Hakutulokset

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
Optimaaliset tukipalvelut Palvelut eivät synny ilman niihin liittyviä tukipalveluita ja toimitiloja. Tarvitaan yhä tehokkaampia ja laadukkaamp...

Pohjavesipalvelut(Sivu)
Pohjavesipalvelut Yhteyshenkilö FCG:n pohjavesiryhmässä on kattava ketju asiantuntijoita erilaisiin pohjavesiselvityksiin. Pohjavesitiimin mon...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
Palvelut ja hallinto Yhteyshenkilöt Kunnat uudistuvat ja samalla uudistuvat myös palvelut. Lähitulevaisuudessa haasteena on osaavan työvoiman ...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
Energia- ja ilmastopalvelut Yhteyshenkilöt Tarjoamme korkeatasoista osaamista luotettavasti, kustannustehokkaasti ja paikallisesti. Energia- j...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
Energia- ja ilmastopalvelut Yhteyshenkilöt Tarjoamme korkeatasoista osaamista luotettavasti, kustannustehokkaasti ja paikallisesti. Energia- j...

Ruokapalvelut(Sivu)
ja asiakaslähtöiset ruokapalvelut Yhteyshenkilö Asiakkaiden tarpeet palvelutuotannon keskiöön Lähitulevaisuuden haasteita ovat taloudellisten...

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut(Sivu)
oimitilat ja tekniset tukipalvelut Yhteyshenkilö Talouden tasapainotusta tilaoptimoinnilla ja tukipalveluiden tehostuksella Kuva Kuntatalouden...

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut(Sivu)
oimitilat ja tekniset tukipalvelut Yhteyshenkilö Talouden tasapainotusta tilaoptimoinnilla ja tukipalveluiden tehostuksella Kuntatalouden kire...

Tukipalvelut(Sivu)
Tukipalvelut Tuleva maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämis- ja tuotantovastuun siirtyminen aikaansaa suuria...

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
Ympäristön kunnostuspalvelut Yhteyshenkilöt FCG on Suomen johtavia asiantuntijaorganisaatioita pilaantuneisiin alueisiin liittyvässä konsultoi...

Jätehuollon suunnittelupalvelut(Sivu)
Jätehuollon suunnittelupalvelut Yhteyshenkilö FCG on toteuttanut 70-luvulta lähtien kotimaassa ja ulkomailla lukuisia hankkeita jätehuoltojärj...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
Paikkatietopalvelut Yhteyshenkilö A30 Etusivukuva_paikkatietopalvelut FCG:lla hyödynnetään paikkatietoa monipuolisesti yhdyskuntasuunnitteluss...

Turvallisuuden asiantuntijapalvelut(Sivu)
urvallisuuden asiantuntijapalvelut Yhteyshenkilö FCG tarjoaa turvallisuuskoordinaattorin palveluita monialaisiin projekteihin. Turvallisuuskoo...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
Hyvinvointi- ja sotepalvelut Autamme suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa rakennemuutoksessa ja varautumisessa tulevaisuuden haasteisiin...

Vesistösuunnittelupalvelut(Sivu)
Vesistösuunnittelupalvelut Yhteyshenkilö FCG:llä on kattava ketju asiantuntijoita vaativiin vesistösuunnitteluhankkeisiin. Toimintamme on verk...

Kaivannaisalan palvelut(Sivu)
Kaivannaisalan palvelut Yhteyshenkilö Kaivannaisalan tiimimme on luotettu yhteistyökumppani ja palvelee tällä hetkellä kaikkia Suomen suurimpi...

Talouden palvelut(Sivu)
Talouden palvelut Yhteyshenkilö Tarjoamme palveluja kuntasektorin talouden ja hallinnon arviointia ja kehittämistä varten. Tuotamme kohdennett...

Projektipalvelut(Sivu)
Projektipalvelut Yhteyshenkilö Tarvitsetko resursseja hyvien projektien toteutukseen? Toimimme asiakkaan tukena projektin elinkaaren kaikissa ...

Venäjä-palvelut(Sivu)
Venäjä-palvelut Yhteyshenkilö Haluatko hyödyntää Venäjän tarjoamat mahdollisuudet? Asiantuntijamme auttavat Venäjän-markkinoiden tarjoaman pot...

Venäjä-palvelut(Sivu)
Venäjä-palvelut Yhteyshenkilö Haluatko hyödyntää Venäjän tarjoamat mahdollisuudet? Asiantuntijamme auttavat Venäjän-markkinoiden tarjoaman pot...

EDD- ja TDD-palvelut(Sivu)
EDD- ja TDD-palvelut Yhteyshenkilöt EDD- ja TDD-palvelut Harjoitetusta toiminnasta aiheutuneet vaikutukset maaperään, veteen tai sisäilmaan s...

Kuntien ruoka- ja puhtauspalvelut(Sivu)
Kuntien ruoka- ja puhtauspalvelut Luota asiantuntemukseen Monissa kunnissa on odotettu hallituksen soteratkaisuja ja investoinnit ovat olleet...

Kouluverkot(Sivu)
Kouluverkot ja sivistyspalvelut Yhteyshenkilöt Oikein mitoitettu kouluverkko luo edellytykset laadukkaan perusopetuksen järjestämiselle. Koulu...

SMART TRANSPORTATION(Sivu)
FCG:n uudet liikennepalvelut Ota yhteyttä! FCG Torni on uusi henkilö- ja tavarakuljetusten liikennepalvelu, jonka tuottaa FCG Smart Transport...

Kuntarakennepalvelut(Sivu)
Kuntarakennepalvelut Yhteyshenkilö Kuntien monimuotoinen tehtäväkenttä vaatii omaa erityistuntemusta. Asiantuntijamme konsultoivat asiakkaitaa...

Tutkimuspalvelut ja kyselyt(Sivu)
Tutkimuspalvelut ja kyselyt Yhteyshenkilö Tutkimusten avulla tuotetaan tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tu...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
Ympäristövaikutuspalvelut Yhteyshenkilö Tarjoamme asiakkaillemme osaamista YVA-lain mukaiseen ympäristövaikutusten arviointiin ja YVA-menettel...

Luontoselvityspalvelut(Sivu)
Luontoselvityspalvelut Yhteyshenkilö Törmäpääsky Ville Suorsa Natura-arvioinnit ja luontovaikutusten arvioinnit Luontoselvitykset Erillisselvi...

Valmennuspalvelut(Sivu)
Valmennuspalvelut Lisätietoja Valmennustiimi toimii konsultoinnin ja avoimen koulutuksen rajapinnalla. Kun konsulttimme auttavat organisaatioi...

Kuntien tukipalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle - katso, mitä on huomioitava(Uutinen)
lous, yhtiöittäminen, tukipalvelut, riitta.ekuri(at)fcg.fi, puh. 050 571 0357...

Asiakastyytyväisyystutkimukset(Sivu)
issa. Sosiaali- ja terveyspalvelut (mm. vastaanotto- ja asumispalvelut) Liikuntapalvelut (liikuntapaikat ja ohjattu liikunta) Sivistyspalvelut...

Taloyhtiöt(Sivu)
Asiantuntijapalvelut taloyhtiöille Yhteyshenkilö Taloyhtiöasiakkaana saat FCG:ltä kaikki selvitys- ja tutkimuspalvelut sekä peruskorjaushankke...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
Tutustu palvelutarjontaamme Kuntamarkkinoilla Löydät osastomme H2 tutusta paikasta heti sisääntulokerroksesta. Näyttelyosastollamme on tilaisu...

FCG:n talonrakentamisen projektinjohto- ja valvontapalvelut ISS Prokolle(Uutinen)
tinjohtamiseen ja valvontapalvelutoimintaan liittyvästä liikkeen luovutuksesta. Tehdyn sopimuksen mukaisesti FCG:n talonrakentamisen projektin...

FCG Prodacapo Group osti pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Englannista(Uutinen)
Terveydenhuollon palvelutuottajat eripuolilla maailmaa ovat siirtymässä arvopohjaiseen palvelutuotannon ohjaukseen (Value-Based Healt...

