Hakutulokset

FCG:n laatima Ysitien kehittämissuunnitelma välille Kangasala-Orivesi valmistunut(Uutinen)
eden kaupungeille laatima kehittämissuunnitelman kattaa yhteysvälin Kangasala-Orivesi. Selvityksen tulokset esiteltiin kaupunkien edustajille...

Matkailu ja vapaa-aika(Sivu)
isujen osalta.  Matkailun kehittämissuunnitelmat, strategiat ja master planit Liiketoimintasuunnitelmat ja -konseptit, palvelumuotoilu Matkail...

Seppo Arvio FCG:n Lapin aluepäälliköksi(Uutinen)
ässä osayleiskaava, Levin kehittämissuunnitelmat sekä Levin vesihuolto ja kadut, Rovaniemellä Rovakadun saneeraus ja laajentaminen, Ounasvaara...

Maisemasuunnittelu(Sivu)
telmat Maiseman hoito- ja kehittämissuunnitelmat Viher-, virkistys- ja liikunta-alueiden suunnittelun Puistosuunnittelun Pihojen ja julkisten ...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
aa mm. Viemäriverkostojen kehittämissuunnitelmat Verkoston saneeraus- ja rakentamisohjelmat Verkoston pullonkaulojen ja tulvimisalttiiden koht...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
vaihtoehtovertailut ja kehittämissuunnitelmat Yleissuunnittelu Yksityiskohtainen suunnittelu Urakkatarjouspyynnöt: tekniset ja kaupal...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
ferenssinosto Tahko 2030 -kehittämissuunnitelma Referenssinosto Meri-Rastilan vaihtoehtotarkastelu...

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut(Sivu)
veluverkkotarkastelut ja kehittämissuunnitelmat Rakennusten arvonmääritykset ja korjausvelkalaskennat Sisäisten ja ulkoisten vuokrien määrity...

Ruokapalvelut(Sivu)
lveluverkkoselvitykset ja kehittämissuunnitelmat Tuotteistus ja sisäinen kustannuslaskenta ja -vertailu Ruokailevan asiakkaan ja tilaaja-asiak...

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut(Sivu)
lveluverkkotarkastelut ja kehittämissuunnitelmat Rakennusten arvonmääritykset ja korjausvelkalaskennat Rakennuskannan salkutukset Omistaja- ja...

Digitaalinen kaavoitus etenee pilottikohteiden kautta(Uutinen)
taakse. Nyt alueen uutta kehittämissuunnitelmaa voi katsoa 3D-mallina. Lasaretti-kortteli on yksi FCG:n digikaavahankkeen pilottikohteista...