Hakutulokset

Talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi(Sivu)
ouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi Yhteyshenkilö Talouden koulutus   Niukkoina aikoina talouden osaamisen merkitys korostuu. Kunta-alan t...

Budjettiseuranta ja kustannuslaskenta eivät riitä(Blogi)
ä. Kirjanpidon mukainen tulos ei julkisella sektorilla kerro mitään. Budjetissa pysyminen ei ole tulos. Kustannuslaskenta voi olla kivaa ja hy...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
yy monipuoliseen kustannuslaskentaa sekä alueellisen toiminnan suorituskyvyn mittaamiseen.Järjestelmä yhdistää eri lähteistä tulevan t...

FCG Prodacapo Group osti pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Englannista(Uutinen)
terveydenhuollon kustannuslaskentaan, alueelliseen suorituskyvyn mittaamiseen sekä analytiikkaan erikoistunut tietojärjestelmätoimittaja FCG P...

Sote-kustannuslaskennan palvelut uudella Prodacapo.com-sivustolla(Uutinen)
terveydenhuollon kustannuslaskentaan erikoistunut tietojärjestelmien kehittäjä. Yritys toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Englannissa, jo...

RAFAELA-kustannuslaskentaprojekti Sairaanhoitajapäivillä (Uutinen)
style="">RAFAELA-kustannuslaskentaprojekti pääsi nyt vielä tänään käynnissä olevilla Sairaanhoitajapäivillä kymmenen ajankohtaisimman posterin...

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
koistuneet kansainväliset tutkijat ovatkin alkaneet korostaa aikaperusteinen toimintokustannuslaskennan (Time-Driven ABC) etua henkilöstöinten...

Kohti talouden läpinäkyvyyttä ja parempaa kustannustietoisuutta(Blogi)
tarpeita palveleva tieto syntyy jo pitkälle kirjausvaiheessa. Mitä muita vaihtoehtoja sitten on? No esimerkiksi automaattiset laskennalliset k...

Rakennetekniikka(Sivu)
a ohjelmistoja, kuten FEM-laskentaohjelmia sekä 3D-mallinnusta.  Uudisrakentamisen ja korjauskohteiden rakennesuunnittelu: asuinrakennukset, ...

Tilauskoulutusta toiveidenne mukaan(Sivu)
tä asioista. Talouteen ja laskentatoimeen liittyvän koulutuksen sisältö ja laajuus suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden perusteella. Ajankoh...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
en arviointi ja kustannus­laskenta Korjaus- ja uudisrakentamisen elinkaari­kustannusvertailu Kosteusvauriokorjaussuunnittelu ja korjaus­töiden...

FCG yhteistyöhön QlikTechin kanssa(Uutinen)
uksiin, yksikkökohtaiseen laskentaan ja laskutukseen, työajan seurantaan ja kirjaamisprosesseihin. Sitä voidaan soveltaa skenaarioanalyyseihin...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
a sosiaalitoimen kustannuslaskentaan (KPP – Kustannus Per Potilas) ja suorituskyvyn arviointiin liittyviä ohjelmistoratkaisuja ja -palveluja...

FCG on myynyt Prodacapo Groupin LOGEX Groupille(Uutinen)
terveydenhuollon kustannuslaskenta- ja analytiikkaratkaisut siirtyvät osaksi Euroopan johtavan Value Based Healthcare –ohjelmistotoimittajan t...

Parempaa palvelua mielenterveysasiakkaalle -webinaari(Uutinen)
r style="">13.2. Kustannuslaskenta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa – turhaa vai tarpeellista? 27.2. Hyödynnä ja kytke hoito...

Koulutukset(Sivu)
louden ja rahoituksen tai laskentatoimen - ympärille. Ne kiinnostavat laajasti eri toimialojen edustajia ja paikalla on usein myös median edus...

Tehokkaasti verkossa(Sivu)
asiat hankinnat talous ja laskentatoimi lainsäädäntö ja julkishallinnon päätöksentekojärjestelmä. Monet verkkokoulutusohjelmat voidaan toteutt...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
stilanteissa Paineiskujen laskenta Paineiskutarkastelun tuloksena saadaan selville linjan paineiskualttius, jolloin voidaan valita tarkoitukse...

Geotekniikka(Sivu)
maanrakennushankkeisiin. Laskenta- ja suunnitteluohjelmat yhdessä motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa luovat perustan ympä...

