Hakutulokset

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
la johtamisen visuaaliset raportointi- ja analysointiratkaisut koko kuntakonsernin tarpeisiin Yhteyshenkilöt Kuntien johdon tueksi on olemassa...

FCG yhteistyöhön QlikTechin kanssa(Uutinen)
isuja liiketoimintatiedon raportointiin ja analysointiin. Vuonna 1993 perustettu QlikTech on kansainvälinen, yli sadassa maassa toimiva...

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
ittely sekä operatiivinen raportointi uudistuu. Erillisjärjestelmät yhdistyvät AIRA-tietopalveluratkaisuksi. AIRA tulee sanoista asiakaslähtöi...

Projektipalvelut(Sivu)
ojektin – työn seurantaa, raportointia ja tulosten arviointia unohtamatta. Tuotevalikoimaamme kuuluvat: Projektipäällikköpalvelut Projektien s...

Johtamisen, työyhteisöjen ja viestinnän arviointi(Sivu)
ntiprosessi on tehokas ja raportointi hyödyttää suoraan kehittämistä. Kehittämiseen tuo lisäulottuvuutta mahdollisuus verrata omia vahvuuksia ...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
kipalvelut 5. Johtaminen, raportointi, tietotuotanto • Johdon tietojärjestelmät • Raportointiin liittyvät asiat • Johtaminen muuttuvassa ympär...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
FCG toteuttaa visuaalisia raportointi- ja analysointiratkaisuja terveydenhuollon lisäksi koko kuntakonsernin tarpeisiin.  Ratkaisuissa olemme ...

Automaatiosuunnittelu(Sivu)
linäytöt  Trendiseuranta  Raportointi  Tietokantapohjaiset ”älykkäät” PI-kaaviot  Käytön ja kunnossapidon tietojärjestelmien integrointi Autom...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
n ja automaattiseen talousraportointiin perustuva johtamisjärjestelmä avaa kunnalle mahdollisuuden kehittää tuotepohjaista toiminnanohjausjärj...

FCG julkaisi YT 2009 -messuilla ilmaisen palvelun vesihuoltolaitoksille(Uutinen)
osten käyttöseurantaan ja raportointiin kehitetystä ohjelmistosta. Sivuilta löytyy myös ilmainen, vesihuoltolaitoksille suunnattu yleishyödyll...

Hikistä tiedonkäsittelyä - tuskaa, valtaa vai molempia?(Blogi)
yttöä on sekin, että sitä ei tarpeen tullen hyödynnetä, vaan se ohitetaan päätöksenteossa. Ei ole riittävää rohkeutta nähdä mahdollisuuksia, s...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
ja toimintamallit Johdon raportointiratkaisut Toiminta- ja palveluprosessit Työajanseuranta ja työprosessien arviointi Asiakasnäkökulman hall...

Asukasmielipidekyselyt(Sivu)
seurannan. Havainnollinen raportointi tukee mm. strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointia. Yleisesti käytetyistä palveluista saadaan s...

Asiakastyytyväisyystutkimukset(Sivu)
dessä asiakkaiden kanssa. Raportointi sisältää myös vertailutietoa muista organisaatioista. Asiakastyytyväisyystutkimuksia voidaan hyödyntää p...

Jätehuollon suunnittelupalvelut(Sivu)
rkkailun toteuttaminen ja raportointi Melu- ja tärinämittaukset ja mallit Hiukkaspäästöt ja –leviämismallit Pohjavesiselvitykset Pilaantuneet ...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
nnitteluun, toteutukseen, raportointiin ja arviointiin. SHVK:ta voivat hyödyntää myös kuntayhtymät ja muut julkiset toimijat sekä yksityiset p...

FCG Torni(Sivu)
n ja kuljetuskustannusten raportointi SaaS ja ohjauskeskuksen sisältävät palvelumallit Logo Capture Työntekijä Keskinen, Aki Työntekijä Sorvis...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
ITE-menetelmät   ja Qlik-raportointi- ja analysointijärjestelmät. FCG on yksi johtavista sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun ja suorituskyv...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
tukevista tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmistä. Ecomed One –tietojärjestelmäratkaisut vastaavasti yhdistävät talouden ja kliinisen toimin...

