Hakutulokset

Digikaava.fi – uusi sivusto digitaalisesta kaavoituksesta(Uutinen)
Uusi verkkopalvelu Digikaava.fi kokoaa yhteen tietoa digitaalisesta kaavoituksesta...

– Miten syntyy maailman paras kaavajärjestelmä digiaikana?(Uutinen)
r>Junnila puhui FCG:n Digikaavahankkeen workshopissa, joka kokoontui pohtimaan, miten luodaan uusia käytäntöjä ja työkaluja kaavoitusprosessie...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
ittajiemme toimesta. Yleiskaavat strategiset koko kunnan tai kuntien yhteiset yleiskaavat ja kehityskuvat kaupunkien sekä pienempien taajamien...

Digikaavoitus(Sivu)
ke alkoi vuonna 2017. Digikaava luoda ja kehittää digikaavoituksen käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja ketterillä menetelmillä ja useilla pilote...

Blogi: Digikaava - Kehitys ei ole helppoa ja edelläkävijöitä tarvitaan(Uutinen)
ittelu.com/2019/04/15/digikaava-kehitys-ei-ole-helppoa-ja-edellakavijoita-tarvitaan/" class="aloha-link-text">Digikaava: Kehitys ei ole helppo...

Hanke antoi vauhtia digikaavoitukselle - lue loppuraportti(Uutinen)
a ja toi hyviä kokemuksia kaavaprosessin digitalisoinnista. Loppuraportti summaa kaksivuotisen hankkeen tulokset. Viime vuoden lopussa päätty...

FCG Planekon laatima kaava palkittiin(Uutinen)
rtalansaaren rantaosayleiskaava on valittu vuoden kaavatyöksi Etelä-Savossa. Valinnan teki Etelä-Savon ympäristökeskus. Palkitsemisen perus...

Blogi: Siniaalto, Siltamäki ja Digikaava – kaupunkisuunnittelua vuonna 2017(Uutinen)
koulu Sipoonlahdessa, Digikaava.fi, Siltämäki-peli, Kangasalan vuorovaikutteinen strateginen yleiskaava, paljon lisää kiinteistöverotuloja…...

Pyhtään lentokentän kaavaluonnos valmistunut(Uutinen)
Kaavaluonnokseen perustuvat FCG Arkkitehtien luomat havainnekuvat julkistettiin Pyhtään kunnan ja Cursor Oy:n toimesta 17.5. Helsinki East Dem...

Co-Creation on yhdyskuntasuunnittelun ytimessä(Uutinen)
äynnistyvään KiraDigi Digikaava -hankkeeseen.Lue lisää Jan Tvrdyn blogista...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
avulla lasketaan maakuntakaava-, yleiskaava ja asemakaavatason yhdyskuntasuunnitelmien yhdyskuntataloudellisia sekä ilmastovaikutuksia. Tutus...

Rovaniemi tuo kampusalueelle arjen kiertotaloutta (Uutinen)
steot -kisassa. FCG laati kaavahankkeen palveluverkkoselvityksen, jossa nostettiin esille opiskelijoiden näkemyksiä jakamis- ja kiertotaloudes...

Seppo Arvio FCG:n Lapin aluepäälliköksi(Uutinen)
muassa Kittilässä osayleiskaava, Levin kehittämissuunnitelmat sekä Levin vesihuolto ja kadut, Rovaniemellä Rovakadun saneeraus ja laajentamine...

Viherkerroinmenetelmä antaa bonuspisteitä syötävistä kasveista tai perhosniityistä (Uutinen)
nluku voidaan sisällyttää kaavamääräyksiin tai se voi olla tontinluovutusehtojen liitteenä, Eitsi kertoo.Helsingissä tavoiteltu viherk...

Digitaalinen kaavoitus etenee pilottikohteiden kautta(Uutinen)
ortteli on yksi FCG:n digikaavahankkeen pilottikohteista. Hanke innosti kuntia kehittämään kaavoitusta ja antoi hyviä kokemuksia kaavaprosessi...

FCG julkaisi YT 2009 -messuilla ilmaisen palvelun vesihuoltolaitoksille(Uutinen)
uunnattu yleishyödyllinen kaavalaskuri. Ohjelmiston kehittämisessä FCG Planeko Oy ja Norfello Oy ovat tehneet yhteistyötä. - Yhteist...

