Hakutulokset

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
aportointi- ja analysointiratkaisut koko kuntakonsernin tarpeisiin Yhteyshenkilöt Kuntien johdon tueksi on olemassa paljon sekä organisaation ...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
et ja tutkimukset ovat toimineet ja toimivat jatkossakin eturintaman päänavaajina. Näissä yleensä kertaluontoisissa projekteissa on tyypillise...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
aportointi- ja analysointiratkaisuja terveydenhuollon lisäksi koko kuntakonsernin tarpeisiin.  Ratkaisuissa olemme toimintokohtaisen tiedon li...

FCG yhteistyökumppanina Klash – haastekilpailussa(Uutinen)
astekilpailun löytääkseen ratkaisuja ja uusia avauksia kuntien elinvoiman vahvistamiseksi. Klash-haastekilpailun ja ideakiihdyttämön tavoittee...

Matkailu ja vapaa-aika(Sivu)
amisen kuin digitaalisten ratkaisujen osalta.  Matkailun kehittämissuunnitelmat, strategiat ja master planit Liiketoimintasuunnitelmat ja -kon...

Tuottoa Lähde-energiantuotantoratkaisulla(Uutinen)
ssä Lähde-energiantuotantoratkaisua Gasum Oy:lle. Lähde on energiantuotantoratkaisu, joka yhdistää energiatehokkaasti mikrokokoisen sähkön...

FCG on myynyt Prodacapo Groupin LOGEX Groupille(Uutinen)
uslaskenta- ja analytiikkaratkaisut siirtyvät osaksi Euroopan johtavan Value Based Healthcare –ohjelmistotoimittajan tarjontaa. Muut FCG:n tar...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
aatuisena asiantuntijana, ratkaisutoimittajana ja kehityskumppanina Suomessa ja myös Pohjoismaissa. FCG ostaa ohjelmistoratkaisuja tarjoavan D...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
it Oy toimittaa ohjelmistoratkaisuja rekrytointiin, henkilöstötiedon hallintaan, henkilöstön kehittämiseen sekä kuntoutuslaitosten toiminnanoh...

Arkkitehtisuunnittelu(Sivu)
iskohtien innovatiivisina ratkaisuina. Pyrimme liittämään suunnitelmiimme aina omien ammattilaistemme tuoman sisustussuunnittelullisen kokonai...

Hyvinvointikeskus Sopukka Sodankylässä on edelläkävijä – eRatkaisut käyttöön(Uutinen)
rhekeskuksen asiakkaille. Ratkaisu helpottaa myös työntekijöiden arkea nivomalla yhteen osaaminen siten, että asiakasta voidaan palvella mahdo...

Kuntien ruoka- ja puhtauspalvelut(Sivu)
odotettu hallituksen soteratkaisuja ja investoinnit ovat olleet minimissä. Tuotantokeittio 600x800 Soteuudistus on siirtynyt tulevaisuuteen e...

FCG Talent Oy:n Kuntomaster-liiketoiminta siirtyy Mediconsult Oy:lle(Uutinen)
toutusalan osaamistaan ja ratkaisujaan ostamalla FCG Talent Oy:ltä Kuntomaster-liiketoiminnan. Tämän kaupan myötä Kuntomaster-yksikön asiakass...

Ratkaisuja kunnan rakennuksien kunnostukseen(Uutinen)
hakevat määrätietoisesti ratkaisuja ja tehokkuutta, mutta samalla korjausvelka jatkaa kasvamistaan. On arvioitu, että kuntakonserneilla on yh...

Uusia, innovatiivisia aluerakentamisen ratkaisuja puurakentamisen kiertotaloushankkeesta(Uutinen)
surssiviisaiden puunkäyttöratkaisujen kehittämiseen. Pioneerihanke tuo Haukirinteen alueen kehittämiseen kokonaan uuden näkökulman ja ulottuvu...

FCGsmart(Sivu)
erilaiset web- ja mobiiliratkaisut tarjoavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia esittää, analysoida, jakaa ja kerätä data niin käyttöhenkilöku...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
elu Viemärinhajun hallintaratkaisut Urakkaohjelmat Muut kaupalliset asiakirjat Verkostojen kuntotutkimukset ja mittaukset Kapasiteettitarkaste...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
ustuotteet ja Ecomed One -ratkaisut ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. FCG:n hallinnoimia luokitustuotteita ovat: potilasluokittelu- ja tuotte...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
hön. Tule kuulemaan lisää ratkaisuistamme, joiden avulla luot kokonaiskuvan organisaatiosi henkilöstörakenteesta sekä rakennat reaaliaikaiseen...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
Uusimmat selainpohjaiset ratkaisut mahdollistavat asiakkaille siirtymisen kustannustehokkaisiin ja korkeaan tietoturvaan perustuviin palvelui...

