Hakutulokset

Kehityskonsultointi(Sivu)
Kehityskonsultointi Yhteyshenkilöt FCG:n kehityskonsultoinnilla on jo yli 40-vuotinen historia. Koko kansainvälinen toiminta pohjautuu pitkält...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys Yhteyshenkilö Kaupunkisuunnittelu ja -kehitystiimi tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita yhdyskuntasuunnittelun...

Hyvinkäälle uuden teknologian 3D-kaupunkikehitysympäristö - MAPGETS käytössä(Uutinen)
en-teknologian-3d-kaupunkikehitysymparisto/" target="_blank">Hyvinkaalle uuden teknologian 3D kaupunkikehitysymparisto ...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
maisemasuunnittelua, hankekehitystä ja kehittämiseen liittyvää konsultointia. - Näiden palveluiden markkinat ovat kasvavia ja erityises...

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA(Sivu)
noidusta kansainvälisestä kehityskonsultoinnista ja suomalaisen osaamisen viennistä että FCG:n kansainvälisten tytäryhtiöitten toiminnasta. Li...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
totarkastelut kaavojen ja kehityskuvien vaikutusten arviointi Kehityskuvat ja rakennemallit kaupunkien ja kuntien maankäyttöstrategiat srategi...

FCG MAPGETS(Sivu)
linen ja avoin 3D-sovelluskehitysalusta Yhteyshenkilöt FCG MAPGETS on visuaalinen ja avoin 3D-sovelluskehitysalusta. Se sisältää paikkatietoai...

FCG MAPGETS(Sivu)
linen ja avoin 3D-sovelluskehitysalusta Yhteyshenkilöt FCG MAPGETS on visuaalinen ja avoin 3D-sovelluskehitysalusta. Se sisältää paikkatietoai...

FCG Internationalin Nepalin vesiprojekti on Vuoden projekti 2016 (Uutinen)
osa Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä Nepalin kanssa ja hankkeen toinen vaihe. Projektin tavoitteena oli lisätä hyvinvointia ja vähentä...

Blogi: Smart City -verkostoista hyöty irti FCG:n verkostokuvausselvityksellä(Uutinen)
lu/kaupunkisuunnittelu_ja_kehitys/" class="" target="_blank">Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys...

FCG ostaa saksalaisen Pohl Consulting & Associates GmbH:n (Uutinen)
yyksiämme EU-rahoitteisen kehityskonsultoinnin alueella erinomaisesti. Kaupan myötä vahvistamme jo vahvaa jalansijaamme Euroopan kehityskonsul...

Johdon konsultointi(Sivu)
in ja muihin tutkimus- ja kehitysyhteisöihin. Toimintamme tuloksena asiakkaamme  kyvykkyys johtaa ja uudistua kasvaa uudistavat toimintamallej...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
ut Yritysalueiden konseptikehitys Investointien kannattavuuslaskelmat Investointikohteiden visualisointi Investori- ja operaattorikartoitukset...

Tietoa meistä(Sivu)
kiksi MAPGETS, 3D-sovelluskehitysalusta ja alustan päälle tuotettu kuntien ja kaupunkien tiedonjakoa ja projektityöskentelyä tehostava CityInf...

ART-ennakointimalli(Sivu)
tannukset ja tuottavuuden kehitys ART-ennakointimallia on sovellettu noin 60 kunnassa vuodesta 2005 alkaen. FCG:n tutkimuspalveluiden asiakkai...

Nina Vesterinen(Sivu)
tuntija Elinkeino- ja aluekehitys puh.044 704 6231 nina.vesterinen@fcg.fi Nina Vesterinen Kuva Nina Vesterinen...

FCG osti sote-kehitysyhtiö Flowmedik Oy:n(Uutinen)
saamistaan ostamalla sote-kehitysyhtiö Flowmedik Oy:n. Flowmedik kehittää kevyitä ja helposti räätälöitäviä tuotannonohjausmittareita ja järje...

Blogi: Digikaava - Kehitys ei ole helppoa ja edelläkävijöitä tarvitaan(Uutinen)
com/2019/04/15/digikaava-kehitys-ei-ole-helppoa-ja-edellakavijoita-tarvitaan/" class="aloha-link-text">Digikaava: Kehitys ei ole helppoa ja e...

Blogi: Yksi tulokulma - kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Uutinen)
22/yksi-tulokulma-kestava-kehitys-voi-kulkea-kasi-kadessa-kiinteistoveron-kanssa/" class="aloha-link-text" target="_blank">Kaupunkisuunnittelu...

Yksi tulokulma: kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Blogi)
ärä kunnittain (Maanmittauslaitoksen maastotietokanta 2018). Kuntakohtaisia tietoja saat esille klikkaamalla haluamaasi kuntaa. ...

