Hakutulokset

Kunta.tv:n haastattelu: FCG muutosjohtamisen tukena(Uutinen)
ww.kunta.tv/kumppanit/fcg-muutosjohtamisen-tukena">http://www.kunta.tv/kumppanit/fcg-muutosjohtamisen-tukenaKunta.tv julkaisee...

Muutos on mahdollisuus(Blogi)
iä puheenvuoroja ja keskustelunaloituksia tarvitaan jatkossa aina vain lisää. Tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterve...

Strategiat(Sivu)
iikkumavaraa unohtamatta. Muutosten ymmärtäminen ja ennakointi ovat toimivan strategian perusta. Uuden kuntalain vaateiden mukainen strategia ...

Ympäristö ja energia(Sivu)
ntia sekä rakentamisen ja muutostöiden rakennuttamis-, valvonta- ja projektinjohtotehtäviä (mm. urakoiden kaupalliset asiakirjat). Lisäksi hoi...

Elätkö mukana muutoksessa, katsotko sitä ulkopuolisena tarkkailijana vai eikö maailman muutos kosketa sinua mitenkään?(Blogi)
a ehkäpä suurimpana: luomaan uusia ajatusrakenteita. Ne yritykset ja henkilöt, jotka pysyvät kiinni vanhoissa toimintatavoissa, jäävät vääjääm...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
aali- ja terveydenhuollon muutosjohtamisen välineenä Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen on vaativaa ja monialaista yhteistyötä. Sosiaa...

Kunnan tukipalvelut kuntoon ennen sote-muutosta(Blogi)
lvelut/johdon_konsultointi/palvelut_ja_hallinto/" target="_blank">tukipalvelutoiminnot ovat tukena sote-palveluita tuotettaessa: mukana on...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ion tavoitteista lähtevää muutosta.  Ohjelma tarjoaa esimiehelle tukea esimiesosaamiseen palveluiden ja työn muutoksessa, oman johtamisotteen ...

Sote-maakuntauudistus(Sivu)
ulkista sektoria koskevaa muutosta. Hallituksen esityksen mukaan Suomeen muodostetaan 18 itsehallinnollista maakuntaa, joihin kootaan yli 400 ...

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
elun kanssa tekemisissä olevien tahojen huulilla. Kaavailuissa esitetään, että kaksikolmasosaa palvelutuottajan tuloista tulisi kapitaatioperu...

Juhani Pirinen mukana Rakentamisen Laadun RALA Ry:n paneelissa(Uutinen)
Varsinkin tässä ilmastonmuutostilanteessa, toteaa Pirinen. RALA ry:n asiantuntijapaneelissa käsiteltiin korjausvelan lisäk...

Kuntarakennepalvelut(Sivu)
a selvittämistä ja vahvaa muutosprosessin hallintaa. Kuntarakenneuudistuksen tueksi FCG on koonnut vahvan asiantuntijatiimin, joka on osallist...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
tarpeiden ja kustannusten muutosten ennakointi ja rakenne­muutosten vaikutusten analysointi ( ARTE ) keskimääräisen elämänkaaren vaihtelujen...

smartasset(Sivu)
n tai toiminnan laajuuden muutos, saneeraus- tai purkutyö, muu kaivutyö, lainsäädäntömuutos tai kauppatilanteet. Vuokrayhtiöiden kiinteistöjen...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ion tavoitteista lähtevää muutosta.  Ohjelma tarjoaa esimiehelle tukea esimiesosaamiseen palveluiden ja työn muutoksessa, oman johtamisotteen ...

FCG Suunnittelu ja tekniikka toteuttajaksi maakuntauudistuksen AAMU-hankkeeseen(Uutinen)
aakuntauudistus merkitsee muutosta alueidenkäytön suunnitteluun koko maassa. FCG Suunnittelu ja tekniikka on valittu yhdessä Suomen ympäris...

Kunnat ovat siirtymässä palveluluokituksen mukaiseen raportointiin (Uutinen)
altiokonttorin palveluun. Muutos on merkittävä, mutta se tarjoaa samalla mahdollisuuden kehitystyöhön, joka hyödyttää kuntaa jatkossa...

Tietojohtaminen: tehdäänkö kunnassa oikeita asioita? Entä tehdäänkö asiat oikein?(Uutinen)
Kunnat elävät muutosvaihetta, kun automaattisen talousraportoinnin velvoitteet alkanevat jo vuoden 2010 talousarvion raportoinnist...

Pauli Santala FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän johtajaksi(Uutinen)
nen konsulttitalo. Suurin muutos on ilman muuta nykyinen monialaisuus, joka on syntynyt konsernin myötä. Se on todellinen etu, mutta siitä ker...

