Hakutulokset

Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy allekirjoittivat aiesopimuksen Opekon yhtiöittämisestä(Uutinen)
Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen osakkuudesta Opetusalan koulutuskeskuksen Opekon toimintaa jatkavassa uu...

Opetusalan ja tietosuojan välinen yhteistyö voi vahvistaa Suomen kilpailukykyä(Blogi)
istyö opetustoimialan ja tietosuojan välille. Nyt näyttää siltä, että haaveeni on askeleen lähempänä toteutua. Uskon, että joulukuussa pidettä...

Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri(Sivu)
Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri Yhteyshenkilö Pohja oppimiselle rakennetaan varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa. Näi...

Nova Schola Finlandia(Sivu)
neille, mutta erityisesti opetustoimen johdolle, rehtoreille, opetusteknologiasta ja oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneille opetta...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy(Uutinen)
äristöjen kehittämishanke opetussuunnitelman perusteista moderniin koulurakentamiseen. Nova Schola Finlandia -hanke on tarkoitettu kaikille...

Nova Schola Finlandia -ajatuspajassa ideoitiin tulevaisuuden peruskoulua(Uutinen)
äristöjen kehittämishanke opetussuunnitelman perusteista moderniin koulurakentamiseen. FCG:n tilaisuus houkutteli osallistujia 15 kunnasta/kau...

Kolmas Nova Schola -verkostohanke käynnistyi: kohti innovatiivisempia oppimisympäristöjä(Uutinen)
ä. Myös koulujen uusi opetussuunnitelma edellyttää uusien työtapojen ja monipuolisten oppimisympäristöjen kehittämistä. ...

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA(Sivu)
a infrasuunnitteluun sekä opetusalan ja hallinnon kehittämiseen tai esimerkiksi hankkeiden vaikuttavuuden arviointiin ja erilaisiin, toimeksia...

Yhteisöllisiä oppimisympäristöjä kehittämässä(Blogi)
allisempaa. Ovathan uudet opetussuunnitelmat jo valtaosin käytössä. Opetussuunnitelman tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin perusteet ova...

Yle Uutiset: FCG kouluttaa 90 000 opettajaa Ukrainassa(Uutinen)
jossa FCG kehittää perusopetusta Ukrainassa. Katso Yle TV Uutisten raportti hankkeesta Kiovassa. Suomalaisen opetushankkeen tavo...

Näin syntyy tilatehokas uusi koulu(Uutinen)
">Vuosi sitten uudistunut opetussuunnitelma antaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös koulun tiloille ja niiden käytölle. Se vaikuttaa suoraan ko...

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä(Uutinen)
a yhteen laajan verkoston opetusalan osaamista kotimaassa sekä kykenee tehokkaasti vastaamaan suomalaisen koulutusosaamisen laajenevaan kysynt...

FCG ja HY+ yhteistyöhön suomalaisen koulutusosaamisen jakamiseksi(Uutinen)
utetusta koulutuksesta ja opetustoimen kehittämisestä sekä kotimaassa että kansainvälisissä kehityshankkeissa eri puolilla maapalloa. Opetusto...

OMA-projekti kehittää kuntien ammatillisen koulutuksen omistajaohjausosaamista(Uutinen)
tammikuussa. Puhujina mm. opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja tulevaisuudentutkija Risto Linturi. Suomen Kuntaliitto...

Ammatillisen koulutuksen reformi – mikä muuttuu?(Blogi)
koska perustutkintoihin liittyy huomattavan suuri määrä opintososiaalisia etuja ja muita etuisuuksiin liittyviä yksityiskohtia. Kustannusvaik...

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu(Blogi)
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen ehdotetaan muutoksia ja rahoituslain perusteella annetaan kokon...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
töjen suunnittelulle uusi opetussuunnitelma on avannut. Tule myös keskustelemaan uudenlaisista oppimisympäristöistä asiantuntijoidemme kanssa ...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
ussuunnitelma muun muassa opetusohjelmalle, johtamisjärjestelmälle, oppimateriaalille, henkilöstön rekrytoinnille ja koulutukselle sekä ICT-st...

FCG mukana EduCluster Finlandin mittavassa koulutusvientisopimuksessa Qatariin(Uutinen)
luster Finland ja Qatarin opetusministeriö (Supreme Education Council) ovat solmineet 5-vuotisen kauppasopimuksen 9.6.2014. Kauppa sisältää so...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy marraskuussa – Tule mukaan visioimaan tulevaisuuden koulua!(Uutinen)
äristöjen kehittämishanke opetussuunnitelman perusteista moderniin koulurakentamiseen. Työskentely painottuu vertaisverkostossa oppimiseen, mu...

Ensi vuoden koulutusohjelma on julkaistu!(Uutinen)
mp;group=Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri">varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri...

RuokaSuomi-tapahtumassa puhutaan ravitsemuksesta, ruokaturvallisuudesta ja ilmastokysymyksistä(Uutinen)
avinnon avulla) ja toinen opetustoimeen (ravinnon merkitys kasvussa). Sotesession vetää FCG:n  Jaana Levo ja opetustoimen osuude...

Millaista kehittämiskulttuuria edustat?(Blogi)
kehittämiskouluverkosto, jossa on mukana 177 peruskoulua 38 kunnasta. Sitrassa on käynnissä...

Tietoa meistä(Sivu)
nkkeissa. Hyvinvoinnin ja opetussektorin hankkeet ovat kasvava liiketoiminnan alue.  FCG:llä on tytäryhtiöt Ruotsissa (FCG Swedish Development...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
öjärjestelyt Sivistys- ja opetuspalveluiden kehittäminen Laatukonsultointi , sisäinen auditointi (CAF) ja valmennus Hankintakonsultointi Verok...