Toimipaikat ulkomailla(Sivu)
koistunut kansainväliseen kehityskonsultointiin ja koulutukseen. Yhtiöllä on ollut vahva asema erityisesti Afrikkaan suuntautuvassa kehityskon...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
ö Kaupunkisuunnittelu ja -kehitystiimi tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita yhdyskuntasuunnittelun laajassa kentässä aina kaupunkiarkkitehtuur...

FCG laati selvityksen Espoo–Lohja -kaupunkiradasta(Uutinen)
Vihdin ja Lohjan kunnille kehityskuvan Espoo–Lohja -kaupunkiradan ja sen varren maankäytön kehittämisestä. Selvitys julkistettiin keskiviikkon...

ITE-laadunhallintamenetelmän pilottihanke on käynnistynyt(Uutinen)
bsp;viime vuonna, ja jatkokehitys digitalisointeineen käynnistyi heti.  ITE-menetelmän ympärille rakennettava...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
n yhteiset yleiskaavat ja kehityskuvat kaupunkien sekä pienempien taajamien osayleiskaavat ja kyläkaavat mitoittavat rantayleiskaavat yleiskaa...

Elinvoiman kehittäminen(Sivu)
tion sisällä kuin yhdessä kehitysyhtiöiden sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kehittämishankkeiden ja paikallisten kokeilujen kokemuksista...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
telu sekä kansainvälisten kehitysprojektien konsultointi. Näin se pystyy tarjoamaan mm. toimialajärjestelyjen ja laajojen kehityshankkeiden va...

FCG yksinkertaistaa konsernirakennettaan - uusi johtoryhmä nimitetty(Uutinen)
Oy:n arkkitehtuuri ja aluekehitys –sektorin johtajan tehtävästä. - Eeva Kokki, henkilöstöjohtaja. Kokki siirtyy tehtäväänsä FCG Finnish...

FCG:n vesiprojekti murtaa naisten asemaan ja kuukautisiin liittyvää taikauskoista perinnettä Nepalissa(Uutinen)
uhtaaseen veteen liittyvä kehitysyhteistyöhanke RVWRMP on mukana murtamassa taikauskoon perustuvaa perinnettä. Helsingin Sanomat kertoo tuoree...

FCG Arkkitehdit(Sivu)
ttelua sekä tutkimusta ja kehitystä. Kortteli Monipuolisella FCG Arkkitehdit –tiimillä on vahva osaaminen rakennussuunnittelun, korjausrakenta...

Vesihuolto ja FCGsmart(Sivu)
ustoiminta, pitkä sovelluskehityskokemus sekä uusin osaaminen ohjelmistotekniikassa. FCGsmart-tuoteperheeseen on koottu kaikki FCG Suunnittelu...

FCGsmart(Sivu)
ustoiminta, pitkä sovelluskehityskokemus sekä uusin osaaminen ohjelmistotekniikassa. FCGsmart-tuoteperheeseen on koottu kaikki FCG Suunnittelu...

FCG kehittää paikkamallisovellusta VTT:n kanssa(Uutinen)
vuodesta 2000 lähtien, ja kehitystyö jatkuu edelleen. Käyttötapauksista saatu kokemus ohjaa suoraan tekniikan kehitystyötä. Paikkamalli...

eOdotus-mittari kertoo hoidon saatavuudesta (Uutinen)
uudella tavalla. eOdotus-kehityskumppanimme ovat hienoja esimerkkejä läpinäkyvyyden edistämisestä sotesektorilla. Lämmin kiitos heille, että...

FCG laatii työvoimatarveskenaariot elinvoimaverkoston kunnille (Uutinen)
uksessa laajojen alueiden kehitys vaarantuu. Toisaalta etenkään voimakkaasti kasvavilla alueilla kotimainen työvoima ei riitä ratkaisemaan työ...

Elinvoiman edistymisen mittaaminen kunnissa(Blogi)
nkreettista toimenpidettä, joilla ohjelman tavoitteita toteutetaan. Toimenpiteet on jaettu neljään teemaan: notkea toimintaympäristö, rohkeast...

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät(Sivu)
hmään.   Elinvoimaisuuden kehitystrendien vertailua alueittain ja kunnittain voidaan hyödyntää esimerkiksi strategiatyössä.  Palvelukustannust...

CAF Laatu(Sivu)
mintatapoihin liittyvistä kehitystarpeista. CAF (Common Assessment Framework = yhteinen arviointimalli) on julkisen sektorin organisaatioille ...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
Paikkatiedon hallinta ja kehitys GIS-karttakyselyt paikkatietoanalyysit karttapalvelut kaupunkien tietomallinnus Suunnittelussa käytetään esi...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tila, FCG Konsultointi ja kehityspäällikkö Jarkko Majava, Kuntaliitto Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus, EKJ3, alkaa 2.11.2017. EKJ-...

SMART TRANSPORTATION(Sivu)
ti laajentuva Smart City -kehitys. Digitaaliset toimintaympäristöt sisältävät sekä uusia ohjelmistoja että uusia palveluja.  Digitaaliset palv...