Suunnitelmien energiakulutus ja hiilitase selville Ave Carbon -mallilla(Uutinen)
maankäytön visioita, asemakaavatasolla ja yleiskaavatasolla. Menetelmän tiivistelmä (Development Strategies of Finnish Municipalities:...

FCG:n Digikaavoitus-hankkeella tehoja kaavoitukseen(Uutinen)
te on tietokantapohjaisen kaavan ja julkaisukanavan tekeminen (Digikaava). Digikaavoitus-hankkeen kesto on kaksi vuotta. ...

Kuopion kaupungin ja FCG Konsultoinnin hankkeelle rahoitus(Uutinen)
FCG:n Digikaava.fi on osa Kira-digihanketta.  ...

Kuinka johtaa elinvoimaa -tapaustutkimus on julkaistu(Uutinen)
n-seudun-strateginen-yleiskaava" class="aloha-link-text" target="_blank">Kotka-Haminan seudun strateginen yleiskaava >Lata...

Tuo oma tii­mi­si - uusi tapa rek­ry­toi­da?(Blogi)
atojen muiden joukossa? Tule meille, palkkaamme 100, joista sinä tulet työskentelmään 4-5 henkilön kanssa ja loput tapaat kerran vuodessa kesä...

Hossaan syntyy tukikohta kansallispuiston kävijöille(Uutinen)
Suomi sai kesäkuussa 40. kansallispuiston Koillismaalle Hossaan. Uusi kansallispuisto juhlistaa maamme satavuotiasta itsenäisyyttä. Samalla se...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
ntuntijajoukkona eri mittakaavan hankkeissa eripuolilla Suomea ja kansainvälisestikin. Yhtiömme infra- ja talotekniikan asiantuntijat ja muut ...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
taan talousveden laatua uhkaavat vaaratekijät ja riskit, määritellään vaarojen poisto/minimointi sekä tarvittavat toimenpiteet ja näiden seura...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
ntuntijajoukkona eri mittakaavan hankkeissa eripuolilla Suomea ja kansainvälisestikin. Yhtiömme infra- ja talotekniikan asiantuntijat ja muut ...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
trategiat srategiset yleiskaavat kehityskäytävätarkastelut vaihtoehtovertailut vaikutusten arviointi Keskustojen kehitys ydinkeskustojen kehit...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
himme kuuluu myös YVA- ja kaavaprosessien yhteensovittaminen. Yva Ja Kaavoitus Kaavio Työntekijä Nuottajärvi, Marja Työntekijä Väyrynen, Leila...

FCG Arkkitehdit(Sivu)
n ideasuunnitelma osayleiskaavatyön pohjaksi...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
digikaavoitus ja FCG Digikaava aluesuunnittelun kustannus- ja ilmastovaikutusten arviointi (AVE) etäopiskelun mahdollistaminen ( verkkokoulut...

Urheilu- ja liikunta-alueet(Sivu)
iin Latokaskenniityn asemakaavaa varten tarvittavat urheilupuiston toimintojen tilavaraukset. Työssä laadittiin ensin kolme eri vaihtoehtoa, j...

FCG MAPGETS(Sivu)
tat, reitit, kiinteistöt, kaavat, kadut ja palvelut. MAPGETSia voi käyttää monipuolisesti esimerkiksi alueidenkäytön, omaisuudenhallinnan ja p...

FCG MAPGETS(Sivu)
tat, reitit, kiinteistöt, kaavat, kadut ja palvelut. MAPGETSia voi käyttää monipuolisesti esimerkiksi alueidenkäytön, omaisuudenhallinnan ja p...

Voimajohtosuunnittelu(Sivu)
s ja ympäristöosaaminen takaavat kustannustehokkaan reittisuunnittelun. Informoinnin ja visuaalisen esityksen yhdistämisellä luodaan selkeä ku...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
- ja maakuntauudistus muokkaavat voimakkaasti kuntasektorin organisaatioita. Muutokset heijastuvat myös henkilöstöön, sen määrään, rakenteesee...

