Hakutulokset

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät(Sivu)
lastoanalyysit ja vertailujärjestelmät Yhteyshenkilö Tilastotietoja hyödynnetään monipuolisesti arvioinnin ja kehittämisen tukena myös konsult...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
ohjaisen VEHU-kunnossapitojärjestelmän. Järjestelmän kehittämisestä vastasivat yhteistyössä ympäristöalan konsulttiyhtiö FCG ja ohjelmistotalo...

Energiajärjestelmät(Sivu)
Energiajärjestelmät Yhteyshenkilö Tekonurmen energiajärjestelmä Tekonurmen energiajärjestelmä Tekojään energiajärjestelmä Tekojään energiaratk...

Espoon kaupunki tilaa FCG Talentilta rekrytointijärjestelmän(Uutinen)
tuksen uudesta rekrytointijärjestelmästä. Kilpailutus sisälsi rekrytointijärjestelmän lisäksi myös sijaisrekrytointijärjestelmän...

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
RAFAELA Potilasluokittelujärjestelmät: NordDRG, pDRG Luokitustuotteemme yhdistävät tietoteknisen ja sosiaali- ja terveysalan osaamisemme. FCG...

Rafaela™-järjestelmän koti on nyt Konsultoinnissa(Uutinen)
mistama hoitoisuusluokitusjärjestelmä Rafaela™ siirtyi huhtikuun alusta kokonaisuudessaan FCG Konsultoinnin hoiviin. Jatkossa Konsultoinni...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
), ja EPR (terveydenhuoltojärjestelmän episodiryhmittely).FCG:llä on ainutlaatuinen asema sosiaali- ja terveydenhuollon...

FCG Flowmedikin kehitti välitysjärjestelmän – lastenhoitoapua voi tilata nyt myös netin kautta (Uutinen)
FlowMedikin kehittämä järjestelmä helpottaa perheiden arkea, kun perheet voivat itse hakea alueensa vapaita hoitajia. Mannerheimi...

Johdon konsultointi(Sivu)
nteista, toimivasta ohjausjärjestelmästä, sujuvista palveluprosesseista, toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta, henkilöstön hyvinvo...

FinDRG-tuoteperhe(Sivu)
n apuna. Potilasluokittelujärjestelmät (casemix-järjestelmät) on kehitetty ja niitä ylläpidetään yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon or...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
ja seudulliset vesihuoltojärjestelmät Vedenkäsittelylaitokset ja jätevedenpuhdistamot Automaatio- ja ohjausjärjestelmät Verkostot ja siirtoli...

KuntaHR on uusi henkilöstöjohtamisen saumaton työkalu(Uutinen)
CG Kuntarekryn rekrytointijärjestelmää käyttää nyt jo yli 250 organisaatiota ympäri Suomen. - KuntaHR-toiminnot löytyvät tutusta...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
osiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseen ja arviointiin, talous- ja palvelutarve-ennusteiden laadintaan, palveluverkkojen suunnitt...

Konsernijohtaminen(Sivu)
ida osaksi kunnan johtamisjärjestelmää. Otteita palveluistamme:   Hyvä hallintotapa ja konserniohjaus Kokonaisvaltainen riskien arviointi ja t...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
nosto Kaavojen paikkatietojärjestelmä, Kemiönsaari Referenssinosto Tammisaaren Kauppasataman asemakaavan muutos, keskustan elinvoimaisuustarka...

pDRG johtamisjärjestelmän tukena 14.11.2012 Kuntatalolla(Uutinen)
pDRG JOHTAMISJÄRJESTELMÄN TUKENA lisää tuottavuutta perusterveydenhuoltoon 14.11.2012, KUNTATALO, Helsinki pDRG johtamisjärjestelmän...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
rveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana. FCG on ostanut ruotsalaisen Prodacapo AB:n ja tämän järjestelyn myötä FCG:stä tulee pohjois...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
n hallinta- ja analysointijärjestelmän - Prodacapo Region. Se keskittyy monipuoliseen kustannuslaskentaa sekä alueellisen toiminnan suoritusky...