SIPU International Ab osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
p>SIPU on Ruotsin johtava kehityskonsultointiyritys julkisen sektorin alalla. Yhtiön pääasiallinen asiakas on Ruotsin kehitysyhteistyöohjelma...

FCG Suunnittelukeskus kehittää kansainvälistymispalveluita(Uutinen)
äliseen tutkimus- ja tuotekehityshankkeeseen. FCG Suunnittelukeskus ja sen kansainvälistymiskonsultointiin keskittyvä ManNet Partners -tiimi v...

FCG-konserni osti bulgarialaisen ympäristökonsulttiyhtiön(Uutinen)
ai yhteiskuntarakenteiden kehitysprojekteihin. FCG International Oy on johtava suomalainen kansainväliseen kehi-tyskonsultointiin keskittynyt...

Infra ja ympäristö, avoimet työpaikat 19.12.2007(Uutinen)
taan Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektorille johtajaa ja hankekehitystoimialan johtajaa sekä arkkitehtitoimistoja...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
sten resurssien erilainen kehitys näkyy myös palvelutyytyväisyyden kehityksessä, Miettinen toteaa.Konsultointi- ja koulutusyhtiö FCG Ef...

CityInfo – kaupungin tieto liikkeelle 3D:nä(Uutinen)
="_blank">MAPGETS-sovelluskehitysalustalla. Näkymä CityInfon kartalle tulee kunnan tai kaupungin toimittamista tiedoista...

Marita Lehikoinen FCG Kuntarekryn vt. toimitusjohtajaksi(Uutinen)
G Kuntarekryn toiminta ja kehitystyö jatkuvat tällä välin entiseen malliin. Tuimalan poissaolon aikana FCG Valmennuspalveluiden toimialaj...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
Elbitin kanssa varmistaa kehitysosaamisen jatkuvuuden myös tulevaisuudessa, toteaa konsernijohtaja Ari Kolehmainen FCG:ltä. ...

Tuottoa Lähde-energiantuotantoratkaisulla(Uutinen)
nkkeessa toimi Gasum Oy:n kehityspäällikkö Åke Vikstedt. Lisätietoja:Projektipäällikkö...

Nettipeli on uudenlainen tapa ideoida täydennysrakentamista(Uutinen)
ikutuksia sekä antaa itse kehitysideoita. Sitä tarvitaan erityisesti vanhojen lähiöiden elvyttämiseen, etteivät ne jää jalkoihin, kun rakennet...

FCG ja HY+ yhteistyöhön suomalaisen koulutusosaamisen jakamiseksi(Uutinen)
anpankin, EU:n tai muiden kehityspankkien rahoituksilla. Tuleva yhteistyö vahvistaa suomalaisen koulutusviennin asemaa. Tarjontaan kuuluu m...

Tiesitkö että: FCG toimi viime vuonna 77 maassa(Uutinen)
innan tai kansainvälisten kehityshankkeiden kautta. Viime vuosien aikana FCG on vahvistanut toimintaansa paitsi yritysjärjestelyiden kautta Po...

FCG Torni on uusi henkilö- ja tavarakuljetusten liikennepalvelu(Uutinen)
ti laajentuva Smart City -kehitys. Digitaaliset palvelut synnyttävät uusia tapoja käyttää tuotteita omistamatta niitä. Tämä sama kehitys koske...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
merkiksi asiakaskohtaista kehitysvammatyön mittaria käytetään Forssassa ja Helsingin kaupungin vammaispalveluiden asumisyksiköissä. ...

FCG on sotelaitoshuollon laadunseurannan kehityksen kärjessä(Uutinen)
airaaloiden laitoshuolto, kehitys- ja viestintäjohtaja Michael Rossing sanoo.FCG Flowmedik on kehittänyt yhteistyössä HUSin...

Opiskelijatyö FCG:n näkymistä Afrikan markkinoilla palkittu Singaporessa(Uutinen)
verrattuna, kertoo FCG:n kehityskonsultoinnista vastaava johtaja Sami Kangasharju. Voittajatiimi...

Taustapeiliin katselua juhlatunnelmissa(Blogi)
iime vuosituhannen päättyessä (varttuneempi väki muistanee, että samaan aikaan jo pelättiin kaikkien tietokoneiden kilahtavan ja maailmanlopun...

Tulevaisuuden kunta on omistajaohjaaja (Blogi)
teisiin yhtiöihin tarvitaan muutakin kuin poliittista osaamista, sillä on jokaisen kuntalaisen etu, että jokainen veroeuro on mahdollisimman t...

Kokoaan isompi Jakobstads centrum(Blogi)
ote to self: Jeppiksen jazzelämän tukipylväs, O’Learys-pubin perinteiset torstaijamit, ovat siirtynyt samaan Black Sheepiin.  Maanantai...

