Hakutulokset

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
ittareiden sekä RAFAELA® -hoitoisuusluokitusjärjestelmän tiedon tallentaminen, käsittely sekä operatiivinen raportointi uudistuu. Erillisjärje...

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua(Blogi)
enlaisen työvoiman hallintajärjestelmän toveruus. Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme monipuolisen ja hyödyllisen tavan suunnit...

Uusi mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä(Uutinen)
RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä uudistuu. Kehitteillä ja pilotointivaiheessa on uusi mittari HOIq, joka vastaa tämän päivän hoitotyön t...

Rafaela™-järjestelmän koti on nyt Konsultoinnissa(Uutinen)
Kuntaliiton omistama hoitoisuusluokitusjärjestelmä Rafaela™ siirtyi huhtikuun alusta kokonaisuudessaan FCG Konsultoinnin hoiviin. Jatkossa...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
assa mittareita. RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa terveydenhuollon yksiköissä kautta maan. Jokai...

Hoitoisuusluokituksella löytyy sopiva työn kuormitus(Blogi)
a ihmisen kohtaamista ja auttamista, ei sairauden tai diagnoosin hoitamista tai muiden ammattiryhmien tukemista. Hoitoisuusluokituksell...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
veyspalveluihin, RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitoisuusluokitukseen ja optimaaliseen resursointiin.  Luokitustuotteemme koostuvat r...

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
ksessa.RAFAELA™ on hoitoisuusluokitusjärjestelmä, minkä avulla saadaan tietoa hoitotyöhön käytetystä hoitajaresurssista, potilaiden yks...

FCG on mukana Sairaanhoitajapäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
iä:- RAFAELA®-hoitoisuusluokitus - RAVA™  Ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari - TUVA™ Mielente...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
u-mittari kuuluu RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän mittariperheeseen, ja sillä voidaan tarkastella hoivatyötä esimerkiksi vanhus-, miele...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
aarista, jonka teemana on hoitoisuusluokitusjärjestelmän ylläpitäminen ja hoitoisuustiedon hyödyntäminen. Seminaarin ajankohta on 16.–18.5.201...

Henkilöstöresursoinnin sietämätön vaikeus(Blogi)
Sokkaerityisasiantuntija, hyvinvointi ja soteFCG Konsultointi   ...

Hoivan tarve määrittää hoitajaresurssia(Blogi)
ikölle optimaalinen hoitoisuus ja resursointi. Hoitoisuustiedon perusteella voidaan arvioida hoitoprosessien laatua, tuottavuutta, kustannuksi...