Hakutulokset

USO Uuden sukupolven organisaatiot(Sivu)
USO Uuden sukupolven organisaatiot Yhteyshenkilö Tule mukaan tekemään tulevaisuuden kuntaa! USO-verkosto on kuntien, Kuntaliiton ja kuntien ve...

Oppiva esimies – uudistuva organisaatio(Blogi)
n asiantuntijoiden mukaan organisaation oppimisen perusta on yksilö. Yksilön oppiminen ei sinällään takaa organisatorista oppimista, mutta ilm...

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?(Blogi)
män tulisi tapahtua mahdollisimman tehokkaasti. Parhaimmillaan kaikki onnistuu sovitusti ja prosessin mukaan. Mutta entäpä silloin, kun hoitop...

Johdon konsultointi(Sivu)
i Yhteyshenkilö Menestyvä organisaatioiden johtaminen koostuu hyvästä johtamisesta, soveltuvista rakenteista, toimivasta ohjausjärjestelmästä,...

FCG kakkosena koulutusorganisaatioitten imagotutkimuksessa(Uutinen)
den julkaisemassa koulutusorganisaatioiden yrityskuvaselvityksessä. Tutkimus tehtiin nyt kuudetta kertaa. FCG on myös aiemmin sijoittunut tutk...

Kunnissa työstetään strategioita: tässä luettavaa laiturinnokkaan(Blogi)
uvat  uusimaan strategiansa valtuustokauden vaihduttua ja uusien päättäjien kuopiessa jo maata. Kymmeniä strategiaoppaita lukeneena uskallan s...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
tijamme tukevat kehittämisorganisaatioita ja yrityksiä uuden kasvun ja elinvoiman eväiden löytämisessä. Tekemisen perustana ovat liiketoiminta...

Verkostohankkeet(Sivu)
s (EKJ) Uuden sukupolven organisaatio  (USO) Kuntien elinvoiman kehittämisverkosto (EV E ) Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 Tiedolla johtami...

Miten menestyä, kun maailmankirjat ovat sekaisin?(Blogi)
ja demokraattisempaa. Tutkimusten mukaan työntekijöiden sitoutuminen tiettyyn organisaatioon ja työhön on vähentynyt. Monessa organisaatiossa...

USO Uuden sukupolven organisaatio -verkoston toimikauden 2015–2016 toimintaa käynnistellään jo lokakuun lopulla(Uutinen)
USO kick off –seminaari pidetään Kuntatalolla keskiviikkona 29.10.2014 klo 11:00–16:00. Seminaarin aikana kuullaan USO2-osallistujakuntien...

EKJ-johtamisvalmennus(Sivu)
ntaa eväitä osallistuvien organisaatioiden tavoitteista lähtevään muutoksen johtamiseen. Johtamisvalmennus koostuu organisaatioiden omasta keh...

Muutos on mahdollisuus(Blogi)
panostaa. Ponnistus ei ole yksin työnantajan tai työntekijän harteilla, vaan parhaiden ratkaisujen etsimistä yhteistyössä. Muutama kuu...

Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina(Sivu)
velukseen. Uusien maakuntaorganisaatioiden täytyy rakentaa yhteinen tahtotila ja kulttuuri sekä yhdenmukaistaa monista organisaatioista tuleva...

Tietosuojaseloste(Sivu)
stä ja julkisen hallinnon organisaatioista.  Organisaation yhteys- ja taustatietojen lisäksi rekisterissä pidetään yllä tietoa organisaatiossa...

SOTE-rakenneuudistus valmistautuu finaaliin(Blogi)
0pt;">  Useimmat organisaatiot ovat aloittaneet työn, jossa keskeisimpinä kysymyksenä on sosiaali- ja terv...

Ajatuksia auton vahaamisesta ja työelämästä(Blogi)
uuresta sairaalaorganisaatiosta. Kuulumisten vaihtamisen jälkeen keskustelu kääntyi melko pian työasioihin. Kysyessäni miten töissä sujuu, sai...

Muuttaako sote-uudistus demokratiakäyttäymistä?(Blogi)
tava uudelleen Sote-muutoksen jälkeiseen asentoon. Mielenkiintoista on se, mihin organisaatioihin poliittinen ja ammatillinen johto suu...

Vain hyvä johtaminen sitouttaa osaajat(Blogi)
? Toimiminen ”kuten aina ennenkin” ei innosta uusia tekijöitä, joten rakennemuutokset voivat olla heille positiivisia muutoksia. Tekemisen mei...

FCG Efeko paras kouluttaja(Uutinen)
08) julkistamassa koulutusorganisaatioita koskevassa tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan tärkeimpiä koulutusorganisaation valintaperiaatteita...

FCG jälleen koulutuksen kärkinimi(Uutinen)
lleen kärkinimiin koulutusorganisaatioiden imagotutkimuksessa 2010. FCG sijoittui jälleen kärkinimiin koulutusorganisaatioiden imagotutkimu...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
kokoamme yhteen molempien organisaatioiden rekrytointijärjestelmiin ja henkilöstöhallinnon prosessikehitykseen liittyvän osaamisen. Tämän järj...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
i on olemassa paljon sekä organisaation ulkoista että sisäistä tietoa. Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon kannalta olennaista on kuitenkin, e...