Kuntien tiloja siirtymässä maakunnille – FCG:n toimitilapalveluista tukea (Uutinen)
eistöt, toimitilat ja tukipalvelut -yksiköstä kertoo. ”Tavoitteena on, että maakunnille ja kunnille muodostuu selvä yhteinen käsitys...

Maakuntauudistus: FCG käynnisti ruoka- ja puhtauspalvelujen hankkeen 12 kuntatoimijan kanssa(Uutinen)
jestävät ruoka- ja puhtauspalvelut maakuntauudistuksen yhteydessä. Hankkeessa vertaillaan erilaisia organisoitumismalleja näiden palvelujen...

FCG Torni on uusi henkilö- ja tavarakuljetusten liikennepalvelu(Uutinen)
vuotta. – Liikkumisen palvelut tulevat osaksi kaupunkisuunnittelua, ja markkinoita muokkaa nopeasti laajentuva Smart City -kehitys. Digita...

Ympäristö ja energia(Sivu)
a kehittämiseen liittyvät palvelut Ympäristövaikutuspalvelut, kuten ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA), ympäristöselvitykset ja erilaiset y...

Asukasmielipidekyselyt(Sivu)
ämistä. Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimus (KAPA) Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus Räätälöidyt kyselyt 2016 Kaupunki- ja kuntapalvelutu...

Ravinto- ja puhtauspalvelut verkostohanke käynnistymässä(Uutinen)
eita väestön ikääntyessä, palvelutarpeen lisääntyessä ja rahoituksen kiristyessä. Myös kuntalaisten odotukset ovat kasvavaneet. Kunnat voivat...

Lean-asiantuntija vieraana EKJ4-johtamisfoorumissa(Uutinen)
f="https://www.fcg.fi/fin/palvelut/valmennuspalvelut/" class="aloha-link-text">ValmennuspalvelutLue koko uutinen Modigin...

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
erityispiirteenä on palvelutuotannon ytimen muodostuminen pitkälle erikoistuneiden sote-ammattilaisten työpanoksesta. Yleisesti tiedossa olev...

Kunnan tukipalvelut kuntoon ennen sote-muutosta(Blogi)
ukipalvelutoiminnot ovat tukena sote-palveluita tuotettaessa: mukana on puhtaanapitoa, ruokahuoltoa, kiinteistönhoitoa sekä erilaisia hall...

Olemmeko jäämässä seinien vangeiksi?(Blogi)
n johonkin fyysiseen paikkaan, kuten virastoon tai vaikkapa hoitolaitokseen. Nyt mennään nettiin ja esim. hoivapalvelut tuotetaan entistä usea...

ART-ennakointimalli(Sivu)
lla saadaan kuvaus kunnan palvelutarpeiden kehityksestä, henkilöstön rekrytointitarpeesta sekä näiden tekijöiden vaikutuksesta kuntatalouteen....

FinDRG-tuoteperhe(Sivu)
. Tavoitteena on jalostaa palvelutuotannossa rutiinisti kirjattava potilastieto luokittelemalla se sellaiseen muotoon, että se on laajasti hyö...

Henkilöstöjohtaminen(Sivu)
Henkilöstöjohtamisen palvelut Otathan yhteyttä! Tarjoamme kattavat työkalut ja tuen henkilöstöjohtamiseen sekä työsuhteen eri vaiheiden hallin...

Ruokapalvelukartoitus 2014(Uutinen)
t/2014-09-11-kuntien-ruokapalvelut.aspx" target="_blank">Kunnat.netissä.Lisätietoja Anne Haapanen ja Tuomas Jalava...

FinDRG-verkostohanke on lähdössä liikkeelle(Uutinen)
taja, Hyvinvointi- ja ICT-palvelutpetra.kokko@fcg.fi044 566 7009Suomen KuntaliittoTuija Savolainenerityisasi...

Työvoiman palvelukeskus Väylän toimintaan tehokkuutta FCG:n valmennuksella(Uutinen)
CG Konsultoinnin Valmennuspalvelut toteutti organisaation kehittämishankkeen Työvoiman palvelukeskus Väylälle Kotkassa. Hankkeen tavoittee...

FinDRG-hanke tuottaa asiakasryhmittelyn sosiaalipalveluihin(Uutinen)
taja, Hyvinvointi- ja ICT-palvelutpetra.kokko@fcg.fi, puh. 044 566 7009...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/fcg_ohjelmistot/fcg_prodacapo_group/" class="aloha-link-text">FCG Prodacapon palveluihin...

Hakunila sai oman skeittipuiston(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/urheilu_ja_liikunta_alueet" class="">Urheilu- ja liikunta-alueiden suunnittelu...

Kiinteistöveroselvitystä Leppävirralla(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/kiinteistoverotus" class="aloha-link-text">Kiinteistöveroselvitys 2.0 ...

Ylä-Savon sotekuntayhtymässä eChat- ja eVideo-etäpalvelut käyttöön(Uutinen)
tämät eChat- ja eVideo-etäpalvelut. Ensimmäiset lääkärin etävastaanotot ovat helmikuussa. Lääkäri työskentelee Kuopiossa ja asiakas on Iisalme...

Lapsi ja perhe lastensuojelun asiakkaana - miten palvelutarvetta voidaan arvioida yhdessä?(Blogi)
a ja lastensuojelun työntekijältä. Lapselta kysytään esimerkiksi ihmissuhteista, toiveista ja tietääkö lapsi, miksi hän on lastensuojelun asia...

Sote-kustannuslaskennan palvelut uudella Prodacapo.com-sivustolla(Uutinen)
FCG Prodacapo Groupin uusi verkkopavelu Prodacapo.com on julkaistu. FCG Prodacapo Group on johtava sosiaali- ja terveydenhuollon...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
FCG:n tiedolla johtamisen palvelut terveydenhuollon ja koko kuntakonsernin tarpeisiin Yhteyshenkilöt Kuntien johdon tueksi on olemassa paljon ...

FCGsmart(Sivu)
etojohtamisen tuotteet ja palvelut Yhteyshenkilöt FCGsmart on täysin integroitu kokoelma tuotteita, järjestelmiä ja palveluita, jotka mahdolli...

Tietomallintaminen(Sivu)
Tietomallintaminen: palvelut suunnittelutiedon hallintaan Yhteyshenkilöt Tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on toimintata...

FCGsmart(Sivu)
etojohtamisen tuotteet ja palvelut Yhteyshenkilöt FCGsmart on täysin integroitu kokoelma tuotteita, järjestelmiä ja palveluita, jotka mahdolli...

Tietomallintaminen(Sivu)
Tietomallintaminen: palvelut suunnittelutiedon hallintaan Yhteyshenkilöt Tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on toimintata...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
KUNTIEN PALVELUT OVAT MAINETTAAN PAREMPIA Enemmistö kuntalaisista on tyytyväisiä kuntapalveluiden laatuun. Tyytyväisimpiä kuntien asukkaat ov...

FCG:n palvelut esittelyssä Kuntamarkkinoilla!(Uutinen)
us tutustua monipuoliseen palvelutarjontaamme. Esittelyssä mm. Kuntarekry.fi j...

FCG Konsultointi tutki vapaa-ajan asumisen kehittymistä(Uutinen)
FCG Konsultoinnin tutkimuspalvelut on tehnyt selvityksen vapaa-ajan asumisen kehittymisestä. Selvityksen toimeksiantajana oli maa- ja metsä...

Teollisuusrakentamisen palvelut yhden katon alta(Uutinen)
talo, joka tarjoaa kaikki palvelut teolliseen rakennuttamiseen, Väänänen kiteyttää.FCG – TEOLLISUUDEN SUUNNITTELIJA esillä Ind...

FCG Flowmedikin infektiotorjunnan mittarit käyttöön perusterveydenhuollossa (Uutinen)
huollossa Siilinjärvellä. Palvelut tukevat tartuntojen ehkäisyä, hahmottavat palveluprosessin sisältöä ja auttavat toiminnan kehittämisessä...

