Hakutulokset

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen(Sivu)
Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen tuottavat mitattavaa lisäarvoa Yhteyshenkilö Palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen ja pelillistäminen anta...

Matkailu ja vapaa-aika(Sivu)
Matkailun kehittäminen ja vapaa-aika Ota yhteyttä Tarvitsetko yhteistyökumppaniksi vahvaa matkailun kehittämiseen erikoistunutta osaajaa? Matk...

CAF Laatu(Sivu)
Laatu, arviointi ja kehittäminen Yhteyshenkilö Laatu on kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta ...

Vanhat taantuvat kaupan alueet heräävät eloon(Uutinen)
t taantuvan kaupan alueen kehittäminen edellyttää, että alueella toimivat yritykset ja kiinteistönomistajat ovat mukana kehitystyössä. Kaupunk...

Ministeri Leppä: Jakamistaloudella kasvua saaristoalueille(Uutinen)
">Matkailun ja vapaa-ajan kehittäminenKuvassa  FCG:n Jarno Parviainen (vas.), Heikki Miettine...

Vastuulliseen matkailuun uusi Sustainable Finland -laatumerkki (Uutinen)
_aika" class="">Matkailun kehittäminen ja vapaa-aika...

Verkostohankkeet(Sivu)
nkkeet Alue- ja kiinteistökehittäminen FCG Konsultointi on saavuttanut vankan aseman kuntien uudistumista ja kehittymistä tukevien verkostohan...

Hankintatoimi(Sivu)
Hankintatoimen kehittäminen Yhteyshenkilö Onnistuneilla hankinnoilla pystytään vaikuttamaan olennaisesti sekä kustannuksiin että laatuun. Tarj...

Maankäytön kehittäminen kohtaa yritysten tarpeet(Uutinen)
kiseutujen yritysalueiden kehittäminen”, jossa konsulttina toimi FCG. Maankäytön ja yritysalueiden suunnittelussa on paljon...

Blogi: Hämeenlinna kasvaa ja kehittyy – hallitusti(Uutinen)
Hämeenlinnan keskustan kehittäminen on lähtenyt aikamoiseen vauhtiin. Asemanranta ja Keinusaari, Engelinranta, radanvarsi, Moreeni ja muut...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
äminen sekä palkitsemisen kehittäminen. Muuttuviin asiakastarpeisiin vastaaminen edellyttää lisäksi tuotantotilojen uudelleensuunnittelua ja o...

Nova Schola Finlandia(Sivu)
isten oppimisympäristöjen kehittäminen opetussuunnitelman perusteista moderniin koulurakentamiseen. Sisallot Nova Schola Iii Innovatiivisten o...

Elinvoimainen kunta asiakaslehden teemana(Uutinen)
eemana on kuntajohtamisen kehittäminen ja elinvoimainen kunta. Kunnissa on parhaillaan menossa kiinnostava uudistumisvaihe, jossa pohditaan...

Ensi vuoden koulutusohjelma on julkaistu!(Uutinen)
miestyön ja työyhteisöjen kehittäminen">esimiestyön ja työyhteisöjen kehittäminen...

FCG Konsultointi tutki vapaa-ajan asumisen kehittymistä(Uutinen)
>”Vapaa-ajan asumisen kehittäminen on tärkeä painopistealue etenkin väestöään menettävissä kunnissa. Tähän liittyy mökkiläisiä kiinnostavi...

Kolmas Nova Schola -verkostohanke käynnistyi: kohti innovatiivisempia oppimisympäristöjä(Uutinen)
isten oppimisympäristöjen kehittäminen ja soveltaminen koulujen toimintaan käytännössä. Myös koulujen uusi opetussuunnitelma edellyttää uu...

Sami Miettinen on aloittanut Johdon konsultoinnin ja valmennuksen toimialajohtajana(Uutinen)
Palveluiden kehittäminen ja asiakasdialogin ylläpito vaativat jatkuvaa tekemistä. Siinä voin tukeutua vahvaan kokemukseeni, Sami Miettinen san...