FCG Talent toimittaa rekrytointijärjestelmän Helsingin kaupungille(Uutinen)
FCG Talentilta rekrytointijärjestelmän. Sopimus on allekirjoitettu, ja järjestelmä toimitetaan asiakkaalle ensi vuonna.- Olemme kehittänee...

Hakulomake nyt myös englanniksi Kuntarekry.fi-palvelussa(Uutinen)
in kehittämään Kuntarekry-järjestelmään on tuotu myös englanninkielinen hakulomake. Asiakkaat voivat näin hyödyntää myös englanninkielisissä r...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
eginen valinta ja johtamisjärjestelmää tukeva toimintatapa. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan kerätyn tiedon analysointia, jatkojalostamista ...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
AFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa terveydenhuollon yksiköissä kautta maan. Jokaiselle hoitotyötä t...

Automaatio avuksi sijaisrekrytointiin(Uutinen)
asiakkaat arvioivat, että järjestelmän säästämä työaika voi rahaksi muutettuna tarkoittaa jopa kymmenien tuhansien eurojen säästöjä vuositasol...

FCG Talent Oy:n Kuntomaster-liiketoiminta siirtyy Mediconsult Oy:lle(Uutinen)
nhuoltoalan johtavia tietojärjestelmätoimittajia ja kuntoutusala on yksi toimintamme painopisteistä. Tällä liiketoimintakaupalla vahvistamme a...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
luokittelu- ja tuotteistusjärjestelmät pDRG® perusterveydenhuollon avohoitoon ja NordDRG erikoissairaanhoitoon, EPR kuvaamaan alueellista palv...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
osiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisessa ja kehittämisessä tarvittavaa välttämätöntä tietoa. FCG:n strategia-, luokitus- ja analyso...

Uusi mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä(Uutinen)
AFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä uudistuu. Kehitteillä ja pilotointivaiheessa on uusi mittari HOIq, joka vastaa tämän päivän hoitotyön ta...

FCG Suunnittelu ja tekniikalle ympäristö- ja laatusertifikaatit(Uutinen)
br>ISO 14001 ympäristöjärjestelmän sertifikaatti tarjoaa yritykselle työkaluja jatkuvaan parantamiseen ja kertoo sidosryhmille vastuullise...

Automaatiosuunnittelu(Sivu)
innin  Kunnossapidon tietojärjestelmän  Tietojärjestelmien integroinnin  Tietoturvallisen tietoverkon Esittelykaaviot ja esitystekniikan Verko...

FCG Efekolle yksinomainen käyttöoikeus useaan sairaanhoidon tuotteeseen(Uutinen)
asryhmitys- ja tuotteistusjärjestelmä, jota käytetään apuvälineenä sairaanhoitopiirien kuntalaskutuksessa ja tuottavuusvertailussa. ...

Ilmoitus evaluaatiosta(Uutinen)
antuntijana tai JPO:na YK-järjestelmässä, CGIAR:ssa tai Maailmanpankissa? Ota yhteyttä! Ulkoasianministeriö tekee evaluaation JPO/APO-ohj...

FCG Prodacapo Group osti pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Englannista(Uutinen)
suorituskyvyn johtamisen järjestelmätoimittajana. Helsinki/Tukholma - Pohjoismaiden johtava sosiaali- ja terveyd...

ITE-laadunhallintamenetelmän pilottihanke on käynnistynyt(Uutinen)
la samalla toiminnanohjausjärjestelmä laadun puolella. Siihen ei pelkästään kirjata tietoa, vaan järjestelmä antaa myös syötteitä, mitä pitäis...

Tuleva ministeri Hanna Sarkkinen puhumaan DRG-päiville lokakuussa (Uutinen)
nhuollon potilasluokittelujärjestelmä, joka tuottaa tiedon potilaskirjosta (casemix), tuotannosta ja tuotannon kustannuksista toiminnan ja tal...

Vesihuolto(Sivu)
utkimuksista.   FCGsmart –järjestelmät kattavat tekniikat ja järjestelmät, jotka mahdollistavat vesihuollon älykkään käytön, seurannan, kehitt...