Parempaa palvelua mielenterveysasiakkaalle -webinaari(Uutinen)
aan kohdentaa oikeat palvelut, tarvitaan huolellinen palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen määrittämisessä hyödynnetään tietoa to...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
rojektinjohto- ja rahoituspalvelut FCG:llä on pitkä kokemus IFI-rahoittajien (EU, WB, ADB, EBRD, EIB ) hankkeista, ja olemme valmiit auttamaan...

FCG Arkkitehdit(Sivu)
iljööarvoista.  Liittyvät palvelut Kaupunkisuunnittelu- ja kehitys Maisemasuunnittelu Tutkimuspalvelut ja kyselyt Sisustussuunnittelu Työympär...

Mukana Isännöintipäivillä Jyväskylässä(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/taloyhtiot/" class="fancy aloha-link-text">Asiantuntijapalvelut taloyhtiöille...

Miten kuntajohtaminen uudistetaan(Uutinen)
rong>FCG valmennuspalvelut tarjoaa valmiuksia ja varmuutta johtamiseen sekä eväitä  uudistuksiin ja muutoksiin.T...

Pilaantunutta maata puhdistetaan uusilla ympäristöystävällisillä menetelmillä Kurikassa(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/ymparisto_ja_energia/ympariston_kunnostuspalvelut" class="aloha-link-text" target="_blank">Ympäristön kunno...

SOTE-rakenneuudistus valmistautuu finaaliin(Blogi)
llä on aitiopaikka meneillään olevaan uudistukseen, sillä asiakkaanamme on koko julkinen sektori.   ...

Millaista kehittämiskulttuuria edustat?(Blogi)
...

Tiedän paikan armahan…(Blogi)
enkilöille tarkoitettu toimintakyvyn ja avun tarpeen arvioimiseen käytettävä mittari. RAVA™-mittarin avulla voidaan arvioida, kuinka p...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
shallinnon muutoksessa ja palvelutuotannon uudistamisessa. FCG Konsultointi FCG Konsultoinnin Johdon konsultointi ja valmennus -toimialan kesk...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
s- ja henkilöstöhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelussa. Torstai 14.9. 10.30 - 10.50 Mitä tiedämme muuttajista ...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
s- ja henkilöstöhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelussa. B3.1, 3. krs 11.00 – 11.45 Tulevaisuuden kunnan osien ...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
s- ja henkilöstöhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelussa. B3.1, 3. krs Erityisasiantuntija Arto Koski, Suomen Ku...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
s- ja henkilöstöhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelussa. Torstai 14.9. 9.00 - 9.45 Siun soten alueellinen tieto...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
s- ja henkilöstöhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelussa.   Torstai 14.9. 10.30 - 10.50 Mitä tiedämme muuttajist...

Smart Space(Sivu)
logiaan perustuvat mittauspalvelut FCG on kehittänyt asiakaslähtöisessä suunnitteluprosessissa uuden teknisesti monipuolisesti laajennettavan ...

FCG:n laboratoriotoiminta siirtyy Novalabille(Uutinen)
eiden otto- ja raportointipalvelut säilyvät edelleen FCG:llä. - FCG:n asiakassopimukset, tilaukset ja voimassa olevat tarjoukset siir-t...

FCG mukana Vaasa Wind Exchange & Solar 2015 –tapahtumassa(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/ymparisto_ja_energia/energia_ja_ilmastopalvelut/" class="aloha-link-text">www.fcg.fi/fin/palvelut/ymparisto...

Soten uudistaminen ja yhteiselon tuki(Blogi)
erveysongelma päihdeongelmasta vai toisinpäin? Palvelut täydentävät toisiaan: sydänleikkausta odottava saattaa tarvita sosiaalista ja taloudel...

Onko jo aika yhtiöittää, onko se aika koskaan, jos se on, miten sen teet?(Blogi)
nsin määritelty eli tuotteistettu ja sitten on laskettu palveluille jokin arvo eli kustannus. Kuulin taannoin arveluja siitä, onko julkiset pa...

Suomalaista itsehallintoa automatkan verran(Blogi)
kuvaustani, jonka mukaan kunnat vastaavat kaikesta ja toisaalta eivät kuitenkaan. Ja sitä miten vahvoja itsenäisiä kuntia ohjataan tarkoilla...

Kuntasektorin tiedolla johtamisen pullonkaulat (Blogi)
että kunnan toiminnasta vastaava ylin johto sitoutuu ja johtaa tiedolla johtamisen kehi...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
isuudet vaikuttaa tuotteistettujen ratkaisujen ja sisältöön.  Hyvin tuotteistettu ratkaisu on joustava ja mahdollistaa myös paikallisiin tarpe...

Mökkeilystä virtaa kuntiin(Blogi)
kulutetun rahan määrään. Keinoja ovat esimerkiksi mökkiläisille tarjottavat yksityiset ja kunnan palvelut sekä erilaiset tapahtumat ja virkist...

Maisemasuunnittelu(Sivu)
Tuominen, Taina Liittyvät palvelut Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys Alueiden käyttö ja kaavoitus Katu-, alue ja liikennesuunnittelu Rakenteet, ...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
konsultointiin liittyvät palvelut. Hallitsemme vesihuollon koko elinkaaren. Palvelumme kattavat vesihuollon eritasoiset suunnitelmat, toteutu...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
smenetelmät Projektinjohtopalvelut Lisäksi Maisema- ja ympäristöarkkitehtuuri Maisemasuunnittelu ja julkisten ulkotilojen suunnittelu Meluntor...

FCG ohjelmistot(Sivu)
etojohtamisen tuotteet ja palvelut Kuntarekry.fi-ohjelmisto rekrytointiin ja työnhakuun Sähköinen hyvinvointikertomus kuntajohtamisen tukena T...

Sote-prosessit(Sivu)
kiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen. Tavoitteena on ihmisten tarpeista lähtevä sosiaali- ja terv...

FCG OHJELMISTOT(Sivu)
tojohtamisen tuotteet ja palvelut Kuntarekry.fi-ohjelmisto rekrytointiin ja työnhakuun Sähköinen hyvinvointikertomus kuntajohtamisen tukena T...

Kiertotalous(Sivu)
otalous - FCG Kiertotalouspalvelut - FCG FCG on aktiivisesti mukana luomassa kestävämpää huomista. Edesautamme kiertotalouden periaatteiden to...

FCG avasi uusimman toimipaikkansa Vaasaan(Uutinen)
uuden Energia- ja ilmastopalvelut -toimialan, jonka johtaja Yrjö Halttunen toimii samalla FCG:n Vaasan ja Seinäjoen aluepäällikkönä. F...

Yksi FCG marraskuusta lähtien(Uutinen)
toimialallaan. Konsernin palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kan...

Kuntalaiset ovat edelleen tyytyväisiä palveluihin(Uutinen)
erralla kaupunki- ja kuntapalvelututkimukseen (KAPA) osallistui 15 kuntaa ja tulosten perusteella pian loppuva valtuustokausi ei yleisesti ole...

Ajankohtaisartikkeli kuntien yhtiöittämisvelvoitteesta(Uutinen)
laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Merkittävä tulkintaa vaikeuttava tekijä on, osallistuuko kunta palveluiden tuottamiseen liittyviin kilpail...

FCG:n fotogrammetriamallit arkkitehtuurikilpailun lähteinä(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/fotogrammetria/">3D-...

Olemme mukana Isännöintipäivillä Turussa(Uutinen)
f="https://www.fcg.fi/fin/palvelut/talosuunnittelu_ja_rakennuttaminen/" class="aloha-link-text">www.fcg.fi/talosuunnittelu_ja_rakennuttaminen...

FCG mukana TeollisuusSummit -tapahtumassa Oulussa (Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/vesihuollon_suunnittelu/fcgsmart" target="_blank">FCGsmart ja...

FCG:n Digikaavoitus-hankkeella tehoja kaavoitukseen(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/paikkatietopalvelut/">AVE-työkalun eli taloudellisten ja ilmastovaikutusten ar...