Ruokapalvelukartoitus 2014(Uutinen)
Kunnat joutuvat järjestämään ja tarjoamaan ruokapalveluitaan nopeasti muuttuvissa ja monimutkaisissa toimintaympäristöissä. Kunta-alan kes...

USO Uuden sukupolven organisaatio -verkoston toimikauden 2015–2016 toimintaa käynnistellään jo lokakuun lopulla(Uutinen)
USO kick off –seminaari pidetään Kuntatalolla keskiviikkona 29.10.2014 klo 11:00–16:00. Seminaarin aikana kuullaan USO2-osallistujakuntien...

Lisää elinvoimaa kaupunki- ja aluekeskuksien kehittämisellä(Uutinen)
Seminaari keräsi kuntien ja kaupunkien elinvoimakehittäjiä Kuntatalolle 13.5.2015 järjestettiin Kuntatalolla osana Kunta elinvoiman johtaj...

Oulun 3D-hackathonissa kehitettiin uusia sovellusideoita MAPGETS-alustalle(Uutinen)
Oulussa järjestettiin 1.-3.4. hackathon-tapahtuma, jossa käytettiin alustana avointa 3D-alusta MAPGETSia. Tapahtumassa kehitettiin MAPGETSin p...

CityInfo – kaupungin tieto liikkeelle 3D:nä(Uutinen)
CityInfo vastaa haasteisiin, joita tiedonjakaminen tuottaa kaupungeille ja kunnille. Se on ainutlaatuinen, netissä toimiva 3D-karttasovellus...

FCG Suunnittelu ja tekniikka Digi Aurora -hankkeen konsultiksi(Uutinen)
Digi Aurora on Lapin liiton hanke, jonka tavoitteena on kehittää Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen digitaalista myyntiä ja markkinointia s...

Co-Creation on yhdyskuntasuunnittelun ytimessä(Uutinen)
– Co-Creation eli yhteiskehittely on suosittu työskentelymalli yhdyskuntasuunnittelussa. Se on tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä sen...

Peli pisti hyvän liikkeelle Siltamäessä(Uutinen)
Korottaisinko kerrostaloa vai rakentaisinko viereen uuden? Montako uutta asukasta se toisi ja millaisia palveluita mahdollistaisi? Näitä kysym...

Strategiat(Sivu)
iaprosessien suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen Strategian toteutumista tukevien ohjelmien konsultointi Strategian arvioinnit Ennakoin...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
t Yritysten ja yhteisöjen kehittäminen on ollut aina FCG:n vahvuusaluetta. Asiantuntijamme voivat auttaa tunnistamaan tekniset tai taloudellis...

Konsernijohtaminen(Sivu)
kuva ja kokonaisvaltainen kehittäminen onkin yksi kuntakonsernin hyvän tuloksenteon perusta. Palvelupalettimme tarjoaa asiantuntemusta yhtiöit...

Valtionhallinnolle(Sivu)
imiestyö ja työyhteisöjen kehittäminen talous ja laskentatoimi tiedonhallinta viestintä? Koulutuksissamme käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
kehitys matkailukeskusten kehittäminen Visualisointi 3D-havainnollistus kaupunkikuvalliset tarkastelut rakennustapaohjeet  Vuorovaikutusmenete...

Sisustussuunnittelu(Sivu)
päristöjen suunnittelu ja kehittäminen, WPM hotelli- ja ravintolatilojen suunnittelu oppimisympäristöjen suunnittelu urheiluympäristöjen suunn...

Vähittäiskaupan selvitykset(Sivu)
a keskustojen kaupallinen kehittäminen ostovoimalaskelmat ja ostovoiman kehitysarviot kaupan markkinatutkimukset, kysyntä-tarjonta-analyysit k...