Blogi: Matkailun kasvaessa kestävän kehittämisen merkitys korostuu(Uutinen)
Matkailu on Suomessa kasvanut viimeisen vuoden aikana ennätysvauhtia. Kasvuhuumassa usein mielessä ovat vain numerot. Pehmeämmät arvot unohtuv...

3D-kaupunkimallinnus ja FCG MAPGETS esillä eri tapahtumissa(Uutinen)
Tule kuulemaan FCG MAPGETS -kaupunkisuunnittelun 3D-työkaluista ja kaikille Suomen kunnille avoimesta MAPGETS FINLAND -sovelluksesta eri tapah...

Kiertotalous: Vähähiilistä asumista Laukaan Vuonteella(Uutinen)
Leppäveden rantamaisema Vuonteen kylässä 20 kilometrin päässä Jyväskylästä on tulevaisuudessa paikka ekologiselle elämälle. Lauka...

Vastuulliseen matkailuun uusi Sustainable Finland -laatumerkki (Uutinen)
Suomessa otetaan tänä keväänä käyttöön vastuullisen matkailun Sustainable Finland -merkki. FCG on laatinut merkin toimintamallin ja kriteerist...

FCG:n suunnittelemalle Korson Ankkapuistolle kunniamaininta (Uutinen)
Vantaan Korsossa sijaitseva Ankkapuisto on saanut Suomen kuntatekniikan yhdistyksen kunniamaininnan Kuntatekniikan päivillä Jyväskylässä. FCG...

Kaksoisjohtaminen ja omistajaohjaus(Sivu)
tiot ja johtaminen. Katso kehitysjohtaja Jarmo Asikaisen haastattelu Kunta.tv:stä! Lisätietoja johtamisen kehittämisen tukeen: Työntekijä Pyyk...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
ategista suunnittelua ja  kehitystyötä. Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa julkisen sektorin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista.  ...

Maisemasuunnittelu(Sivu)
t Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys Alueiden käyttö ja kaavoitus Katu-, alue ja liikennesuunnittelu Rakenteet, ranta- ja vesirakentaminen Arkkit...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
n liittyvät palvelut hankekehitys sisältäen tarvittavat luvitukset ja YVAt melumittaukset ja -mallinnukset tuotannon suunnittelu, mallintamine...

LVIA-suunnittelu(Sivu)
en sekä osallistumme alan kehityshankkeisiin. LVI-suunnittelijoillamme on FISE:n myöntämät henkilöpätevyydet ja yrityksellä on RALA-sertifikaa...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
punkisuunnittelu ja kehitys Maisemasuunnittelu Rakennetekniikka Vesihuollon suunnittelu Ympäristö ja energia Arkkitehtuuri Referenssejä ...

Johtamisen, työyhteisöjen ja viestinnän arviointi(Sivu)
errata omia vahvuuksia ja kehityskohteita muihin organisaatioihin. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään myös valmennuksissa ja konsultointihankkei...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
n liittyvät palvelut hankekehitys sisältäen tarvittavat luvitukset ja YVAt melumittaukset ja -mallinnukset tuotannon suunnittelu, mallintamine...

Vähittäiskaupan selvitykset(Sivu)
malaskelmat ja ostovoiman kehitysarviot kaupan markkinatutkimukset, kysyntä-tarjonta-analyysit kaupan alueiden kokonaissuunnitelmat (master pl...

FCG Torni(Sivu)
vuus, edistetään kestävää kehitystä ja säästetään rahaa. FCG Torni toimii tilauskeskuksena ja järjestää SHL- ja VPL-kuljetuksia valtakunnallis...

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut(Sivu)
palveluiden nykytilan ja kehitystarpeiden selvitykset Vaihtoehtoisten palveluiden tuottamistapojen vertailu ja kilpailutukset Kiinteistö- ja...

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut(Sivu)
palveluiden nykytilan ja kehitystarpeiden selvitykset Vaihtoehtoisten palveluiden tuottamistapojen vertailu ja kilpailutukset Kiinteistö- ja ...

USO Uuden sukupolven organisaatiot(Sivu)
kulmista kunnan asemaa ja kehitystä suhteessa muihin samankaltaisiin kuntiin. Analyysiä täydentävän kehittämiskeskustelun , jossa muodostetaan...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
nnan muutoksiin liittyviä kehitysprosesseja. Hyvinvointi ja sote -toimiala tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja luokitusjärjest...

Tehokkuutta projektien johtamiseen(Sivu)
hyvän perustan laajempien kehitysohjelmien ohjaukselle ja projektisalkun johtamisen kehittämiselle." Työntekijä Haukkapää-Haara, Pirjo Työntek...

smartasset(Sivu)
idesuositukset (kiinteistökehityshanke, täydennysrakentamisen suunnitelma, korjaussuunnitelman noudattaminen, myynti- ja markkinaselvitys, tal...