Digitalisaatio uudistuksen ytimessä(Sivu)
jä Räsänen, Jarkko Johdon raportointiratkaisut...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
nnitteluun, toteutukseen, raportointiin ja arviointiin. SHVK:ta voivat hyödyntää myös kuntayhtymät ja muut julkiset toimijat sekä yksityiset p...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
visuaaliset analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tästä tietotulvasta olennaisen sekä pelkistämään tiedon juuri asiakasta kiin...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
visuaaliset analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tästä tietotulvasta olennaisen sekä pelkistämään tiedon juuri asiakasta kiin...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
visuaaliset analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tästä tietotulvasta olennaisen sekä pelkistämään tiedon juuri asiakasta kiin...

Sivistoimen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
visuaaliset analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tästä tietotulvasta olennaisen sekä pelkistämään tiedon juuri asiakasta kiin...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
visuaaliset analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tästä tietotulvasta olennaisen sekä pelkistämään tiedon juuri asiakasta kiin...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
visuaaliset analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tästä tietotulvasta olennaisen sekä pelkistämään tiedon juuri asiakasta kiin...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
visuaaliset analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tästä tietotulvasta olennaisen sekä pelkistämään tiedon juuri asiakasta kiin...

SMART TRANSPORTATION(Sivu)
usten tilaus-, ohjaus- ja raportointipalveluja. Valmis ja käytössä oleva ohjelmistomme tuottaa jatkossa myös henkilöliikenteen MaaS-palveluja ...

Tiedolla johtamisen verkostohanke (TIJO 3)(Sivu)
veluluokituksen mukaiseen raportointiin. Verkostoprojekti avuksi muutosvaiheessa FCG ja Kuntaliitto ovat rakentaneet tiedolla johtamisen verko...

FCG:n laboratoriotoiminta siirtyy Novalabille(Uutinen)
Vesinäytteiden otto- ja raportointipalvelut säilyvät edelleen FCG:llä. - FCG:n asiakassopimukset, tilaukset ja voimassa olevat tarjou...

FCG on mukana Lääkäripäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
miseen, hyödyntämiseen ja raportointiin. Keskeisenä tavotteena on luotettava tiedolla johtaminen, joilloin asiakas voi tehdä päätökset tietoon...

Roar Brenden FCG Nirvaco AS:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
loiden hoitoluokitteluun, raportointiin ja laadunvarmistukseen. Sen palveluksessa on yhteensä seitsemän työntekijää.Lisätiet...

Tietojohtaminen: tehdäänkö kunnassa oikeita asioita? Entä tehdäänkö asiat oikein?(Uutinen)
veluluokituksen mukaiseen raportointiin.Muutoskohdassa puhutaan palvelujen tuotteistamisesta. Miten se tehdään, siitä kertoivat Minnam...

FCG Torni on uusi henkilö- ja tavarakuljetusten liikennepalvelu(Uutinen)
usten tilaus-, ohjaus- ja raportointipalveluja. Jatkossa FCG Trasnportation tarjoaa myös henkilöliikenteen MaaS-palveluja ja osallistuu nopeas...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
miseen kehitetyssä HaiPro-raportointijärjestelmässä on nähtävissä asiakasturvallisuuden heikentyminen ylikuormitustilanteissa.Myös tut...

Intro-perehdytystyökalu käyttöön Kuopiossa(Uutinen)
en välinen kommunikaatio, raportointi ja yhteistyö perehdytyksen kehittämisessä on sujuvaa. Hyvällä perehdytyksellä pyritään myös vaikutt...

Töissä FCG:llä – Projekteja pallon ympäri(Uutinen)
yötehtäviin kuuluu paljon raportointia, laskutusta, budjetointia ja paikallisen tuen tarjoamista paikan päällä oleville työntekijöillemme, Eka...

Keveitä data-ajatuksia kesäloman kynnyksellä(Blogi)
tarkoitus, tästä käytiin vilkas keskustelu. Yleisö ei ihan täysin lämmennyt ajatukselle. Olisikohan nyt kolmen vuoden jälkeen vastaanotto eril...

Korkeakouluharjoittelijana asiantuntijayrityksessä: uhkarohkeaa vai rohkeasti uteliasta?(Blogi)
ultoinnin toimintapolku on toimeksiannon jälkeen.  Näiden kahden kuukauden aikana olen saanut erittäin kattavan näkemyksen työskentelys...

Kunnat ovat siirtymässä palveluluokituksen mukaiseen raportointiin (Uutinen)
Talouden ja toiminnan yhdistämisestä syntyvän tiedon hyödyntäminen kunnan palvelujen suunnittelussa ja johtamisessa on keskeistä. Valtiov...