Hakutulokset

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
Toimintakykymittarit ja hoitoisuustieto Otathan yhteyttä! Hoitoisuuden arviointi: RAFAELA Potilasluokittelujärjestelmät: NordDRG, pDRG Luokitu...

Hoitoisuusluokituksella löytyy sopiva työn kuormitus(Blogi)
itajien työoloissa sai osallistava johtaminen. Oivalsin, että hoitoisuusluokituksen käyttö lisää osallistavaa johtamista, kun...

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua(Blogi)
enlaisen työvoiman hallintajärjestelmän toveruus. Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme monipuolisen ja hyödyllisen tavan suunnit...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
n hoivan määrittelyssä on hoitoisuus. Sillä tarkoitetaan vakioitua hoitotyön määrää, joka tarvitaan asiakkaan laadukkaaseen hoitoon...

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?(Blogi)
tavuutta suhteessa osastolle määriteltyyn optimaaliin tasoon. Osasto pystyy reagoimaan kuormitukseen ja tarkastelemaan sitä. Samaa potilasta h...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
alveluihimme ja kuulemaan hoitoisuustiedon hyödyntämisestä ja toimintakykymittareista. Osastomme osoite on 3m41+3n40 ja e...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
ioinnissa. Toimintakyky-, hoitoisuus- ja potilasluokitusjärjestelmien tuottama tieto on tässä kokonaisuudessa tärkeässä roolissa. Eri järjeste...

Uusi mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä(Uutinen)
RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä uudistuu. Kehitteillä ja pilotointivaiheessa on uusi mittari HOIq, joka vastaa tämän päivän hoitotyön t...

Hoivan tarve määrittää hoitajaresurssia(Blogi)
ikölle optimaalinen hoitoisuus ja resursointi. Hoitoisuustiedon perusteella voidaan arvioida hoitoprosessien laatua, tuottavuutta, kustannuksi...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
u-mittari kuuluu RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän mittariperheeseen, ja sillä voidaan tarkastella hoivatyötä esimerkiksi vanhus-, miele...

Henkilöstöresursoinnin sietämätön vaikeus (Blogi)
tekoihin. Lotta Sokkaerityisasiantuntija, hyvinvointi ja soteFCG Konsultointi Oy  ...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
veyspalveluihin, RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitoisuusluokitukseen ja optimaaliseen resursointiin.  Luokitustuotteemme koostuvat r...

Rafaela™-järjestelmän koti on nyt Konsultoinnissa(Uutinen)
Kuntaliiton omistama hoitoisuusluokitusjärjestelmä Rafaela™ siirtyi huhtikuun alusta kokonaisuudessaan FCG Konsultoinnin hoiviin. Jatkossa...

Parempaa palvelua mielenterveysasiakkaalle -webinaari(Uutinen)
r>27.2. Hyödynnä ja kytke hoitoisuustieto yksikön tunnuslukuihin 12.3. Hoitoisuus- ja toimintakykytieto täydentävät toisiaan ...

FCG Efekolle yksinomainen käyttöoikeus useaan sairaanhoidon tuotteeseen(Uutinen)
tia (Nord DRG), vanhusten hoitoisuusastetta (RAVA) ja erikoissairaanhoidon hoitohenkilökunnan luokitusta (RAFAELA) koskevista tuotteista. FCG...

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
ksessa.RAFAELA™ on hoitoisuusluokitusjärjestelmä, minkä avulla saadaan tietoa hoitotyöhön käytetystä hoitajaresurssista, potilaiden yks...

FCG on mukana Sairaanhoitajapäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
iä:- RAFAELA®-hoitoisuusluokitus - RAVA™  Ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari - TUVA™ Mielente...

Sotetieto.fi-sivusto on avattu(Uutinen)
a avuntarpeen ja RAFAELA®-hoitoisuusluokittelu tuottaa monipuolista tietoa hoitoisuudesta. Luokittelutuotteilla kuten EPR, pDRG®, dDRG ja Nord...

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.–23.5. Jyväskylässä(Uutinen)
udistuu. Toimintakyky- ja hoitoisuustieto tallennetaan jatkossa yhteiseen AIRA-tietopalveluratkaisuun.• Potilasluokittelujärjestelmien (ca...

Kuntamarkkinat kutsuvat!(Uutinen)
krsHoitoisuus- ja toimintakykytieto hyötykäyttöön yhdessä ja erikseenklo 11.45–12.30, tila A 2.4, 2. krs...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
tiin mm. toimintakyky- ja hoitoisuustiedon hyödyntämisestä sosiaalialan päätöksenteossa. Erityisasiantuntija Satu Kainulaisen aiheeseen liitty...

Korkeakouluharjoittelijana asiantuntijayrityksessä: uhkarohkeaa vai rohkeasti uteliasta?(Blogi)
san kehittämistyön ja olin mukana Hyvä Ikä -messuilla. Raportointi- ja analytiikkatiimissä puolestaan sain ihmetellä, miten kaikki sovellukset...

Johtaako mutu teillä?(Blogi)
johtajat kaipaavat nykyistä jäsennellympää ja loogisemmin järjestettyä tietoa. He suosivat graafista esitystapaa (Mielonen, Ukkonen 2016). Tä...