Hakutulokset

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
ien vaikutusten arviointi Palvelurakenne ja kauppa kaupalliset selvitykset kaupallisten vaikutusten arviointi elinkeinojen kehitys 3D-havainno...

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät(Sivu)
ilu, Odotekustannus-malli Palvelurakenneanalyysi, mm. vanhuspalvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu Toimintaympäristöanalyysit, mm. hyvinvoin...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
Kiinteistöveroselvitykset Palvelurakenne- ja kaupan selvitykset sekä konsultointi Matkailuhankkeet Vaikutusten arviointi Taloudellisten vaikut...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
ta palvelevat selvitykset Palvelurakenne- ja kaupan selvitykset sekä konsultointi Matkailuhankkeet Vaikutusten arviointi Paikkatiedot, GIS-suu...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
tarkastelut lähiökehitys  Palvelurakenne ja kauppa kaupalliset selvitykset kaupallisten vaikutusten arviointi elinkeinojen kehitys matkailukes...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
illään olevassa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, jossa kunnat joutuvat pohtimaan paitsi alueidensa käyttöä, myös kiinteistöjensä uudelle...

Ruokapalvelukartoitus 2014(Uutinen)
aali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Nopea teknologian kehitys ja haasteellinen kuntatalouden tila vaikuttavat myös ruokapalveluj...

Missä on sosiaalihuollon paikka?(Blogi)
udistus. Kukapa ei olisi kiinnostunut suuresta terveysuudistuksesta?”. Samoihin aikoihin sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla julka...

Tiedän paikan armahan…(Blogi)
omassa kodissaan itsenäisesti. Suunta on toki oikea ja varmasti suurin osa ihmisistä haluaakin asua kotona niin pitkään kuin mahdollista...