LVIA-suunnittelu(Sivu)
yttävät rakennusautomaatiojärjestelmät. Referenssimme kattavat järjestelmät pienistä muutaman ilmastointikoneen ja lämmönjakokeskuksen hankkee...

Jäähdytys- ja geoenergiasuunnittelu(Sivu)
ytyshankkeisiin. Jäähdytysjärjestelmät ovat kiinteistökohtaisia, kaukojäähdytykseen liitettyjä tai hybridihankkeita, joissa pääosa jäähdytysen...

CAF Laatu(Sivu)
dunarviointi CAF-arviointijärjestelmän avulla Laatujärjestelmän kehittäminen ja mittariston luominen Laatupaja CAF-kehitysohjelma Räätälöityä ...

Julkisivusaneeraus(Sivu)
omaan sertifioituun laatujärjestelmäämme ja jatkuvaan oppimiseen. FCG:n kokemus kiinteistöjen peruskorjauksesta auttaa valitsemaan oikeat rat...

Asiantuntijaklinikka Kuntamarkkinoilla(Sivu)
13-14 ja klo 16-17 Energiajärjestelmät , Mika Autiopelto, johtava asiantuntija, FCG Suunnittelu ja tekniikka klo 14-15 Tuotteistus ja kustannu...

Aluesuunnittelu, kiinteistöt, toimitilat ja palveluverkko(Sivu)
äkökulmasta. Myös liikennejärjestelmäsuunnittelu ja merkittävä osa ELY-keskusten liikennetehtävistä ovat siirtymässä maakuntiin. Maakunnista o...

Tietosuojaseloste(Sivu)
npitäjä valvoo, että tietojärjestelmät on suojattu rajoittamalla käyttöoikeuksia sekä asianmukaisin päivityksin. Tietojärjestelmät on suojattu...

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
-mittarista ja RAFAELA™ -järjestelmästä sekä niiden avulla saatavien tietojen hyödyntämisestä hoitotyön johtamisessa ja päätöksenteossa. Muka...

3. kurssi Kuntaliiton sertifioimia KPJ-puheenjohtajia valmistui(Uutinen)
h2>Kunnan johtamisjärjestelmä, kuntayhteisön ja -konsernin sekä poliittisten prosessien johtaminenUudistuva kunta globaalissa...

Tunnetko tulevaisuuden kunnan? Lataa FCG Konsultoinnin uusi julkaisu (Uutinen)
n valtuustokauden johtamisjärjestelmät - Tulevaisuuden kuntaa tekemässä. Lataa oma kappale ilmaiseksi täältä:...

Kohti parempaa ympäristöä: Suojatiet saivat isot STOP-merkit(Uutinen)
standardin mukainen laatujärjestelmää ja ympäristöasioiden hallintaa koskevan ISO 14001 standardin mukaista ympäristöjärjestelmää...

Asiakastutkimus: FCG on asiantunteva, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen (Uutinen)
uutta laatu- ja ympäristöjärjestelmää.– Järjestelmä edellyttää, että olemme tietoisia, miten onnistumme projekteissa ja että seuraamm...

Sijaiset löytyvät nopeasti 600 osaajan sijaispörssistä Oulussa(Uutinen)
ry-palvelulla. Rekrytointijärjestelmä on ollut yrityksessä käytössä vuodesta 2013. Kuntarekryllä hoituvat sekä kohdennetut rekrytoinnit että s...

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.–23.5. Jyväskylässä(Uutinen)
mien ja hoitoituusluokitusjärjestelmän sovellus uudistuu. Toimintakyky- ja hoitoisuustieto tallennetaan jatkossa yhteiseen AIRA-tietopalvelura...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
AFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän mittariperheeseen, ja sillä voidaan tarkastella hoivatyötä esimerkiksi vanhus-, mielenterveys- ja kehit...

Intro-perehdytystyökalu käyttöön Kuopiossa(Uutinen)
ehittämän Intro-perehdytysjärjestelmän käyttöönottaneista organisaatioista. Kaupunki tekee vuosittain n. 1500 rekrytointia, joten perehdytettä...

