Hakutulokset

Maankäytön kehittäminen kohtaa yritysten tarpeet(Uutinen)
? Miten sovitetaan yhteen maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelut ja elinkeino¬toiminta, varsinkin jos kohde sijaitsee useamman kunnan alueel...

Rakennusvalvontapäivillä paneudutaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen(Uutinen)
>Myös maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan. Suunnittelujärjestelmän muutos saattaa muuttaa rakennusvalvonnan roolia ja...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
giatöistä kuntakohtaisiin maankäyttöpolitiikan ja maapolitiikan asiakirjoihin ja toiminnallisista ja kaupallisista selvityksistä masterplan-ta...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
e toiminnalle. Tuulivoima maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät palvelut hankekehitys sisältäen tarvittavat luvitukset ja YVAt melumittaukse...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
e toiminnalle. Tuulivoima maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät palvelut hankekehitys sisältäen tarvittavat luvitukset ja YVAt melumittaukse...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
isustussuunnittelua, myös maankäyttö- ja maisemasuunnittelua, hankekehitystä ja kehittämiseen liittyvää konsultointia. - Näiden palvelu...

FCG laati selvityksen Espoo–Lohja -kaupunkiradasta(Uutinen)
i tehokkain tapa kehittää maankäyttöä. Valmistuttuaan ”Länsirata” ulottuisi Lohjan Virkkalaan asti ja asemia olisi kaikkiaan 11. Toteut...

Suunnitelmien energiakulutus ja hiilitase selville Ave Carbon -mallilla(Uutinen)
skenta perustuu nykyiseen maankäyttöön ja energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöihin sekä väestön ja työpaikkojen ennusteeseen (aluetehokkuud...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
ialan osaamisalueita ovat Maankäyttö ja maisema Kasvillisuus, eläimet ja suojelualueet Geologia, merenpohja, pohja- ja pintavedet Melu, tärinä...

Vähittäiskaupan selvitykset(Sivu)
jamme tuntevat hyvin myös maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskauppaa koskevat erityissäännökset ja niitä koskevan ohjeistuksen. Asiakkaitamm...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
unnittelussa, esimerkiksi maankäyttösuunnittelussa, kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.  Paikkatietopalveluihimme kuluu myös ...

Yhdyskunta ja ympäristö(Sivu)
asuunnittelu, kaavoitus, maankäyttö ja asuminen kiinteistötehtävät, mittaus- ja paikkatietopalvelut toimitilat ja rakentaminen, rakentamise...

Urheilu- ja liikunta-alueet(Sivu)
tyviä suunnitelmia, kuten maankäyttö-, liikenne- ja hulevesien hallintasuunnitelmia. Tarjoamme mielellämme myös kohteen työmaapalvelua. Parhaa...

Kaupunkirakenne aiheena FCG Planekon aamiaisseminaarissa(Uutinen)
ja Heikki Lonka ja Maankäyttö ja maisema –toimialan päällikkö Ulla Räihä. Aamiaisseminaarien sarja tulee jatkumaan vuoden...

FCG kehittää paikkamallisovellusta VTT:n kanssa(Uutinen)
ensa käyttöön erilaisissa maankäyttöhankkeissa ensimmäisenä maailmassa. Paikkamallintamista on tutkittu VTT:llä vuodesta 2000 lähtien, ja kehi...

Hossaan syntyy tukikohta kansallispuiston kävijöille(Uutinen)
tarkastella  alueen maankäyttöä ja kaavoitusta. Lue lisää tuoreesta...

Sami Miettinen on aloittanut Johdon konsultoinnin ja valmennuksen toimialajohtajana(Uutinen)
ana. Elinkeinopolitiikka, maankäyttö ja kaavoitus ovat perinteisiä elinvoimatekijöitä. Tarkastelukulmaa kannattaa kuitenkin laajentaa ja ajate...

Blogi: Digikaava - Kehitys ei ole helppoa ja edelläkävijöitä tarvitaan(Uutinen)
unee tulevaisuudessa, kun maankäyttö- ja rakennuslakia sekä kiinteistöverolakia uudistetaan. Vuorovaikutteisessa suunnittelussa on ollut jo jo...