Hakutulokset

Kunta.tv:n haastattelusarja alkaa: FCG maakuntauudistuksen tukena(Uutinen)
ijät vaikuttavat sote- ja maakuntauudistuksen läpiviemiseen onnistuneesti? Kunta.tv:n haastattelussa FCG:n konsernijohtaja Ari Kolehmainen...

FCG Suunnittelu ja tekniikka toteuttajaksi maakuntauudistuksen AAMU-hankkeeseen(Uutinen)
Maakuntauudistus merkitsee muutosta alueidenkäytön suunnitteluun koko maassa. FCG Suunnittelu ja tekniikka on valittu yhdessä Suomen ympäri...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG Internationalin oppeja maakuntauudistukselle(Uutinen)
ntää Suomen sote- ja maakuntauudistuksessa:...

Sote-maakuntauudistus(Sivu)
FCG sote- ja maakuntauudistuksen tukena Suomen hallitus esittää historiallisen suurta julkista sektoria koskevaa muutosta. Hallituksen esityks...

Maakuntauudistus: FCG käynnisti ruoka- ja puhtauspalvelujen hankkeen 12 kuntatoimijan kanssa(Uutinen)
ruoka- ja puhtauspalvelut maakuntauudistuksen yhteydessä. Hankkeessa vertaillaan erilaisia organisoitumismalleja näiden palvelujen osalta...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG koulutuksen tukena(Uutinen)
lista tukea on saatavilla maakuntauudistuksen piirissä oleville. Maakunta- ja sote-uudistuksessa tuleviin muutoksiin tarvitaan myös ko...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG sote-tiedon johtamisen tukena(Uutinen)
essa tulisi huomioida. Maakunta- ja sote-uudistuksessa käsitellään valtavia määriä sote-tietoa. FCG:llä on osaamista sote-tiedon johtamisee...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG muutosjohtamisen tukena(Uutinen)
n riskejä, joita sote- ja maakuntauudistukseen liittyy. Lisäksi hän esittelee muun muassa, miten FCG:n kokemukset aiemmista rakennemuu...

Kuntarekry maakuntauudistuksen rekrytointikanavaksi(Uutinen)
henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi. Tämä työ tapahtuu Kuntarekry-palv...

Kaksoisjohtaminen ja omistajaohjaus(Sivu)
emaan vaaleilla valittava maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuuston lisäksi maakunnassa tulisi maakuntalain mukaan olla ainakin maakuntahallitus j...

Kuntien tiloja siirtymässä maakunnille – FCG:n toimitilapalveluista tukea (Uutinen)
Valmisteilla oleva maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuo muutoksia kuntien toimitilojen hallintaan. Kuntien perusterve...

Kuntien tukipalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle - katso, mitä on huomioitava(Uutinen)
Tuleva maakuntauudistus siirtää huomattavan osan kuntien palveluista maakuntien vastuulle. Tämä koskee myös kuntien tukipalveluita, kuten t...

Kolmas Nova Schola -verkostohanke käynnistyi: kohti innovatiivisempia oppimisympäristöjä(Uutinen)
tulevaisuuden kuntien ja maakuntauudistuksen tavoitteisiin?...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG yhdyskuntasuunnittelun tukena(Uutinen)
evät, mitä etua näistä on maakuntauudistusta ajatellen:...

Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina(Sivu)
keisenä tehtävänään. Sote-maakuntauudistuksessa merkittävä osa (n. 220 000) kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöä siirtyy liikkeenluovutuksella...

Aluesuunnittelu, kiinteistöt, toimitilat ja palveluverkko(Sivu)
le ainutlaatuinen alusta. Maakuntauudistuksen myötä suunnittelu ja maakuntakaavoitus siirtyvät maakuntien liitoista maakuntiin. Lisäksi kuntie...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
aisuissa. Koulutamme sekä maakunta- että kuntapäättäjät ja virkamiehet. Peruskoulutuksen lisäksi tarjoamme maakuntauudistuksen kuhunkin vaihee...

Digitalisaatio uudistuksen ytimessä(Sivu)
dun synnyttäjänä Sote- ja maakuntauudistuksessa on kyse eri toimijoiden toimintatapojen, prosessien, järjestelmien, palveluiden, rakenteiden j...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
t henkilöstösuunnitteluun maakuntauudis- Luova johtaja Toni Saalasti ja myyntijohtaja Misa Leiber, FCG Elbit Sote- ja maakuntauudistus muokkaa...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
t henkilöstösuunnitteluun maakuntauudistuksessa Luova johtaja Toni Saalasti ja myyntijohtaja Misa Leiber, FCG Elbit Sote- ja maakuntauudistus ...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
t henkilöstösuunnitteluun maakuntauudistuksessa Luova johtaja Toni Saalasti ja myyntijohtaja Misa Leiber, FCG Elbit Sote- ja maakuntauudistus ...

Marita Lehikoinen FCG Kuntarekryn vt. toimitusjohtajaksi(Uutinen)
a Aija Tuimala on valittu maakuntauudistuksen muutosjohtajaksi Etelä-Karjalaan 1.9.2016 - 30.6.2017 väliseksi ajaksi. FCG Kuntarekryn toiminta...

Vieraskynä: Ajatuksia sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta(Blogi)
jopa hengestä? Nykyisinkin ratkaisee, tosin eri tavalla kuin tulevaisuuden maakuntamallissa. Joku sattuu sairastumaan alueella, jossa on erino...