Avajaiset Porin toimistolla(Uutinen)
nusterveys- ja sisäilmastopalvelut. Käytettävissänne on myös FCG:n monialainen asiantuntemus...

Professori Geoffrey M. Hodgson vierailulla FCG:llä(Uutinen)
CG Konsultointi, Valmennuspalvelut, puh. 040 5902131, mika.aaltonen(at)fcg.fiTutustu FCG Konsultoinnin...

Vertailukelpoisuus sote-tietotuotannon kärkeen(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/hyvinvointipalvelut/" class="">FCG:n Hyvinvointipalvelut...

Uusi opas taloyhtiöille: Näin kilpailutat korjausurakan(Uutinen)
ikki selvitys- ja tutkimuspalvelut sekä peruskorjaushankkeiden suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut yhden yhteyshenkilön kautta. Tutustu...

Kunnat ovat siirtymässä palveluluokituksen mukaiseen raportointiin (Uutinen)
tuotteistamalla kaupungin palvelut. Samalla johtamiseen saatiin tarpeelliset työkalut.Pilottihankkeiden kokemusten pohjalta Kuntaliitt...

FCG Hedet-tuulipuiston owner's engineer -palveluiden tuottajaksi Närpiössä – puisto tuottaa sähkön Googlelle(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/ymparisto_ja_energia/energia_ja_ilmastopalvelut" class="aloha-link-text" target="_blank">Energia- ja ilmast...

FCG on myynyt Prodacapo Groupin LOGEX Groupille(Uutinen)
aali- ja terveydenhuollon palvelut jatkuvat ennallaan. Yhtiöiden välinen tiivis yhteistyö jatkuu yritysjärjestelystä huolimatta. ...

FCG:lle perustettiin järjestyksessään Suomen 200. henkilöstörahasto(Uutinen)
a toimii Elite Palkitsemispalvelut Oy.FCG Finnish Consulting Group perusti henkilöstörahaston halutessaan luoda pitkäjänteis...

Konsernijohtamista nyt!(Blogi)
nsernin eri yhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat selkeät ja että kaikki osapuolet ymmärtävät ne samalla tavalla. ...

Asiakkaan kohtaaminen(Blogi)
...

Sote-uudistus: mikä mahdollisuus?(Blogi)
eita mutta heidän kuulee toistuvasti valittavan resurssien vähyyttä, huonoa johtamista, byrokraattisia esteitä. Ammattilainen ei voi tehdä työ...

Tietoa meistä(Sivu)
kuljetusten ohjaamiseen. Palvelut käsittävät MaaS-palveluratkaisuja, henkilö- ja tarvikeliikenteen suunnittelu- ja ohjauspalveluja. FCG-konse...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
inen tarkastelu Liittyvät palvelut Strateginen suunnittelu Kaupunkisuunnittelu ja kehitys Paikkatietopalvelut...

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät(Sivu)
akenneanalyysi, mm. vanhuspalvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu Toimintaympäristöanalyysit, mm. hyvinvointi-indikaattorit Elinvoimaisuuden ...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
kijä Tvrdy, Jan Liittyvät palvelut Alueidenkäyttö ja kaavoitus Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys Paikkatietopalvelut Lisätty todellisuus (AR) Re...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
vaketju 10- tehtävät Muut palvelut Ulkoisen ja sisäisen viestinnän tuki sisäilma­ongelmatilanteessa Sisäilmaryhmien ulkopuoliset asiantuntijap...

Jäähdytys- ja geoenergiasuunnittelu(Sivu)
kkeesta, innovatiivisesta palvelutalohankkeesta ja peruskorjatuista suurista koulurakennuksista. Oleellista kaikille on se, että ne ovat hybri...

FCG Torni(Sivu)
keskus. Fcg Torni Liikennepalvelut Julkisella sektorilla on lain edellyttämä vastuu järjestää kuljetuksia erityisryhmille. Markkinoille muodos...

Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri(Sivu)
o-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä vapaa sivistystyö. Laadukkaat palvelut edellyttävät osaavia ja ammattitaitoisia palveluntuottajia. Amm...

Hyvinvointi ja elinvoima(Sivu)
teita ovat lastensuojelun palvelut ja työntekijöiden jaksaminen. Kuntien kustannukset lastensuojelutyössä ovat lisääntyneet viime vuosina. Haa...

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen(Sivu)
iikenteen matkatutkimus   Palvelutuotanto Sipoonlahden koulu: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä ...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
EPR kuvaamaan alueellista palvelutuotantoa, avuntarpeen ja toimintakyvyn mittarit: RAVA®-mittari ikäihmisille, FIM®-mittari kuntoutus- ja vamm...

Kuljetuspalvelukeskuksen toiminta(Sivu)
palveluasiakkaiden korkea palvelutaso. Paivakoti Toteutamme lakisääteisten SHL, VPL ja EHL -henkilökuljetusten ohjaamista kunnille, kaupungeil...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
mat konsultti- ja tutkimuspalvelut. FCG-konserni eli Finnish Consulting Group syntyi syksyllä 2005 kotimaiseksi vaihtoehdoksi ulkomaise...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
i. Syntyvä konserni on palvelutarjonnaltaan ainutlaatuinen. Siinä yhdistyvät johdon konsultointi ja koulutus, investointihankkeiden suunnit...

FCG-konsernin alueellinen toiminta laajenee: Lahteen uusi infra- ja ympäristönsuunnittelun konsulttitoimisto(Uutinen)
kniikka Oy:n osaaminen ja palvelut. - Lahdessa keskitymme erityisesti vesi- ja ympäristönhuollon konsultointiin sekä liikenne- ja väyläsuun...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
luokitella ja vertailla palvelutuotannon tapahtumia, toteaa Datawell Oy:n toimitusjohtaja Kari Lappalainen. ...

Ensi vuoden koulutusohjelma on julkaistu!(Uutinen)
up=Sihteerityö ja toimistopalvelut">sihteerityö ja toimistopalvelut...

Tunnetko tulevaisuuden kunnan? Lataa FCG Konsultoinnin uusi julkaisu (Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/johdon_konsultointi/">http://www.fcg.fi/fin/palvelut/johdon_konsultointi/Julkaisu kuvaa...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
rjestelmätoimittaja. Nämä palvelut sijoittuvat FCG Prodacapo Group –liiketoimintaan, johon kuuluu Prodacapo AB:n lisäksi myös FCG Datawell Oy...

Johtajan taidot tänään ja huomenna -etävalmennus(Uutinen)
f="https://www.fcg.fi/fin/palvelut/valmennuspalvelut/paatoksenteko_analyysit_ja_ennakointi/">Mika Aaltonen. Voi...

Kemiin nousee ympärivuotinen lumilinna(Uutinen)
Kemia sijaitsevat matkailupalvelut saman katon alle. Safaripalveluyritykset saavat toimipisteitä taloon, sinne keskittyvät Kemin Matkailun rav...

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä (Uutinen)
rityisesti sosiaalipuolen palvelutarjontaa ja tuo asiakkaidensa käyttöön sähköisen Kompassi-palvelun, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden...

Blogi: Pyöräilijän helmet - jalokivi, Lintuinmaa ja Linnoitus(Uutinen)
stavat digitaaliset reittipalvelut. FCG laati Polkupyöräilyn teemareitti -selvityksen Etelä-Karjalan liitolle. Hankkeen tuloksena Etelä-Kar...

Blogi: Yksi tulokulma - kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Uutinen)
sivat käyttää esimerkiksi palvelutason ja infran ylläpitoon, kehittämiseen sekä ratkaisuihin, joita voidaan käyttää ilmastomuutokseen sopeutum...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
sen ymmärryksen asiakkaan palvelutarpeesta ja sitä ohjaavasta päätöksenteosta. FCG:n ständillä keskuteltiin mm. toimintakyky- ja...