Valmennuspalvelut(Sivu)
än johdon ja johtoryhmien kehittäminen Lähiesimiestyön sparraus Alueelliset esimiesvalmennukset Eväitä uudistuksiin ja muutoksiin Yksilöllinen...

Hyvinvointi ja elinvoima(Sivu)
attitaidon ylläpitäminen, kehittäminen ja syventäminen työntekijän koulutustarpeisiin sekä organisaation perustehtävään ja toiminnan kehittämi...

Digikaavoitus(Sivu)
yttä osallistujille Yhteiskehittäminen kuntien kesken - tiedonjako, oppiminen hankkeesta Kaava-aineisto kerätään sopivaan tietokantaan ja julk...

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA(Sivu)
nin. Keski-Pasilan alueen kehittäminen. Visualisointi 3D Render Oy Tämän liiketoimintaryhmän asiantuntemusta on viime aikoina vahvistettu erit...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
aali- ja terveydenhuollon kehittäminen on vaativaa ja monialaista yhteistyötä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja toiminnan johtamis...

Tukipalvelut(Sivu)
Anne Laatu, arviointi ja kehittäminen Työntekijä Oksanen, Raila...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
osien kumppanuuslähtöinen kehittäminen Erityisasiantuntija Arto Koski, Suomen Kuntaliitto; johtava konsultti Anssi Hietaharju, FCG Konsultoint...

Tiedolla johtamisen verkostohanke (TIJO 3)(Sivu)
nen, Minnamaria Toiminnan kehittäminen on mahdollista, kun  päätöksenteossa on käytettävissä luotettava ja ajantasaista tietoa omasta toiminna...

Talous- ja rahoitusfoorumiin ennätysmäärä osallistujia(Uutinen)
teiskunnan innovaatioiden kehittäminen. ...

FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy yhdistyvät FCG Planeko Oy:ksi (Uutinen)
llut FCG:n liiketoiminnan kehittäminen ja asiakaslähtöisyys. FCG:n paikallisten toimipaikkojen kautta sekä FCG Planeko Oy:n että koko FCG-kons...

Vuoden ensimmäinen FCG Consulting People on ilmestynyt.(Uutinen)
eemana on kuntajohtamisen kehittäminen. [Dokumentti FCG Consulting People 1/2011 (1108)] ...

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä(Uutinen)
yyppisten toimintamallien kehittäminen, verkottuminen ja kumppanuuksien hyödyntäminen huippuosaamisen viennissä. EduCluster Finland Oy...

FCG mukana Terveys ja talouspäivillä Turussa 18.–19.9.2014(Uutinen)
mana on palvelukulttuurin kehittäminen terveydenhuollossa. Tule tutustumaan osastollemme B1 Caribia Congress Centeriin...

Nova Schola Finlandia -ajatuspajassa ideoitiin tulevaisuuden peruskoulua(Uutinen)
spajan, jossa peruskoulun kehittäminen sai uudenlaista intoa. Nova Schola Finlandia -hanke on perusopetuksen koulujen oppimisympäristöjen kehi...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy(Uutinen)
isten oppimisympäristöjen kehittäminen.Hankkeessa arvioidaan ja hyödynnetään OPS 2016 suomat mahdollisuudet oppimisympäristö...

Kuntaliitto ja FCG aiesopimukseen KL-Kuntarekryn siirtymisestä FCG:lle(Uutinen)
nssa tehtävä teknologinen kehittäminen jatkuu entistä vahvempana. KL-Kuntarekry Oy:n asiakassopimukset jatkuvat aiempien eh...

Nettipeli on uudenlainen tapa ideoida täydennysrakentamista(Uutinen)
a. Kehittäminen on yhteistyötä YIT on kiinnostunut keskusteluyhteydestä taloyhtiöiden kanssa mahdollis...