KOULUTUS(Sivu)
tta FCG:n vahvuus koulutusorganisaationa on julkishallinnon ja sitä lähellä olevien organisaatioiden asiakkaiden ja toimintaympäristön syvä tu...

Tehokkuutta projektien johtamiseen(Sivu)
iseen Yhteyshenkilöt Onko organisaatiosi projektien kokonaisuus hallinnassa? Ovatko projektien johtamisen resurssit kohdennettu optimaalisest...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
i on olemassa paljon sekä organisaation ulkoista että sisäistä tietoa. Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon kannalta olennaista on kuitenkin, e...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
n tavoite on tukea kunkin organisaation tavoitteista lähtevää muutosta.  Ohjelma tarjoaa esimiehelle tukea esimiesosaamiseen palveluiden ja ty...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
n tavoite on tukea kunkin organisaation tavoitteista lähtevää muutosta.  Ohjelma tarjoaa esimiehelle tukea esimiesosaamiseen palveluiden ja ty...

Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG:n koulutus- ja konsulttitoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
en että julkisen sektorin organisaatioiden toiminnasta ja kehittämisestä. FCG tekee läheistä yhteistyötä kuntien ja niitä lähellä olevien orga...

KuntaHR on uusi henkilöstöjohtamisen saumaton työkalu(Uutinen)
aamispankkiin kerrytetään organisaatiosta löytyvän osaamisen tiedot. Näin tunnistetaan kehittämistarpeet ja rekrytointitarpeet. Lisäksi KuntaH...

FinDRG-hanke tuottaa asiakasryhmittelyn sosiaalipalveluihin(Uutinen)
ttely tulee kaikkien sote-organisaatioiden käyttöön. Tavoitteena on, että luokittelu on käytössä syksyllä 2019. Luokittelun tuottaa tänä syksy...

134 kunta-alan esimiestä sai EKJ-sertifikaatin(Uutinen)
mukana esimiehiä 15 kuntaorganisaatiosta. Sertifioidut esimiehet osallistuivat vuoden aikana viiteen johtamisfoorumiin, tekivät h...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
toa tarvitaan yksikkö- ja organisaatiotason johtamiseen ja toimintasuunnitteluun. Tieto tukee myös moniammatillisen työyhteisön toimintatapoje...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
lla olevan kuvan esimerkkiorganisaatiossa on neljä yksikköä ja siinä näkyy kuormitus/työntekijä-raportti. Punainen kertoo aliresursoinnista ja...

Kestävä matkailu puhuttaa(Blogi)
organisaatioiden huulilla viimeisen reilun vuoden aikana. Huoli ympäristömme ja paikallisväestön hyvinvoinnista koskettaa myös matkailuelinke...

Sitä saa, mitä mittaa – myös budjetoinnissa(Blogi)
sten organisaatioiden talousarvioissa ja taloussuunnitelmissa taloudelliset tavoitteet esitetään hyvinkin tarkkaan. Niiden vastapainoksi toimi...

Tunnetko uusiutumisen ja tehostamisen tuskaa? − Pohdi ainakin näitä(Blogi)
Organisaatioon tulee paineita monesta suunnasta; toiminnan pitää olla aidosti asiakaslähtöistä, naapuriorganisaatio hehkuttaa Leanin tuomaa...

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA(Sivu)
n valtion kehitysyhteistyöorganisaatio. Tämän lisäksi yhtiön hankkeita rahoittavat mm. Euroopan Unioni ja Maailmanpankki. Toinen merkittävä FC...

Tilauskoulutusta toiveidenne mukaan(Sivu)
on mahdollista toteuttaa organisaatiokohtaisina. Suunnitellaan yhdessä organisaatiollenne sopivin toteutus esimerkiksi näistä aiheista: Esimi...

Asiakastyytyväisyystutkimukset(Sivu)
oamme kattavan valikoiman organisaatioille, etenkin kunnille, asiakastyytyväisyyden mittaamisen välineitä. Tutkimuslomakkeet on suunniteltu yh...

Valtionhallinnolle(Sivu)
ätä osaamista ja kehittää organisaation toimintaa. Osallistu koulutukseen – saat monipuolista tietoa ja verkostoidut. Tarjoamme monipuolista a...

FinDRG-tuoteperhe(Sivu)
aali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Niillä tuotetaan monipuolisesti tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen tueksi. Tav...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
oden 2016 alussa. Käyttäjäorganisaatioita on tällä hetkellä lähes 260, joista kuntia reilut 240. Manner-Suomen kunnista yli 80 prosenttia on o...

CAF Laatu(Sivu)
intaa.  Arvioinnin avulla organisaatio saa runsaasti hyödyllistä tietoa omasta toiminnastaan ja toimintatapoihin liittyvistä kehitystarpeista....

Valmennuspalvelut(Sivu)
Kun konsulttimme auttavat organisaatioita uudistamaan rakenteita, tekevät selvityksiä sekä tutkimuksia, me tarjoamme valmennusta yksilö- ja ty...

Hyvinvointi ja elinvoima(Sivu)
määmme kuuluvat julkisten organisaatioiden johdon lisäksi yksityisen sekä kolmannen sektorin sote-toimijat. Sote-hallinnon koulutuksemme ovat ...

