Hakutulokset

Yhtiöittämisprosessi(Sivu)
ärjestelyt ja yhtiöittämisprosessit Yhteyshenkilö Tarjoamme asiantuntemustamme yhtiöittämispohdintoihin, yhtiöittämisprosesseihin ja kuntakons...

Sote-prosessit(Sivu)
liset ja asiakaslähtöiset prosessit Maakuntauudistuksessa kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alai...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
eemme kattavat talouden , prosessien, asiakkaiden ja henkilöstön palvelunäkökulmat. Palvelujohtaminen, palveluohjelmat (palvelustrategiat) Pal...

Automaatiosuunnittelu(Sivu)
eyshenkilö C00 Automaatio Prosessiautomaatio ja -instrumentointi Prosessiautomaatiosuunnittelumme liittyy kiinteästi vahvaan prosessi- ja lait...

Kuntarakennepalvelut(Sivu)
ittämistä ja vahvaa muutosprosessin hallintaa. Kuntarakenneuudistuksen tueksi FCG on koonnut vahvan asiantuntijatiimin, joka on osallistunut 2...

Strategiat(Sivu)
työs-kentelystä. Strategiaprosessien suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen Strategian toteutumista tukevien ohjelmien konsultointi Strate...

Talouden palvelut(Sivu)
ouden ja -johtamisen sekä prosessin toteuttamisen vahvaa erityisosaamista. Tuemme kuntien ja kuntakonsernien johtoa talouden tasapainottamisoh...

Johdon konsultointi(Sivu)
uudistamisen ja strategiaprosessin kipukohtia. Tulevaisuuden kuntaa tekemässä Työntekijä Patanen, Tommi konsultointi@fcg.fi Referenssinosto J...

Konsernijohtaminen(Sivu)
pohdintoihin, yhtiöittämisprosessiin ja kuntakonsernien analysointiin ja organisointiin. Esimerkiksi kunnalle lisäarvoa tuottava sisäinen valv...

Johtamisen, työyhteisöjen ja viestinnän arviointi(Sivu)
ake on testattu, arviointiprosessi on tehokas ja raportointi hyödyttää suoraan kehittämistä. Kehittämiseen tuo lisäulottuvuutta mahdollisuus v...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
en- ja jäteveden käsittelyprosessit. Laadimme laitoshankkeiden eri vaiheisiin suunnitelmia ja asiantuntijatehtäviä sekä erilaisia vesihuoltoon...

FCG Yrityskoulutus(Sivu)
     Kuntien yhtiöittämisprosessit Hallitusosaaminen Rakennusterveys Yksityisten sote-yritysten menestymisen edellytykset Tarjoamme ratkaisun...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
t ja sidosryhmät strategiaprosessiin tekemällä heille kyselyjä tai käyttämällä muita, vuorovaikutteisia ja moderneja menetelmiä”, Haapasa...

Digikaavoitus(Sivu)
eilla, selkeästi kaavoitusprosessiin rajatussa ympäristössä ja nopeassa syklissä. sujuvoittaa ja nopeuttaa kaavoitusprosessin läpivientiä pois...

Hanke antoi vauhtia digikaavoitukselle - lue loppuraportti(Uutinen)
toi hyviä kokemuksia kaavaprosessin digitalisoinnista. Loppuraportti summaa kaksivuotisen hankkeen tulokset. Viime vuoden lopussa päättyneen...

Intro-perehdytystyökalu käyttöön Kuopiossa(Uutinen)
a luoda selkeän perehdytysprosessin ja varmistaa, että kaikkien työntekijöiden perehdytys hoidetaan kunnolla. Kuopion kaupunki on...

Koulu on älykäs!(Blogi)
ntuntijat, tietämys ja resurssit eivät aina kohtaa. Monissa kunnissa uuden koulun rakennuttamisen tai vanhan saneeraamisen prosessi on siilout...

Maisemasuunnittelu(Sivu)
oksemme myös vuorovaikutusprosessiin, sillä käyttäjälähtöinen suunnittelu on usein osana normaalia suunnitteluprosessia. B90_Kuvapalkki Ve1 A ...