Tia Salminen nimitetty katu-, tie- ja liikennesuunnittelun toimialajohtajaksi(Uutinen)
ie- ja liikennesuunnittelupalvelut tarjoavat laadukkaita ja turvallisia ratkaisuja liikenteen ja liikkumisen haasteisiin yhteistyössä FCG:n er...

Sustainable & Smart Cities(Uutinen)
ahdollistavat uudenlaiset palvelut esimerkiksi liikenteeseen toimien palvelualustoina ja hyödyntäen digitaalisia kiertotalouteen liittyviä men...

Harri Nyman nimitetty Rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden toimialajohtajaksi(Uutinen)
kennusterveys- ja sisäilmapalvelut kattavat uudis- ja korjausrakentamisen koko palveluketjun. Rakennusterveys- ja sisäilmatiimejä löytyy Helsi...

Influessakausi on pian alkamassa - oletko valmis?(Uutinen)
-, eHanska- ja eHypoteesi-palvelut visualisoivat käsihuuhteen ja suojakäsineiden käyttöön ja rokotekattavuuteen liittyvää metriikkaa...

Hyvinvointikeskus Sopukka Sodankylässä on edelläkävijä – eRatkaisut käyttöön(Uutinen)
ion linkittämällä sosiaalipalvelut ja terveydenhuollon palvelut kiinteästi toisiinsa. - On kaikkien etu, että esim perhekeskuksen...

”Jokainen 30 elinvuoden pelastaminen on miljoonan euron arvoinen…”(Blogi)
...

Hoitoisuusluokituksella löytyy sopiva työn kuormitus(Blogi)
...

Avuntarpeen määrittäminen haastaa meidät kaikki – myös sote-osaajat(Blogi)
...

Sote-uudistus on joukkuepeliä!(Blogi)
...

Hengissä säilyminen vai kehittyvä uusi kunta?(Blogi)
...

Tunnetko uusiutumisen ja tehostamisen tuskaa? − Pohdi ainakin näitä(Blogi)
...

Uusi valtuustokausi lähtökuopissa – tässä evästystä kiperänä muutosaikana(Blogi)
...

Kunnissa työstetään strategioita: tässä luettavaa laiturinnokkaan(Blogi)
...

Elinvoiman edistymisen mittaaminen kunnissa(Blogi)
invoiman mittareina käytetään ' väestön kasvua 16–29 -vuotiainen osuutta väestöstä jatko-opintopaikkojen houkut...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy(Uutinen)
Nova Schola Finlandia on koulujen oppimisympäristöjen kehittämishanke opetussuunnitelman perusteista moderniin koulurakentamiseen. Nova Sch...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG muutosjohtamisen tukena(Uutinen)
Toimialajohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultoinnista nostaa esiin riskejä, joita sote- ja maakuntauudistukseen liittyy. Lisäksi hän esittele...

Uusi mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä(Uutinen)
RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä uudistuu. Kehitteillä ja pilotointivaiheessa on uusi mittari HOIq, joka vastaa tämän päivän hoitotyön t...

Töissä FCG:llä(Sivu)
kanssa. Työterveyshuollon palvelut tarjoamme henkilöstöllemme lakisääteistä laajempina.  Työhyvinvointia mitataan kyselyin joka vuosi. Kyselyi...

Osaamisen vienti(Sivu)
oimista. Liikkuvat terveyspalvelut, mobiiliklinikat (Mobile Health Clinics), tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden vähentää terveyspalvelujärje...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
smenetelmät Projektinjohtopalvelut Lisäksi:  Maisema- ja ympäristöarkkitehtuuri Maisemasuunnittelu ja julkisten ulkotilojen suunnittelu Melunt...

Rakennetekniikka(Sivu)
sekä korjaussuunnittelu. Palvelutarjontamme kattaa suunnittelun lisäksi hankesuunnitteluvaiheen tehtävät, kuntotutkimukset sekä rakenteiden t...

Vesihuolto(Sivu)
usrakentamiseen liittyvät palvelut. Osaamisemme kattaa sekä julkisen että yksityisen sektorin hankkeet ideoinnista kokonaisvaltaiseen suunnitt...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
valvonta ja projektinjohtopalvelut Osaamisen kärjet liikennesuunnittelussa: Maankäytön liikennesuunnittelu Liikenneturvallisuus Kävely ja pyör...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
on epäselvä. Tarjoamamme palvelut kattavat mm. viemärin paikallistamisen ja kuntoarvioinnin sekä jätevesiviemäriin liitettyjen sade- ja kuiva...

Sotekonsultointi(Sivu)
ä ulkomailla. Räätälöimme palvelut aina asiakkaan tarpeen pohjalta. Sotepalvelumme jaetaan viiteen kategoriaan: asiakas,-  prosessi,- henkilös...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
et vesihuollon SmartWater palvelutarpeiden ja kustannusten muutosten ennakointi ja rakenne­muutosten vaikutusten analysointi ( ARTE ) keskim...

Vesihuolto ja FCGsmart(Sivu)
a ja kehitystä. Liittyvät palvelut Vesihuollon suunnittelu Automaatiosuunnittelu Verkosto- ja hulevesisuunnittelu Vesihuollon laitossuunnittel...

Sähkö-, tele- ja valaistussuunnittelu(Sivu)
alat, terveyskeskukset ja palvelutalot urheilukentät, jäähallit ja monitoimihallit kerrostalot, rivitalot ja laajemmat asuinrakennushankkeet v...

FCG MAPGETS SRK(Sivu)
hautarekisterien ylläpitopalvelut seurakunnille Kirkko FCG MAPGETS SRK  on hanke, jossa kehitetään uutta palvelukonseptia yhdessä seurakuntas...

Julkisivusaneeraus(Sivu)
dostamana kokonaisuutena. Palvelut taloyhtiöille TeHO Työntekijä Sallmen, Juha Julkisivusaneeraus...

Yhdyskunta ja ympäristö(Sivu)
, mittaus- ja paikkatietopalvelut toimitilat ja rakentaminen, rakentamisen valvonta  ympäristönsuojelu ja jätehuolto  kuntatekniikka ja in...

Sote-maakuntauudistus(Sivu)
ainutlaatuinen alusta Tukipalvelut Yhtiöittäminen Koulutus ja ajankohtainen informaatio varmistaa onnistuneen muutoksen Digitalisaatio palvelu...

Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina(Sivu)
vat apuvälineet. Valmennuspalvelut...

Aluesuunnittelu, kiinteistöt, toimitilat ja palveluverkko(Sivu)
oimitilat ja tekniset tukipalvelut Työntekijä Korhonen, Esko Arkkitehtisuunnittelu Palvelumuotoilu Työntekijä Sippola, Arja Sisustussuunnittel...

FCG MAPGETS(Sivu)
teistöt, kaavat, kadut ja palvelut. MAPGETSia voi käyttää monipuolisesti esimerkiksi alueidenkäytön, omaisuudenhallinnan ja prosessinhallinnan...

FCG MAPGETS(Sivu)
teistöt, kaavat, kadut ja palvelut. MAPGETSia voi käyttää monipuolisesti esimerkiksi alueidenkäytön, omaisuudenhallinnan ja prosessinhallinnan...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
jista – tutkimus- ja tietopalvelut avuksi Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen ja tutkija Jarno Parviainen, FCG Konsultointi Muuttoliike kertoo ...

Sivistoimen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
jista – tutkimus- ja tietopalvelut avuksi Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen ja tutkija Jarno Parviainen, FCG Konsultointi Muuttoliike kertoo ...

Kunta-MaaS®(Sivu)
en, Aki Fcg Torni Liikennepalvelut 2 Kartta Keskus FCG Torni...

Tietosuojaseloste(Sivu)
lainsäädäntö edellyttää. Palvelutoimintaan liittyviä palvelupyyntöjä säilytetään 10 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin palvelu...

Tiedolla johtamisen verkostohanke (TIJO 3)(Sivu)
stehokkaat ja vaikuttavat palvelut kuntalaisille. Työntekijä Haapasalo, Kimmo Työntekijä Korhonen, Minnamaria Toiminnan kehittäminen on mahdol...