Sote-maakuntauudistus(Sivu)
a, joihin kootaan yli 400 organisaation tehtävät. Keskeisiä maakuntien tehtäviä olisivat sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi, jotka ...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
oden 2016 alussa. Käyttäjäorganisaatioita on tällä hetkellä lähes 260, joista kuntia reilut 240. Manner-Suomen kunnista yli 80 prosenttia on o...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
oimakkaasti kuntasektorin organisaatioita. Muutokset heijastuvat myös henkilöstöön, sen määrään, rakenteeseen sekä toimenkuvien sisältöön. Se,...

Elinvoiman kehittäminen(Sivu)
ntasektorilla – niin kuntaorganisaation sisällä kuin yhdessä kehitysyhtiöiden sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kehittämishankkeiden ja p...

FCG Efeko konsultoinnin kärjessä(Uutinen)
muutoksen läpiviennissä, organisaatioiden ja johtamisjärjestelmien kehittämisessä, toimialatuntemuksessa ja hyvässä hinta/laatu -suhteessa...

FCG Efeko Oy osti ISAI Consulting Oy:n(Uutinen)
t ammatillista osaamista, organisaatiorakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä innovatiivista kehittämistyötä. ISAI Consulting Oy tuo...

Yksi FCG marraskuusta lähtien(Uutinen)
a ja se toteutetaan FCG:n organisaatio- ja kustannusrakenteen selkiyttämiseksi ja keventämiseksi. Kotimaassa toimii sulautumisen jälkee...

MATERNAn ja FCG:n välinen yhteistyö vahvistuu - MATERNA ulkoistaa koulutusmyynnin FCG:lle(Uutinen)
magotutkimuksessa koulutusorganisaatioiden terävimpään kärkeen, toteaa FCG:n toimialajohtaja Jari Latvalahti. - FCG saavutti ykkössijan...

Kuntouttavan työotteen vaikuttavuuden arviointi FIM - toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarilla(Uutinen)
isen suunnittelun lisäksi organisaatiokohtaisesti toiminnan ohjauksessa. Toimintakyky ja avuntarve sekä muutokset potilaskohtaisessa...

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
toa voidaan hyödyntää mm. organisaation toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä, päätöksenteon apuvälineenä sekä palvelurakenteen määrittämi...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
tettyä alueellista palveluorganisaatiota, tarvitaan kattava tieto- ja johtamisjärjestelmä, jonka avulla pystytään hallitsemaan saumattomat pal...

Työvoiman palvelukeskus Väylän toimintaan tehokkuutta FCG:n valmennuksella(Uutinen)
almennuspalvelut toteutti organisaation kehittämishankkeen Työvoiman palvelukeskus Väylälle Kotkassa. Hankkeen tavoitteena oli...

Maakuntauudistus: FCG käynnisti ruoka- ja puhtauspalvelujen hankkeen 12 kuntatoimijan kanssa(Uutinen)
yt yhdessä 12 kunnallisen organisaation kanssa hankkeen, jossa selvitetään, miten ne järjestävät ruoka- ja puhtauspalvelut maakuntauudistuksen...

Sijaiset löytyvät nopeasti 600 osaajan sijaispörssistä Oulussa(Uutinen)
tran omistaa noin 40 kuntaorganisaatiota pääasiassa Pohjois-Suomesta. Suurimpia asiakkaita ovat esimerkiksi Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanma...

FCG yhteistyöhön Laatukeskuksen kanssa(Uutinen)
en yhteistyöstä. Molemmat organisaatiot näkevät tulevan yhteistyön luovan synergiaa joka palvelee asiakkaita: - FCG rakentaa kokonaisratkai...

FCG mukaan FIBS-yritysvastuuverkostoon(Uutinen)
ttää yhdessä yritysten ja organisaatioiden toimintaa entistä vastuullisemmaksi, kestävämmäksi ja kannattavammaksi. Mukana FIBS-ve...

eOdotus-mittari kertoo hoidon saatavuudesta (Uutinen)
atavuus ovat asiakkaan ja organisaation kilpailukyvyn kannalta keskeisimmät asiat. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja mm. Sosteri (...

Ravinto- ja puhtauspalvelut verkostohanke käynnistymässä(Uutinen)
aansa yhteistyössä tilaajaorganisaatioiden kanssa. RaPu-verkosto käynnistyy huhti-toukokuussa. Haemme nyt kehittämisestä innos...

Kuntarekry.fi on Suomen suosituin kunta-alan rekrytointisivusto(Uutinen)
si TE-palveluiden ja oman organisaation verkkosivuille. Kuntarekry on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kan...

Intro-perehdytystyökalu käyttöön Kuopiossa(Uutinen)
telmän käyttöönottaneista organisaatioista. Kaupunki tekee vuosittain n. 1500 rekrytointia, joten perehdytettäviä työntekijöitä on paljon. Int...

Hakulomake nyt myös englanniksi Kuntarekry.fi-palvelussa(Uutinen)
önotto ei vaadi muutoksia organisaation asetuksiin. Se muodostetaan Kuntarekryn Julkaisu-välilehdellä, jossa valitaan ilmoituksen ja hakulomak...

Karoliina Joensuu on aloittanut energia, vesi ja ympäristö -palvelualueen johtajana (Uutinen)
ä Karoliina Joensuu vetää organisaatiota, jossa työskentelee 80 ympäristö- ja energia-alan sekä vesihuollon asiantuntijaa. Toimiminen kuntien...