Kuntien tietotekniikkakartoitus: menot pienenevät(Uutinen)
p>Sähköiset rekrytointiprosessit ovat lisääntyneet kunnissa merkittävästi. Miltei kaksi kuntaa kolmesta hoitaa rekrytointia sähköisesti. Su...

Videorekrytointi nyt käytössä Kuntarekry.fi-palvelussa(Uutinen)
Sujuvampi rekrytointiprosessi videoinnin avulla. Kuntarekry ja videorekrytoinnin kotimainen pioneeri RecRight ovat tuoneet videoha...

FCG Flowmedikin infektiotorjunnan mittarit käyttöön perusterveydenhuollossa (Uutinen)
äisyä, hahmottavat palveluprosessin sisältöä ja auttavat toiminnan kehittämisessä. Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalvelut otta...

Lean-asiantuntija vieraana EKJ4-johtamisfoorumissa(Uutinen)
 Lean on puolestaan prosessijohtamisen filosofia, jota hyödynnetään nykyään monella alalla, myös julkisella sektorilla. ...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
etoa johtamisen tueksi rutiinituotannossa. FCG:llä on tehty lukuisia hankkeita ja useita on vielä menossa ja tulossa tässä kärkijoukossa. ...

Vesihuolto(Sivu)
n- ja jätevedenkäsittelyn prosessiosaamisessa olemme kiistatta Suomen parhaita. Hyödynnämme prosessisuunnittelussa mallintamista. Laitossuunni...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
Verkostot ja siirtolinjat Prosessit, vesitutkimukset ja konsultoinnin Palvelumme kattavat vesihuollon suunnitelmat alueellisesta yksityiskohta...

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen(Sivu)
kotiloja.  Palvelumuotoiluprosessimme sisältää tutkimuksellisen tiedonkeruun lean-ohjatun suunnittelun testauksen virtuaalisessa tietomallissa...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
staminen • Investoinnit • Prosessien parantaminen • Digitalisaation hyödyntäminen • Tuotteistaminen (tuotteet, laatu, palvelutaso, rajapinnat ...

Digitalisaatio uudistuksen ytimessä(Sivu)
mijoiden toimintatapojen, prosessien, järjestelmien, palveluiden, rakenteiden ja johtamisen kokonaisvaltaisesta muutoksesta, jonka keskiössä o...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
siinsa mahdollistaen sote-prosessien tarkastelemisen asiakaslähtöisesti ja läpinäkyvästi.   Tule katsomaan miten FCG:n AIRA-tietopalveluratkai...

Kakolanmäki voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon(Uutinen)
Oy Ari Niemelä, prosessisuunnittelu, FCG Planeko Oy Tapio Raij, arkkitehti, FCG Planeko Oy Kalle Kiisto, suunnitte...

Nova Schola Finlandia -ajatuspajassa ideoitiin tulevaisuuden peruskoulua(Uutinen)
kallisen opetussuunnitelmaprosessin toteuttamisesta kuultiin Lappeenrannan kaupungin perusopetusjohtaja Mari Routilta: Lappeenrannassa prosess...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
on terveydenhuollon hoitoprosessien tuotteistamiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Sen keskeiset tuotteet ovat APR (Avohoidon potilasryhmi...

– Miten syntyy maailman paras kaavajärjestelmä digiaikana?(Uutinen)
öjä ja työkaluja kaavoitusprosessien kehittämiseksi. Yksi Digikaava-hankkeen tavoitteista on luoda FCG Digikaava -sovellus, joka...

Digikaava.fi – uusi sivusto digitaalisesta kaavoituksesta(Uutinen)
taa ja nopeuttaa kaavoitusprosessin läpivientiä sekä parantaa vuorovaikutusta kaavoittajien ja sidosryhmien välillä kaavoitusprosessin aikana...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
ämisen merkitys korostuu. Prosessit muuttuvat vauhdilla. Syntyy uusia yhteistyömalleja ja ekosysteemejä. Tukeakseen alan yrityste...

FCG:n Caruna Oy:lle laatima YVA palkittu vuoden 2018 parhaana(Uutinen)
n dynaaminen suunnittelu. Prosessia vietiin eteenpäin huomioiden samalla menettelyn aikana saatu palaute.  - Voimajohdon sij...