Ammatillisen koulutuksen reformi – mikä muuttuu?(Blogi)
vapaan hakeutumisoikeuden kautta jo nykyisin, mutta oma kysymyksensä on, tuottaako julkinen sekt...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
Työkalun avulla lasketaan maakuntakaava-, yleiskaava ja asemakaavatason yhdyskuntasuunnitelmien yhdyskuntataloudellisia sekä ilmastovaikutuksi...

Henkilöstöjohtaminen(Sivu)
ja lähiesimiehet sote- ja maakuntauudistuksen käytännön toteuttajina." Lue lisää....

Sote-prosessit(Sivu)
siakaslähtöiset prosessit Maakuntauudistuksessa kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen. T...

Yhtiöittäminen(Sivu)
Yhtiöittäminen Maakuntauudistuksessa toiminnan tehostaminen, kilpailuneutraliteettivaatimukset, uudet yhteistyömuodot alueellisesti sekä talou...

Tukipalvelut(Sivu)
Tukipalvelut Tuleva maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämis- ja tuotantovastuun siirtyminen aikaansaa suuria...

Linnuston tutkaseurantahanke selvittää tuulivoiman vaikutuksia linnustoon(Uutinen)
ELY-keskuksen, Pohjanmaan maakuntaliiton, Satakuntaliiton, Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Suomen Tuulivoimayhdistyksen, Ilmatieteenlaitoks...

RAFO viettää 30. juhlavuotta(Uutinen)
muutoksia, kuten sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntajohtamiseen. FCG Koulutus on perinteiseen tapaan tapahtuman yhte...

KuntaHR on uusi henkilöstöjohtamisen saumaton työkalu(Uutinen)
rakentaneet palvelua myös maakuntauudistusta silmällä pitäen. Kun noin 220 000 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöä siirtyy maakuntien palvelu...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
asti sitoutunut auttamaan maakunta- ja kuntauudistuksen tarvitsemissa palveluissa. FCG:n ohjelmistokehityspalvelujen avulla tehostetaan toimin...

Atk-päivät alkoivat Finlandia-talolla(Uutinen)
llä on:- Sote- ja maakuntauudistuksen valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden yhtiöittämisvelvoite sisältää riskejä, jotka voiva...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
ennainen kysymys sote- ja maakuntauudistuksen muuttaessa toimintaympäristöä.”Osallistavat menetelmät käytössä ...

Kuntakierros kutsuu valtuutettuja koulutukseen kautta Suomen(Uutinen)
vallan ja vastuun uusjako maakuntauudistuksen myötä haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja monin eri tavoin. Eväitä muutoks...

134 kunta-alan esimiestä sai EKJ-sertifikaatin(Uutinen)
sernien rakennemuutokset, maakunta- ja soteuudistus sekä toimintaympäristöstä kumpuavat uudistamistarpeet edellyttävät hyvää muutoksen johtami...

Ravinto- ja puhtauspalvelut verkostohanke käynnistymässä(Uutinen)
lujen kehittäminen jatkuu maakunta- ja sote-uudistuksen takia tai siitä huolimatta. Tukipalvelujen tilaajilla on suuria haasteit...

FCG laatii työvoimatarveskenaariot elinvoimaverkoston kunnille (Uutinen)
tii laaja-alaisia toimia. Maakuntakeskuksissa on keksittävä keinoja pysyä haluttuina asuinpaikkoina suurimpien kaupunkien rinnalla, muussa tap...

FCG Flowmedikin toiminnanohjausmittarit esittelyssä Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
puhuttiin sitten sote- ja maakuntasektorista tai vaikkapa työyhteisöviestinnästä. On tärkeää tietää elisen tilanne ja missä ollaan nyt, jotta...

Miten uusi kuntalaki vahvistaa luottamushenkilöjohtamista? (Blogi)
/yhteyshenkilot_yhtioittain/?ID=248" target="_blank">Jarkko Majavajohtava konsultti   Kuntaliitto järj...

Missä on sosiaalihuollon paikka?(Blogi)
aakuntauudistus) käytävää keskustelua. Enenevässä määrin minua on keskustelussa huolestuttanut sosiaalihuollon osuuden vähittäinen hapertumine...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Aleksi Koivisto(Blogi)
ouluharjoittelija, joka muuten hänkin on hallintotieteen opiskelija. Pysy siis kanavalla. Kirjoittaja on FCG Koulutuksen korkeakoul...

Kuntayhtiön suhteellinen strateginen asema – heiluttaako häntä koiraa?(Blogi)
ut kasvussa, herää kysymys onko näin tulevaisuudessa?  Emeritusprofessori Esko Valtaoja...

Millainen johtava pelaaja kuntaasi tulisi valita?(Blogi)
ymys kuin Maple Leafsille: tulisiko kunnanjohtajaksi valita edelleen vahva moniosaaja vai selkeästi yhden vahvuusalueen - esimerkiksi elinkein...

Vain hyvä johtaminen sitouttaa osaajat(Blogi)
udistuksia jännityksensekaisin tuntein: siksi on hyvä pitää suu säkkiä myöten kun tasapainotetaan taloutta. Tämä on vastuullista toimin...

Hengissä säilyminen vai kehittyvä uusi kunta?(Blogi)
täminen, edellyttävät yhteistä pohdintaa sekä siihen pohjautuvaa toimintasuunnitelmaa. Samalla kun kuntalaisten tarpeet muuttuvat, pitäisi myö...

Tuntoaistin varassa(Blogi)
rmal">Miten olla hyvä ja oikeudenmukainen johtaja, kun kokee olevansa äärirajoilla? Yksi ajatus on yhdessä tekeminen. Voisiko kerätä ympärille...