Missä on sosiaalihuollon paikka?(Blogi)
yhdistämällä erillisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita toimiviksi kokonaisuuksiksi. Voimme toki muuttaa tätä tavoitetta, mutta...

Tulevaisuuden kunta on omistajaohjaaja (Blogi)
lutuksen ja ammattikorkeakoulujen kirjanpito- ja laskentapäivällä Helsingissä ja Tampereella. ...

Miten harjoittelu sujui(Blogi)
...

Oppiva esimies – uudistuva organisaatio(Blogi)
nkilö, joka ei voi koskaan olla tekemättä mitään. Näyttämällä kaiken aikaa työyhteisölle esimerkkiä hyvässä tai pahassa, on hän aina työn touh...

Päästöjen vähennys tehdään lähellä!(Blogi)
ormal;">Your choice is our life! Tämän alakoululaisen pojan viestin välitti konferenssiyleisölle ympäristökasvattaja...

Muuttaako sote-uudistus demokratiakäyttäymistä?(Blogi)
uutosta suomalaiseen, kuntaperusteiseen hyvinvointimalliin. Toteutuessaan malli siirtää puolet kuntien nykyisistä budjeteista ja päät...

Leijona karjaisee: missä on yhtenäinen projektikulttuurinne?(Blogi)
peet jäävät huomiotta. Tällöin ei ehditä paneutua oman kunnan väestön, talouden, elinkeinoelämän ja palvelujärjestelmän kestokyvyn puutteisiin...

Miksi on niin vaikea lähteä hyvästä työpaikasta?(Blogi)
n työsuhteen päättymiseen liittyvien asioiden listaan listannut hallinnolliset asiat, työhön liittyvien dokumenttien tallennus ja luovutus, lä...

FinDRG-hanke tuottaa asiakasryhmittelyn sosiaalipalveluihin(Uutinen)
Sosiaalipalveluiden keskeisimmille asiakasryhmille ikäihmisille sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaille tuotetaan oma asiakasryhmittely...

Talosuunnittelu(Sivu)
hankkeista pienempiin tilamuutostehtäviin. Tyypillisiä kohteitamme ovat mm. toimistojen ja koulujen korjaus- tai uudissuunnittelu ja toisaalta...

Tietoa meistä(Sivu)
yisesti julkisen sektorin muutoshankkeet, luonnonvarojen käytön konsultointi, kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen liittyvät hankkeet sekä eril...

Luottamushenkilötyö (Sivu)
omaa tavoiteasetantaa ja muutosvalmiuksia. Tilauskoulutuksista voidaan rakentaa myös luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon toimintavalmi...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
Kauppasataman asemakaavan muutos, keskustan elinvoimaisuustarkastelu ja kaupunkikuvallinen tarkastelu Liittyvät palvelut Strateginen suunnitte...

Valtionhallinnolle(Sivu)
n ja taitojen lisääminen, muutosten läpiviennin tukeminen tai työn sujuvuuden ja työtyytyväisyyden vahvistaminen. Tavoitteellinen coaching tuo...

Sotekonsultointi(Sivu)
sekä organisaation johdon muutos- ja strategiavalmennukseen. Kaavio Työntekijä Valta, Maija Capture Sotetieto.fi -sivustolta saat lisää tietoa...

Jätehuollon suunnittelupalvelut(Sivu)
jätehuollossa tapahtuvien muutosten ja asiakkaidemme erityistarpeiden mukaan. Suunnittelualueen tai -kohteen jätehuollon järjestäminen tietyll...

Lastensuojelun verkostohanke(Sivu)
en, kun hyvin suunniteltu muutos viedään käytäntöön. Verkostohankkeen tuloksena syntyvät ratkaisut yhdessä tavoitteiksi sovittuihin haasteisii...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
Kauppasataman asemakaavan muutos, keskustan elinvoimaisuustarkastelu ja kaupunkikuvallinen tarkastelu...

Kouluverkot(Sivu)
jestämiselle. Kouluverkon muutospaineet nostavat helposti kuntalaisten tunteet pintaan. Päätöksenteon etenemiseksi ulkopuolisen asiantuntijan ...

Viestintä ja asiakaspalvelu(Sivu)
imerkiksi hyvä virkakieli muutosviestintä kriisiviestintä ja maineenhallinta verkkoviestintä asiakasviestintä ja -palvelu markkinointi Koulutu...

