Hakutulokset

Kuntien tietotekniikkakartoitus: menot pienenevät(Uutinen)
ting Groupin yhteistyönä. Kartoitus sai valtionavustusta osana Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen myönnettyä tukea...

Peruskouluissa keskimäärin kaksi tietokonetta seitsemää oppilasta kohden(Uutinen)
e suunnattu tietotekniikkakartoitus toteutettiin ensimmäistä kertaa. Kartoitukseen vastasi 152 Manner-Suomen kuntaa. Suuret kunnat vastasivat...

Yhtiöittämisprosessi(Sivu)
yhtiöittämisvelvoitteiden kartoitus vaihtoehtojen kartoitus Meillä on monipuolinen kokemus kunnan toimintojen yhtiöittämisprosesseista. Kilpai...

Kuntarakennepalvelut(Sivu)
alyysi ja muutostarpeiden kartoitus Uuden kunnan suunnittelu ja mahdollisuudet   Kuntaliitossopimuksen työstäminen Tutkimuspalveluissa ennakoi...

Satamat ja vesiväylät(Sivu)
nta Merenmittaus ja syvyyskartoitus tankoharaukset monikeilaluotaukset kaikuluotaukset Pohjaan tunkeutuvat ja pohjaa kuvaavat luotausmenetelmä...

Rakennetekniikka(Sivu)
n) Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Kustannuslaskenta Elinkaarikustannusvertailu Terve Talo-, Kuivaketju 10- ja kosteudenhallinta –koordinoin...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
ntaminen Rakenteiden riskikartoitus ja -analyysi Talotekniikan ja materiaalien sisäilma­riskien arviointi Tutkimussuunnitelman laatiminen Kost...

FCG Planekon laatima kaava palkittiin(Uutinen)
rvokkaan rakennusperinnön kartoitus. Alueen erityisarvot näkyivät myös kaavoituksen tavoitteiden asettamisessa ja kaavaratkaisussa pystyttiin...

Sisälimariskien arvioiminen on panostusta terveeseen tulevaisuuteen (Uutinen)
bsp;-Monesti riskikartoitus liittyy peruskorjaukseen, ja onkin erittäin tärkeää tutkia rakennus tarkkaan ennen peruskorjauksen suunnit...

Parempaa palvelua mielenterveysasiakkaalle -webinaari(Uutinen)
rmituksen ja voimavarojen kartoitus ARVOA-menetelmällä FCG:n sote- ja hyvinvointitiimin palvelut liittyvät...

Ruokapalvelukartoitus 2014(Uutinen)
Kunnat joutuvat järjestämään ja tarjoamaan ruokapalveluitaan nopeasti muuttuvissa ja monimutkaisissa toimintaympäristöissä. Kunta-alan kes...