Kiinteistösalkutu 2.0(Sivu)
idesuositukset (kiinteistökehityshanke, täydennysrakentamisen suunnitelma, korjaussuunnitelman noudattaminen, myynti- ja markkinaselvitys, tal...

FCG ohjelmistot(Sivu)
linen ja avoin 3D-sovelluskehitysalusta FCGsmart: tietojohtamisen tuotteet ja palvelut Kuntarekry.fi-ohjelmisto rekrytointiin ja työnhakuun Sä...

FCG OHJELMISTOT(Sivu)
inen ja avoin 3D-sovelluskehitysalusta FCGsmart: tietojohtamisen tuotteet ja palvelut Kuntarekry.fi-ohjelmisto rekrytointiin ja työnhakuun S...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
on haaste kuntasektorilla Kehityspäällikkö ICT Kari Ahopelto, FCG Finnish Consulting Group ja koulutuspäällikkö Päivi Raitio, FCG Koulutus Dig...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tila, FCG Konsultointi ja kehityspäällikkö Jarkko Majava, Kuntaliitto Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus, EKJ3, alkaa 2.11.2017. EKJ-...

Sivistoimen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
on haaste kuntasektorilla Kehityspäällikkö ICT Kari Ahopelto, FCG Finnish Consulting Group ja koulutuspäällikkö Päivi Raitio, FCG Koulutus Dig...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
a strategisten maankäytön kehityskuvien laatimisesta....

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
on haaste kuntasektorilla Kehityspäällikkö ICT Kari Ahopelto, FCG Finnish Consulting Group ja koulutuspäällikkö Päivi Raitio, FCG Koulutus Dig...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
on haaste kuntasektorilla Kehityspäällikkö ICT Kari Ahopelto, FCG Finnish Consulting Group ja koulutuspäällikkö Päivi Raitio, FCG Koulutus Dig...

Arvoa-menetelmä(Sivu)
utkimus. ARVOA-menetelmän kehitys on siirtynyt Kuntaliitolta FCG:lle tänä syksynä. Työntekijä Kainulainen, Satu...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
aja myös kansainvälisessä kehityskonsultoinnissa. Konsernin palveluksessa on lähes 800 asiantuntijaa ja liikevaihtoa sillä on n. 75 M€. ...

FCG-konsernin alueellinen toiminta laajenee: Lahteen uusi infra- ja ympäristönsuunnittelun konsulttitoimisto(Uutinen)
seen sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin. FCG-konsernin liikevaihto vuonna 2007 tulee olemaan yli 75 m€ ja konsernin palveluksessa olev...

FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy yhdistyvät FCG Planeko Oy:ksi (Uutinen)
lle: arkkitehtuuri ja aluekehitys, geo- ja rakennustekniikka, liikenne ja väylät, vesihuolto ja –tutkimus sekä ympäristökonsultointi. L...

FCG Consulting People -lehti ilmestyi(Uutinen)
misesta ja kansainvälisen kehityskonsultoinnin haasteista. [Dokumentti FCG Consulting People 1/2008 (12)] ...

Marlene Fuentes FCG:n Uuden-Seelannin yhtiön toimitusjohtajaksi(Uutinen)
kokemus kansainvälisestä kehityskonsultoinnista. Hän on toiminut aiemmin konsulttina, ekonomistina ja analyytikkona isoissa kansainvälisissä...

Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy allekirjoittivat aiesopimuksen Opekon yhtiöittämisestä(Uutinen)
luun sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin. FCG Finnish Consulting Group Oy:n pääomistajia ovat Suomen Kuntaliitto, eri korkeakoulujen ra...

Kaupunkirakenne aiheena FCG Planekon aamiaisseminaarissa(Uutinen)
ivat Arkkitehtuuri ja aluekehitys –sektorin johtaja Heikki Lonka ja Maankäyttö ja maisema –toimialan päällikkö Ulla Räihä. ...

Yksi FCG marraskuusta lähtien(Uutinen)
seen sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin. Konsernin osaamisessa yhdistyy monipuolinen toimialaosaaminen vahvaan kokemukseen erit...

Kakolanmäki voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon(Uutinen)
sa ekologisuus ja kestävä kehitys olivat tärkeitä reunaehtoja niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Lisäksi hän totesi hankkeen toteuttam...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
seen sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin. Yhtiön asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti myös yksityisen sektorin asiakk...

Linjanvetoa VI -seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille(Uutinen)
vat viranhaltijat • kehitystyötä tukevien ja ohjaavien organisaatioiden edustajat • kouluttajat ja tutkijat • alan opiskelij...

Ilmoitus evaluaatiosta(Uutinen)
akehitykselle sekä Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden toteutumista kansainvälisissä järjestöissä työskentelemisen kautta. Jos olet...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
on pitkäaikainen kokemus kehityskonsultointiin pohjautuvasta viennistä ja nyt olemme vahvasti laajentamassa myös yksityisrahoitteiseen toimin...

