Hakutulokset

Talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi(Sivu)
Talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi Yhteyshenkilö Talouden koulutus   Niukkoina aikoina talouden osaamisen merkitys korostuu. Kunta-ala...

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu(Blogi)
rahoituslain perusteella annetaan kokonaan uusi opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteis...

FCG Grant Advisors(Sivu)
Autamme asiakkaitamme eri rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä ja sopivimman rahoituksen hakemisessa kehittämistyöhön ja investointeihin. ...

Talous- ja rahoitusfoorumiin ennätysmäärä osallistujia(Uutinen)
ään kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumiin osallistuu ennatysmäärä osallistujia. Vuoden merkittävimpiin kunta-alan tapahtumiin lukeutuvaan...

RAFO viettää 30. juhlavuotta(Uutinen)
Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi RAFO pidetään 8.-10.2. SIlja Symphonyllä. Tämä on RAFOn 30. juhlavuosi...

Talous- ja rahoitusfoorumi on verkottumisen ykköspaikka(Uutinen)
Kuntaliiton Talous- ja rahoitusfoorumi eli Rafo kokosi Suomen kuntajohdon Itämeren aalloille jälleen viime viikolla. Nyt 31. kertaa järjestett...

Matkailu ja vapaa-aika(Sivu)
ttämisen ja investointien rahoitusratkaisut Kestävän matkailun arvioinnit ja kehittämissuunnitelmat Vaikutusten arvioinnit Lue lisää palveluis...

Sisäilmaongelma ratkaisemiseksi tarvitaan rahoitusmalli ja innovaatioita(Uutinen)
e 50 miljardista. Mikä on rahoitusmalli ja miten, rahoituksen ohjauksella varmistetaan laadun syntyminen korjauksissa– Meidän pitää mi...

Kuntien talouspäälliköiden puntit eivät tutise(Blogi)
asiakkaat ohjataan näiden palvelujen äärelle. Enää on ratkaistava palveluiden vaikutusten mittaaminen ja vaikutusten rahamääräinen arvo. Mutt...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
li>Hankkeistus ja rahoituskonsultointi (EU-Venäjä, yritysrahoitus)Koulutus ja valmennus ...

FCG yhteistyökumppanina Klash – haastekilpailussa(Uutinen)
Kuntaliitto, Keva, Kuntarahoitus, KL-Kuntahankinnat, KL-Kustannus sekä FCG Finnish Consulting Group.Klash-kilpailuun ...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
ja tutkimusryhmä. Projektirahoitusta haetaan kattavasti myös tilaajaorganisaatioista ja julkisista rahoituslähteistä. Pilottihankkeet ovat ole...

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
at sanoja, jotka esiintyvät valmistelun kanssa tekemisissä olevien tahojen huulilla. Kaavailuissa esitetään, että kaksikolmasosaa palvelutuott...

Koulutukset(Sivu)
kä Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi, Rafo. Foorumit ovat tapahtumia pienempiä tilaisuuksia, jotka nekin toimivat alansa näköalapaikkoina...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
ttämisen ja investointien rahoitusratkaisut Vaikutusten arviointi ja näkyväksi tekeminen Liiketoiminnan ekosysteemi- ja synergiatarkastelut Yr...

Verkostohankkeet(Sivu)
nitas Terveysturva ja sen rahoitus (ABC2) FIN-PYLL Työntekijä Valta, Maija Lue juttu verkostohankkeistamme verkkojulkaisustamme (avautuu erill...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
luita: Projektinjohto- ja rahoituspalvelut FCG:llä on pitkä kokemus IFI-rahoittajien (EU, WB, ADB, EBRD, EIB ) hankkeista, ja olemme valmiit a...

Venäjä-palvelut(Sivu)
itelmat Venäjä-strategiat Rahoituskonsultointi Venäjä-osaamisen valmennukset Liikekontaktimatkat ja tapahtumajärjestelyt Venäjä-hankkeiden hal...

Venäjä-palvelut(Sivu)
Venäjä-strategiat; Venäjä-rahoituskonsultointi Venäjä-osaamisen valmennus Liikekontaktimatkat ja tapahtumajärjestelyt Venäjä-hankkeiden hallin...

Hyvinvointi ja elinvoima(Sivu)
ta, esimerkiksi talous ja rahoitus, vanhustenhuolto, avopalvelut ja päihdehuolto. Ohjelmat suunnitellaan ja tutustumiskohteet valitaan asiakka...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
n, Tarja Talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi  Työntekijä Etelälahti, Pekka Sosiaali- ja terveystoimi Työntekijä Koivisto, Jari...

Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 -verkostohanke(Sivu)
Keva, Avainta ry ja Kuntarahoitus) toimii verkostokumppanina. Tulossa: 14.6.  Aktiivista omistajuutta  - Toimintakykyiset kuntakonsernit -ver...

Kuntien ruoka- ja puhtauspalvelut(Sivu)
n välttää investointi- ja rahoitusriski. Tilalle tulee sopimusriski, josta saat arvion. • Tarjouspyynnössä määritely palvelun laadusta, määräs...

FCG Efeko Oy osti ISAI Consulting Oy:n(Uutinen)
arahoitettujen projektien rahoitusten hakemiseen, projektin suunnitteluun, johtamiseen ja projektiarviointeihin konsultoinnin ja koulutusten m...

