sulautumisen yhteydessä emoyhtiölle. Kaikki FCG-yhtiöiden...

FCG:n koulutusohjelma 2010 on ilmestynyt(Uutinen)
/p> [Dokumentti Henkilöstöhallinto (910)] [Dokumentti Sosiaali ja terveys (911)] [Dokumentti Varhaiskasv...

Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG:n koulutus- ja konsulttitoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
p> Kuvapyynnöt: Henkilöstöjohtaja Eeva Kokki, eeva.kokki@fcg.fi, puhelin 050 312 0271 FCG Finnish Consulting Group Oy...

Ari Kolehmainen FCG:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
tämispotentiaalia, osaava henkilöstö ja hyvät verkostot. Omistajat ovat valmiita kehittämään toimintaa ja kannattavuutta pitkällä tähtäimellä...

FCG:n laboratoriotoiminta siirtyy Novalabille(Uutinen)
kaen. FCG:n laboratoriohenkilöstö siirtyy kaupan yhteydessä Novalabin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Vesinäytteiden otto- ja raportoi...

FCG:n asiakaslehti 1/2012 on ilmestynyt(Uutinen)
äytettiin RAVA™ -mittaria henkilöstön mitoituksen arvioinnissa ja päädyttiin arvioinnin jälkeen kehittämään työtapoja ja -kuttuuria. Ju...

FCG kakkosena koulutusorganisaatioitten imagotutkimuksessa(Uutinen)
vastasi 241 koulutus- ja henkilöstöasioista vastaavaa henkilöä, jotka olivat vuoden aikana ostaneet koulutusta. Selvitys julkaistaan kahden...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
mälle, oppimateriaalille, henkilöstön rekrytoinnille ja koulutukselle sekä ICT-strategialle. Suomalaisten partnerien lisäksi työhön tulee osal...

pDRG johtamisjärjestelmän tukena 14.11.2012 Kuntatalolla(Uutinen)
talousjohdolle ja-henkilöstölle, sosiaali- ja terveyslautakuntien puheenjohtajille. Katso lisätiedot ja ilmoittautuminen oheise...

Vuoden 2013 koulutusohjelma on julkaistu(Uutinen)
>Talous-, hallinto- ja henkilöstöjohdon konferenssi...

FCG ostaa Oy Audiapro Ab:n(Uutinen)
htiöitä. Oy Audiapro Ab:n henkilöstö siirtyy FCG:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.1.2013 alkaen. Tämän järjestelyn tavoitteena on ko...

Tutustu vuoden 2013 koulutusohjelmaan (Uutinen)
>Talous-, hallinto- ja henkilöstöjohdon konferenssi...

FCG osti Insinööritoimisto Asplanin(Uutinen)
Auvinen ja yhtiön muu henkilöstö siirtyvät FCG:n palvelukseen. Asplan-kauppa astuu voimaan 1.10.2013. Myös Asplanin asiakassopimukset jatk...

FCG mukana EduCluster Finlandin mittavassa koulutusvientisopimuksessa Qatariin(Uutinen)
mahdollisuuksia myös oman henkilöstömme osaamisen kasvattamiseen ja kansainvälistymiseen, Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen...

Kari Lappalainen FCG:n konsultointiliiketoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
mivat tytäryhtiöt ja koko henkilöstö on ollut osa FCG:tä syyskuun alusta lähtien.Lisätietoja:...

Kuntaliitto ja FCG aiesopimukseen KL-Kuntarekryn siirtymisestä FCG:lle(Uutinen)
luissa ja rakentaa pohjaa henkilöstöhallintoon liittyvien palveluiden ja toiminnan laajentumiselle ja monipuolistamiselle. Palvelun laatutaso...

Marita Lehikoinen FCG Kuntarekryn vt. toimitusjohtajaksi(Uutinen)
en puheenvuoro otsikolla "Henkilöstön työsuhteen elinkaaren tehokas hallinta" pidetään 15.9. klo 10.30–10.50. Tervetuloa! Laita kalenteri...

FCG:lle toimisto Poriin(Uutinen)
likkö Tuomas Miettinen ja henkilöstövahvuus alussa kaksi asiantuntijaa Rakennusterveys- ja sisäilmapalvelut -toimialalta...