Rafaela™-järjestelmän koti on nyt Konsultoinnissa(Uutinen)
iis vientiä. Nyt kun tuotekehitys, asiakastuki koulutuksineen ja vienti ovat saman katon alla, järjestelmän saamaa jalansijaa voidaan vakiinnu...

Ruokapalvelukartoitus 2014(Uutinen)
distus. Nopea teknologian kehitys ja haasteellinen kuntatalouden tila vaikuttavat myös ruokapalvelujen toimintaan. Edellä mainitut asiat aiheu...

FCG mukana auttamassa Mosambikin tulvissa(Uutinen)
uhoisimmat tulvat. Suomen kehitysyhteistyöhankkeet auttavat viljelijöitä uuteen alkuun Mosambikin köyhimmillä alueilla...

Terveydenhuollon ATK-päivät keräsi ennätysyleisön(Uutinen)
hallintojärjestelmistä ja kehitystyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tehostamiseksi. Keskeisenä tapahtumassa oli esillä oli Suomen...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
ratkaisutoimittajana ja kehityskumppanina Suomessa ja myös Pohjoismaissa. FCG ostaa ohjelmistoratkaisuja tarjoavan Datawell Oy:n koko osakek...

Rovaniemi tuo kampusalueelle arjen kiertotaloutta (Uutinen)
ja kysynnän nykytilaa ja kehitystrendejä alueen opiskelijoille suunnatulla kyselyllä. Palveluverkkoselvityksen FCG:llä laati Taina Ollikainen...

FCG:n asiakaslehti on ilmestynyt(Uutinen)
emme Nepalin, jossa FCG:n kehitystyö on jatkunut vuodesta 1990 lähtien...

FCG mukana Slush-tapahtumassa(Uutinen)
ings teknologioiden (IoT) kehitys.Lisätietoja:...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
lasluokittelujärjestelmän kehitystyö on sekin jo aloitettu FCG:ssä.Asiakkaamme – sairaanhoitopiirit, tulevat maakunnat...

FCG on mukana Sairaanhoitajapäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
a hänen hoidon tarpeensa. Kehitystyössä hyödynnämme käytössämme olevia järjestelmiä:- RAFAELA®-hoitoisuusluokitus - RAVA™...

SmartOulu toimii 3D MAPGETS-alustan päällä(Uutinen)
lyyn. MAPGETS on avoin kehitysalusta erilaisille kaupunkeja ja yrityksiä, esimerkiksi teollisuusyrityksiä, hyödyttäville sovelluksille. Ne...

Pääministeri Sipilä yritysvierailulla FCG:llä(Uutinen)
aluekehittämisen sovelluskehitysalusta MAPGETSiä, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmiä ja palveluvalikoimaa sekä FCG:n laaja...

FCG Suunnittelu ja tekniikka toteuttajaksi maakuntauudistuksen AAMU-hankkeeseen(Uutinen)
äntöjen kehittämisestä ja kehitysehdotuksista tulevaisuuden suunnittelujärjestelmää varten.  Lisätietoja:...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
lutuottajien strategisena kehityskumppanina. Tälle luo erinomaisen pohjan molempien yritysten vahva Pohjoismainen asiakaskunta sekä toimiala-...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
veluissa. FCG:n ohjelmistokehityspalvelujen avulla tehostetaan toimintaprosesseja, henkilöstövoimavarojen johtamista ja kustannusten hallintaa...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
ristön analysoimisessa ja kehityskohteiden tunnistamisessa hyödynnetään muun muassa seminaarityöskentelyä erilaisen tausta-aineiston ohella...

FCG vahvistaa tietoturvaosaamistaan(Uutinen)
jossa hän vastasi mm. IT-kehitystehtävistä sekä yrityksen projektitoiminnasta...

Nepalin vesiprojekti kolmanneksi kansainvälisessä IPMA-palkintosarjassa(Uutinen)
osa Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä Nepalin kanssa ja hankkeen toinen vaihe. Projektin tavoitteena oli lisätä hyvinvointia ja vähentä...

Matthew Taylor: Millainen on työn tulevaisuus (Uutinen)
Teknologian kehitys muuttaa maailmaa ennen näkemättömällä vauhdilla. Automaatio on uhka suurille joukoille ihmisiä työmarkkinoilla. Näin me he...

Vanhat taantuvat kaupan alueet heräävät eloon(Uutinen)
stönomistajat ovat mukana kehitystyössä. Kaupunki ja suunnittelijat voivat olla kehittämistyössä sparraajina, mutta itse kehittämisen on lähde...