Viherkerroinmenetelmä antaa bonuspisteitä syötävistä kasveista tai perhosniityistä (Uutinen)
mänsä mukaisesti kestäviä ratkaisuja synnyttäviä palveluita.FCG on ollut mukana kehittämässä vihermenetelmätyökalua Helsingin kaupungi...

FCG ja Ahola Transport yhteistyöhön uudella liiketoiminnalla (Uutinen)
ut käsittävät MaaS-palveluratkaisuja, henkilö- ja tarvikeliikenteen suunnittelu- ja ohjauspalveluja. Liikenteeseen...

Tia Salminen nimitetty katu-, tie- ja liikennesuunnittelun toimialajohtajaksi(Uutinen)
stävämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja, kertoo Salminen. Katu-, tie- ja liikennesuunnittelun keihäänkär...

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
distyvät AIRA-tietopalveluratkaisuksi. AIRA tulee sanoista asiakaslähtöiset informaatioratkaisut. Ratkaisun yhdenmukaisuus parantaa edelleen t...

Jäähdytys- ja geoenergiasuunnittelu(Sivu)
alla. ATK-salien jäähdytysratkaisut ovat myös osaamisaluettamme. Geoenergian (maasta tai vedestä otetun lämpö- tai jäähdytysenergian) suunnitt...

Lastensuojelun verkostohanke(Sivu)
eämpiä toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka ovat vietävissä käytäntöön. Verkostohanke ei jää puheen tasolle, vaan etenee kohti aitoa, oppivaa ...

Digitalisaatio uudistuksen ytimessä(Sivu)
toimintasovelluksen tai -ratkaisun kautta. FCG:llä on lukuisia toiminnallisia ratkaisuja ja palveluita sote- ja maakuntauudistuksen käytännön...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
hön. Tule kuulemaan lisää ratkaisuistamme, joiden avulla luot kokonaiskuvan organisaatiosi henkilöstörakenteesta sekä rakennat reaaliaikaiseen...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
konkreettisia esimerkkejä ratkaisuista Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi  Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tu...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
konkreettisia esimerkkejä ratkaisuista Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi  Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tu...

Rovaniemi tuo kampusalueelle arjen kiertotaloutta (Uutinen)
i kuntien kiinnostavimpia ratkaisuja, joita kunnilla on jo käytössään tai tekeillä. Kunniamainintasijalle noussut Rovaniemen kampusalueen kaav...

FinDRG-verkostohanke on lähdössä liikkeelle(Uutinen)
Tuleva sote-ratkaisu vaatii uudenlaisia työkaluja toiminnan ja talouden ohjaamiseen. Niitä varten on perusteilla Kuntaliiton ja FCG Konsul...

Kuntien tiloja siirtymässä maakunnille – FCG:n toimitilapalveluista tukea (Uutinen)
>Pitkälliset palveluverkkoratkaisut tavoitteeksiKorhosen mukaan erityisenä huolenaiheena on se, mitä tapahtuu siirtymäkauden...

FCG Prodacapo Group osti pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Englannista(Uutinen)
le ylivertainen ohjelmistoratkaisukokonaisuus arvopohjaisen palvelutuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen.Toimintamme useissa Euroopan...

FCG Arkkitehdit voittajajoukkoon Helsingin kävelykeskustan ideakartoituksessa(Uutinen)
maanalaisen kokoojakadun ratkaisuiksi. Kahdeksan toimistoa jätti ehdotuksensa. Yhden ehdotuksista esitti FCG. Kehittämisideoiden...

Blogi: Yksi tulokulma - kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Uutinen)
itoon, kehittämiseen sekä ratkaisuihin, joita voidaan käyttää ilmastomuutokseen sopeutumiseen ja yhdyskuntarakenteen ja asukkaiden hiilijalanj...

Yksi tulokulma: kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Blogi)
at kävelykeskukset ja toimivat pyöräily- ja ulkoilureittiyhteydet, joiden rakentaminen maksaa noin 100–150 000 euroa per kilometri tai viihtyi...

Muutos on mahdollisuus(Blogi)
tusfoorumin, jossa pysähdyttiin pohtimaan miksi ennen mikään ei ollut paremmin, miksi muutos on parasta mitä voi tapahtua ja miksi työelämä on...

Hoitoisuusluokituksella löytyy sopiva työn kuormitus(Blogi)
ratkaisuja. Vielä enemmän arvostan niitä ihmisiä ja toimintatapoja, jotka vievät nuo ratkaisut käytäntöön asti. Loppujen lopuksi vain tulokse...

