Hakutulokset

Maisemasuunnittelu(Sivu)
Maisemasuunnittelu Yhteyshenkilö Yrityksessämme löytyy kaikki hyvän ympäristön suunnitteluun tarvittava osaaminen. Meillä on valmiudet tuoda p...

FCG:n suunnittelemalle Korson Ankkapuistolle kunniamaininta (Uutinen)
lla sillat sekä tekemällä maisemanhoitotöitä. Urakan yhteydessä syntynyttä imuruoppausmassaa hyödynnettiin tehokkaasti puiston maastonmuotoilu...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
injohtopalvelut Lisäksi:  Maisema- ja ympäristöarkkitehtuuri Maisemasuunnittelu ja julkisten ulkotilojen suunnittelu Meluntorjunta Geotekniikk...

Ongelmajätteestä syntyi maisemataidetta Jyväskylässä(Uutinen)
pitkiksi jonoiksi. Syntyi maisemataidetta. Puistoon tuli pitkät kiviluikerot, joilla voi hyppiä kiveltä kivellä, Jarmo kuvailee.– Kaup...

Kaivannaisalan palvelut(Sivu)
ointi, hiukkasmittaukset, maisemaselvitys). Ottamistoiminnan suunnittelu ja lupaprosessi edellyttää useiden suunnitelmien yhteensovittamista (...

Suomalaiskonsortio ja FCG mukana Pekingin 2022 talviolympialaisten suunnittelukilpailussa(Uutinen)
trong>Eeva Eitsi maisemasuunnittelutiimin vetäjänä.  FCG:n Kalle Linkola, Jarmo Silvennoinen j...

Hakunila sai oman skeittipuiston(Uutinen)
tarvitaan vauhdinottoon, maisema-arkkitehti Eeva Eitsi FCG:ltä kertoo. Hän toimi projektipäällikkönä Hakunilan skeittipuistoprojektissa.&nbsp...

FCG Arkkitehdit(Sivu)
a maankäytönsuunnittelua, maisemasuunnittelua sekä tutkimusta ja kehitystä. Kortteli Monipuolisella FCG Arkkitehdit –tiimillä on vahva osaamin...

Korson keskuspuistolle kasvojenkohotus(Uutinen)
puuta ja sen seurauksena maisemat avartuivat ja tästä tuli todellinen maisemapuisto, kertoo Vantaan kaupungin Juha Kivimäki ...

Viherkerroinmenetelmä antaa bonuspisteitä syötävistä kasveista tai perhosniityistä (Uutinen)
atto, biosuodatusrakenne… Maisema-arkkitehti Eeva Eitsi FCG:ltä klikkailee Excel-taulukkoa, joka listaa tontin viherelementtejä ja hulevesirak...

FCG:n Caruna Oy:lle laatima YVA palkittu vuoden 2018 parhaana(Uutinen)
ten huomioon ottaminen ja maisemavaikutusten arviointi.  Erityismainintana nostettiin esiin hankkeen dynaaminen suunnittelu...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
ktinjohtopalvelut Lisäksi Maisema- ja ympäristöarkkitehtuuri Maisemasuunnittelu ja julkisten ulkotilojen suunnittelu Meluntorjunta Geotekniikk...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
nnonolojen , maankäytön , maiseman ja luonnonvarojen hyödyntämisen näkökulmasta. YVA ry myönsi vuoden 2010 ”Hyvä YVA” -palkinnon FCG:n Fingrid...

Fotogrammetria(Sivu)
ä antaa hyvän lähtökohdan maisemallisten vaikutusten arvioinnille. Lähempää valokuvaamalla voidaan tuottaa mm. inventointimalleja sisätiloista...

Urheilu- ja liikunta-alueet(Sivu)
I-, sähkö-, valaistus- ja maisemasuunnitelmat yhtenä kokonaisuutena. Tarvittaessa pystymme laatimaan myös muita kohteeseen liittyviä suunnitel...

FCG ja SNKK järjestävät kilpailun kaupunkikeskustojen kehittämisestä(Uutinen)
yhdessä Mahdollisuuksien Maisema -kilpailun suomalaisten kaupunkikeskustojen kehittämiseksi. - Kaupunkikeskustojen toimivuus, turvallisuus...

Kruunuvuorenrannan koonta-asema on vuoden betonirakenne – FCG rakennesuunnittelijana(Uutinen)
kallioleikkauksen ja metsämaiseman sävyihin. Kruunuvuorenrannan jätteenkeräysjärjestelmän koonta-asema Helsingissä palkittiin vuo...

Miten menestyä, kun maailmankirjat ovat sekaisin?(Blogi)
...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
taloudelliset selvitykset maisemaselvitykset liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät selvitykset ja toimivuustarkastelut kulttuuri- ja rakennu...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
nnittelu ja kehitys Maisemasuunnittelu Rakennetekniikka Vesihuollon suunnittelu Ympäristö ja energia Arkkitehtuuri Referenssejä Referens...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
taloudelliset selvitykset maisemaselvitykset liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät selvitykset ja toimivuustarkastelut kulttuuri- ja rakennu...

FCG-konsernin alueellinen toiminta laajenee: Lahteen uusi infra- ja ympäristönsuunnittelun konsulttitoimisto(Uutinen)
a esimerkiksi maankäytön, maisemasuunnittelun sekä talosuunnittelun osalta. - Lahden aluetoimisto vahvistaa tavoitettamme olla yksi maa...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
elua, myös maankäyttö- ja maisemasuunnittelua, hankekehitystä ja kehittämiseen liittyvää konsultointia. - Näiden palveluiden markkinat...

Kaupunkirakenne aiheena FCG Planekon aamiaisseminaarissa(Uutinen)
onka ja Maankäyttö ja maisema –toimialan päällikkö Ulla Räihä. Aamiaisseminaarien sarja tulee jatkumaan vuoden 2009 aikana...

FCG Turun kaupungin suunnittelupalveluiden puitesopimuskonsultiksi (Uutinen)
ja tutkimus (VHT)- Maisemasuunnittelu (MAS)- Ympäristösuunnittelu (YMS), sis. luontoselvitykset sekä maaperän pilaantuneisuusselv...

Sipoonrannan infra- ja geosuunnitteluun jatkosopimus(Uutinen)
ään vesialueiden täyttö-, maisematyö- ja toimenpidelupia varten sekä ympäristölupaa hyötykäyttöä ja työnaikaisia toimenpiteitä varten. ...

FCG mukana Helsingin Isosaaren kehittämisessä(Uutinen)
n, matkailun, ympäristön, maiseman ja vesiväylien ja satamatoimintojen asiantuntijoista. Työryhmä on aloittanut työnsä tutustumalla Isosaaren...

12 huomiota investointihankkeista(Uutinen)
t, että ”onpa tässä hieno maisema – mahtava paikka” esimerkiksi hotellille. Mitä pohdintavaiheessa on hyvä huomioida? Markku Nissin tekstis...

Kiertotalous: Vähähiilistä asumista Laukaan Vuonteella(Uutinen)
Leppäveden rantamaisema Vuonteen kylässä 20 kilometrin päässä Jyväskylästä on tulevaisuudessa paikka ekologiselle elämälle. Lauka...

Kun vastavalmistunut pääsi oman alan hommiin… (Blogi)
jani viimeistellessä etsin työpaikkaa, jossa koulutukseni pääsisi oikeuksiinsa.   Sitten se tuli et...

Koulu on älykäs!(Blogi)
oi luoda ympärilleen oman oppimisympäristönsä. Jari Poikonen projektipäällikkö...