Hakutulokset

Miten uusi kuntalaki vahvistaa luottamushenkilöjohtamista? (Blogi)
össä olevan toimintamallin ja käytäntöjen kehittämistarpeista. Kuntien poliittisen johtamisen malleja pohdittaessa tulee silti mieleen kysyä...

Konsernijohtamista nyt!(Blogi)
osakeyhtiölain mukaan, mutta myös kunta on omistaja siinä missä muutkin. Kun yhtiön toimintaa ohjataan omistajan asettamien tavoitteiden mukai...

Asiantuntemuksella vältetään kuntayhtiöiden karikot(Blogi)
n kokosi kuntayhtiöiden toiminnan kannalta keskeisimmät sudenkuopat. Jäsenyys kunnan omistaman yhtiön halli...

Hyvinvointitiedolla kohti kuntalaislähtöisempää kuntaa(Blogi)
uussa voimaan tullut uusi kuntalaki velvoittaa kunnat edistämään asukkaidensa hyvinvointia. Lain mukaan kunnalla on oltava kuntastrategia, jos...

Hengissä säilyminen vai kehittyvä uusi kunta?(Blogi)
>Uusi Kuntalaki velvoittaa valtuustoa Uusi kuntalaki korostaa strategisen johtamisen tärkeyttä – edellytyksenä on, ett...

Yhtiöittämisprosessi(Sivu)
intiin ja organisointiin. Kuntalaki edellyttää, että kuntatoimijoiden tulee yhtiöittää toiminta, jota se harjoittaa kilpailutilanteessa markki...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
nissa kunnissa. Myös uusi kuntalaki edellyttää kunnilta strategiaa. ”Meillä on menossa strategiahankkeita useissa kunnissa eri puolilla Suo...

Hallintosääntö uusiksi!(Blogi)
aa kaikki johtosäännöt yhteen. Toisin sanoen hallintosäännön uudistustyön jälkeen ei ole enää lukuisia johtosääntöjä ja hallintosääntöä, sillä...

Sitä saa mitä mittaa(Blogi)
n Uuteen kuntalakiin on monen muun asian ohella nimetty tarkastuslautakuntien tehtäväksi tarkastaa onko kunnan toiminta järjestett...

Tulevaisuuden kunta on omistajaohjaaja (Blogi)
llintotieteen maisteriksi Tampereen yliopistosta tilintarkastuksen maisteriohjelmasta ja työstää parhaillaan väitöskirjaansa Tampereen yliopis...

Kunnallisen osakeyhtiön hallitustyö vaatii monipuolista osaamista(Blogi)
maan säädettiin kuntalakiin kilpailuneutraliteettisyistä johtuen vuonna 2013 suoranainen velvollisuus yhtiöittää sellainen kunnan toiminta, jo...