Hakutulokset

Ruokapalvelukartoitus 2014(Uutinen)
Kunnat joutuvat järjestämään ja tarjoamaan ruokapalveluitaan nopeasti muuttuvissa ja monimutkaisissa toimintaympäristöissä. Kunta-alan kes...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
t Suunnittelukilpailut ja organisointi Suunnitelmien 3D-visualisointi Kaavoitusta palvelevat selvitykset Kiinteistöveroselvitykset Palvelurake...

Konsernijohtaminen(Sivu)
nsernien analysointiin ja organisointiin. Esimerkiksi kunnalle lisäarvoa tuottava sisäinen valvonta ja riskienhallinta on mahdollista integroi...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
t Suunnittelukilpailut ja organisointi Suunnitelmien 3D-visualisointi Kaavoitusta palvelevat selvitykset Palvelurakenne- ja kaupan selvitykset...

Kouluverkot(Sivu)
yspalvelujen johtamiseen, organisointiin ja toimintojen kehittämiseen liittyvissä kehittämistehtävissä opetustoimen laadun ja laatujärjestelmi...

Ruokapalvelut(Sivu)
keskittäminen ja uudelleenorganisointi Palveluverkkoselvitykset ja kehittämissuunnitelmat Tuotteistus ja sisäinen kustannuslaskenta ja -vertai...

Yhtiöittämisprosessi(Sivu)
serninen analysointiin ja organisointiin. Kuntalaki edellyttää, että kuntatoimijoiden tulee yhtiöittää toiminta, jota se harjoittaa kilpailuti...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
optimaalinen palveluiden organisointi ja organisoituminen • Hallintomallivaihtoehdot:      o Kunnan oma toiminta (tulosyksikkö, taseyksikkö, ...

Tukipalvelut(Sivu)
uksen tukipalveluiden eri organisointi- ja hallinnointiratkaisuista. FCG Konsultoinnin tukipalveluosaamisen kokonaisuudet: 1.  Tekniset palvel...

Voimajohtosuunnittelu(Sivu)
inta Aikataulutus ja työn organisointi Laadun ja riskien hallinta Sidosryhmät ja yhteydenpito Esi- ja yleissuunnitteluraportit Hankekuvaus Ura...

Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy allekirjoittivat aiesopimuksen Opekon yhtiöittämisestä(Uutinen)
n henkilöstön koulutuksen organisointia. Selvitysmies kouluneuvos Hannu Pesola esitti helmikuussa luovuttamassa raportissaan Opekon toiminnan...

Kansallinen korjausrakentamisen ohjelma tarpeen(Blogi)
aan, mitä puretaan ja millä rahalla se kaikki tehdään. Sote-uudistus antaisi osaltaan tähän kenties mahdollisuuden, jos tilaisuus osattaisiin...

Miten harjoittelu sujui(Blogi)
tta myös harjoittelua. Mikään oppi ei ole hyödyllinen, jos se ei aiheuta oppijassa mitään muutosta. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta onko se...

Mitä timanttisen koulutuksen järjestämiseen tarvitaan? - Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät harjoittelijan näkökulmasta(Blogi)
soveltamiseen.   Käy sinäkin kurkkaamassa mi...