Digitaalinen kaavoitus etenee pilottikohteiden kautta(Uutinen)
toi hyviä kokemuksia kaavaprosessin digitalisoinnista. Lasaretinsaari Oulujoen suistossa on vanhaa kulttuuriympäristöä, joka on ra...

Opettajarekrytoinnin onnistumisen edellytykset: hyvä valmistautuminen ja säädösten tunteminen(Blogi)
t unohtuvat. Rekrytointiviestintä tavoittaa sekä potentiaaliset työntekijät että ne, jotka eivät sillä hetkellä mieti työpaikan vaihtoa, mutta...

Hoitoisuusluokituksella löytyy sopiva työn kuormitus(Blogi)
on hoitotyö? Kuka on hoitotyöntekijä? Mihin minä työaikani käytän? Joissain tilanteissa tämän päivän hoitotyöntekijöiden perustehtävä t...

Kunnissa työstetään strategioita: tässä luettavaa laiturinnokkaan(Blogi)
nen sitten on niin vaikeaa? Miksi strategiaprosessi  johtaa helposti faktapohjaisen diagnoosin korvautumiseen sloganeilla ja konkreettisen toi...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
okkaat, vuorovaikutteiset prosessit ja menetelmät. Vastaamme muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ideoimalla uusia toimintoja vaikkapa ent...

Johtaminen ja esimiestyö(Sivu)
yhmien - että asioiden ja prosessien johtamiseen.  Päivität uusimman tiedon, kuulet käytännön soveltamisesta sekä opit toisilta vertailemalla ...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
eologiset selvitykset YVA-prosessit vaihtoehtotarkastelut kaavojen ja kehityskuvien vaikutusten arviointi Palvelurakenne ja kauppa kaupalliset...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
Vaikutusten arviointi YVA-prosessit vaihtoehtotarkastelut kaavojen ja kehityskuvien vaikutusten arviointi Kehityskuvat ja rakennemallit kaupun...

Sotekonsultointi(Sivu)
n kategoriaan: asiakas,-  prosessi,- henkilöstö,- talouskonsultointiin sekä organisaation johdon muutos- ja strategiavalmennukseen. Kaavio Työ...

Kaivannaisalan palvelut(Sivu)
minnan suunnittelu ja lupaprosessi edellyttää useiden suunnitelmien yhteensovittamista (muun muassa kaavoitus, kunnallistekninen rakentaminen)...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
kuuluu myös YVA- ja kaavaprosessien yhteensovittaminen. Yva Ja Kaavoitus Kaavio Työntekijä Nuottajärvi, Marja Työntekijä Väyrynen, Leila Refe...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
n talous ja HR-toiminnan, prosessien ja kustannusten läpinäkyvyys ja ajantasainen seuranta organisaation eri hierarkiatasoilla Tekninen toimi ...

Lastensuojelun verkostohanke(Sivu)
määrien ja monimutkaisten prosessien hallinta on vaikeaa. Työntekijät kokevat yksin työskentelyn haastavana ja henkisesti kuormittavana. Hyvis...

Tietomallintaminen(Sivu)
unnittelu ja rakentamisen prosessienhallinta kokonaisuutena. Kolmiulotteista mallia hyödynnetään piirustusten tuottamisessa ja erilaisissa ana...

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät (Sivu)
telytoiminto tai käsittelyprosessi, mutta esimerkiksi kaatopaikat on osin rajattu päätelmien ulkopuolelle.  Osa jätteenkäsittelyn BAT-päätelmi...

Valmennuspalvelut(Sivu)
tyylien ja monimuotoisten prosessien hyödyntäminen organisaatiossa Työyhteisövalmennus Kuntaliiton myöntämiin kuntajohtamisen sertifikaatteihi...

Kouluverkot(Sivu)
jestelmällisesti etenevän prosessin rakentamista. sivistyspalvelujen johtamiseen, organisointiin ja toimintojen kehittämiseen liittyvissä kehi...