KuntaHR on uusi henkilöstöjohtamisen saumaton työkalu(Uutinen)
Jurkkala, liiketoiminnan kehittäminen, FCG Elbit, puh. 040 7591049, ville.jurkkala@fcg.fi...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
linvoiman ja elinkeinojen kehittäminenYhdyskuntasuunnittelu ja ympäristökonsultointiVenäjä-palvelut...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
rustekijät eli elinvoiman kehittäminen ja kuntalaisten hyvinvointi. Myös palvelujen järjestäminen on olennainen kysymys sote- ja maakuntauudis...

Vertailukelpoisuus sote-tietotuotannon kärkeen(Uutinen)
öiden vertailuun. Vertailukehittäminen on ydinasia, KELAn Hannemari Mikko kiteytti mittaritiedon tarvetta. - Valtiontalouden joht...

Miten kuntajohtaminen uudistetaan(Uutinen)
tähdensi- Itsensä kehittäminen on keskeistä. Kun johtaja kehittää itseään ja haastaa itsensä, organisaation kehittymisvalmiudet ovat p...

FCG yhteistyöhön Laatukeskuksen kanssa(Uutinen)
n ja maakuntien toiminnan kehittäminen, toteaa FCG:n konsultointiliiketoiminnan johtaja Tommi Patanen.Kuvas...

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.–23.5. Jyväskylässä(Uutinen)
iikan hyödyt ja toiminnan kehittäminen uusiin hallintorakenteisiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät kokoaa yli 1500 sosia...

FCG osti sote-kehitysyhtiö Flowmedik Oy:n(Uutinen)
kanssa yhdessä tehty digikehittäminen on toimintamme kivijalka ja tästä yhteistyöstä olemme syvästi kiitollisia. Fuusion myötä mahdollisuudet...

FCG Flowmedik on kehittänyt jonomittarin Leppävirran terveysasemalle(Uutinen)
n läpinäkyvyystalkoisiin. Kehittäminen pysähtyy usein siihen, ettei tietoa haluta julkaista, jos se ole tasan tarkkaan oikein. Päivystys- ja a...

Ravinto- ja puhtauspalvelut verkostohanke käynnistymässä(Uutinen)
Palvelujen kehittäminen jatkuu maakunta- ja sote-uudistuksen takia tai siitä huolimatta. Tukipalvelujen tilaajilla on suuria haa...

FCG on sotelaitoshuollon laadunseurannan kehityksen kärjessä(Uutinen)
Laitoshuollon palvelujen kehittäminen alkoi OYS:ista ja kyseisestä yhteistyöstä olemme hyvin kiitollisia, kuten myös muiden yhteistyökumppani...

eHuuhde- ja eDesi-mittarit myös asiakkaiden nähtäville Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä(Uutinen)
r>– Potilasturvallisuuden kehittäminen ja infektioriskien ehkäiseminen on uuden strategiamme keskeisiä tavoitteita, ja käsihygienian rooli on...

Rekrytoija 2019 -tapahtuma(Uutinen)
n ja työnantajamielikuvan kehittäminen. Tapahtuman juontajana ja moderaattorina toimi Jussi-Pekka Rantanen ja tapahtuman avaussanat lausui Tam...

FCG Arkkitehdit voittajajoukkoon Helsingin kävelykeskustan ideakartoituksessa(Uutinen)
Voisiko Bulevardista tulla Helsingin Ramblas? Idea otti askeleen eteenpäin, kun FCG:n ehdotus, jossa Bulevardi yhdistää ydinkeskustan torit ja...

FCG mukana KIERRE-hankkeessa(Uutinen)
FCG tuottaa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Pellervon taloustutkimuksen kanssa monipuoliseen analyysiin perustuen ehdotuksia taloude...

Elinvoiman edistymisen mittaaminen kunnissa(Blogi)
Kunnan tärkeä tehtävä on edistää elinvoimaa alueellaan. Elinvoiman ja sen edistämisen voi käsittää ainakin 311 eri tavalla. Jokainen kunta...