Hakutulokset

Ajankohtaisartikkeli kuntien yhtiöittämisvelvoitteesta(Uutinen)
aali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä tulisi tarkistaa, jotta niissä palveluissa, joissa kunnalliselle palvelutuotannolle on erityistä tarve...

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
sekä muuttuva paikallinen lainsäädäntö. Pilaantuneen maan projektit toteutetaan ottaen huomioon asiakkaiden ja eri sidosryhmien tarpeet sekä m...

Koulutukset(Sivu)
alaa ohjaavaan keskeiseen lainsäädäntöön ja suosituksiin sekä verkostoitua muiden samankaltaista työtä tekevien kanssa. Verkkokoulutus on ratk...

Tehokkaasti verkossa(Sivu)
t talous ja laskentatoimi lainsäädäntö ja julkishallinnon päätöksentekojärjestelmä. Monet verkkokoulutusohjelmat voidaan toteuttaa työyhteisök...

Henkilöstö- ja palvelusuhdeasiat(Sivu)
at valmiuksia soveltaa työlainsäädäntöä ja työmarkkinasopimuksia esimies- ja asiantuntijatehtävissä, henkilöstöhallinnossa ja palkanlaskennass...

Viestintä ja asiakaspalvelu(Sivu)
asiakaspalvelua ohjaavaa lainsäädäntöä sekä henkilötietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen liittyviä säädöksiä toimistotyön näkökulmasta. Saat...

smartasset(Sivu)
i purkutyö, muu kaivutyö, lainsäädäntömuutos tai kauppatilanteet. Vuokrayhtiöiden kiinteistöjen investointiohjelman laadintaan tai toteutusta ...

Tietosuojaseloste(Sivu)
ilytetään niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää. Palvelutoimintaan liittyviä palvelupyyntöjä säilytetään 10 vuotta sen kalenterivuoden päätt...

FCG Liikenneviraston ympäristöasiantuntijaksi (Uutinen)
pideohjelmiin ja ympäristölainsäädäntöön liittyvien lausuntojen valmistelu Liikenneviraston toiminnan tarpeet ja vaatimukset huomioiden. Tämän...

– Miten syntyy maailman paras kaavajärjestelmä digiaikana?(Uutinen)
avoitusalan ammattilaisia lainsäädäntövalmistelija Jaana Junnila ympäristöministeriöstä FCG-talolla eilen. Junnila puhui FCG:n Di...

OMA-projekti kehittää kuntien ammatillisen koulutuksen omistajaohjausosaamista(Uutinen)
in ja koulutuksen toimintalainsäädäntöön niin, että laissa määritellyt toimintavaltuudet mahdollistavat tarkoituksenmukaisen omistajaohjauksen...

Pakon käytön seminaari - nyt ensimmäistä kertaa FCG:n koulutustarjonnassa(Uutinen)
i. Käytännöt, valvonta ja lainsäädäntö vaihtelevat toimialoittain. Taustalla ovat samat kysymykset turvallisuudesta, itsemääräämisoikeudesta j...

Vieraskynä: Uusi tietosuojalainsäädäntö ohjaa henkilötietojen käsittelyä(Blogi)
EU:n tietosuoja-asetusta (679/2016/EU) täydentävä kansallinen tietosuojalaki (1050/2018) tuli voimaan 1.1.2019. Tietosuojalailla kumottiin...