Viestintä ja asiakaspalvelu(Sivu)
tää rakenteiden ja palveluprosessien uudistamisen välttämättömyys, hyväksyä vaikeatkin päätökset ja perustella ne edelleen asiakkaille ja kunt...

Hankintatoimi(Sivu)
tatoimen, -juridiikan ja -prosessien vahvoja osaajia. Tarjoamme käytännönläheistä asiantuntija-apua hankintojen strategiseen suunnitteluun, te...

EDD- ja TDD-palvelut(Sivu)
Technical Due Diligence –prosessit Rakennusten kuntokartoitukset ja energiatodistukset Teollisuuden perustilaselvitykset Työntekijä Tilli, Ri...

Tietomallintaminen(Sivu)
unnittelu ja rakentamisen prosessienhallinta kokonaisuutena. Kolmiulotteista (3D-) mallia hyödynnetään piirustusten tuottamisessa ja erilaisis...

Sote-maakuntauudistus(Sivu)
liset ja asiakaslähtöiset prosessit Henkilöstö ja lähiesimiehet uudistuksen käytännön toteuttajina, rekrytoinnin sujuva hallinta keskeinen teh...

Sertifikaattiohjelmat(Sivu)
illisten ja poliittisten prosessien johtamiseen verkostoitumista ja vertaisoppimista; käytännön kokemuksia, haastamista, hyviä käytäntöjä yk...

Yhtiöittäminen(Sivu)
luotettavalle yhtiöittämisprosessille.   Yhtiöjärjestelyt ja yhtiöittäminen Työntekijä Ekuri, Riitta...

Tukipalvelut(Sivu)
n substanssi-, talous- ja prosessikysymyksiä. Lisäksi FCG omaa eri projektiensa kautta pitkän kokemuksen tukipalveluiden eri organisointi- ja ...

FCG MAPGETS(Sivu)
n, omaisuudenhallinnan ja prosessinhallinnan sovellusten alustana. Sovellusten tyypillisiä käyttäjiä ovat kaupungit ja kunnat sekä teollisuusy...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
n talous ja HR-toiminnan, prosessien ja kustannusten läpinäkyvyys ja ajantasainen seuranta organisaation eri hierarkiatasoilla Tekninen toimi ...

Tietomallintaminen(Sivu)
unnittelu ja rakentamisen prosessienhallinta kokonaisuutena. Kolmiulotteista (3D-) mallia hyödynnetään piirustusten tuottamisessa ja erilaisis...

FCG MAPGETS(Sivu)
n, omaisuudenhallinnan ja prosessinhallinnan sovellusten alustana. Sovellusten tyypillisiä käyttäjiä ovat kaupungit ja kunnat sekä teollisuusy...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
muodolla on.  Yhtiöittämisprosessin eteneminen. TAHE (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelu...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
muodolla on.  Yhtiöittämisprosessin eteneminen. TAHE (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelu...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
muodolla on.  Yhtiöittämisprosessin eteneminen. TAHE (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelu...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
muodolla on.  Yhtiöittämisprosessin eteneminen. TAHE (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelu...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
muodolla on.  Yhtiöittämisprosessin eteneminen. TAHE (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelu...

Smart Space(Sivu)
kaslähtöisessä suunnitteluprosessissa uuden teknisesti monipuolisesti laajennettavan työkalun tilatehokkuuden toteuttamiseen. Uusi työkalu per...

Kuntien ruoka- ja puhtauspalvelut(Sivu)
t  • Tekninen ratkaisu ja prosessilaitteiden kilpailuttaminen • LVI, sähkö, rakenne- ja automaatiosuunnittelmat laitetoimittajan teknisen  rat...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
den valintojen osalta hakuprosessi on kesken. FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy fuusioituvat FCG Planeko Oy:ksi 1.3.2008...

FCG suunnittelee Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen(Uutinen)
itiin konsultin esittämän prosessin lisäksi vaihtoehdon käyttö- ja investointikustannuksia sekä nykyisen laitoksen rakenteiden ja tilojen hyvä...

MATERNAn ja FCG:n välinen yhteistyö vahvistuu - MATERNA ulkoistaa koulutusmyynnin FCG:lle(Uutinen)
iljoonaa euroa. Tarjoamme prosessi- ja teknologiakonsultointia ja toteutamme tehokkaita IT-ratkaisuja yrityksille, julkishallinnolle ja virast...

