Hakutulokset

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät (Sivu)
Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät ja ympäristölupaselvitykset Yhteyshenkilö Askarruttaako jätteenkäsittelyn (WT) BAT-päätelmien soveltaminen ja ...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
sekä veden- ja jäteveden käsittelyprosessit. Laadimme laitoshankkeiden eri vaiheisiin suunnitelmia ja asiantuntijatehtäviä sekä erilaisia ves...

Jätehuollon suunnittelupalvelut(Sivu)
suunnittelusta jätteiden käsittelylaitosten yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Kehitämme palvelujamme jatkuvasti jätehuollossa tapahtuvien muu...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
jolla yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöitään Siun soten toiminnan ja talouden tunnusluvuista syntyväst...

Arkkitehtisuunnittelu(Sivu)
odostavat lukuisat jätteenkäsittelylaitosten sekä energiantuottolaitosten suunnittelu eri puolelle Suomea. Yksityisistä tilaajista tärkeimpiä ...

Tietosuojaseloste(Sivu)
n lukien palvelupyyntöjen käsittelyyn, yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa, osallistujalistojen jakamiseen koulutustilaisuudessa ja käyttöoikeuk...

Vesihuolto ja FCGsmart(Sivu)
immäisen tehokkaita tiedonkäsittelyssä, mutta toistaiseksi tiedonkäsittelyn ja visualisoinnin mahdollisuuksia on hyödynnetty vesihuollossa vai...

FCGsmart(Sivu)
rimmäisen tehokkaita datankäsittelyssä, mutta toistaiseksi datan käsittelyn ja visualisoinnin mahdollisuuksia on hyödynnetty vesihuollossa vai...

FCG mukana Terveydenhuollon ATK-päivät 2014 -tapahtumassa 20.–21.5. Jyväskylässä(Uutinen)
a sosiaalihuollon tietojenkäsittelyyn liittyvistä toteutuksista, saavutetuista hyödyistä ja toiminnan kehittämisestä. Tämän vuoden teemoina...

Terveydenhuollon Atk-päivät 24.–25.5. Lahdessa(Uutinen)
terveydenhuollon tietojenkäsittelyyn liittyvistä toteutuksista, saavutetuista hyödyistä ja toiminnan kehittämisestä uusiin hallintorakenteisi...

Sijaiset löytyvät nopeasti 600 osaajan sijaispörssistä Oulussa(Uutinen)
lle juuri isojen massojen käsittelyssä ja palvelun skaalautuvuudessa erilaisiin tarpeisiin. Lisäksi palvelun käyttöönottavat organisaatiot hyö...

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.–23.5. Jyväskylässä(Uutinen)
Esillä mm. tietojenkäsittelyn uudet toteutukset, älykkäät sairaalat, robotiikan hyödyt ja toiminnan kehittäminen uusiin hallintorakenteisiin...

Suomen parhaat sotetietosuojan asiantuntijat SohviTelluun marraskuussa(Uutinen)
arkaluonteisia ja niiden käsittelyllä on tiukat pelisäännöt. Viime aikojen uudistukset ovat aiheuttaneet merkittäviä muutoksia tietosuojakäyt...

URA FCG:llä(Sivu)
etojesi säilyttämiseen ja käsittelyyn. ...

Ympäristö ja energia(Sivu)
ätehuollon ja materiaalienkäsittelyn suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät palvelut Ympäristövaikutuspalvelut, kuten ympäristövaikutusten a...

Tutkimuspalvelut ja kyselyt(Sivu)
sä. Tarvittaessa tulosten käsittelyä tuetaan asiantuntijoiden vetämillä palautetilaisuuksilla. Työntekijä Miettinen, Heikki      tutkimus@fcg....

Vesihuolto(Sivu)
ttelu. Veden- ja jätevedenkäsittelyn prosessiosaamisessa olemme kiistatta Suomen parhaita. Hyödynnämme prosessisuunnittelussa mallintamista. L...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
ja jätteiden saatavuus ja käsittely uusiutuvan energian tuotantoratkaisut:     biomassa–geo–aurinko–tuuli–biokaasu fossiilisen energian käyttö...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
sihuoltojärjestelmät Vedenkäsittelylaitokset ja jätevedenpuhdistamot Automaatio- ja ohjausjärjestelmät Verkostot ja siirtolinjat Prosessit, ve...