FCG-konserni osti bulgarialaisen ympäristökonsulttiyhtiön(Uutinen)
toimialallaan. Konsernin palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kan...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
toimialallaan. Konsernin palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kan...

Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy allekirjoittivat aiesopimuksen Opekon yhtiöittämisestä(Uutinen)
ttiyrityksistä. Konsernin palvelut keskittyvät koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen, infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun sekä kan...

FCG:n asiakaslehden uusi numero on ilmestynyt (Uutinen)
eemana ovat FCG:n koulutuspalvelut kotimaassa ja kansainvälisesti. Tutustu lehteemme alla olevasta linkistä. Lehti on pdf-muodossa. ...

FCG laati selvityksen Espoo–Lohja -kaupunkiradasta(Uutinen)
työpaikkoja monipuolisen palvelutarjonnan ja joukkoliikenteen edellytysten turvaamiseksi. Eheä ja melko tiivis yhdyskuntarakenne on ekologise...

FCG yksinkertaistaa konsernirakennettaan - uusi johtoryhmä nimitetty(Uutinen)
toimialallaan. Konsernin palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kan...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
konsulttiyrityksiä. FCG:n palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kan...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
ja konsultointi Oy:n palvelut tukevat asiakkaita strategisissa kysymyksissä, rakenteiden, toimintamallien ja palvelukonseptien uudistamis...

Tutustu vuoden 2013 koulutusohjelmaan (Uutinen)
[Dokumentti Hyvinvointipalvelut (1240)] [Dokumentti Palkkaus ja palvelussuhdeasiat (1242)] [Dokumentti Talous (...

Kuvia FCG:n asiakastilaisuudesta 10.10.2013(Uutinen)
ustua FCG:n monipuoliseen palvelutarjontaan. Pääesiintyjänä tänä vuonna oli taikuri Martti Vannas, joka viihdytti sekä lähitaiku...

Terveyshyöty suurennuslasin alle: Utilis Sanitas -verkostohanke tuo tietoa terveyspalveluilla potilaille tuotetusta terveydestä(Uutinen)
den yksikkökustannuksista palvelutuottajittain. Terveyshyödyllä tarkoitetaan potilaan toimenpiteestä saamaa terveyttä kohentavaa tai elinikää...

FCG mukana TERVE-SOS 2014 -tapahtumassa 7.–8.5. Lappeenrannassa(Uutinen)
alan uusimmat tuotteet ja palvelut.Tule tutustumaan sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksiimme ja palveluihimme ja tapaamaan asiantu...

Rafaela™-järjestelmän koti on nyt Konsultoinnissa(Uutinen)
innin Hyvinvointi- ja ICT-palvelut -toimiala vastaa siis järjestelmän tuotekehityksestä, lisensseistä, koulutuksesta, asiakastuesta, järjestel...

FCG on mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
ekä mahdollisuus tutustua palvelutarjontaamme. Tule tapaamaan meitä 4.krsen FCG Cafeeseen, jossa yhteistyökumppaninamme on S...

FCG mukana Yhdyskuntatekniikka 2015 -näyttelyssä(Uutinen)
–sovelluksiimme ja muuhun palvelutarjontaamme! Olemme seuraavasti esillä YT2015-näyttelyssä:   FCGsmart -ohjelmistoesittelyt...

Lisää elinvoimaa kaupunki- ja aluekeskuksien kehittämisellä(Uutinen)
kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/aek/elinkeinopolitiikka/elinvoimajohtaminen/Kunta-elinvoiman-johtajana-verkostoprojekti/Sivut/default.aspx"...

Olemme mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
us tutustua monipuoliseen palvelutarjontaamme, mukana mm...

Rovaniemi tuo kampusalueelle arjen kiertotaloutta (Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/vahittaiskaupan_selvitykset" class="aloha-link-text">Vähittäiskaupan selvitykset...

Kesä lähestyy – Saimaan kanava siirtyy uuteen aikaan(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/satamat_ja_vesivaylat " class="aloha-link-text">Satamat ja vesiväylät...

RAFO viettää 30. juhlavuotta(Uutinen)
n liiketoimintayksiköiden palvelut esittäytyvät seminaarissa...

FCG on mukana Lääkäripäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
olle, kun halutaan mitata palvelutuotannon arvoa.Lisätietoja tuotteistamme:...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
lmän keskiössä on asiakas palvelutarpeineen.DMS:n asiakkaiden asema ei muutu, vaan paraneeKaupan myöt...

FCG valittu Gasumin suunnittelu- ja projektipalvelujen sopimuskumppaniksi (Uutinen)
FCG:n Gasumille tarjoamat palvelut kattavat rakennus-, maanrakennus-, prosessi-, LVI-, sähkö-, automaatiosuunnittelun sekä laitehankinta-, luv...

Marita Lehikoinen FCG Kuntarekryn vt. toimitusjohtajaksi(Uutinen)
näin ollen maakuntien tai palvelutuotantoyhtiöiden tarpeisiin vastaaminen on luonnollinen jatke nykytilanteelle.” Tapaatt...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
lluskehitykseen liittyvää palvelutarjontaa. Elbit Oy toimittaa ohjelmistoratkaisuja rekrytointiin, henkilöstötiedon hallintaan, henkilöstön ke...

FCG:lle toimisto Poriin(Uutinen)
kennusterveys- ja sisäilmapalvelut -toimialalta.Menestystä Poriin!LISÄTIETOJA:...

FCG Suunnittelu ja tekniikka Digi Aurora -hankkeen konsultiksi(Uutinen)
nointia sekä tuoda alueen palvelutarjontaa esille nykyistä yhtenäisemmin. FCG Suunnittelu ja tekniikka laatii konseptin ja liiketoimintasuu...

Tule tapaamaan meitä EnergyWeek 2017 -tapahtumaan Vaasaan(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/ymparisto_ja_energia/" class="fancy aloha-link-text">palveluistamme ja ...

KuntaHR on uusi henkilöstöjohtamisen saumaton työkalu(Uutinen)
="https://www.elbit.fi/fi/palvelut/kuntahr/" class="aloha-link-text" target="_blank">kuntahr.fi Kimmo Koski, asiakkuuspä...

FCG ja HY+ yhteistyöhön suomalaisen koulutusosaamisen jakamiseksi(Uutinen)
on koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla tavoitellaan suomalaisen koulutusviennin kasvua. Allianssilla...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
iVenäjä-palvelutHankkeistus ja rahoituskonsultointi (EU-Venäjä, yritysrahoitus)Koulutus...

Atk-päivät alkoivat Finlandia-talolla(Uutinen)
ansalliset sähköiset sote-palvelut ja digitaalinen tuki asiakkaalle ja ammattilaiselle.Päivien aluksi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja...

– Miten syntyy maailman paras kaavajärjestelmä digiaikana?(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/digikaavoitus" class="aloha-link-text">Digikaava-hankkeestaTuoreimmasta...

FCG ostaa Rakennussuunnittelu Miraplan Oy:n(Uutinen)
saamista ovat rakennuttajapalvelut sekä arkkitehti- ja rakennesuunnittelu.Miraplanilla on vakaa markkina-asema Pohjois-...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/johdon_konsultointi/strategiat/">Tutustu FCG Johdon konsultoinnin strategiapalveluihin...

Kohti parempaa ympäristöä: Suojatiet saivat isot STOP-merkit(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/suunnittelu_ja_tekniikka" class="aloha-link-text">FCG Suunnittelu ja tekniikka...

Satojen miljoonien kiinteistöverotulot odottavat ottajaansa(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/kiinteistoverotus" class="">FCG:n Kiinteistöverotus 2.0 -palveluun...

Kuntamarkkinat kutsuvat – tiivis kattaus ajankohtaista asiaa (Uutinen)
us tutustua monipuoliseen palvelutarjontaamme. Kattava tietoiskuohjelmamme tarjoaa näkökulmia ja ratkaisuja eri alojen ajankohtais...