Koulutuspäällikkö Pekka Etelälahti osaa tehdä laskentatoimen opiskelusta hauskaa(Uutinen)
n ja puhutun äänen avulla prosessit tehdään näkyviksi ja helpommin ymmärrettäviksi. [Dokumentti D-Mail DISCENDUM -asiakaslehdessä 1/...

Ajankohtaisartikkeli kuntien yhtiöittämisvelvoitteesta(Uutinen)
nopeassa tempossa. Päätösprosessi ja yhtiöittämiseen liittyvä valmistelu vievät helposti aikaa vähintään puolivuotta, joten siirtymäajan lyhy...

3. kurssi Kuntaliiton sertifioimia KPJ-puheenjohtajia valmistui(Uutinen)
nsernin sekä poliittisten prosessien johtaminenUudistuva kunta globaalissa ja kansallisessa toimintaympäristössä ja kunnan strategine...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy(Uutinen)
ulurakennuksen suunnitteluprosessi kuvataan osana oppimisympäristöjen kehittämistä.Nova Schola Finlandia –hankkeen toteutuks...

FCG valittu Gasumin suunnittelu- ja projektipalvelujen sopimuskumppaniksi (Uutinen)
rakennus-, maanrakennus-, prosessi-, LVI-, sähkö-, automaatiosuunnittelun sekä laitehankinta-, luvitus-, maanhankinta-, työmaavalvonta- ja pro...

FCG mukana Helsingin Isosaaren kehittämisessä(Uutinen)
esta osaamista ja hyvästä prosessien hallinnasta. FCG onkin laatinut Senaatti-kiinteistöille useita eri palvelualueita koskevia toimeksiantoja...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
in ja henkilöstöhallinnon prosessikehitykseen liittyvän osaamisen. Tämän järjestelyn myötä FCG pystyy tarjoamaan entistä laajempia henkilöstöh...

FCG:n Digikaavoitus-hankkeella tehoja kaavoitukseen(Uutinen)
taa ja nopeuttaa kaavoitusprosessin läpivientiä poistamalla hukkaa sekä tehostamalla ja ajoittamalla vuorovaikutuskäytäntöjä nykyistä joustava...

Tunnetko tulevaisuuden kunnan? Lataa FCG Konsultoinnin uusi julkaisu (Uutinen)
uudistamisen ja strategiaprosessin kipukohtia. Julkaisun ovat kirjoittaneet Anni Antila, Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju ja...

KuntaHR on uusi henkilöstöjohtamisen saumaton työkalu(Uutinen)
vain yhtä HR-toimintojen prosessia vaan laajemmin. Nyt työyhteisössä saadaan kokonaiskuva henkilöstön kehittämistarpeesta, myyntijohtaja Misa...

Teollisuusrakentamisen palvelut yhden katon alta(Uutinen)
en arvioinnista ja luvitusprosessista, Tolonen jatkaa. Suomalaisen teollisuuden tuntijaBiotehtaiden suunnittelu...

Sijaiset löytyvät nopeasti 600 osaajan sijaispörssistä Oulussa(Uutinen)
pimukset, Kauppi kuvailee prosessia. – Kun esimies tarvitsee sijaista, hän voi luottaa, että pörssistämme löytyvät sijaiset ovat...

Lataa itsellesi joululukemiseksi Storm Warning Europe 2018 -julkaisu!(Uutinen)
ottaa lukija mukaan tähän prosessiin.Julkaisun voit ladata itsellesi pdf-tiedostona tästä:...

Blogi: Matkailun kasvaessa kestävän kehittämisen merkitys korostuu(Uutinen)
ilua on pitkä ja haastava prosessi. Nyt jos koskaan tarvitaan tekoja sanojen sijaan. Lue lisää Vesterisen blogista...

Blogi: Hämeenlinna kasvaa ja kehittyy – hallitusti(Uutinen)
alla yritysten sijoittumisprosessia sekä kaavoittamalla kiinnostavia ja kilpailukykyisiä yritysalueita, kertoo kaupunkirakennejohtaja Tarja Ma...