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
män tiedon tallentaminen, käsittely sekä operatiivinen raportointi uudistuu. Erillisjärjestelmät yhdistyvät AIRA-tietopalveluratkaisuksi. AIRA...

Pohjavesipalvelut(Sivu)
ohjaveden hallinta Jätteenkäsittelypaikkojen pohjavesiselvitykset Pohjavesimallinnus Työntekijä Aittola, Maija C50_Pohjavesipalvelut_Hp Fcg1 C...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
ja jätteiden saatavuus ja käsittely uusiutuvan energian tuotantoratkaisut:      biomassa–geo–aurinko–tuuli–biokaasu fossiilisen energian käytt...

Sähkö-, tele- ja valaistussuunnittelu(Sivu)
varikot jätteen- ja vedenkäsittelylaitokset Yrityksemme on SKOL ry:n jäsen. Sähkosuunnittelu Työntekijä Kavander, Eveliina Työntekijä Sallmen...

Viestintä ja asiakaspalvelu(Sivu)
ntöä sekä henkilötietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen liittyviä säädöksiä toimistotyön näkökulmasta. Saat valmiuksia kehittää työpaikkasi as...

FCG julkaisi YT 2009 -messuilla ilmaisen palvelun vesihuoltolaitoksille(Uutinen)
vulla voi laskea mm. vedenkäsittelyssä tarvittavia kemikaaliannostuksia tai yksikkömuunnoksi. LISÄTIEDOT: Jarmo Antikaine...

Sipoonrannan infra- ja geosuunnitteluun jatkosopimus(Uutinen)
et, pilaantuneiden maiden käsittely, tulvareitit, länsialueen katujen ja vesihuollon toteutussuunnitelmat sekä talojen pohjarakennussuunnitelm...

Oulun 3D-hackathonissa kehitettiin uusia sovellusideoita MAPGETS-alustalle(Uutinen)
tiedon visualisointiin ja käsittelyyn silloin, kun tieto on luettavissa rajapinnan kautta. MAPGETSin avoimuus takaa sen, että sillä voi j...

SmartOulu toimii 3D MAPGETS-alustan päällä(Uutinen)
tiedon visualisointiin ja käsittelyyn. MAPGETS on avoin kehitysalusta erilaisille kaupunkeja ja yrityksiä, esimerkiksi teollisuusyrityksiä...

Sisäilmaongelma ratkaisemiseksi tarvitaan rahoitusmalli ja innovaatioita(Uutinen)
lituksen vuosikertomuksen käsittelyä.Sisäilmaongelmat koskevat Pirisen mukaan koko rakennuskantaa, joka on rakennettu 60-70-luvuilla j...

Kuntarekry.fi on Suomen suosituin kunta-alan rekrytointisivusto(Uutinen)
ken sujuvaa ja hakemusten käsittely nopeaa. Yhdellä julkaisukerralla ilmoituksen saa eri kanaviin esimerkiksi TE-palveluiden ja oman organisaa...

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät jo kuukauden kuluttua - olethan ilmoittautunut? (Uutinen)
terveydenhuollon tietojenkäsittelyn asiantuntijaa. Kun ohjelmaa on painotettu myös sosiaalihuoltoon, osallistujamäärä on ylittänyt 1800 henke...

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 6.5.–8.5.2019(Uutinen)
llon hallinnon ja tietojenkäsittelyn asiantuntijaa Tampere-talolle. Kahden päivän aikana ohjelmassa on useita ajankohtaisia luentoja sosiaali-...

Vieraskynä: Uusi tietosuojalainsäädäntö ohjaa henkilötietojen käsittelyä(Blogi)
EU:n tietosuoja-asetusta (679/2016/EU) täydentävä kansallinen tietosuojalaki (1050/2018) tuli voimaan 1.1.2019. Tietosuojalailla kumottiin...

Hikistä tiedonkäsittelyä - tuskaa, valtaa vai molempia?(Blogi)
Viime viikkoina on aika ajoin tullut hiki. Sää on ollut kesäisen helteinen ja kuntoilukin maistuu taas valoisien iltojen myötä. Edellä main...

Keveitä data-ajatuksia kesäloman kynnyksellä(Blogi)
Sovimme keväällä tiimin kesken blogiaiheista ja varasin itselleni uuden tietosuoja-asetuksen pohdinnan. Aiheesta innostunut Anne Puumalaine...