Asiakastyytyväisyystutkimukset(Sivu)
nta) Sivistyspalvelut (esiopetus, peruskoulu ja lukio) Ateria- ja tilapalvelut (myös tilaaja-asiakkaat) Vuokra-asukkaiden tyytyväisyys Työntek...

Kouluverkot(Sivu)
issä kehittämistehtävissä opetustoimen laadun ja laatujärjestelmien kehittämisessä Työntekijä Oksanen, Raila konsultointi@fcg.fi Johdon ja pal...

Hallinto- ja lakiasiat sekä tiedonhallinta(Sivu)
monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja lähiopetuksen lisäksi toteutamme koulutuksia verkko- ja videovälitteisesti. Hallinto- ja lakikou...

Sivistoimen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
töjen suunnittelulle uusi opetussuunnitelma on avannut. Tule myös keskustelemaan uudenlaisista oppimisympäristöistä asiantuntijoidemme kanssa ...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
töjen suunnittelulle uusi opetussuunnitelma on avannut. Tule myös keskustelemaan uudenlaisista oppimisympäristöistä asiantuntijoidemme kanssa ...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
in yliopiston Holding Oy, opetushallitus, Tapiola -yhtiöt ja Nordea Capital. Muita omistajatahoja ovat mm. useat yliopistot, kunnat ja sairaan...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
a yleisesti kuin koulujen opetustakin.AsuminenVuokra-asunnon saannin koetaan usein vaikeutuneen, mutta pientalotontin saa...

FCG:n koulutusohjelma 2010 on ilmestynyt(Uutinen)
kumentti Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri (912)] [Dokumentti Ympäristö ja kuntatekniikka (913)] [Dokumentti Yh...

Peruskouluissa keskimäärin kaksi tietokonetta seitsemää oppilasta kohden(Uutinen)
össä taulutietokoneita ja opetusluokkiin sijoitettuja älytauluja. Sähköinen oppimisympäristö käytössä yli puolella kouluista...

Helsingin ympäristöpalkinto Juhani Piriselle(Uutinen)
akennesuunnittelusta sekä opetustyöstä. Pirinen on työllään auttanut tuhansia ihmisiä, jotka ovat joutuneet ongelmiin kosteusvaurioituneiden r...

Miten kuntajohtaminen uudistetaan(Uutinen)
dään yhdessä, kasvatus ja opetus toimialan toimialajohtaja Tiina Larsson Keravalta tähdensi- Itsensä kehittäminen on keskeistä. Kun jo...

Hyvin suunniteltu oppimisympäristö tukee oppimista(Uutinen)
vuonna tulleeseen uuteen opetussuunnitelmaan ja sen vaikutuksiin kouluihin. − Suurimpia muutoksia kouluissa on siirtyminen monimu...

Palkittu diplomityö: Tietomallilla voidaan määrittää lattiapäällysteiden kosteudenläpäisevyyttä(Uutinen)
n koulun kellarikerroksen opetustiloihin asennetaan muovimatto ilman, että alapohjan lämpö- ja kosteustekninen toiminta on selvitetty etukätee...

FCG mukaan suunnittelemaan Helsingin Pakilanpuiston palvelurakennuksia(Uutinen)
koteja Havukka ja Pakila. Opetus- ja päivähoitotilojen lisäksi suunnitellaan läheisten liikunta-alueiden ja mahdollisesti vapautuvien tonttien...

Töissä FCG:llä – Koulutuksen johtohommissa(Uutinen)
utus järjestää kunta-alan opetustilaisuuksia ja tapahtumia ympäri Suomea ja internetin välityksellä. Anniina Peltola toimii Koulutuksen toimia...

Liian pieni koulu ei ole lapsen etu(Uutinen)
isella tasolla, että perusopetuslaki ei opetuksen järjestämisen perusteiden näkökulmasta enää toteudu tasavertaisesti. Liian pieni koulu ei ol...

Intro-perehdytystyökalu käyttöön Kuopiossa(Uutinen)
iin onnistunut pilotointi opetuspuolella, ja hyvät käyttökokemukset toivat Intron osaksi Kuopion kaupungin perehdytysprosessia. Nyt järjestelm...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
sa on haettu tutkimus- ja opetusinstituutioiden, yritystoiminnan, kuluttajien ja kuntasektorin yhteisin ponnistuksin uuden liiketoiminnan mahd...

Kunta-alan rekrytointi vuonna 2019(Uutinen)
nti toimialoittainOpetus-ja kulttuurialalla rekrytoinnit olivat vilkkaimmillaan huhtikuussa. Toinen piikki oli alkusyksystä, kun määrä...

Vieraskynä: Tiedonhallinta - kehittämisen sietämätön helppous(Blogi)
ta. Tarkoituksena oli saada aikaan hallituksen esitys uudeksi lainsäädännöksi. Vuonna 2015 valmistui hallituksen esitys laiksi tiedonhallinnas...

Koulu on älykäs!(Blogi)
mutta kuinka monta saneerausprojektia toteutetaan uusimalla ne vanhat seinät ja pulpetit? Missä on se näkemys tulevaisuuden koulusta? O...

Ohjauksesta, röntgenkatseesta ja ihmisyydestä (Blogi)
haimmillaan rinnalla kulkemista, toisen kanssa ymmällään olemista, ratkaisujen etsimistä yhdessä ja kumppanuudessa.  Taru ArnkilF...