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät jo kuukauden kuluttua - olethan ilmoittautunut? (Uutinen)
n eri ammattiryhmien kuin järjestelmätoimittajien tarpeisiin. Atk-päivät järjestetään 6.–8.5.2019 Tampere-talossa. Ohjelma on rake...

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 11.–13.5. Turussa(Uutinen)
eri ammattiryhmille kuin järjestelmätoimittajille. Rinnakkaissessioita on kuusi. Ohjelma on rakennet...

FinDRG-verkostohanke on lähdössä liikkeelle(Uutinen)
Tuleva sote-ratkaisu vaatii uudenlaisia työkaluja toiminnan ja talouden ohjaamiseen. Niitä varten on perusteilla Kuntaliiton ja FCG Konsul...

Osaamisen vienti(Sivu)
en vähentää terveyspalvelujärjestelmään kohdistuvaa kustannus- ja kattavuuspainetta ja lisätä sen tasa-arvoisuutta. Liikkuvien terveyspalveluj...

URA FCG:llä(Sivu)
emuksesi FCG:n rekrytointijärjestelmän kautta annat samalla luvan henkilötietojesi säilyttämiseen ja käsittelyyn. ...

Tehokkaasti verkossa(Sivu)
kishallinnon päätöksentekojärjestelmä. Monet verkkokoulutusohjelmat voidaan toteuttaa työyhteisökohtaisena tilauskoulutuksena . Tavoitteita ja...

Luottamushenkilötyö (Sivu)
sältöjä ovat päätöksentekojärjestelmään, kokouskäytäntöihin ja taloudenohjaukseen liittyvät asiat. Syventävässä tilauskoulutuksessa ja valmenn...

Sähköinen hyvinvointikertomus(Sivu)
ine ja osa kunnan johtamisjärjestelmää,  on helppo ja pysyvä tiimityöväline poikkitoiminnalliseen yhteistyöhön, voidaan liittää osaksi kunnan ...

Kouluverkot(Sivu)
ellyttää laaja-alaisen ja järjestelmällisesti etenevän prosessin rakentamista. sivistyspalvelujen johtamiseen, organisointiin ja toimintojen k...

Urheilu- ja liikunta-alueet(Sivu)
en ja varustettiin kastelujärjestelmällä. Kentälle suunniteltiin myös kenttävalaistus, jonka toteutetaan mahdollisesti myöhemmin. Kohde toteut...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
aportointi- ja analysointijärjestelmät. FCG on yksi johtavista sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun ja suorituskyvyn mittaamiseen liittyvän r...

Tehokkuutta projektien johtamiseen(Sivu)
elmat koko kunnan johtamisjärjestelmään. 2. Päätöksenteko on ryhdikästä ja läpinäkyvää. 3. Selkeät käytännöt parantavat resurssien ja riskien ...

smartasset(Sivu)
ömassasta, riskienhallintajärjestelmän luomisessa tai olemassa olevien järjestelmien tarkastamisessa ja kehittämisessä. Kuntoarvioinnissa selv...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
etotuotanto • Johdon tietojärjestelmät • Raportointiin liittyvät asiat • Johtaminen muuttuvassa ympäristössä • Vertailutieto, benchmarking, ar...

FCG MAPGETS(Sivu)
i sitoutumista tiettyihin järjestelmätoimittajiin toimii selaimessa, käyttö ei edellytä asennuksia tai paikkatieto-ohjelmien osaamista Työntek...

FCG MAPGETS(Sivu)
i sitoutumista tiettyihin järjestelmätoimittajiin toimii selaimessa, käyttö ei edellytä asennuksia tai paikkatieto-ohjelmien osaamista...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
un soten alueellinen tietojärjestelmä ja potilasryhmitys Erityisasiantuntija Anne Puumalainen, FCG Konsultointi ja aluepäällikkö  Tuomas Talvi...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
un soten alueellinen tietojärjestelmä ja potilasryhmitys Erityisasiantuntija Anne Puumalainen, FCG Konsultointi ja aluepäällikkö  Tuomas Talvi...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
un soten alueellinen tietojärjestelmä ja potilasryhmitys Erityisasiantuntija Anne Puumalainen, FCG Konsultointi ja aluepäällikkö  Tuomas Talvi...