Näin syntyy tilatehokas uusi koulu(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/verkostohankkeet/nova_schola_finlandia" class="aloha-link-text">Nova Schola Finlandia –hanke B...

Hyvin suunniteltu oppimisympäristö tukee oppimista(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/verkostohankkeet/nova_schola_finlandia" class="">Nova Schola Finlandia –hanke Lisätiedot...

Pooki ja Nordic Sonar tekevät mittauksia sisävesillä ja merialueilla (Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/satamat_ja_vesivaylat/" class="aloha-link-text">Vesialueiden tutkimukset ja mittau...

Vanhat taantuvat kaupan alueet heräävät eloon(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/vahittaiskaupan_selvitykset" class="aloha-link-text">Vähittäiskaupan selvitykset...

Asiakastutkimus: FCG on asiantunteva, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen (Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/suunnittelu_ja_tekniikka/" class="aloha-link-text">FCG Suunnittelu ja tekniikka...

Sijaiset löytyvät nopeasti 600 osaajan sijaispörssistä Oulussa(Uutinen)
h3>Rekrytointipalvelut Monetra tuottaa asiakkailleen kokonaisvaltaisesti FCG:n Kuntarekry-palvelulla. Rekrytointijärjestelmä on ol...

Timo Läksy FCG:n Turun aluepäälliköksi(Uutinen)
vistaa FCG:n monipuolista palvelutarjontaa Turun alueella pitkällä kokemuksellaan kiinteistöalalta sekä vankalla varsinaissuomalaisella paikal...

Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen – veden juoksuttaminen poistaa haitalliset pitoisuudet (Uutinen)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Iisalmen Vesi, Imatran Vesi, Kouvolan Vesi Oy, Lappeenrannan...

FCG Suunnittelu ja tekniikalle ympäristö- ja laatusertifikaatit(Uutinen)
Suunnittelu ja tekniikan palvelut sekä toimistot Suomessa. – Sertifikaatit ovat osoitus pitkäjänteisestä ja sitoutuneesta työstä...

Kuopion kaupungin ja FCG Konsultoinnin hankkeelle rahoitus(Uutinen)
n kokonaiskuva tilojen ja palvelutarpeiden nykytilasta sekä palveluverkkopäätösten puuttuminen.  Tavoitteena on edis...

Aki Keskinen FCG:n Kaakkois-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
toimintaansa ja kasvattaa palvelutarjontaansa Lappeenrannan, Kotkan, Kouvolan ja Lahden alueella. Imatran seudun kehitysyhtiön toimitusjohtaja...

Blogi: Kiinteistöveron merkitys kuntataloudessa kasvaa(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/kiinteistoverotus" class="aloha-link-text">Kiinteistöverotus 2.0FCG:n kiin...

Palkittu diplomityö: Tietomallilla voidaan määrittää lattiapäällysteiden kosteudenläpäisevyyttä(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/talosuunnittelu_ja_rakennuttaminen/rakennusterveys_ja_sisailmasto" class="aloha-link-text">Rakennusterveys...

Blogi: Smart City -verkostoista hyöty irti FCG:n verkostokuvausselvityksellä(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/kaupunkisuunnittelu_ja_kehitys/" class="" target="_blank">Kaupunkisuunnittelu ja -...

Sotetieto.fi-sivusto on avattu(Uutinen)
avuutta myös silloin, kun palvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.Sotetieto.fi-sivusto on tarkoitettu terveyden- j...

Korson keskuspuistolle kasvojenkohotus(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/maisemasuunnittelu/" class="aloha-link-text">Maisemasuunnittelu...

Harri Nyman rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden tiimin johtoon Tampereelle(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/talosuunnittelu/rakennusterveys_ja_sisailmasto/" class="aloha-link-text">Rakennusterveys ja sisäilmasto...

Kuntamarkkinat kutsuvat – napakka paketti ajankohtaista asiaa (Uutinen)
us tutustua monipuoliseen palvelutarjontaamme. Kattava tietoiskuohjelmamme tarjoaa näkökulmia ja ratkaisuja eri alojen ajankohtais...

Kiertotalous: FCG kuntien kumppanina luomassa kestävää huomista(Uutinen)
FCG:n kiertotalouspalvelut ensiesittelyssä Kuntamarkkinoilla. Kiertotalous haastaa meitä kaikkia ajattelemaan toimintaamme uudenla...

Tietojohtaminen: tehdäänkö kunnassa oikeita asioita? Entä tehdäänkö asiat oikein?(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/verkostohankkeet/tijo/" class="aloha-link-text" target="_blank">Tutustu tietojohtamisen verkostohankkeeseen...

MAPGETS tuo avoimen tiedon kuntien käyttöön maksutta(Uutinen)
on kuntien käyttöön. Nämä palvelut FCG tarjoaa kuntien käyttöön ilmaiseksi.MAPGETSin merkittävin ominaisuus on, että se lukee tietoa k...

Monikeilaluotain kuvaa viuhkalla vesiväylän pohjaa(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/satamat_ja_vesivaylat" class="aloha-link-text" target="_blank">Satamat ja vesiväyl...

Webinaari: Kiertotaloudesta mahdollisuuksia kunnille - ilmoittaudu mukaan(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/kiertotalous/" class="" target="_blank">www.fcg.fi/kiertotalous...

Tuumastukki-palkinto FCG:n Tommi Riipalle Oulussa(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/talosuunnittelu/rakennusterveys_ja_sisailmasto/" class="" target="_blank">Rakennusterveys ja sisäilmasto...

FCG ja Ahola Transport yhteistyöhön uudella liiketoiminnalla (Uutinen)
kuljetusten ohjaamiseen. Palvelut käsittävät MaaS-palveluratkaisuja, henkilö- ja tarvikeliikenteen suunnittelu- ja ohjauspalveluja...

Ministeri Leppä: Jakamistaloudella kasvua saaristoalueille(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/elinkeinot_ja_kilpailukyky/matkailu_ja_vapaa_aika/" class="aloha-link-text">Matkailun ja vapaa-ajan kehittä...

Kiertotalous: Vähähiilistä asumista Laukaan Vuonteella(Uutinen)
a yhdistyvät vähähiiliset palvelut, asuminen, kiertotalous ja yritystoiminta. Ajatus ekokylästä sai alkunsa isoista rakenteellisista muut...

FCG Flowmedik on kehittänyt jonomittarin Leppävirran terveysasemalle(Uutinen)
/leppavirta/terveysaseman-palvelut" class="" target="_blank">Tutustu Leppävirran jonomittariin >...

FCG:n Turun toimisto vietti tupaantuliaisia Satamakadulla(Uutinen)
kasvattamiseen. Kaavoituspalvelut palaavat takaisin Turkuun ensi vuoden alusta, Läksy jatkoi ja kertoi, että myös muita rekrytointeja on käyn...

FCG Talent toimittaa rekrytointijärjestelmän Helsingin kaupungille(Uutinen)
ivonen sanoo.- Asiakaspalvelutiimissämme ollaan erittäin innostuneita yhteistyön aloittamisesta Helsingin kanssa. Tiimiä on vahvistettu ja...

Sami Miettinen on aloittanut Johdon konsultoinnin ja valmennuksen toimialajohtajana(Uutinen)
yötäni on huolehtia, että palvelut vastaavat erityisesti kunta-asiakkaiden tarpeita, ovat ajassa tai mieluusti hieman edellä. Muutosvauhti on...

Yle Uutiset: FCG kouluttaa 90 000 opettajaa Ukrainassa(Uutinen)
on koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n ja kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa ja se kestää vuoteen 2022. Kuuden miljoonan euron hankkeen...

Sisälimariskien arvioiminen on panostusta terveeseen tulevaisuuteen (Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/talosuunnittelu/rakennusterveys_ja_sisailmasto/" class="">Rakennusterveys ja sisäilmasto...

Vastuulliseen matkailuun uusi Sustainable Finland -laatumerkki (Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/elinkeinot_ja_kilpailukyky/matkailu_ja_vapaa_aika" class="">Matkailun kehittäminen ja vapaa-aika...