TÖISSÄ FCG:llä: Hyviä vinkkejä ja verkostoitumista projektipäällikkökoulutuksessa(Uutinen)
ta edessä. - Kehityskeskustelussa oli esimiehen kanssa puhetta, että projektipäällikönomaisia tehtäviä on luvassa. Tämä koulutus...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
viime vuosina merkittävä kehityskumppani. Tutkimusyhteistyön avulla tavoittelemme innovaatioita, osaamisen kehittymistä ja yrityksemme tunnet...

Video: Suomi 100 vuotta – FCG:n kansainvälinen toiminta 50 vuotta(Uutinen)
ukana rakentamassa Suomen kehitystä ja kasvua vuodesta 1949. Kun Suomi juhlii 100-vuotiasta itsenäisyyttään 2017, FCG juhlii 50 vuotta kestäny...

FCG Suunnittelu ja tekniikalle ympäristö- ja laatusertifikaatit(Uutinen)
ttamaan huomioon kestävää kehitystä systemaattisemmin asiakasprojekteissamme. Panostamme digitaalisten työskentelymenetelmien kehittämiseen ja...

Aki Keskinen FCG:n Kaakkois-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
alueella. Imatran seudun kehitysyhtiön toimitusjohtaja Aki Keskinen, YTM, on nimitetty FCG Finnish Consulting Groupin Kaakkois-Suomen aluepää...

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä (Uutinen)
sessa ja koulumaailmassa. Kehitystyö alkoi yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Viime keväänä mukaan tuli Tampere. Hyviä avauksia ja ro...

Kunnat ovat siirtymässä palveluluokituksen mukaiseen raportointiin (Uutinen)
aa samalla mahdollisuuden kehitystyöhön, joka hyödyttää kuntaa jatkossa.Kunnan kannalta keskeistä on talouden ja toiminnan...

Varkaudessa elinvoimaa tarkastellaan myös hyvinvoinnin kautta (Uutinen)
="">LisätietojaKehitys- ja viestintäjohtaja Michael Rossing FCG FlowMedik p. +358 (0) 400 717 797...

FCG Talent Oy:n Kuntomaster-liiketoiminta siirtyy Mediconsult Oy:lle(Uutinen)
lle suunnattu erityis- ja kehitysvammahuollon asiakashallintajärjestelmä.  LISÄTIETOJA:Medi...

Ministeri Leppä: Jakamistaloudella kasvua saaristoalueille(Uutinen)
aa hyvin toteutettuna aluekehitystä saaristo-, rannikko- ja vesistöalueilla, katsoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. FCG toteutti hank...

FCG Flowmedik on kehittänyt jonomittarin Leppävirran terveysasemalle(Uutinen)
tämiseen, FCG Flowmedikin kehitys- ja viestintäjohtaja Michael Rossing sanoo .  ...

Turhan kallis koti -kirja käy läpi kohtuuhintaista asumista(Uutinen)
rruttaa pääkaupunkiseudun kehitystä ja haittaa kilpailukykyä. Asuminen on ehkä suurin eriarvoisuustekijä maassamme. FCG...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
linen osa kehittämistä ja kehitystulosten käyttöönottoa.Professuurin rahoittavat A-Insinöörit Civil Oy, CivilPoint Oy, Destia Oy,&nbsp...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
anhus-, mielenterveys- ja kehitysvamma-asiakkaiden erilaisissa asumispalveluissa ja kotihoidossa.  Hoitoisuustie...

Töissä FCG:llä – Ongelmanratkaisukyky on tarpeen(Uutinen)
style=""> Kansainvälisen kehityskonsultoinnin kentällä ei tunneta sanaa normaali työpäivä. Antin mukaan FCG International on paikka, jossa lö...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
ista. Samoin tutkimus- ja kehitystyö hyötyy, kun ilmiöt kuvataan luotettavasti.Sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa olisi hyvä pohtia...

Pyhtään lentokentän kaavaluonnos valmistunut(Uutinen)
on jo nyt drooni-ilmailun kehitystoimintaa ja testausta. Tutustu palveluumme:...

Pauli Santala FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän johtajaksi(Uutinen)
tehtävä oli tutkimus- ja kehitysyksikön johdossa. Väliin mahtui vuoden pyrähdys työ- ja elinkeinoministeriössä. Kun 2012 tarjottiin alueiden...

FCG vahvistaa johtoryhmäänsä – Päivi Allenius nimitetty markkinointijohtajaksi(Uutinen)
isäksi kuudessa maassa ja kehityskonsultointiin liittyvää projektitoimintaa ympäri maapalloa. Yli 40 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee...

Sustainable & Smart cities -tapahtuma 29.8.2019 (Uutinen)
ta ja ekologista kestävää kehitystä tavoitteellisilla ohjelmilla. Samalla kaupungit mahdollistavat uudenlaiset palvelut esimerkiksi liikkumise...

DI, MBA Sami Kangasharju FCG Internationalin toimitusjohtajaksi (Uutinen)
toimija kansainvälisessä kehityskonsultoinnissa. Meillä on mahdollisuus työskennellä suurissa hankkeissa ja rakentaa tulevaisuutta – parempaa...