Työajanhallinnan tutkimus(Sivu)
rssien tarvetta Tuo esiin muutostarpeita ja kehittämiskohteita   Työntekijä Korhonen, Sirpa Työntekijä Haapanen, Anne Työntekijä Haukkapää-Haa...

Tehokkuutta projektien johtamiseen(Sivu)
jektisalkut, projektit ja muutosohjelmat koko kunnan johtamisjärjestelmään. 2. Päätöksenteko on ryhdikästä ja läpinäkyvää. 3. Selkeät käytännö...

Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina(Sivu)
usta, jotka ovat tukeneet muutosten onnistunutta toteuttamista. Lisäksi on toteutettu lukuisille organisaatioiden esimiehille yksilöllisiä joh...

Aluesuunnittelu, kiinteistöt, toimitilat ja palveluverkko(Sivu)
ntiin. Tämä on merkittävä muutos erityisesti kunta-valtio-suhteen näkökulmasta. Myös liikennejärjestelmäsuunnittelu ja merkittävä osa ELY-kesk...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
ulutukset tarjoavat tukea muutostilanteissa, joita henkilöstön siirtyminen aiheuttaa: palvelussuhteen ehtoihin liittyvät muutokset, palkkojen ...

Digitalisaatio uudistuksen ytimessä(Sivu)
ät kaikki edellä mainitut muutoselementit. Digitalisaatio voi olla myös pienimuotoisempaa, olemassa olevien tekijöiden tehostamista, kuten per...

FCG:n kiinteistöveroselvitys 0417(Sivu)
töveroihin on tulossa iso muutos 2020-luvun alussa, kun rakennusten ja maapohjien veroarvot päivitetään nykytasolle. Sitä ennen kuntien kannat...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
aiseen tietoon perustuvia muutossuunnitelmia henkilöstöjohtamisen tueksi. 13.30 - 13.50 Tiedolla johtaminen kunnissa – konkreettisia esimerkke...

SMART TRANSPORTATION(Sivu)
elle on meille luontainen muutos, sillä olemme olleet mukana liikenne- ja infrasuunnittelussa 70 vuotta. Picture1 Liikkumisen palvelut tulevat...

Smart Space(Sivu)
FCG Arkkitehdit toteuttaa muutossuunnittelun osallistavissa työprosesseissa http://www.fcg.fi/fin/palvelut/talosuunnittelu_ja_rakennuttaminen/...

Tiedolla johtamisen verkostohanke (TIJO 3)(Sivu)
. Verkostoprojekti avuksi muutosvaiheessa FCG ja Kuntaliitto ovat rakentaneet tiedolla johtamisen verkostohankkeen eli Tijon. Hanke tukee kunt...

Kuntien ruoka- ja puhtauspalvelut(Sivu)
n ylläpito asiakastarpeen muutos huomioituna • Investoint kiunnan omaan keskus/tuotantokeittiöön  • Ostopalveluna ruokapalveluyrityksiltä tai ...

FCG mukana messuilla(Uutinen)
emaksi on valittu ilmastonmuutos. Tänä vuonna tapahtumapaikka on Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, ajankohta 27.–29.5.2009, osaston numero on...

Kuntalaiset ovat edelleen tyytyväisiä palveluihin(Uutinen)
Taloussuhdanteen yleinen muutos näkyy siinä, että aikaisempaa useammat ovat tyytymättömiä kuntien onnistumiseen yritystoiminnan edistämisessä...

Kuntien tietotekniikkakartoitus: menot pienenevät(Uutinen)
n huomioidaan rahan arvon muutos ja verrataan kasvua kuntatalouden indeksiin, tietotekniikkamenot ovat suhteellisesti laskussa. Sosiaali-...

Ruokapalvelukartoitus 2014(Uutinen)
euttavat ruokapalveluille muutostarpeita ja siksi on nähty höydylliseksi kartoittaa kuntien ruokapalveluiden nykytila...

3. kurssi Kuntaliiton sertifioimia KPJ-puheenjohtajia valmistui(Uutinen)
eginen johtaminenMuutosjohtaminenViestintä ja vuorovaikutusHyvä hallitus- ja valtuustotyöskentely sekä pelisäännöt...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
sen johtaminen on suurten muutosten edessä. Toteutettavalla yritysjärjestelyllä vahvistetaan FCG:n edellytyksiä ylläpitää ja kehittää kunta-al...

Miten SOTEa ohjataan? -tilaisuus 17.2.2016 Helsingissä(Uutinen)
-integraatio ja toiminnan muutos saadaan näkyväksi ja aikaiseksi?Tilaisuus on tarkoitettu kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon johd...