Neliömäärät kuriin – Kouvola pisti koulusuunnitelmat uusiksi(Uutinen)
ealan koulujen suunnitteluprosessi oli pitkällä, kun Kouvola päätti pistää pelin poikki. Näytti siltä, että kouluista oli tulossa hyvin perint...

Vesihuoltopäivät 2018 kokoaa alan asiantuntijat Saimaalle 23.–24.5.(Uutinen)
ja optimointi • Prosessikemisti Päivi Peltonen, FCG Suunnittelu ja tekniikka OyLue lisää...

FCG:n johtama konsortio aloitti valmennuskoulutuksen Vietnamissa(Uutinen)
tyjen opintojen ja valintaprosessin jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Suomessa kandidaatin (Bachelor) tutkinto-ohjelmis...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
lla voidaan arvioida hoitoprosessien laatua, tuottavuutta, kustannuksia ja yksikössä tarvittavan hoitohenkilökunnan määrää. Tietoa tarvitaan y...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
jaksamista. Myös toimintaprosessien laatua, työn sisältöä, työssä jaksamista, tuottavuutta ja kustannuksia voidaan arvioida.  &...

Kuntarekry.fi on Suomen suosituin kunta-alan rekrytointisivusto(Uutinen)
an varsinaisen rekrytointiprosessin käynnistämistä on mahdollista tavoittaa hetkellisesti passiivisia, mutta potentiaalisia työnhakijoita ja t...

Automaatio avuksi sijaisrekrytointiin(Uutinen)
yttö merkitsee myös sijaisprosessin parempaa laatua. Hakuviesti tulee vain sopiville ehdokkaille, työnhakijat ovat selvillä haun etenemisestä...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
ryksen kaikille asiakkaan prosessissa toimiville toimijoille. Mittarit ovat konkreettisia apuvälineitä asiakastyössä. Niiden avulla työntekijä...

Opintomatka Hollantiin vanhustenhuollon merkeissä(Uutinen)
an liittyy myös ns. luova prosessi, jossa pohdimme, mitä ja miten opittua voidaan soveltaa kotona Suomessa...

FCG:n laatima Ysitien kehittämissuunnitelma välille Kangasala-Orivesi valmistunut(Uutinen)
ainen kehityksen hidaste. Prosessin aikana nostettiin esille tärkeimmät liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kiireellistä parantamista tuke...

Karoliina Joensuu on aloittanut energia, vesi ja ympäristö -palvelualueen johtajana (Uutinen)
nnolla konsernin strategiaprosessin käynnistymistä ja siitä seuraavia askeleita omalle palvelualueellemme. Monet toimialat kehittyvät valtavan...

Blogi: Digikaava - Kehitys ei ole helppoa ja edelläkävijöitä tarvitaan(Uutinen)
ulee uudistamaan kaavoitusprosessia entistä sujuvammaksi, nopeammaksi ja tehokkaammaksi. Tämä kunniahimoinen tavoite kuitenkin vaatii suunnitt...

Sustainable & Smart cities -tapahtuma 29.8.2019 (Uutinen)
noa ja laajaa osallistumisprosessia, joka kattaa niin kaupunkilaiset, yritykset, korkeakoulut kuin julkiset tahotkin...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
ljettamisesta poliittisen prosessin läpi. TKI-toiminnan resursointi on helposti kilpailutilanteessa lakisääteisten peruspalveluiden kanssa...

Pirkko Seitsalo nimitetty Ympäristöselvitykset-palvelualueen toimialajohtajaksi(Uutinen)
oinnista sekä energia- ja prosessiteollisuuden ympäristöselvityksistä.  — Odotan innoissani uusia haasteita tiiminvetäm...

Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy(Uutinen)
smäärän ja monimutkaisten prosessien hallinta on haastavaa. Työntekijät kokevat yksin työskentelyn henkisesti kuormittavana. Hyvistä ideoista...

Kaupungin sydän maan alla(Blogi)
stakkainen prosessi on jäänyt vähemmälle huomiolle: keskusta siirtyy vähä vähältä katutason alapuolelle. Varsinkin ruoka ostetaan valtaosin ma...

