Hakutulokset

Tilauskoulutusta toiveidenne mukaan(Sivu)
t verkkokoulutusohjelmat. Päätöksentekomenettelyn ja kokouskäytäntöjen perusasioista voidaan suunnitella erilaisia koulutuskokonaisuuksia, joi...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
sta ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tiedolla johtamiseen, tuotteistukseen ja automaattiseen talousraportointiin perustuva johtamisjärjes...

Kuopion kaupungin ja FCG Konsultoinnin hankkeelle rahoitus(Uutinen)
johtamista ja strategista päätöksentekoa palveluverkkojen suunnitteluun kehitetyn sovelluksen avulla. Kira-digi on myöntä...

Professori Geoffrey M. Hodgson vierailulla FCG:llä(Uutinen)
Hodgson on tehnyt pitkän uran taloustieteen tutkimuksen parissa. Professori Geoffrey M. Hodgson Hertfordshiren yliopistos...

Kaksoisjohtaminen ja omistajaohjaus(Sivu)
rategista työskentelyä ja päätöksentekoa. Tällaisia toteutettuja verkostohankkeita on esimerkiksi ollut Toimivat Kuntakonsernit ja Uuden Sukup...

Tehokkaasti verkossa(Sivu)
ädäntö ja julkishallinnon päätöksentekojärjestelmä. Monet verkkokoulutusohjelmat voidaan toteuttaa työyhteisökohtaisena tilauskoulutuksena . T...

Luottamushenkilötyö (Sivu)
oulutuksen sisältöjä ovat päätöksentekojärjestelmään, kokouskäytäntöihin ja taloudenohjaukseen liittyvät asiat. Syventävässä tilauskoulutukses...

Valmennuspalvelut(Sivu)
öllinen tai ryhmäcoaching Päätöksenteko, analyysit ja ennakointi Muutoksen tuki, valmennus ja jalkautus Sujuvuutta yhteistyöhön ja prosesseih...

Ruokapalvelut(Sivu)
evat palvelut: Ohjaus- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen Tukipalveluiden (ruoka, siivous ja kiinteistö) yhdistäminen/keskittäminen ja...

Tehokkuutta projektien johtamiseen(Sivu)
johtamisjärjestelmään. 2. Päätöksenteko on ryhdikästä ja läpinäkyvää. 3. Selkeät käytännöt parantavat resurssien ja riskien hallintaa. Tehosta...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
amme asiakkaillemme tukea päätöksentekoon, hankintoihin ja sopimiseen, tieto- ja kyberturvallisuuteen sekä julkisuusasioihin ja tietosuojaan l...

Tietosuojaseloste(Sivu)
le käytössä automaattista päätöksentekoa kuten esim. profilointia....

Elinvoiman kehittäminen(Sivu)
yisyys • yritysmyönteinen päätöksenteko EVE2020-verkoston toteuttajakumppaneina ovat Kuntaliiton ja FCG:n lisäksi TEM, Suomen Yrittäjät ja SEK...

FCG Suunnittelukeskus kehittää kansainvälistymispalveluita(Uutinen)
sukupolven liiketoiminnan päätöksentekoa tukevia työkaluja. Tarkoitus on kehittää ja testata palveluja, joita voidaan helposti käyttää tai tuo...

Yksi FCG marraskuusta lähtien(Uutinen)
organisaatiorakenteessa. Päätöksentekoa, strategista kehittämistä sekä osaamisen kehittämistä ja koulutustapahtumia koskevat asiat on keskite...

FCG tarjoaa laadukasta koulutusta luottamushenkilöille eri puolilla maata(Uutinen)
lmennuksen sisältöjä ovat päätöksentekojärjestelmään, kokouskäytäntöihin ja taloudenohjaukseen liittyvät asiat. Kouluttajina FCGn tilaisuuksis...

Hyvinvointitieto on keskeinen osa kuntajohtamista(Uutinen)
untien tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Seminaarissa esiteltiin Kuntaliiton omistamat, kunta-alan tiedolla johtamista tuke...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
a talouden suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan. Sen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Nordic Casemix Centre. Suomessa NordDRG:n om...

Johtajan taidot tänään ja huomenna -etävalmennus(Uutinen)
a johtajuus14.6. Päätöksenteko...

– Miten syntyy maailman paras kaavajärjestelmä digiaikana?(Uutinen)
mään keskustelua jo ennen päätöksentekoa, aluearkkitehti Helena Raatikainen Pihtiputaalta pohti digikaavan etuja. Vuorovaikutus k...

Miten kuntajohtaminen uudistetaan(Uutinen)
ä mukaan politiikkaan tai päätöksentekoon, halutaan olla vaikuttamassa yksittäisissä asioissa, kaupunginjohtaja Christoffer Masar Kauniaisista...

FCG Arkkitehdit voittajajoukkoon Helsingin kävelykeskustan ideakartoituksessa(Uutinen)
kset tuodaan poliittiseen päätöksentekoon keväällä 2019.Lue lisää ...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
isen väline ja osallistaa päätöksentekoon.Riittävällä mitoituksella ja oikealla henkilöstörakenteella ehkäistään pidentyneitä sairaala...