ITE-laadunhallintamenetelmän pilottihanke on käynnistynyt(Uutinen)
tajia isoista ja pienistä organisaatioista, sotesta, kunnallishallinnosta, yksityisestä yrityksestä, yhdistyksestä ja valtakunnallis...

DI, MBA Sami Kangasharju FCG Internationalin toimitusjohtajaksi (Uutinen)
johtamistyyli sopii hyvin organisaatioomme, FCG konsernin toimitusjohtaja Mari Puoskari sanoo. Sami Kangasharju siirtyy FCG:lle E...

Käytätkö somekanavia tehokkaasti omassa työssäsi? (Uutinen)
työpaikoilla. Vaikka osa organisaation virallisista kanavista pysynee jatkossakin ammattiviestijöiden näpeissä, työntekijöiden omalle viestin...

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
palvelujen kysynnän ja saatavuuden mahdollisimman hyvä kohdentaminen alueella ei ole mahdollista, mikäli päätöksentekijällä ei ole käytettävi...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Anniina Haavisto(Blogi)
tiyritys. FCG Koulutus haluaa näkyä myös opiskelijoiden keskuudessa ja Anniinan osaamista some-brändäyksessä tullaan varmasti käyttämään. ...

Mitä on laatu? Onko hyvinvoiva työntekijä paras laadun tae vai mistä on kyse?(Blogi)
syllä 2016: 30-70 yritysostoa vuodessa ja koko ajan koko henkilöstö sitoutetaan yrityksen arvoihin ja laatuun globaalisti. Mitä tämä tarkoitta...

Konsernijohtamista nyt!(Blogi)
muovaavat kuntaorganisaatiota yhä konsernimaisempaan suuntaan. Uuden kuntalain mukaiset omistajapolitiikan ja -ohjauksen vel...

Hoitoisuusluokituksella löytyy sopiva työn kuormitus(Blogi)
...

Sote-uudistus: mikä mahdollisuus?(Blogi)
rveyspalvelujen organisaatioiden toimintaa oman omaisen sairastaessa. Erityisen vaikeaa on ollut tietää, kenen puoleen monisairaan ihmisen kul...

Tuo oma tii­mi­si - uusi tapa rek­ry­toi­da?(Blogi)
rong> Pienenä toimijana emme voi lähteä kilpahuutoon osaajista isompien talojen kanssa. Korosta vahvuuksia, sanotaan. Mitä ne ovat? “Tule meil...

Tuntoaistin varassa(Blogi)
oman kuntaorganisaation johtamisesta, tietojohtamisesta sekä poliittisesta ja ammattijohtamisesta. Tätä kokonaisuutta voi -  ja pitääkin - ta...

Tietosuoja-asetus velvoittaa - myös Korvatunturilla?(Blogi)
käyttöön ja mitä rekisteriin saa kirjata. Asetuksen takia on pitänyt laatia monia tietojen käsittelyä kuvaavia dokumentteja. Vaikka ole...

Hoivan tarve määrittää hoitajaresurssia(Blogi)
rvioimista ja kehittämistä. Objektiivisesti mitatusta tiedosta ja potilaiden hoitoisuuteen perustuvasta resursoinnista hyötyvät potilaa...

Kaksoisjohtaminen ja omistajaohjaus(Sivu)
ernit ja Uuden Sukupolven organisaatiot ja johtaminen. Katso kehitysjohtaja Jarmo Asikaisen haastattelu Kunta.tv:stä! Lisätietoja johtamisen k...

Osaamisen vienti(Sivu)
rveys- ja hyvinvointialan organisaatioita, yrityksiä ja muita toimijoita kehittämään, tuottamaan ja välittämään hyvinvointialan palveluja suom...

Strategiat(Sivu)
oukuttelevuudessa ja kuntaorganisaation osaavan työvoiman rekrytoinnissa. Kunta ylläpitää elinvoimaa ja hyvinvointia, talouden liikkumavaraa u...

Talouden palvelut(Sivu)
tien konserniyhteisöille. Organisaation menestymiselle on välttämätöntä tuloksellinen toiminta, vaikuttavuus ja tasapainoinen talous. Tarjoamm...

Toimipaikat ulkomailla(Sivu)
eri toimialoja edustavia organisaatioita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta Balkanin alueella. http://www.fcgpovvik.com FCG ANZDEC,...

Tietoa meistä(Sivu)
eri toimialoja edustavia organisaatioita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta Balkanin alueella. http://www.fcgpovvik.com FCG Finnish...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
) Palveluiden tuotteistus Organisaatiorakenteet ja toimintamallit Johdon raportointiratkaisut Toiminta- ja palveluprosessit Työajanseuranta ja...

Tutkimuspalvelut ja kyselyt(Sivu)
yös vertailutietoa muista organisaatioista. Tutkimusten tuloksia hyödynnetään toteuttamiemme konsulttihankkeiden ja valmennusten yhteydessä. T...

Vesihuolto(Sivu)
unnittelu- ja asiantuntijaorganisaatioista. FCG:n vesihuollon osaaminen kattaa koko vesihuoltokentän tarpeet suunnittelu-, asiantuntija- tutki...

