Hakutulokset

Uusi mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä(Uutinen)
RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä uudistuu. Kehitteillä ja pilotointivaiheessa on uusi mittari HOIq, joka vastaa tämän päivän hoitotyön t...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
aali- ja terveydenhuollon luokitusjärjestelmiä analysoinnin, seurannan ja johtamisen tueksi. Rakennemuutoksia ohjataan usein valtakunnallisest...

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
rjestelmät: NordDRG, pDRG Luokitustuotteemme yhdistävät tietoteknisen ja sosiaali- ja terveysalan osaamisemme. FCG Konsultoinnin hallinnoimien...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
teista:  terveydenhuollon luokitustuotteet vesihuollon SmartWater palvelutarpeiden ja kustannusten muutosten ennakointi ja rakenne­muutosten ...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
. Näihin tarpeisiin FCG:n luokitustuotteet ja Ecomed One -ratkaisut ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. FCG:n hallinnoimia luokitustuotteita ov...

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua(Blogi)
yövoiman hallintajärjestelmän toveruus. Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme monipuolisen ja hyödyllisen tavan suunnitella ja ar...

Myös FIM®-mittarin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa(Blogi)
...

Vertailukelpoisuus sote-tietotuotannon kärkeen(Uutinen)
aali- ja terveydenhuollon luokitusjärjestelmiä analysoinnin, seurannan ja johtamisen tueksi. Tutustu hyvinvoinnin johtamiseen pal...

Sote-uudistus: mikä mahdollisuus?(Blogi)
p>   Anne Puumalainenerityisasiantuntija...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
ydenhuollon palveluita ja luokitusjärjestelmiä toiminnan ja talouden analysointiin ja seurantaan sekä johtamisen tueksi. FCG:n luokitustuottei...

Asiantuntijaklinikka Kuntamarkkinoilla(Sivu)
stietoisuus kotihoidossa, luokitustuotteet , Virpi Pitkänen, erityisasiantuntija, FCG Konsultointi klo 15-16 Oppimisympäristöt ja koulurakenta...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
y-, hoitoisuus- ja potilasluokitusjärjestelmien tuottama tieto on tässä kokonaisuudessa tärkeässä roolissa. Eri järjestelmien tietoja on voita...

Rafaela™-järjestelmän koti on nyt Konsultoinnissa(Uutinen)
liiton omistama hoitoisuusluokitusjärjestelmä Rafaela™ siirtyi huhtikuun alusta kokonaisuudessaan FCG Konsultoinnin hoiviin. Jatkossa Kons...

FCG on mukana Lääkäripäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
ext" href="http://www.soteluokitustuotteet.fi">www.soteluokitustuotteet.fi...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
a kunnille ja maakunnille luokitustiedon pohjalta alueellista episodiryhmiteltyä potilas- ja toimintatietoa.Voimien yhd...

FCG on mukana Sairaanhoitajapäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
- RAFAELA®-hoitoisuusluokitus - RAVA™  Ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari - TUVA™ Mielenterveysasiak...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
reita. RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa terveydenhuollon yksiköissä kautta maan. Jokaiselle hoit...

Hoitoisuusluokituksella löytyy sopiva työn kuormitus(Blogi)
kohtaamista ja auttamista, ei sairauden tai diagnoosin hoitamista tai muiden ammattiryhmien tukemista. Hoitoisuusluokituksella saadaan...

FCG Suunnittelukeskus kehittää kansainvälistymispalveluita(Uutinen)
sisältöjen automaattista luokitusta ja tunnistusta mahdollistavaan teknologiaan. Lappeenrannan aluetoimiston päällikkö Markus Lankinen...

FCG Efekolle yksinomainen käyttöoikeus useaan sairaanhoidon tuotteeseen(Uutinen)
hoidon hoitohenkilökunnan luokitusta (RAFAELA) koskevista tuotteista. FCG Efekolla on sopimuksen mukaan yksinomainen, vuoden 2019 loppuun asti...

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
>RAFAELA™ on hoitoisuusluokitusjärjestelmä, minkä avulla saadaan tietoa hoitotyöhön käytetystä hoitajaresurssista, potilaiden yksilöllisen...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
tietoa. FCG:n strategia-, luokitus- ja analysointipalvelujen lisäarvo asiakkaillemme vahvistuu entisestään, sanoo FCG -konsernin toimitusjohta...

Sotetieto.fi-sivusto on avattu(Uutinen)
oimintakykymittareista ja luokitustuotteista. FIM®-, TUVA®-, RAVA®-mittarit hahmottavat asiakkaan tilanteen ja avuntarpeen ja RAFAELA®-hoitois...

Kunnat ovat siirtymässä palveluluokituksen mukaiseen raportointiin (Uutinen)
idaan automaattisesti JHS-luokitusten perusteella Valtiokonttorin palveluun. Muutos on merkittävä, mutta se tarjoaa samalla mahdollisuuden keh...

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.–23.5. Jyväskylässä(Uutinen)
ärjestelmien ja hoitoituusluokitusjärjestelmän sovellus uudistuu. Toimintakyky- ja hoitoisuustieto tallennetaan jatkossa yhteiseen AIRA-tietop...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
kuuluu RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän mittariperheeseen, ja sillä voidaan tarkastella hoivatyötä esimerkiksi vanhus-, mielenterveys-...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
onka teemana on hoitoisuusluokitusjärjestelmän ylläpitäminen ja hoitoisuustiedon hyödyntäminen. Seminaarin ajankohta on 16.–18.5.2019 ja...

Avuntarpeen määrittäminen haastaa meidät kaikki – myös sote-osaajat(Blogi)
oja elementtejä eri ympäristöissä. Kun molemmissa ympäristöissä pitää ajattelun selkeänä ja riittävän yksinkertaisena, niin pystyy sekä auttam...

Sote-uudistus on joukkuepeliä!(Blogi)
...

Henkilöstöresursoinnin sietämätön vaikeus (Blogi)
...

Hoivan tarve määrittää hoitajaresurssia(Blogi)
imaalinen hoitoisuus ja resursointi. Hoitoisuustiedon perusteella voidaan arvioida hoitoprosessien laatua, tuottavuutta, kustannuksia ja kyetä...