Kuljetuspalvelukeskuksen toiminta(Sivu)
taessa Kuljetusten välitysjärjestelmässä ylläpidetään tietoa erikoisvaatimuksista ja apuvälineistä (esim. pyörätuoli, saattaminen, avustaja) T...

Kuntien ruoka- ja puhtauspalvelut(Sivu)
inti, mitoitus, alustavat järjestelmäkuvaukset  • Tekninen ratkaisu ja prosessilaitteiden kilpailuttaminen • LVI, sähkö, rakenne- ja automaati...

FCG mukana syksyn messuilla, näyttelyissä ja tapahtumissa (Uutinen)
isut ja yhtenäinen opastusjärjestelmäHeikki Leppänen, FCG Planeko Oy ...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
opetusohjelmalle, johtamisjärjestelmälle, oppimateriaalille, henkilöstön rekrytoinnille ja koulutukselle sekä ICT-strategialle. Suomalaisten p...

FCG tarjoaa laadukasta koulutusta luottamushenkilöille eri puolilla maata(Uutinen)
sältöjä ovat päätöksentekojärjestelmään, kokouskäytäntöihin ja taloudenohjaukseen liittyvät asiat. Kouluttajina FCGn tilaisuuksissa ovat Kunta...

Terveyshyöty suurennuslasin alle: Utilis Sanitas -verkostohanke tuo tietoa terveyspalveluilla potilaille tuotetusta terveydestä(Uutinen)
Suomessa aloitetaan järjestelmällinen terveyshyödyn seuranta FCG:n ja Kuntaliiton toimesta. Utilis Sanitas -hankkeen päämääränä on käynnis...

Peruskouluissa keskimäärin kaksi tietokonetta seitsemää oppilasta kohden(Uutinen)
kodin sähköinen viestintäjärjestelmä. Tämä tarkoittaa opettajien ja vanhempien yhteydenpidon siirtymistä osittain verkkoon...

FCG mukana Terveydenhuollon ATK-päivät 2014 -tapahtumassa 20.–21.5. Jyväskylässä(Uutinen)
i, uudistuvat asiakastietojärjestelmät, tietosuoja sekä tiedon hyödyntäminen toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa.Terveydenhuollon ATK...

FCG mukana EduCluster Finlandin mittavassa koulutusvientisopimuksessa Qatariin(Uutinen)
yhdistäminen Qatarin koulujärjestelmään. Hankkeesta vastaavassa, EduCluster Finlandin koordinoimassa yhteenliittymässä toteuttajina ovat mukan...

FCG mukana Yhdyskuntatekniikka 2015 -näyttelyssä(Uutinen)
0, YT-foorumiFCGsmart-järjestelmät – älyä ja energiatehokkuutta ohjelmistoratkaisuin yhdyskuntatekniikkaan, tiimipäällikkö, Markus Sun...

Oulun 3D-hackathonissa kehitettiin uusia sovellusideoita MAPGETS-alustalle(Uutinen)
julkaisijan omasta taustajärjestelmästäsi riippumatta. Alustalle voi tuoda myös räätälöityjä sovelluksia.  MAPGET...

FCG mukana Väylät & Liikenne -päivillä (Uutinen)
lua suomalaisesta liikennejärjestelmästä ja sen kehittämisestä. FCG:n seminaariesitykset:7.9.2016...

FCG Internationalin Nepalin vesiprojekti on Vuoden projekti 2016 (Uutinen)
>kotipuutarhan kastelujärjestelmän 28 000 asukkaalle sähköt pienvesivoimaa hyödyntäen 41 000 asukkaalle...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
50 asiakasorganisaatiota, järjestelmässä kävijöitä on 1,5 miljoonaa vuodessa ja avointen tehtävien määrä on jatkuvasti noin 3 000. Elbitin myö...