Marita Lehikoinen FCG Kuntarekryn vt. toimitusjohtajaksi(Uutinen)
littu maakuntauudistuksen muutosjohtajaksi Etelä-Karjalaan 1.9.2016 - 30.6.2017 väliseksi ajaksi. FCG Kuntarekryn toiminta ja kehitystyö jatku...

Kunta.tv:n haastattelusarja alkaa: FCG maakuntauudistuksen tukena(Uutinen)
ikallis- ja aluehallinnon muutosta:...

Isojen teemojen asiakaslehti(Uutinen)
- ja rahoitusfoorumi sekä muutosjohtamisen tuote- ja palvelukokonaisuus, joka näkyy monella tavalla FCG:n markkinoinnissa ja verkkosivuilla.&n...

KuntaHR on uusi henkilöstöjohtamisen saumaton työkalu(Uutinen)
a, joka tulee korostumaan muutostilanteessa, Marita Lehikoinen kertoo.Lisätietoja...

Kuntarekry maakuntauudistuksen rekrytointikanavaksi(Uutinen)
yhtiönä kokonaisvaltaisen muutostuen, joka varmistaa onnistuneen lopputuloksen sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa. ...

Kuntien tukipalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle - katso, mitä on huomioitava(Uutinen)
 on käynnissä rakennemuutos esimerkiksi henkilöstön eläköitymisen vuoksi. Katso videolta alta tai...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
ustyötä tässä haastavassa muutostilanteessa, jota nyt elämme. Tavoitteena on vahvistaa kunta-asiakkaidemme asemaa yritysten sijoituspaikkoina...

Kuntakierros kutsuu valtuutettuja koulutukseen kautta Suomen(Uutinen)
della 2017-2021. Lukuisat muutostrendit sekä vallan ja vastuun uusjako maakuntauudistuksen myötä haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja...

Miten kuntajohtaminen uudistetaan(Uutinen)
olisi muututtava ja miten muutos tehdään? Kuntamarkkinoilla kokoontui joukko kuntajohtajia pureskelemaan aihetta. Keskustelun moottoreina toim...

Hyvin suunniteltu oppimisympäristö tukee oppimista(Uutinen)
on niin tilasuunnittelun, muutoskonsultoinnin kuin rakennusterveydenkin asiantuntijoita. Uudenlaiset työparit yhdistävät esimerkiksi pedagogii...

Viherkerroinmenetelmä antaa bonuspisteitä syötävistä kasveista tai perhosniityistä (Uutinen)
uotsiin.– Ilmastonmuutos aiheuttaa lisää sateita ja kaupunkitulvia. Tällä työkalulla pystyy arvioimaan entistä paremmin hulevesien hal...

Blogi: Matkailun kasvaessa kestävän kehittämisen merkitys korostuu(Uutinen)
m-blogissamme.Muutos kohti kokonaisvaltaista kestävämpää matkailua on pitkä ja haastava prosessi. Nyt jos koskaan tarvitaan tekoja...

FCG Suunnittelu ja tekniikalle ympäristö- ja laatusertifikaatit(Uutinen)
lle tärkeitä ovat ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja digitalisaatio. Ne ovat isoja tekijöitä, joiden huomioonottaminen työssämme on aivan ole...

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä (Uutinen)
n käynnistämässä kulttuurimuutosta ja haastaa niin asiakastyön kuin verkostonkin vuorovaikutukseen.Lisätietoja:Liiketoimintaryhmän...

OMA-projekti kehittää kuntien ammatillisen koulutuksen omistajaohjausosaamista(Uutinen)
vaikututus ja kuntakentän muutos. Tavoitteet ovat: Vahvistaa, kehittää ja tukea kuntien ammatillisen koulutuksen omi...

Liian pieni koulu ei ole lapsen etu(Uutinen)
lasta vähemmän kuin nyt. Muutos on iso ja se tulee nopeasti.Palveluverkon oikea mitoitus on ollut FCG:n johtavan asiantuntijan Ra...

Sami Miettinen on aloittanut Johdon konsultoinnin ja valmennuksen toimialajohtajana(Uutinen)
mieluusti hieman edellä. Muutosvauhti on kova ja meiltä vaaditaan nopeaa reagointia. - Ajatukseni on, että kehittäisimme vahvast...

FCG Torni on uusi henkilö- ja tavarakuljetusten liikennepalvelu(Uutinen)
lle on FCG:lle luontainen muutos, sillä olemme olleet mukana liikenne- ja infrasuunnittelussa 70 vuotta. – Liikkumisen palvelut tulevat osa...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
kauden tähtäimessä on iso muutos infra-alan digitalisaatiossa, mikä vaatii ihmisten, työkalujen ja prosessien kehittämistä, Vaismaa jatkaa.&nb...