Entä jos hoitotyötä voisi johtaa toisin…(Blogi)
asiakkaista, heidän hoidon ja avun tarpeestaan, toimintakyvystä, toteutuneesta hoidosta ja hoitoisuudesta, henkilöstöstä, kustannuksista, suor...

Tietoa meistä(Sivu)
ut käsittävät MaaS-palveluratkaisuja, henkilö- ja tarvikeliikenteen suunnittelu- ja ohjauspalveluja. FCG-konserni omistaa yhteisyrityksestä 75...

Tehokkaasti verkossa(Sivu)
uutta. Verkko-opiskelu on ratkaisukeskeistä ja siksi vaikuttavaa. Tehtävät muistuttavat aitoja työelämässä ratkottavia kysymyksiä ja ongelmia....

Vesihuolto(Sivu)
semien suunnittelu pakettiratkaisuista suurimpiin paikalla rakennettaviin ratkaisuihin. Myös vedenhankinnan osaamisemme on vahvaa. Meillä on l...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
aan tarpeisiin perustuvia ratkaisuja. Edistämme asiakkaidemme kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla heitä olemaan oikeilla markkinoil...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
siin liittyvien ongelmien ratkaisu Teollisuuden palvelut Teollisuuden vedenkäsittelyprosesseihin liittyvien ongelmien ratkaisut  Teollisuusjät...

FCG Torni(Sivu)
tarvikekuljetukset. Uusia ratkaisuja käyttämällä turvataan palvelujen saatavuus, edistetään kestävää kehitystä ja säästetään rahaa. FCG Torni ...

Digikaavoitus(Sivu)
ia käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja digitaalista kaavoitusta varten. Kaksivuotinen hanke alkoi vuonna 2017. Digikaava luoda ja kehittää digik...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
yn mittaamiseen liittyvän ratkaisutoimittajista Pohjoismaissa. FCG Talent kehittää moderneja, innovatiivisia ja käyttäjäystävällisiä ohjelmist...

FCGsmart(Sivu)
erilaiset tiedonhallinnan ratkaisut, kuten älykkäät rakennusten käyttöasteen mittauksen ja ohjauksen, nesteverkostojen etävalvonnan, ohjauksen...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
tietosuojaan liittyvissä ratkaisuissa. Koulutamme sekä maakunta- että kuntapäättäjät ja virkamiehet. Peruskoulutuksen lisäksi tarjoamme maaku...

FCGsmart(Sivu)
erilaiset tiedonhallinnan ratkaisut, kuten älykkäät rakennusten käyttöasteen mittauksen ja ohjauksen, nesteverkostojen etävalvonnan, ohjauksen...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
hön. Tule kuulemaan lisää ratkaisuistamme, joiden avulla luot kokonaiskuvan organisaatiosi henkilöstörakenteesta sekä rakennat reaaliaikaiseen...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
konkreettisia esimerkkejä ratkaisuista Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi  Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tu...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
en FCG:n AIRA-tietopalveluratkaisulla saadaan asiakaslähtöinen hoitoisuus-, toimintakyky sekä avuntarve tieto yhdistettyä muihin sote-johtamis...

Kiertotalous(Sivu)
itkäaikaisia ja joustavia ratkaisuja Toimimme aktiivisesti arvoverkostoissa Autamme kuntia, elinkeinoyhtiöitä ja yrityksiä edistämään kiertota...

Kuljetuspalvelukeskuksen toiminta(Sivu)
n yhdistämisen dynaamiset ratkaisut Toimimme yli toimialarajojen Tekninen ratkaisumme nostaa käyttöastetta ohjaamalla kyydit sopivimpaan kulje...

FCG yhteistyöhön QlikTechin kanssa(Uutinen)
arjolla on ainutlaatuisia ratkaisuja liiketoimintatiedon raportointiin ja analysointiin. Vuonna 1993 perustettu QlikTech on kansainväli...

Terveydenhuollon ATK-päivät keräsi ennätysyleisön(Uutinen)
tävästi ja tietoteknisten ratkaisujen on kyettävä tukemaan muutoksia. Alan suurin tapahtuma tarjosi katsauksen ajankohtaisiin teemoihin ja tar...

Näin syntyy tilatehokas uusi koulu(Uutinen)
aettavina tiloina. Näillä ratkaisuilla kouluista voidaan saada kooltaan 10-15 prosenttia pienempiä, Mikko Kaira FCG:ltä kuvailee.Raila...

Digikaava.fi – uusi sivusto digitaalisesta kaavoituksesta(Uutinen)
ia käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja kaavoitukseen. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa kaavoitusprosessin läpivientiä sekä paran...