FCG:n Digikaavoitus-hankkeella tehoja kaavoitukseen(Uutinen)
untaliiton Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) ja KRYSP (Kuntien rakennetun ympäristön sähköiset palvelut) -hankkeeseen.  ...

Pelillistämisellä potkua suunnitteluun(Uutinen)
n tutkimuksiin ja liikennejärjestelmän suunnitteluun.  ”Jos lähestymme pelillisellä tavalla matkustajaa, meillä on ma...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG sote-tiedon johtamisen tukena(Uutinen)
sp;kuten potilasluokittelujärjestelmät ja Alue-Ecomed.Katso Kunta.tv:n haastattelu sote-tiedon johtamisesta maa...

FCG Suunnittelu ja tekniikka toteuttajaksi maakuntauudistuksen AAMU-hankkeeseen(Uutinen)
tulevaisuuden suunnittelujärjestelmää varten.  Lisätietoja: Jani Päivänen, Johtava asiantuntija...

Tuottoa Lähde-energiantuotantoratkaisulla(Uutinen)
n ja lämmön yhteistuotantojärjestelmän ja lämpöpumpun. Kokonaan kotimaisiin ja uusiutuviin energianlähteisiin perustuva Lähde tuottaa kiinteis...

Atk-päivät alkoivat Finlandia-talolla(Uutinen)
kipalveluiden, kuten tietojärjestelmäratkaisujen hallitsemattomaan pirstaloitumiseen tavalla, joka ei tue uudistuksen keskeisiä tavoitteita, R...

Nepalin vesiprojekti kolmanneksi kansainvälisessä IPMA-palkintosarjassa(Uutinen)
lle, kotipuutarhan kastelujärjestelmän 28 000 asukkaalle ja pienvesivoimalla tuotettua sähköä 41 000 asukkaalle. Projektin kokonaisbudjetti ol...

Vertailukelpoisuus sote-tietotuotannon kärkeen(Uutinen)
tistä reaaliaikaisemmassa järjestelmässä. Välineet kyllä paranevat, kun vain osaamme niitä vaatia. Johtaminen on reaaliaikaisempaa ja ennakoiv...

Uusi opas taloyhtiöille: Näin kilpailutat korjausurakan(Uutinen)
r>– Arviointimenettely on järjestelmällinen tapa arvioida rakentamispalveluiden tarjoushinnan ja laadun suhdetta niin, että palvelun tilaaja s...

Kauppalehti: Kuntarekry.fi on vuosituhannen onnistuneimpia it-hankkeita(Uutinen)
ntarekry Oy ja rekrytointijärjestelmästä vastaa FCG Elbit Oy. Tutustu...

Viherkerroinmenetelmä antaa bonuspisteitä syötävistä kasveista tai perhosniityistä (Uutinen)
uottaa laatu- ja ympäristöjärjestelmänsä mukaisesti kestäviä ratkaisuja synnyttäviä palveluita.FCG on ollut mukana kehittämässä viherm...

TÖISSÄ FCG:llä: FCG Akatemia kouluttaa projektijohtamisen huippuosaajia(Uutinen)
lleja ja -työkaluja, tietojärjestelmäprojektien parissa työskennellyt Vesa Nyman kiteyttää akatemian antia. Kohti IPMA C-level -sertif...

Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen – veden juoksuttaminen poistaa haitalliset pitoisuudet (Uutinen)
tuu. Näin kiinteistön vesijärjestelmässä seissyt vesi saadaan pois ja metallipitoisuudet varmasti turvalliselle tasolle, Sipilä sanoo...

Kruunuvuorenrannan koonta-asema on vuoden betonirakenne – FCG rakennesuunnittelijana(Uutinen)
vuorenrannan jätteenkeräysjärjestelmän koonta-asema Helsingissä palkittiin vuoden 2017 betonirakenteena taitavasta arkkitehti- ja rakennesuunn...

Kaupunkisuunnittelun yhteinen 3D-kartta-alusta kaikkien Suomen kuntien käyttöön maksutta(Uutinen)
inen ja kaikille yhteinen järjestelmäriippumaton 3D-kartta-alusta paikkatiedon esittämiseen Suomessa. Palvelu on kotimainen ja kokonaan Suomes...