Johtaminen ja esimiestyö(Sivu)
alaistesi motivaatiota ja organisaatiosi mahdollisuuksia menestyä.  - tai selaa ajankohtaisia koulutuksia aikajärjestyksessä: Syöte: Syöte eTa...

FCG Grant Advisors(Sivu)
le, kunnille ja kehittäjäorganisaatioille Fcg Grant Advisors Työntekijä Myllyluoma, Jaana...

ART-ennakointimalli(Sivu)
kä useat valtionhallinnon organisaatiot ja yritykset. Työntekijä Miettinen, Heikki...

Johtamisen, työyhteisöjen ja viestinnän arviointi(Sivu)
ja kehityskohteita muihin organisaatioihin. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään myös valmennuksissa ja konsultointihankkeissa. Otteita palveluist...

Sotekonsultointi(Sivu)
talouskonsultointiin sekä organisaation johdon muutos- ja strategiavalmennukseen. Kaavio Työntekijä Valta, Maija Capture Sotetieto.fi -sivusto...

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
ija- ja käyttötuki asiakasorganisaatioille on virtaviivaista ja selkeää. AIRA parantaa toimintakyky- ja hoitoisuustiedon käytettävyyttä hoitok...

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
omen johtavia asiantuntijaorganisaatioita pilaantuneisiin alueisiin liittyvässä konsultoinnissa. Ammattitaitoinen henkilöstömme tarjoaa luotet...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
ä johtaa ja kehittää omaa organisaatiotaan kohti laadukasta, asiakaslähtöistä ja tuottavaa toimintaa. FCG on tiedolla johtamisen kärjessä. FCG...

Lastensuojelun verkostohanke(Sivu)
sovittuihin haasteisiin. Organisaatiossasi tehtävän työn vetovoima kasvaa ja työilmapiiri paranee. Verkostohanke käynnistyy maaliskuussa. Työ...

Hankintatoimi(Sivu)
tuun. Tarjoamme palveluja organisaation hankintatoimen kehittämiseen sekä käytännön hankintoihin. Avustamme hankintastrategioiden ja -ohjelmie...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
at valmennuspalvelut ovat organisaatiokohtaista johdon ja esimiestoiminnan kehittämistä, työyhteisöjen kehittämiseen liittyviä valmennuksia se...

Yhtiöittämisprosessi(Sivu)
isprosessille. Me autamme organisaatiotanne yhtiöittämisprosessin läpiviennissä: yhtiön toiminnan esiselvityksestä aina toiminnan jatkuvaan ke...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
- ja prosessiosaamista, • organisaatioiden ja hallinnon suunnitteluosaamista, • alueellisen yhteistyön onnistumisen ja järkevyyden varmistamis...

Voimajohtosuunnittelu(Sivu)
telman eteneminen Projektiorganisaation muodostus Resurssien arviointi ja hankinta Aikataulutus ja työn organisointi Laadun ja riskien hallint...

Tallenteet verkkokaupasta(Sivu)
hdollisuus päivittää koko organisaation osaaminen lyhyessä ajassa. Hanki ajankohtaisen tallenteen katseluoikeus koko tiimille samaan aikaan: o...

Arvoa-menetelmä(Sivu)
tua asiakas-, yksikkö- ja organisaatiotason raportit. Tietojen avulla voidaan seurata palveluiden vaikuttavuutta ja verrata yksittäisiä toimip...

Kuntien ruoka- ja puhtauspalvelut(Sivu)
ja ratkomaan juuri sinun organisaatiosi haasteita. Toisaalta saat myös kustannushyödyn, kun palvelumalli on valmiiksi rakennettu. 1.  Ruoan j...

FCG-konserni osti bulgarialaisen ympäristökonsulttiyhtiön(Uutinen)
tiöitä ja julkishallinnon organisaatioita sekä kansainvälisiä rahoittajalaitoksia. Yhtiö lukeutuu kolmen suurimman bulgarialaisen ympäristökon...

FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy yhdistyvät FCG Planeko Oy:ksi (Uutinen)
008. Kahden perinteikkään organisaation toimintojen yhdistäminen tukee FCG:n asemaa omien toimialojensa vahvimpiin lukeutuvana tekijänä. &#...

FCG mukana palkitussa Vuoden silta 2008 –hankkeessa (Uutinen)
Kaupunkitekniikan omalle organisaatiolle kuin suunnittelukonsulteille: saimme yhdessä aikaiseksi laadukkaan, turvallisen, esteettömän ja viih...

Marlene Fuentes FCG:n Uuden-Seelannin yhtiön toimitusjohtajaksi(Uutinen)
isoissa kansainvälisissä organisaatioissa ja konsulttiyhtiöissä sekä mm. projektijohtajana Anzdec Ltd:llä. Lisätietoja: Toimitu...

FCG yksinkertaistaa konsernirakennettaan - uusi johtoryhmä nimitetty(Uutinen)
tuminen toteutetaan FCG:n organisaatio- ja kustannusrakenteen selkiyttämiseksi ja keventämiseksi. Kotimaassa toimii sulautumisen jälkeen marra...

FCG ja SNKK järjestävät kilpailun kaupunkikeskustojen kehittämisestä(Uutinen)
sen ja suunnittelun, kuntaorganisaation, liike-elämän kuin yksittäisen kaupunkilaisenkin näkökulmasta. - Suomen Nuorkauppakamarit ry te...