Sertifioitujen kuntajohtajien määrä kasvaa kohisten(Uutinen)
senfelt Mikko, talous- ja henkilöstöjohtajaSiuntion kunta, Pietinen Jukka, sivistystoimenjohtajaTaivassalon kunta, Rantala V...

FCG ja HY+ yhteistyöhön suomalaisen koulutusosaamisen jakamiseksi(Uutinen)
stoimen sisällön ja opetushenkilöstön työn kehittämisen lisäksi FCG:n hallitsee oppimisympäristöt kouluarkkitehtuurista ja rakennesuunnittelus...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
etaan toimintaprosesseja, henkilöstövoimavarojen johtamista ja kustannusten hallintaa ei toimintasektoreilla. FCG palvelee kuntia, maakuntia...

FCG ostaa Rakennussuunnittelu Miraplan Oy:n(Uutinen)
in asiakassopimukset sekä henkilöstö nykyisillä työsuhteen ehdoillaan. LISÄTIETOJA: FCG Suunnittel...

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.–23.5. Jyväskylässä(Uutinen)
n.• FCG Talentin Hesu-henkilöstösuunnittelun työkalu kokoaa monissa lähteissä olevan tiedon yhteen ja tajoaa mahdollisuuuden vaihtoehtojen...

FCG yhteistyökumppanina Klash – haastekilpailussa(Uutinen)
Group Eeva Kokki, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, p. 050 312 0271KL-KustannusMarja Ho...

FCG:n konsernijohtajan kapula vaihtui Mari Puoskarille(Uutinen)
oimitusjohtajalle ja koko henkilöstölle. Samalla toivotan Ari Kolehmaiselle FCG-konsernin hallituksen puolesta mukavia ja mielenkiintoisia elä...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
mitoituksella ja oikealla henkilöstörakenteella ehkäistään pidentyneitä sairaalajaksoja, hoitokomplikaatioita ja potilaskuolleisuutta sairaala...

FCG Flowmedik Oy:n hartiat levenevät(Uutinen)
resursointia vahvistavia henkilöstömuutoksia.  Yhtiön toimitusjohtajana on aloittanut 24.1.2019...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
ietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta. - Kuntarekry.fi-portaali, jossa helpot sähköiset työvälineet työpaikkojen, sijaisuuksi...

Intro-perehdytystyökalu käyttöön Kuopiossa(Uutinen)
nnen töiden aloittamista. Henkilöstöhallinnon ja perehdyttävien esimiesten välinen kommunikaatio, raportointi ja yhteistyö perehdytyksen kehit...

FCG Flowmedikin infektiotorjunnan mittarit käyttöön perusterveydenhuollossa (Uutinen)
uuden asiakkaille ja hoitohenkilöstölle että olla terveydenhuollon edelläkävijöitä tiedolla johtamisessa, Siilinjärven johtava lääkäri Kat...

Tiukka paketti ajankohtaista asiaa Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
6/412137" target="_blank">Henkilöstötoimi...

Rekrytoija 2019 -tapahtuma(Uutinen)
sia osaamisen hallintaan, henkilöstösuunnitteluun ja ennakoivaan HR-suunnitteluun. XAMK:n Satu Pulkkinen osoitti, miten tärkeää turva...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
Sosiaalipalvelujen hoivatarpeen mittaamiseen on kehitteillä uusi geneerinen Sohu-mittari. Tarve mitata hoivatyötä ja hoitoisuuteen perustuvaa...

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua(Blogi)
  Kun yritysyhteistyöllä tähdätään yhteisiin tavoitteisiin, luodaan uutta osaamist...

Henkilöstöresursoinnin sietämätön vaikeus (Blogi)
Kuohunta vanhusten hoiva-alan ympärillä jatkuu. Tilanne kärjistyi noin vuosi sitten, kun yksityisen hoiva-alan yrityksen yksikkö jouduttiin...

Muutos on mahdollisuus(Blogi)
Saamme kuulla ja lukea lähes päivittäin, että muutoksissa piilee mahdollisuus, tai ainakin sen siemen. Toki se on totta. Kun muutokset tule...

Etusivu(Sivu)
istössä ja asiantuntevaan henkilöstöön, jonka toiminta pohjautuu FCG:n arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Nyt ja tulevaisuudessa FCG:lle on...