Kiertotalouden johtava asiantuntija Jutta Laine-Ylijoki Tekniikka & Talous -lehden haastattelussa(Uutinen)
ttuva maailma. Maankäytön muutos, kaupungistuminen ja resurssien niukkuus nousivat esiin huomionotettavina aspekteina. ...

Digitaalinen kaavoitus etenee pilottikohteiden kautta(Uutinen)
joka edellyttää asemakaavamuutosta.  Nykyiset toiminnot ja arvokkaat rakennukset säilyvät alueella. M...

Blogi: Digikaava - Kehitys ei ole helppoa ja edelläkävijöitä tarvitaan(Uutinen)
aatioiden sekä asenteiden muutosta. Nykyhetkessä ollaan todennäköisesti jo vaikuttamassa siihen, mite...

Rakennusvalvontapäivillä paneudutaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen(Uutinen)
Suunnittelujärjestelmän muutos saattaa muuttaa rakennusvalvonnan roolia ja jopa organisointia.Rakennusvalvo...

Soten uudistaminen ja yhteiselon tuki(Blogi)
Jaana Viemerö, koulutuspäällikkö    ...

Miten menestyä, kun maailmankirjat ovat sekaisin?(Blogi)
oiminnanohjaus- ja HR-järjestelmät kehittyvät niin, että organisaatioiden sisällä läpinäkyvyys lisääntyy sekä työnjaon että työn tulosten suht...

Ihminen sote-muutoksen keskiössä?(Blogi)
tärkeintä eivät ole palvelujen tuottamisen mallit vaan se, että palveluja on saatavissa. Ilman osaavia työntekijöitä ei ole palveluja, ilman p...

Kuntayhtiön suhteellinen strateginen asema – heiluttaako häntä koiraa?(Blogi)
televisio ja radio), jotka kuluttivat energiaa arviolta noin 100 kertaisen määrän verrattuna älypuhelimeen. Samanaikaisesti maalämpöpumput, il...

Suomalaista itsehallintoa automatkan verran(Blogi)
  Aija Tuimala toimialajohtaja, johdo...

Konsernijohtamista nyt!(Blogi)
...

Olemmeko jäämässä seinien vangeiksi?(Blogi)
palvelutuotannon tuki. Siksi palvelutuotanto määrittelee tarvittavan tilamäärän eikä päinvastoin. Valitettavan monessa kunnassa kasvavat tila...

Sote-uudistus: mikä mahdollisuus?(Blogi)
me omalta osaltamme voimme auttaa sotea uuteen uskoon laittavia toimijoita. Teemme työtä sen eteen, että uudistus pääsisi tavoitteeseensa...

Kunnissa työstetään strategioita: tässä luettavaa laiturinnokkaan(Blogi)
osessi johtaa konkretiaan Entropia ja inertia ovat tuttuja organisaation sisäisiä ilmiöitä molemmat ja strategiatyössä a...

Yhteisöllisiä oppimisympäristöjä kehittämässä(Blogi)
syvistä opetusryhmistä, luokkatiloista ja kalusteratkaisuista joustavaan ryhmittelyyn.  Muunneltavat tilat ja kalusteratkaisut tukevat...

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?(Blogi)
elujärjestelmän avulla voimme tarkastella hoitohenkilökunnan työpanosta ja hoitotyön kuormittavuutta suhteessa osastolle määriteltyyn optimaal...

Tuntoaistin varassa(Blogi)
kaslähtöisyyden vahvistamista. Myös valtuutetut tarvitsevat laadukasta tietoa strategisen päätöksenteon tueksi ja sit...

Muistikatkoksia(Blogi)
mainittuja haasteita. Konsultti, kuten moni muukin tietotyöläinen tänä päivänä, on naimisissa tietokoneen ja matkapuhelimen kanssa. Kun pitäi...

Kokoaan isompi Jakobstads centrum(Blogi)
la esiintyviin oikeisiin, värimuunnoksena kehittyneisiin mustiin joutseniin. Lassen viesti oli synkeä: ilmastokriisi koskee meitä kaikkia. Kau...

Uusi valtuustokausi lähtökuopissa – tässä evästystä kiperänä muutosaikana(Blogi)
Nyt alkava valtuustokausi sisältää historiallisia muutoksia ja vaatii asianosaisilta monenlaista osaamista. Se edellyttää muutoksia jopa lu...