Hakutulokset

Johtamisen, työyhteisöjen ja viestinnän arviointi(Sivu)
okkain menetelmä on usein itsearviointi, henkilöstön tekemä arviointi tai sidosryhmien tekemä arviointi. Tarjoamme monipuoliset välineet arvio...

ITE-laadunhallintamenetelmän pilottihanke on käynnistynyt(Uutinen)
ttämiseen tarkoitettu ITE-itsearviointimenetelmä oli ennakolta päällisin puolin tuttu monelle. Menetelmän oikeudet siirtyivät Kuntal...

Työajanhallinnan tutkimus(Sivu)
tapahtua joko henkilöstön itsearviointina niin, että henkilöstöllä laitteet käytössään, tai siihen on mahdollista yhdistää ulkopuolisen työaja...

Asiantuntijaklinikka Kuntamarkkinoilla(Sivu)
telyssä mm: klo 12-13 ITE-itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä ITE-arviointimenetelmä on toiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen ta...

Arvoa-menetelmä(Sivu)
kkaalle, joka voi täyttää itsearviointilomakkeen myös omatoimisesti verkossa. • Arvioinnin jälkeen työntekijä näkee heti muutokset perheen toi...

FCG mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
i 14.00 - 14.45 CAF itsearviointi johtamisen tukena15.00 - 15.45 Luottamushenkilötyö ja kuntajohtaminen - valtuustokauden 2013 -20...

ITE – vihdoin valmis sovellus?(Blogi)
hallintamenetelmä siirtyi FCG Konsultoinnille alkuvuodesta 2017. Menetelmä ja allekirjoittanut kohtasivat toisensa. Ensin tapailimme ja tarkas...