FCG mukana syksyn messuilla, näyttelyissä ja tapahtumissa (Uutinen)
neinfrahankkeet ja niiden rahoitusKehä I Vallikalliossa - Tien rakentamista monen tekijän puristuksessaErkki Heikkinen, FCG...

Vuoden 2013 koulutusohjelma on julkaistu(Uutinen)
Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi...

Tutustu vuoden 2013 koulutusohjelmaan (Uutinen)
Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi...

3. kurssi Kuntaliiton sertifioimia KPJ-puheenjohtajia valmistui(Uutinen)
15 Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumissa. Kuntaliiton ja FCG:n yhteistyössä toteuttama valmennusohjelma on suunnatt...

Linnuston tutkaseurantahanke selvittää tuulivoiman vaikutuksia linnustoon(Uutinen)
Triventus Oy, EU:n EAKR- rahoitus sekä Närpiön, Maalahden, Kristiinankaupungin ja Korsnäsin kunnat. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat lisäksi S...

Isojen teemojen asiakaslehti(Uutinen)
me, 30-vuotias Talous- ja rahoitusfoorumi sekä muutosjohtamisen tuote- ja palvelukokonaisuus, joka näkyy monella tavalla FCG:n markkinoinnissa...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
aikutta vahvasti myös sen rahoitusmekanismeihin. Laadun ja kustannusten välisen riippuvuuden tunnistaminen on lisääntyvässä määrin välttämätön...

Digikaava.fi – uusi sivusto digitaalisesta kaavoituksesta(Uutinen)
ikaavotus-hanke on saanut rahoitusta Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hankkeelta KIRA-digiltä, joka on yksi hallituksen k...

Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen – veden juoksuttaminen poistaa haitalliset pitoisuudet (Uutinen)
Tampereen Vesi) ja se sai rahoitusta myös Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta. Lue lisää...

OMA-projekti kehittää kuntien ammatillisen koulutuksen omistajaohjausosaamista(Uutinen)
akulttuurin uudistaminen, rahoitusleikkausten vaikututus ja kuntakentän muutos. Tavoitteet ovat: Vahvistaa, kehittää...

Turhan kallis koti -kirja käy läpi kohtuuhintaista asumista(Uutinen)
kuun piirissä ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen valvonnassa olevan tuotannon lisäämistä. Valtion tulisi lisätä ARA:n toimintavaltuu...

Ratkaisuja kunnan rakennuksien kunnostukseen(Uutinen)
ps://huomisentekijat.kuntarahoitus.fi/taloudesta/kunnan-talot-kuntoon-tai-kumoon/?fbclid=IwAR1KnKR-NIw5uiwptDaOmOrnGRTDZIBfdO6Qh8K-LpizyIbrHbY...

FCG mukana KIERRE-hankkeessa(Uutinen)
istä ohjauskeinoista sekä rahoitusmalleista, joilla edistetään vesiviisaan bio- ja kiertotalouden ratkaisujen valtavirtaistumista Suomessa ja...

FCG ostaa saksalaisen Pohl Consulting & Associates GmbH:n (Uutinen)
heille suoran väylän EU:n rahoitusmarkkinaan, missä olemme erityisen vahvoja. Molempien yhtiöiden kyky tarjota tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä...

Budjettiseuranta ja kustannuslaskenta eivät riitä(Blogi)
/p> Kirjanpito, kustannuslaskenta ja budjettiseuranta eivät riitä. Kirjanpidon mukainen tulos ei julkisella sektorilla kerro mitään. Budjet...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Aleksi Koivisto(Blogi)
män koulutuksiin ja samalla myös muihin aloihin. Erityisen kiinnostavaa on paljon puhetta herättänyt maakuntauudistus. ”Täällä pääs...

Miten harjoittelu sujui(Blogi)
...

Vieraskynä: Ajatuksia sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta(Blogi)
lujen rahoitus, kuntien väliset korvaukset ja tuottavuus. Sote-uudistusta ja erityisesti valinnanvapa...

Ankkavaaran ja Hanhilinnan kuntayhtiö (Blogi)
ormal;">Kahden vuoden kuluttua Vaakku Verotarkastaja saapui tarkastamaan Ankka Oy:n kirjanpitoa ja verotusta. Tarkastettuaan kirjanpi...

Sote-uudistus on joukkuepeliä!(Blogi)
maan, sillä alueet ja alueiden tarpeetkin ovat niin erilaiset. Tahtotila uudistukselle on kuitenkin kova. Myös me FCG Konsultoinnissa o...

Sote-uudistus: mikä mahdollisuus?(Blogi)
n uudelleen yhteyttä. Johtamisen ja suunnittelun saralla sosiaali- ja terveydenhuollossa löytyy myös rautaisia ammattilaisia. Monet hei...

Ammatillisen koulutuksen reformi – mikä muuttuu?(Blogi)
eessa, nostettiin esille järjestäjämuodon yhtiöittäminen. Ehdotus kuopattiin lakiluonnokseen ensimmäisellä lausuntokierroksella. Sote-uudistuk...

Kuopion kaupungin ja FCG Konsultoinnin hankkeelle rahoitus(Uutinen)
Tavoitteena on edistää kunnissa tiedolla johtamista ja strategista päätöksentekoa palveluverkkojen suunnitteluun kehitetyn sovelluksen avulla...