Linjanvetoa VI -seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille(Uutinen)
ötä tukevien ja ohjaavien organisaatioiden edustajat • kouluttajat ja tutkijat • alan opiskelijat. Lisätietoja:...

Ari Kolehmainen FCG:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
en että julkisen sektorin organisaatioita. Yhtiön suurimmat omistajat ovat Suomen Kuntaliitto, Helsingin yliopisto, Suomen valtio ja Tapiola-y...

FCG:n asiakaslehti 1/2012 on ilmestynyt(Uutinen)
ttuuria. Julkisten organisaatioiden palvelukonseptien kehittämisen lisäksi lehdestämme löytyy myös useita suunnittelutoimintaan liittyv...

MAKLI ry palkitsi FCG:n koulutustoiminnan(Uutinen)
Kaupunkiliittojen koulutusorganisaatioilla, on pitkät perinteet koulutusyhteistyössä. Makli ja sen kuntapuolen toimialayhdistys KMT ry ovat su...

FCG ostaa Oy Audiapro Ab:n(Uutinen)
sultointointi- ja koulutusorganisaatio. Sen toiminta pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppanien, kuten Kuntaliiton k...

FCG osti Insinööritoimisto Asplanin(Uutinen)
sultointointi- ja koulutusorganisaatio. Sen toiminta pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppanien, kuten Kuntaliiton k...

Terveyshyöty suurennuslasin alle: Utilis Sanitas -verkostohanke tuo tietoa terveyspalveluilla potilaille tuotetusta terveydestä(Uutinen)
en tuottajat, eli sairaalaorganisaatiot ja muut toimintayksiköt.Utilis Sanitas -hanketta ovat aloittamassa FCG Konsultointi...

Kuntien tietotekniikkakartoitus: menot pienenevät(Uutinen)
aali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ovat pienentyneet.Sähköinen rekrytointi ja laskutus yleistyvät...

FCG on vahvistanut asemaansa Finnish Green Building Council -yhdistyksessä (FIGBC) (Uutinen)
ohtaisia aiheita, jaetaan organisaatioiden kokemuksia parhaista käytännöistä, opitaan yhdessä ja etsitään erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
sessä yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa...

Kimmo Kasteenpohja FCG Datawell Oy:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
aali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Lisätietoja:...

FinDRG-verkostohanke on lähdössä liikkeelle(Uutinen)
kkeeseen mukaan lähtevien organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa sote-ratkaisua palvelevat toiminnan ja talouden ohjaamisen ratkaisut...

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa!(Uutinen)
Lähde mukaan kuntaorganisaatiosi kanssa valmistautumaan kuntakentän tulevaisuuden muutoksiin! USO:n neljäs toimikausi (USO IV) on käynnisty...

FCG Kuntarekry mukana Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanjassa - kuntia toivotaan lisää mukaan(Uutinen)
nä. Kuntia ja kunnallisia organisaatioita toivotaan lisää mukaan kampanjaan. VKD-kampanja auttaa osaltaan nuoria saamaan hyvän kuvan kuntasekt...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
en että julkisen sektorin organisaatioita. Yhtiön omistaa Kuntaliitto Holding Oy. Konsernin palveluksessa kotimaassa ja kansainvälisesti on no...

FCG ja HY+ yhteistyöhön suomalaisen koulutusosaamisen jakamiseksi(Uutinen)
la sektoreillaan johtavaa organisaatiota yhdistää voimansa. Yhteistyötä tehdään molempien osapuolien kohdemarkkinoilla.FCG:l...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
iä, jolloin saamme asiakasorganisaation näkemyksiä analyysien tueksi mahdollisimman monipuolisesti. Osallistamme myös kunnan asukkaat ja sidos...

FCG vahvistaa tietoturvaosaamistaan(Uutinen)
nkilötietoja käsitteleviä organisaatioita yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä konsernin tietoturvakyvykkyyttä.Nyman siirtyy teht...

1,7 miljoonaa kävijää Kuntarekry.fi-palvelussa(Uutinen)
tijapalveluja. Ne sopivat organisaation ulkoiseen ja sisäiseen rekrytointiin, sijaisuuksien hallintaan sekä osaamisen johtamiseen ja henkilöst...

Vertailukelpoisuus sote-tietotuotannon kärkeen(Uutinen)
oa toiminnan arviointiin, organisaatioiden ja yksiköiden vertailuun. Vertailukehittäminen on ydinasia, KELAn Hannemari Mikko kiteytti mittarit...

Miten kuntajohtaminen uudistetaan(Uutinen)
seään ja haastaa itsensä, organisaation kehittymisvalmiudet ovat paremmat kuin sellaisessa, jossa johtaja on mielestään ollut valmis johtamaan...

Matthew Taylor: Millainen on työn tulevaisuus (Uutinen)
oo kansainvälisen valistusorganisaation Royal Society of Artsin (RSA) brittiläinen johtaja ja entisen pääministerin Tony Blairin neuvonantaja...

Teollisuusrakentamisen palvelut yhden katon alta(Uutinen)
ole enää omaa rakennuttajaorganisaatiota, vaan ne käyttävät konsulttipalveluja. Me olemme talo, joka tarjoaa kaikki palvelut teolliseen rakenn...