Pauli Santala ja Seija Salminen FCG:n johtoryhmään (Uutinen)
n ja tekniikkaan liittyvä palvelutarjonta kattaa laaja-alaisesti yhdyskuntasuunnittelun, talo- ja korjausrakentamisen, vesihuollon suunnittelu...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/arkkitehtuuri_ja_yhdyskunnat/" class="aloha-link-text">Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat...

Joakim Ingves FCG:n Länsi-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
vistaa FCG:n monipuolista palvelutarjontaa pitkällä kokemuksellaan suunnittelun, ympäristöluvituksen ja kaavoituksen parissa...

Maankäytön kehittäminen kohtaa yritysten tarpeet(Uutinen)
yttö, asuminen, liikenne, palvelut ja elinkeino¬toiminta, varsinkin jos kohde sijaitsee useamman kunnan alueella? – Jotkut kaupungit ja kau...

Automaatio avuksi sijaisrekrytointiin(Uutinen)
"https://www.fcgtalent.fi/palvelut/sijaisrekrytointi" class="aloha-link-text" target="_blank">Lue lisää FCG Talentin sijasrekisteristä >...

Opintomatka Hollantiin vanhustenhuollon merkeissä(Uutinen)
f="https://www.fcg.fi/fin/palvelut/koulutukset/" class="aloha-link-text">FCG Koulutus...

FCG:n laatima Ysitien kehittämissuunnitelma välille Kangasala-Orivesi valmistunut(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/alueidenkaytto_ja_kaavoitus/" class="aloha-link-text">Alueidenkäyttö ja kaavoitus...

Kiertotalouden johtava asiantuntija Jutta Laine-Ylijoki Tekniikka & Talous -lehden haastattelussa(Uutinen)
f="https://www.fcg.fi/fin/palvelut/kiertotalous/" class="aloha-link-text">Kiertotalous...

Digitaalinen kaavoitus etenee pilottikohteiden kautta(Uutinen)
f="https://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/digikaavoitus/" class="">Digikaavoitus...

Karoliina Joensuu on aloittanut energia, vesi ja ympäristö -palvelualueen johtajana (Uutinen)
eidän tulee kehittää omaa palvelutarjontaamme vastauksena näihin muutoksiin. Toisaalta johtajana mietin tapoja, joilla voin tuoda myös avoimuu...

Blogi: Digikaava - Kehitys ei ole helppoa ja edelläkävijöitä tarvitaan(Uutinen)
f="https://www.fcg.fi/fin/palvelut/arkkitehtuuri_ja_yhdyskunnat/" class="aloha-link-text">Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat...

Juhani Pirinen mukana Rakentamisen Laadun RALA Ry:n paneelissa(Uutinen)
f="https://www.fcg.fi/fin/palvelut/talosuunnittelu/rakennusterveys_ja_sisailmasto/" class="aloha-link-text">Rakennusterveys ja sisäilmasto...

FCG mukana KIERRE-hankkeessa(Uutinen)
f="https://www.fcg.fi/fin/palvelut/ymparisto_ja_energia/" class="aloha-link-text">: Ympäristö ja Energia...

FCG:n suunnittelemalle Korson Ankkapuistolle kunniamaininta (Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/maisemasuunnittelu/" class="aloha-link-text">Maisemasuunnittelu...

FCG järjestämässä Digitalisointipäiviä Tampereella 12.–13.6.2019(Uutinen)
untaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/demokratia-ja-hallinto/tietoyhteiskunta/tulevaisuuden-kunnan-digitalisointi-projekti-2018" class="aloha-lin...

Pyhtään lentokentän kaavaluonnos valmistunut(Uutinen)
f="https://www.fcg.fi/fin/palvelut/arkkitehtuuri_ja_yhdyskunnat/" class="aloha-link-text">Arkkitehtuuri ja yhdyskunnatLu...

Sustainable & Smart cities -tapahtuma 29.8.2019 (Uutinen)
ahdollistavat uudenlaiset palvelut esimerkiksi liikkumiseen ja liikenteeseen toimien palvelualustoina ja hyödyntäen digitaalisia kiertotaloute...

Tuleva ministeri Hanna Sarkkinen puhumaan DRG-päiville lokakuussa (Uutinen)
p;  Tehokas palvelutuotanto, mistä se rakentuu? kunnanjohtaja Tuomas Lohi, Kempele.DRG-päivät järje...

Suomen perusterveydenhuollon asiakaskirjon kuvaus on valmistunut(Uutinen)
eittain.Palvelutuotannon kuvaaminen asiakaskirjon mukaisesti palvelee johtamista. Talouden yhdistäminen tuotantotietoon selk...

FCG sote- ja hyvinvointitiimin webinaarisarja käynnistyy(Uutinen)
ote- ja hyvinvointitiimin palvelut liittyvät kiinteästi arjen työhön ja johtamiseen. Lähtökohtana on aina kustannusvaikuttavuus.Webina...

Tiedolla johtamisen verkostohanke käynnistyy(Uutinen)
f="https://www.fcg.fi/fin/palvelut/verkostohankkeet/tiedolla_johtamisen_verkostohanke_tijo_3/" class="aloha-link-text">Lue lisää >...

Yksi tulokulma: kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Blogi)
e; color: #444444;">Esimerkkiratkaisuina tästä ovat vaikkapa laadukkaat kävelykeskukset ja toimivat pyöräily- ja ulkoilureittiyhteydet, joiden...

Miten uusi kuntalaki vahvistaa luottamushenkilöjohtamista? (Blogi)
...

Oppiva esimies – uudistuva organisaatio(Blogi)
du nyt!               ...

Vieraskynä: Ajatuksia sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta(Blogi)
...

Päästöjen vähennys tehdään lähellä!(Blogi)
a ohjelmatarjonnasta jäi mieleen? Listasimme kolme keskeisintä:   1. Kuntien k...

Korjausvelka kertoo investointitarpeesta (Blogi)
iian tiukoiksi.  Rahapulan takia tehdään vain kevyitä korjauksia. Toisaalta on hyvä, että ongelmiin kuitenkin puututaan ja tehdään edes ns. tu...

Palveluista yhteisöllisyyttä(Blogi)
jälle palvelut tarjoillaan usein valmiiksi paketoituina erikseen hyvä- ja huono-osaisille. Palvelujen luokittelu rajaa usein myös julkista kes...

Ajatuksia auton vahaamisesta ja työelämästä(Blogi)
...

Koulu on älykäs!(Blogi)
...

Muuttaako sote-uudistus demokratiakäyttäymistä?(Blogi)
vioitava ja organisoitava uudelleen Sote-muutoksen jälkeiseen asentoon. Mielenkiintoista on se, mihin organisaatioihin poliittinen ja a...

Millainen johtava pelaaja kuntaasi tulisi valita?(Blogi)
...

Myös FIM®-mittarin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa(Blogi)
/fi/luokitustuotteet       (Voit suurentaa kuvaa klikkaamalla.)...

Tuo oma tii­mi­si - uusi tapa rek­ry­toi­da?(Blogi)
...

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu(Blogi)
...

Hikistä tiedonkäsittelyä - tuskaa, valtaa vai molempia?(Blogi)
ollut olematonta. Uusi sääntely tuo turvaa meille kaikille.   Rohkeus katsoa totuutta silmiin Kun työn k...

Kompassi-menetelmä: Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut (Uutinen)
Kompassin käyttö kasvatti merkittävästi palveluihin osallistumista. Kompassin lähtökohtana on, että vain asiakas itse voi tuntea o...

FCG:n energiapalvelut esillä Energia 2018 -messuilla(Uutinen)
Tule tutustumaan tuulivoima- ja sähkövoima sekä tekojään energiajärjestelmäpalveluihimme Energia 2018 -messuilla Tampereella ti-to 23.-25.10...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
Sairaanhoitajapäivät ovat 21.–22.3. Helsingin Messukeskuksessa. Tule tutustumaan palveluihimme ja kuulemaan hoitoisuustiedon hyödyntämisestä j...