Valtionhallinnolle(Sivu)
en kehittäminen talous ja laskentatoimi tiedonhallinta viestintä? Koulutuksissamme käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä erityisesti julkisen h...

FinDRG-tuoteperhe(Sivu)
uoltoon. Voimme toteuttaa laskentaa asiakkaille myös erillisenä palveluna. Työntekijä Valta, Maija Capture Sotetieto.fi -sivustolta löydät lis...

Arkkitehtisuunnittelu(Sivu)
snäkemyksen sekä kustannuslaskentaan perustuvan suunnittelun ohjauksen. Arkkitehtisuunnittelu tehdään tietomallina ja työtapaamme kytkeytyy ta...

FCGsmart(Sivu)
iota. Tunnuslukujen (KPI) laskenta, esimerkiksi vesihuoltoverkostojen vuotavuuden jatkuvatoiminen seuranta paine- ja pumppaamopiireittäin, on ...

Ruokapalvelut(Sivu)
stus ja sisäinen kustannuslaskenta ja -vertailu Ruokailevan asiakkaan ja tilaaja-asiakkaan asiakastyytyväisyyskyselyt Kilpailuttaminen ja hank...

Virtuaalimallintaminen(Sivu)
sisältyy asuinrakennusten laskentaan ja sitä ratkaisee reaaliaikaisesti autokatosten sijoittaminen malliin. Malliin voidaan lisäksi liittää es...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
n, lääketieteen, ICT:n ja laskentatoimen ja tutkimuksen ammattilaisia. Asiantuntijoillamme on myös kattava kokemus terveydenhuollon johtamises...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
ouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi  Työntekijä Etelälahti, Pekka Sosiaali- ja terveystoimi Työntekijä Koivisto, Jari...

Suunnitelmien energiakulutus ja hiilitase selville Ave Carbon -mallilla(Uutinen)
ulokset yhdelle kartalle. Laskenta perustuu nykyiseen maankäyttöön ja energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöihin sekä väestön ja työpaikkojen...

Vuoden 2013 koulutusohjelma on julkaistu(Uutinen)
2.–3.10. Vantaa...

Tutustu vuoden 2013 koulutusohjelmaan (Uutinen)
2.–3.10. Vantaa...

Kiinteistöjen riskienhallinta ja korjaushankkeiden haasteet käytännössä -seminaari Jyväskylässä(Uutinen)
ja elinkaarikustannusten laskenta Seminaarissa ovat puhumassa FCG:n rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden asiantuntijat...

Harri Nyman rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden tiimin johtoon Tampereelle(Uutinen)
allintamiseen ja kustannuslaskentaan.Uudisrakentamisessa FCG:ltä löytyy vahvaa osaamista Terve talo -ohjelman ja kosteuskoordinoinnin...

Tuleva ministeri Hanna Sarkkinen puhumaan DRG-päiville lokakuussa (Uutinen)
tys kansalliseen kustannuslaskentaan, kehittämispäällikkö Petra Kokko, THLEsko-tietojärjestelmän kehitystyö, järjestelm...

Tulevaisuuden kunta on omistajaohjaaja (Blogi)
staman Audiatorin palveluksessa. Rönkkö on osakkaana Revisium Oy:ssä, joka on tilintarkastuspalvelua, yritystalouden konsultointi- ja sisäisen...

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua(Blogi)
...

Kunnan tukipalvelut kuntoon ennen sote-muutosta(Blogi)
...

Sote-uudistus: mikä mahdollisuus?(Blogi)
>erityisasiantuntijaEPR-potilasluokittelu- ja tuotteist...

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu(Blogi)
entaperusteista. Lakimuutokseen liittyvät asetusluonnokset ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Uuteen lakiin kirjattiin merkittävä l...

Koulutuspäällikkö Pekka Etelälahti osaa tehdä laskentatoimen opiskelusta hauskaa(Uutinen)
Animaatiot elävöittävät verkkokursseja Moni saattaa suhtautua vaikkapa kirjanpitoon ja tilinpäätöksiin vaikeana aiheena. Koulutuspäällikkö...

Kustannuslaskenta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa - webinaaritallenne katsottavissa(Uutinen)
Käymme esityksessä läpi, mitä kaikkea kustannuslaskennassa on huomioitava siirryttäessä automaattiseen talousraportointiin. Webinaarimme ke...