Kauppalehti: Kuntarekry.fi on vuosituhannen onnistuneimpia it-hankkeita(Uutinen)
tamassa oli lähes 20 kuntaorganisaatiota ja se on kerännyt runsaasti kiitosta.” perustelee lehti valintaa.Kuntarekry on valtakunnallin...

Kuntarekry.fi-palvelulla 1,9 miljoonaa käyttäjää(Uutinen)
tijapalveluja. Ne sopivat organisaation ulkoiseen ja sisäiseen rekrytointiin, sijaisuuksien hallintaan sekä osaamisen johtamiseen ja henkilöst...

Kiinteistöjen riskienhallinta ja korjaushankkeiden haasteet käytännössä -seminaari Jyväskylässä(Uutinen)
eluun!Jaa tätä kutsua organisaatiossasi ja pyydä mukaan myös kollegasi! Katso seminaarin ohjelma...

C3PO-projekti sai kansainvälisen Business Impact Excellence –palkinnon (Uutinen)
gialaisia ja turkkilaisia organisaatioita. Hankkeen projektipäällikkönä FCG:llä toimi Jani Päivänen ja mukana tapahtumassa oli myös FCG City P...

DI Mari Puoskari on valittu FCG-konsernin toimitusjohtajaksi(Uutinen)
en että julkisen sektorin organisaatioita. Konsernin palveluksessa on noin 750 henkilöä ja sen liikevaihdosta 40 % tulee kansainvälisestä toim...

FCG osti sote-kehitysyhtiö Flowmedik Oy:n(Uutinen)
en että julkisen sektorin organisaatioita. FCG:n emoyhtiön omistaa Kuntaliitto Holding Oy. www.fcg.fi...

FCG yhteistyökumppanina Klash – haastekilpailussa(Uutinen)
pailu avataan erilaisille organisaatioille ja työryhmille, kuten pk-yrityksille, start up-yrityksille, yhdistyksille ja opiskelijoille 15.1.20...

Kuinka johtaa elinvoimaa -tapaustutkimus on julkaistu(Uutinen)
kinoilla oman kaupunkinsa organisaatioon ja veti salin täyteen viimeistä paikkaa myöten. Esimerkki kuntien e...

Ikäihmisten hoitokäytäntöjä Suomessa ja Hollannissa(Uutinen)
annissa toimiva Buurtzorg-organisaatio on mullistanut hoitokäytäntöjä viime vuosina. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, heidän elämänlaatunsa on pare...

FCG Talent Oy:n Kuntomaster-liiketoiminta siirtyy Mediconsult Oy:lle(Uutinen)
-alueiden kuin pienempien organisaatioiden tarpeita sekä yksityisellä että julkisella puolella. www.me...

FCG Flowmedik on kehittänyt jonomittarin Leppävirran terveysasemalle(Uutinen)
eni on, että myös isommat organisaatiot esimerkiksi keskussairaalat lähtisivät mukaan samoihin läpinäkyvyystalkoisiin. Kehittäminen pysähtyy u...

OMA-projekti kehittää kuntien ammatillisen koulutuksen omistajaohjausosaamista(Uutinen)
sen koulutuksen järjestäjäorganisaatiota.OMA-projektin päätösseminaari Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi...

Sami Miettinen on aloittanut Johdon konsultoinnin ja valmennuksen toimialajohtajana(Uutinen)
sp;- Uuden sukupolven organisaatiot eli USO-verkostohanke starttaa nyt viidettä kertaa. EVE on lyhenne elinvoiman edistämisverkostosta ja...

Kohti vaikuttavaa omistajaohjausta ammatillisessa koulutuksessa(Uutinen)
ista kuntaa ja 13 koulutusorganisaatiota kattavasti maan eri puolilta.Lataa maksuton Ammatillinen ko...

Pauli Santala ja Seija Salminen FCG:n johtoryhmään (Uutinen)
en että julkisen sektorin organisaatioita. FCG:n suunnitteluun ja tekniikkaan liittyvä palvelutarjonta kattaa laaja-ala...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
an kattavasti myös tilaajaorganisaatioista ja julkisista rahoituslähteistä. Pilottihankkeet ovat oleellinen osa kehittämistä ja kehitystuloste...

Blogi: Digikaava - Kehitys ei ole helppoa ja edelläkävijöitä tarvitaan(Uutinen)
ii suunnittelutapojen ja -organisaatioiden sekä asenteiden muutosta. Nykyhetkessä ollaan todennäköise...

FCG vahvistaa johtoryhmäänsä – Päivi Allenius nimitetty markkinointijohtajaksi(Uutinen)
en että julkisen sektorin organisaatioita. FCG:n emoyhtiön omistaa Kuntaliitto Holding Oy. www.fcg.fi...

Suomen perusterveydenhuollon asiakaskirjon kuvaus on valmistunut(Uutinen)
lisesti yhtenäistä. Tässä organisaatioissa on vielä paljon työtä, eriityisasiantuntija Virpi Pitkänen sanoo.Lähde: Lääkärile...

Suomen parhaat sotetietosuojan asiantuntijat SohviTelluun marraskuussa(Uutinen)
ollisuus ja sen uhka SOTE-organisaatioileKäytännön kokemuksia tietosuojasta yksityisellä sektorilla...

