Hakutulokset

Uusi mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä(Uutinen)
RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä uudistuu. Kehitteillä ja pilotointivaiheessa on uusi mittari HOIq, joka vastaa tämän päivän hoitotyön t...

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
sekä RAFAELA® -hoitoisuusluokitusjärjestelmän tiedon tallentaminen, käsittely sekä operatiivinen raportointi uudistuu. Erillisjärjestelmät yh...

Rafaela™-järjestelmän koti on nyt Konsultoinnissa(Uutinen)
liiton omistama hoitoisuusluokitusjärjestelmä Rafaela™ siirtyi huhtikuun alusta kokonaisuudessaan FCG Konsultoinnin hoiviin. Jatkossa Kons...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
reita. RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa terveydenhuollon yksiköissä kautta maan. Jokaiselle hoit...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
uihin, RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitoisuusluokitukseen ja optimaaliseen resursointiin.  Luokitustuotteemme koostuvat ryhmittely-...

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
>RAFAELA™ on hoitoisuusluokitusjärjestelmä, minkä avulla saadaan tietoa hoitotyöhön käytetystä hoitajaresurssista, potilaiden yksilöllisen...

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.–23.5. Jyväskylässä(Uutinen)
ärjestelmien ja hoitoituusluokitusjärjestelmän sovellus uudistuu. Toimintakyky- ja hoitoisuustieto tallennetaan jatkossa yhteiseen AIRA-tietop...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
kuuluu RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän mittariperheeseen, ja sillä voidaan tarkastella hoivatyötä esimerkiksi vanhus-, mielenterveys-...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
onka teemana on hoitoisuusluokitusjärjestelmän ylläpitäminen ja hoitoisuustiedon hyödyntäminen. Seminaarin ajankohta on 16.–18.5.2019 ja...