Tuleva ministeri Hanna Sarkkinen puhumaan DRG-päiville lokakuussa (Uutinen)
li>Esko-tietojärjestelmän kehitystyö, järjestelmäpäällikkö Jarkko Saarikettu, PPSHP    Tehokas palvelutuotanto, m...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
unkiemme ekosysteemi- tai kehitysalustahankkeista, kuten Kuopion Savilahden, Jyväskylän Hippoksen ja Vantaan Aviapoliksen kunnianhimoisista pr...

FCG Flowmedikin toiminnanohjausmittarit esittelyssä Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
Tämä onkin meillä selkeä kehityskohde, kertoo Rimpelä.Kuvassa Tiia Ranta-Pere ja Roope Vuorijärvi esittel...

Sustainable & Smart Cities(Uutinen)
ta ja ekologista kestävää kehitystä tavoitteellisilla ohjelmilla. Samalla ne mahdollistavat uudenlaiset palvelut esimerkiksi liikenteeseen toi...

Harri Nyman nimitetty Rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden toimialajohtajaksi(Uutinen)
usterveysliiketoiminta ja kehitystyö.  – Liiketoimintayksikkömme on ollut nopean kasvun myötä pienessä muutoksessa...

FCG sote- ja hyvinvointitiimin webinaarisarja käynnistyy(Uutinen)
TE-laadunhallintatyökalun kehitystä vetävä Elisa Snicker ja johtava konsultti Pirjo Haukkapää-Haara.Webinaar...

eHuuhde- ja eDesi-mittarit myös asiakkaiden nähtäville Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä(Uutinen)
e normi laajemmin, kertoo kehitysjohtaja Michael Rossing.Eri tutkimusten mukaan jopa 20–70 % hoitoon liittyvistä inf...

Käymme joulun viettohon(Uutinen)
aamisen kehittämisessä ja kehityskonsultoinnin hankkeissa jatkuu taas joulun jälkeen...

Hyvinvointikeskus Sopukka Sodankylässä on edelläkävijä – eRatkaisut käyttöön(Uutinen)
vä,  FCG Flowmedikin kehitys- ja viestintäjohtaja Michael Rossing sanoo. eChat -palvelu otetaan käyttöön ensi viikolla. Se m...

Sitä saa mitä mittaa(Blogi)
saan tuloksellisesti. Tämä sisältää niin kunnan omaa tuotantoa, liikelaitoksia, ostopalveluita jne. Kokonaisuuden ratkaisujen tulisi lopulta j...

Onko meillä isoäidin mielikuva omasta kunnastamme? (Blogi)
Kohotetaan omat kuntamme korkeuksiin Kuntamarkkinoilla. Tässä joitakin tärppejä ohjelmasta: 1. SOTE-kiinteistöjen tulevaisuus2. T...

Arvoaan arvokkaammat yritykset(Blogi)
line-height: 150%;">Mikäli yritys ei löydä jatkajaa, on yrityksen omaisuuden myyntiarvo usein huomattavasti pienempi kuin sen omaisuuden arvo...

Päästöjen vähennys tehdään lähellä!(Blogi)
ssiyleisölle ympäristökasvattaja Jenni Skaffari. Siihen tiivistyy olennaisesti vastuu n...

Syksyn kuuma aihe: millainen on hyvä kouluympäristö lapsille?(Blogi)
koulunkäynti ei aina innosta? Kirsti Lonkakasvatuspsykologian professori Helsingin yliopistosto Kirst...

Konsernijohtamista nyt!(Blogi)
lain hengen mukaisesti kunnan toiminnan johtamisen ja ohjauksen kehittämistä. Suurin mahdollistaja ovat silti kunnat, jotka ohjeistuksillaan...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
...

Vain hyvä johtaminen sitouttaa osaajat(Blogi)
n kiinnitettävä tähän erityistä huomiota. Hyvä johtaminen on vuorovaikutteista eikä vain johtajan hommaa. Sisällöllisesti hyvä johtaminen on m...

Leijona karjaisee: missä on yhtenäinen projektikulttuurinne?(Blogi)
ekteissa ja projektien avulla. Jotta strategiset hankkeet ja muut tärkeät projektit voidaan toteuttaa systemaattisesti ja tehokkaasti, yhtenäi...

Uusi valtuustokausi lähtökuopissa – tässä evästystä kiperänä muutosaikana(Blogi)
px;">Ilmoittaudu KPJ-päiville...

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu(Blogi)
negatiivinen, tulevat uuden järjestelmän mukaisessa mallissa menettämään huomattavasti enemmän rahoitusta.  Rahoituksen rakenneuudistu...

Korkeakouluharjoittelijana asiantuntijayrityksessä: uhkarohkeaa vai rohkeasti uteliasta?(Blogi)
...