Tule töihin FCG:lle – rekrytoimme juuri nyt (Uutinen)
Järjestelmäasiantuntija Helsinki...

MAPGETS tuo avoimen tiedon kuntien käyttöön maksutta(Uutinen)
S on kaikille yhteinen ja järjestelmäriippumaton karttapohjainen 3D-alusta paikkatiedon esittämiseen. MAPGETS FINLAND eli...

FCG on myynyt Prodacapo Groupin LOGEX Groupille(Uutinen)
ä. FCG:llä on paljon tietojärjestelmäosaamista ja digitalisaatiokehityksemme on vahvaa, sanoo FCG Finnish Consulting Groupin toimitusjohtaja...

FCG:n energiapalvelut esillä Energia 2018 -messuilla(Uutinen)
oima sekä tekojään energiajärjestelmäpalveluihimme Energia 2018 -messuilla Tampereella ti-to 23.-25.10. Löydät meidät Kuntaliiton kanssa yhtei...

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät (Uutinen)
n eri ammattiryhmien kuin järjestelmätoimittajien tarpeisiin.Atk-päivillä kohtaa vuosittain yli 1800 sosiaali- ja terveydenhuollon tie...

FCG Flowmedik Oy:n hartiat levenevät(Uutinen)
isualisoijana ja kevyiden järjestelmäratkaisujen tuottajana. Yhtiöllä on jo merkittävä jalansija tuottamissaan palveluissa kotimaan markkinoil...

FCG on sotelaitoshuollon laadunseurannan kehityksen kärjessä(Uutinen)
tilauspalveluja.- Järjestelmät tuottavat laatutietoa, jota voidaan hyödyntää resursoinnin tukena esimerkiksi tilaaja-tuottajamallissa...

Kuntarekry.fi on Suomen suosituin kunta-alan rekrytointisivusto(Uutinen)
a on valmiiksi integroitu järjestelmään. Työnantajan on helppo ylläpitää sähköistä sijaisrekisteriä sijaishallinnan työk...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
n vaikutuksesta ja palvelujärjestelmän kehittämishaasteista. Samoin tutkimus- ja kehitystyö hyötyy, kun ilmiöt kuvataan luotettavasti...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
mana on hoitoisuusluokitusjärjestelmän ylläpitäminen ja hoitoisuustiedon hyödyntäminen. Seminaarin ajankohta on 16.–18.5.2019 ja...

Atk-päivät toukokuussa - tutustu ohjelmaan!(Uutinen)
n eri ammattiryhmien kuin järjestelmätoimittajien tarpeisiin. Suunnittelun ovat osallistuneet Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämee...

FCG Flowmedikin infektiotorjunnan mittarit käyttöön perusterveydenhuollossa (Uutinen)
ukupolven infektiotorjuntajärjestelmät. eDesi-, eHuuhde-, ePiikki-, eHanska- ja eHypoteesi-palvelut visualis...

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 6.5.–8.5.2019(Uutinen)
lon eri ammattiryhmien ja järjestelmätoimittajien tarpeisiin. Atk-päivien ohjelma on rakennettu yhteistyössä Pirka...

FCG:lle perustettiin järjestyksessään Suomen 200. henkilöstörahasto(Uutinen)
ksen linjaaman palkitsemisjärjestelmän yksityiskohtien määrittelyyn että rahaston perustamiseen ja sen hallinnon järjestämiseen, FCG:n henkilö...

Rakennusvalvontapäivillä paneudutaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen(Uutinen)
a uudistetaan. Suunnittelujärjestelmän muutos saattaa muuttaa rakennusvalvonnan roolia ja jopa organisointia...

– Miten syntyy maailman paras kaavajärjestelmä digiaikana?(Uutinen)
– Voiko kaavoitus olla vain yksi digitaalinen kartta, jossa on erilaisia näkymiä ja eri tasoisia kaavoja? – Voiko kaavoitus olla vain yksi...

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua(Blogi)
  Kun yritysyhteistyöllä tähdätään yhteisiin tavoitteisiin, luodaan uutta osaamist...