FCG:ltä kustannustehokasta voimajohtosuunnittelua(Sivu)
ja ympäristöosaamisemme takaavat kustannustehokkaan reittisuunnittelun voimajohtohankkeissa.  Voimajohtosuunnittelumme sisältää Esisuunnittelu...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
- ja maakuntauudistus muokkaavat voimakkaasti kuntasektorin organisaatioita. Muutokset heijastuvat myös henkilöstöön, sen määrään, rakenteesee...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
- ja maakuntauudistus muokkaavat voimakkaasti kuntasektorin organisaatioita. Muutokset heijastuvat myös henkilöstöön, sen määrään, rakenteesee...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
vutetaan merkittäviä mittakaava- ja synergiaetuja. Hänen mielestään myös mukana oleville yliopistoille tulee tämän myötä entistä paremmat mahd...

Ilmoitus evaluaatiosta(Uutinen)
n. Lähetämme kyselykaavakkeen kaikille löytämillemme JPO:na tai apulaisasiantuntijana työskennelleille. Toivomme voivamme myös haastate...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
isteriö. Oppilaista olisi kaavailujen mukaan 55 % tyttöjä ja 45 % poikia. Koulu on kooltaan mittava, lähes tuplasti suurimman suomalaisen koul...

CityInfo – kaupungin tieto liikkeelle 3D:nä(Uutinen)
lle esimerkiksi kaupungin kaavatilanteen, rakennushankkeita, palveluita, tietomalleja ja muuta ympäristötietoa. CityInfo toimii avoimella...

SmartOulu toimii 3D MAPGETS-alustan päällä(Uutinen)
imerkiksi Oulun keskustan kaavahankkeet ja Hiukkavaara, energiatehokkaan kaupunginosan hanke. SmartOulun aikajanaominai...

Elinkeinotonttien markkinoinnin lyhyt oppimäärä(Uutinen)
to hykerteli tyytyväisenä kaavan saatua lainvoiman. Ei yhden yhtä valitusta – ja kunta saisi näiden tonttien tuloista hyvät rahat, KUN ostajia...

Teollisuusrakentamisen palvelut yhden katon alta(Uutinen)
tuksessa muun muassa asemakaavamuutoksen ja aluesuunnitelman laatimisessa. Puolangan biokeskus on yksi esimerkki FCG:n teollisuusrakentamisen...

Blogi: Tervetuloa sadun maailmaan!(Uutinen)
vuonna 2013 hyväksytyssä kaavassa tarjottiin enemmän sisältöä ja elämyksiä, sadun maailmaa.– Napapiiri alkoi elää, alueelle tuli syke...

Kemiin nousee ympärivuotinen lumilinna(Uutinen)
n – vain suuremmassa mittakaavassa.– Arkkitehdin näkökulmasta se on iso ikkunaton tila. Ikkunattomuus rajoittaa hieman suunnittelua. T...

Kaupunkisuunnittelun yhteinen 3D-kartta-alusta kaikkien Suomen kuntien käyttöön maksutta(Uutinen)
visualisoida esimerkiksi kaavahankkeita, valmiita kaavoja, tonttitietoja tai liikennereittejä. Kaikille avoimella kartalla julkaistut tiedot...

Katso webinaari: Kaupunkisuunnittelun MAPGETS-työkalut nyt maksutta kuntien käyttöön(Uutinen)
visualisoida esimerkiksi kaavahankkeita, valmiita kaavoja, tonttitietoja tai liikennereittejä. Kaikille avoimella kartalla julkaistut tiedot...

MAPGETS tuo avoimen tiedon kuntien käyttöön maksutta(Uutinen)
tta. Kun esimerkiksi asemakaavassa tapahtuu muutoksia, se näkyy MAPGETSissä heti reaaliaikaisesti. Haluatko maksuttom...

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
la kun palvelutuottajilla ei jatkossa tulisi olemaan mahdollisuutta esittää rahoittajalle lisärahoitusvaateita, on palvelujen kustannusten olt...

Vain hyvä johtaminen sitouttaa osaajat(Blogi)
ng> Vanha sanonta pitkästä mutta kapeasta leivästä ei ehkä olekaan enää niin varma, koska myös kunta-alan työntekijöitä ovat viime aiko...

FCG:n vesiprojekti murtaa naisten asemaan ja kuukautisiin liittyvää taikauskoista perinnettä Nepalissa(Uutinen)
Vanhan perinteen vuoksi tytöt ja naiset joutuvat Nepalissa eristäytymään muista ihmisistä karuihin majoihin kuukautistensa ajaksi. FCG:n parem...