Miten uusi kuntalaki vahvistaa luottamushenkilöjohtamista? (Blogi)
leja. Vaikka suurin osa lain velvoitteista ja esitellyistä toimintamalleista koskevat vasta seuraavaa, vuonna 2017 alkavaa, valtuustokautta, o...

Sitä saa mitä mittaa(Blogi)
an menee, että sitä saa mitä mittaa. Toisaalta olen myös kuullut sanottavan, että mitä ei mitata, ei voi johtaa! Mikko Mehtonen...

Kun vastavalmistunut pääsi oman alan hommiin… (Blogi)
ttu odotus. Aiemmassa työpaikassani minulla oli upea naurua hersyvä työporukka, ja ajattelin toiveikkaana hyvän tuurini työkavereiden suhteen...

Mitä on laatu? Onko hyvinvoiva työntekijä paras laadun tae vai mistä on kyse?(Blogi)
mialojen ulkopuolelle ja opittiin. KONE muuttui palveluorganisaatioksi, ja sitä kuunneltiin kaikilla toimialoilla. Kuulin Koneen puheenvuoron...

Arvoaan arvokkaammat yritykset(Blogi)
en ja prosessin kanssa. Lupasin auttaa -ehtiihän tuota, ja samalla mieleeni muistui suomalaisten yritysten valtava määrä noin 320 000. ...

SOTE-rakenneuudistus valmistautuu finaaliin(Blogi)
m 0cm 0pt;">FCGn rooli uudistuksessa on tuottaa menetelmiä tiedon jalostamiseen päätöksenteon tueksi ja auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon o...

Vain hyvä johtaminen sitouttaa osaajat(Blogi)
koista talousvuosista huolimatta ja nuorten määrän vähentyessä? Siinäpä on pähkinä purtavaksi päättäjille ja johdolle. Kunta-alan johta...

Tuo oma tii­mi­si - uusi tapa rek­ry­toi­da?(Blogi)
...

Tunnetko uusiutumisen ja tehostamisen tuskaa? − Pohdi ainakin näitä(Blogi)
äytöstä tai yhteisten pelisääntöjen perkaamisesta. Kaikki toki liittyy kaikkeen, mutta kun halutut tulokulmat ja tavoitteet sanota...

Ammatillisen koulutuksen reformi – mikä muuttuu?(Blogi)
tasolla muuttuu?Keskeisintä lienee nuorten opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen toteutustapojen...

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu(Blogi)
iskelijoihin, jotka todennäköisesti suorittavat tutkinnon nopeasti. Yksittäisen koulutuksen järjestäjän rahoituksen kehityssuunnasta on...

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?(Blogi)
polun jokin osa toimii eri kapasiteetilla kuin toinen? Siitä voi seurata kuormituksen lisääntyminen ammattiryhmien välillä. Esimerkiksi jos le...

Konsultti – kirosana vai kaiken pelastaja?(Blogi)
na, kouluttajina, mentoreina ja joskus jopa työnohjaajina. Konsultointiin tarvitaan vahvaa erityisosaamista, ja usein pelkästään yhden...

Tuntoaistin varassa(Blogi)
he asian näkevät, kokevat ja tuntevat. Lähteet:Uutta kunnista 3/2017 Kuntajohtajien etiikkabarometri: ...

Tietosuoja-asetus velvoittaa - myös Korvatunturilla?(Blogi)
oi myös hyödyntää uusien työntekijöiden perehdytyksessä. FCG:llä jokainen työntekijä perehtyi asetusta koskevaan materiaaliin ja suorit...

Hoivan tarve määrittää hoitajaresurssia(Blogi)
äännöllinen ja pitkäjänteinen käyttö tukee työntekijöiden ammatillista kehittymistä, luo pohjaa kollegiaalisuudelle, on oman työn johtamisen v...

Johtaako mutu teillä?(Blogi)
...

Sisäiset yrittäjät isomman laivan luotseina(Blogi)
n muiden puheissa vilisi projektikoodeja, raportteja ja asiakaskäyntejä. Käden käänteessä oli loihdittu esiin tarjouksia, kun itse vasta tavas...