Hakutulokset

FCG myi maaperätutkimukseen ja maastomittaukseen liittyvän toimintansa Mitta Oy:lle(Uutinen)
a myynyt maalaboratorio-, maaperätutkimus- ja maastomittauspalveluiden liiketoimintansa Mitta Oy:lle. Kaupan yhteydessä ostajalle siirtyvät va...

Pilaantunutta maata puhdistetaan uusilla ympäristöystävällisillä menetelmillä Kurikassa(Uutinen)
ujen liuottimien pilaamaa maaperää puhdistetaan Kurikassa pian uusin innovatiivisin menetelmin. FCG kokeilee puhdistuksessa injektiomenetelmiä...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
ammin pehmeikköalueita ja maaperä vaatii yhä useammin kunnostusta ennen rakentamista, on nähtävissä merkittävää synergiaetua maan johtavan kaa...

Vesihuolto(Sivu)
ohja- ja tekopohjaveteen, maaperään ja kallioperään liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista.   FCGsmart –järjestelmät kattavat tekniikat ja...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
i GIS-paikkatietopalvelut maaperä- ja geotekniset tutkimukset layout-, infra- ja toteutussuunnittelu sähköistys- ja sähköverkkosuunnittelu han...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
tavat Maastomittaukset ja maaperätutkimukset Mitoitus ja toiminnalliset tarkastelut Paineiskulaskelmat Alitusten ja muiden erityiskohteiden su...

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
ja kiinteistöarvioinnit Maaperä-, pohjavesi- ja sedimenttitutkimukset Huokoskaasu- ja sisäilmamittaukset Rakenteiden haitta-aineselvityks...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
i GIS-paikkatietopalvelut maaperä- ja geotekniset tutkimukset layout-, infra- ja toteutussuunnittelu sähköistys- ja sähköverkkosuunnittelu han...

EDD- ja TDD-palvelut(Sivu)
a aiheutuneet vaikutukset maaperään, veteen tai sisäilmaan sekä rakenteiden haitta-aineet ja kunto ovat keskeisiä tekijöitä kiinteistöjen arvo...

Yhtiöittäminen(Sivu)
ukseen, mikä luo kestävän maaperän luotettavalle yhtiöittämisprosessille.   Yhtiöjärjestelyt ja yhtiöittäminen Työntekijä Ekuri, Riitta...

Yhtiöittämisprosessi(Sivu)
ukseen, mikä luo kestävän maaperän luotettavalle yhtiöittämisprosessille. Me autamme organisaatiotanne yhtiöittämisprosessin läpiviennissä: yh...

Voimajohtosuunnittelu(Sivu)
nittelu Tekninen määritys Maaperätutkimukset Pylvässuunnittelu Maadoitus- ja erotinpistesuunnitelmat Vaarajänniteselvitykset Eristinketjupiiru...

FCG Turun kaupungin suunnittelupalveluiden puitesopimuskonsultiksi (Uutinen)
s. luontoselvitykset sekä maaperän pilaantuneisuusselvitykset ja kunnostussuunnittelun- Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus (YSK)-...

Ongelmajätteestä syntyi maisemataidetta Jyväskylässä(Uutinen)
rujoen puistossa pääsivät maaperästä löytyneet materiaalit uusiokäyttöön. – Puiston paikalla oli aikanaan vanha nahkatehdas. Kun...

Blogi: Vuonna 2100 uutta vapaata kaupunkimaata?(Uutinen)
vasti. Jääkauden jäljiltä maaperä nousee länsirannikolla edelleen peräti 10 millimetriä vuodessa. Se tarkoittaa, että rannikkokaupunkeihin voi...

RuokaSuomi-tapahtumassa puhutaan ravitsemuksesta, ruokaturvallisuudesta ja ilmastokysymyksistä(Uutinen)
isäksi ravinnekuormitusta maaperään ja vesistöihin.Neljännes kansalaisen ilmastokuormasta tulee ru...