Tiedolla johtamisen verkostohanke käynnistyy(Uutinen)
ivallisen hetken kehittää organisaation omia tiedolla johtamisen toimintatapoja, millaista tietoa johtamisen tueksi tarvitaan ja kuinka kehitt...

Kunta-alan rekrytointi vuonna 2019(Uutinen)
luat tietää vaikkapa oman organisaatiosi käyntimääriä, ota yhteyttä...

Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy(Uutinen)
luona. Niissä keskitytään organisaation omiin haasteisiin, joihin FCG:n moniammatillinen asiantuntijatiimi laatii kehittämisehdotuksen ja on t...

Ylä-Savon sotekuntayhtymässä eChat- ja eVideo-etäpalvelut käyttöön(Uutinen)
a moniammatillisesti koko organisaation sisällä. Nyt pystymme tarjoamaan palveluita myös vahvan tunnistautumisen kautta. Näin omiin terveys- j...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Aleksi Koivisto(Blogi)
keskustelua”, kehuu Aleksi. Aleksin työpäivät kuluvat pääsääntöisesti eri some-kanavien parissa. FCG Koulutuksessa on vuoden 2015...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Ella Lavaste(Blogi)
tai esittääkseen mielipiteensä on olematon. Tämä on erittäin hieno juttu!”, kehuu Ella. FCG onkin alkanut muuttumaan päivä...

Taustapeiliin katselua juhlatunnelmissa(Blogi)
isääminen sähköpostiviestiin, dataprojektorit eivät olleet syösseet piirtoheittimiä sukupuuttoon, lentoliput olivat paksua paperia ja ne varat...

Onko jo aika yhtiöittää, onko se aika koskaan, jos se on, miten sen teet?(Blogi)
o eli kustannus. Kuulin taannoin arveluja siitä, onko julkiset palvelut houkuttelevia vapaassa kilpailussa. Jos joku haluaa tietää mielipiteen...

Kuntayhtiön suhteellinen strateginen asema – heiluttaako häntä koiraa?(Blogi)
teja ja siirtämään useita myös historiaan. Kirjanpitäjää ei kuulemma kohta tarvita ja shakkkimestarit ja Gon pelaajat ovat jo AI:n avulla voit...

Opettajarekrytoinnin onnistumisen edellytykset: hyvä valmistautuminen ja säädösten tunteminen(Blogi)
uuteen tehtävään. Laadukkaalla perehdytyksellä on suuri merkitys mm. työhyvinvoinnissa ja -turvallisuudessa. Niiden varmistaminen on työnanta...

Työntekijöiden hyvinvointi on voimavara sotepuolella(Blogi)
a henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Työhyvinvoinnin lisääntyessä työn tuottavuus ja sitoutuminen kasvavat, sairauspoissaolot vähe...

Kunnan tukipalvelut kuntoon ennen sote-muutosta(Blogi)
vaihtoehtoiset tuotantotavat ovat avoimesti pöydällä. Kunnissa onkin nyt uskallettava keskittyä siihen, missä ollaan hyviä ja tehokkai...

Kuntasektorin tiedolla johtamisen pullonkaulat (Blogi)
ttyy siihen, että tiedon saannin ongelmiin ei ole kunnan ylimmässä, toiminnasta vastaavassa johdossa kiinnitetty riittävästi huomiota vaan ong...

Asiakkaan kohtaaminen(Blogi)
jiksi organisaatioille. Tarjolla on jokaiseen tilaisuuteen sopiva ”osaava ja kokenut puhuja-alan ammattilainen” jonka avulla mahdollistuu hyvä...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
a vastaa koko alueen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuolloin palveluista sekä sosiaalipalveluista, jos käytössä on johtamista kokonaisu...

Millainen johtava pelaaja kuntaasi tulisi valita?(Blogi)
unnan tehtävät kuitenkin painottuvat selkeästi esimerkiksi sivistyksen ja elinvoiman alueille. Kunnille voidaankin esittää samantyyppinen kysy...

Leijona karjaisee: missä on yhtenäinen projektikulttuurinne?(Blogi)
riskien kokonaisvaltaiseen hallintaan ja parantaa muutosten hallintakykyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Johda Leijona-proj...

Uusi valtuustokausi lähtökuopissa – tässä evästystä kiperänä muutosaikana(Blogi)
päivät ja sertifiointiohjelmat tulossa...

Konsultti – kirosana vai kaiken pelastaja?(Blogi)
organisaatioille. Yleensä tällainen neuvonantaja palkataan tietyn ongelma-alueen esimerkiksi hallinnollisen tai taloudellisen ongelman ratkai...

Muistikatkoksia(Blogi)
ssä. Osa kollegoistani onkin jo tehnyt pieniä tekoja selvitäkseen keskittymisvaikeuksista ja unohtelusta. Keräsin tähän keskusteluissa...

Lapsi ja perhe lastensuojelun asiakkaana - miten palvelutarvetta voidaan arvioida yhdessä?(Blogi)
hepalveluiden-ja-lastensuojelun-asiakastyohon">ARVOA-työväline tuoda tukea ammattilaiselle palvelutarpeen arviointiin.  ARVOA-työka...

Sisäiset yrittäjät isomman laivan luotseina(Blogi)
...