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.–23.5. Jyväskylässä(Uutinen)
="">FCG:n tuotteet ja ratkaisut ovat laajasti esillä ATK-päivillä, tässä muutama poiminta:• Toimintakyvyn ja avuntarpeen arvi...

Hanke antoi vauhtia digikaavoitukselle - lue loppuraportti(Uutinen)
ia käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja kaavoitukseen. Niitä etsittiin yhdessä kuntien pilottikohteissa, joita mukana oli Oulusta, Pihtiputaalt...

FCG Flowmedik Oy:n hartiat levenevät(Uutinen)
na ja kevyiden järjestelmäratkaisujen tuottajana. Yhtiöllä on jo merkittävä jalansija tuottamissaan palveluissa kotimaan markkinoilla. Kotimaa...

Espoon kaupunki tilaa FCG Talentilta rekrytointijärjestelmän(Uutinen)
konaisvaltaisesti parasta ratkaisua. - Kiitämme Espoota luottamuksesta. Tavoitteenamme on myös jatkossa tarjota kunnille la...

Digitaalinen kaavoitus etenee pilottikohteiden kautta(Uutinen)
la. Maankäytön suunnitteluratkaisun löytämiseksi alueen maanomistaja, rakennusliike ja Oulun kaupunki järjestivät 2017 arkkitehtuurikutsukilpa...

FCG mukana KIERRE-hankkeessa(Uutinen)
an bio- ja kiertotalouden ratkaisujen valtavirtaistumista Suomessa ja kotimaisten yritysten vientipotentiaalin kehittymistä ja realisoitumista...

Nova Schola on kohtaamispaikka koulu- ja päiväkotitilojen suunnittelijoille ja toteuttajille(Uutinen)
at varsinkin koulujen tilaratkaisut. Minkälaisia niiden tulisi olla ja missä? Entä  kunnan koulu- ja palveluverkon k...

Uljas RAFO-laiva nostaa ankkurin tänään(Uutinen)
kuntajohtajat miettimään ratkaisuja, joihin he voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisesti. Ennätykset rikkoutuivat niin ilmoittautu...

Perinteisestä lähiöstä energiatehokas alue, miten se tapahtuu?(Blogi)
">2. Energiankulutuksesta tiedot yhteiseen palveluun Teemaryhmissä todettiin, että ekotehokkuus k...

Kestävä matkailu puhuttaa(Blogi)
onet koulutus- ja kehittämishankkeet ovat edistäneet kestävän matkailun haltuunottoa. FCG:llä on ollut iloa tarjota omaa vankkaa kestävän matk...

Miten menestyä, kun maailmankirjat ovat sekaisin?(Blogi)
että olettavasti ihminen voi oppia renkaita vaihtaessa paljonkin omasta yhteistyökyvystään ja roolistaan ryhmän jäsenenä). ...

Muuttaako sote-uudistus demokratiakäyttäymistä?(Blogi)
ien itsehallintoalueiden pohjalta. Tämä muutos tarkoittaa perusteellista muutosta s...

Sote-uudistus on joukkuepeliä!(Blogi)
atkaistavana useita, ja onko niitä lähdetty ratkomaan oikeaan suuntaan tai oikeista kohdista, on vielä liian aikaista sanoa. Tärkeintä kuitenk...

Yhteisöllisiä oppimisympäristöjä kehittämässä(Blogi)
n täsmennykset pohditaan koulukohtaisesti. Kohti yhteisöllistä koulua Vihdoinkin kouluissa on myös pyrkimyksenä nähdä l...

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?(Blogi)
ä työaika/suunniteltu työaika -vertailun, olemme jälleen yhden askeleen lähempänä tavoitetta.  Kun tarjoamme parempia työvälineitä orga...

Konsultti – kirosana vai kaiken pelastaja?(Blogi)
löytämistä varten. Konsultteja käytetään monenlaisissa rooleissa: asiantuntijoina, prosessien kehittäjinä, fasilitaattoreina, kouluttajina, m...

Ohjauksesta, röntgenkatseesta ja ihmisyydestä (Blogi)
ävän.  Olen työskennellyt puheeksioton ja ohjauksen menetelmän, Kompassin, kans...

ITE – vihdoin valmis sovellus?(Blogi)
me, valitsimme polkuja, ihmettelimme. Välillä astuimme harhaan ja palasimme takaisin. Välillä harppasimme isoja askelia yhdessä ja iloitsimme...

Koulutukset(Sivu)
kanssa. Verkkokoulutus on ratkaisukeskeistä ja siksi tehokasta. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta, joustava aikataulu lisää työsken...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
ja investointien rahoitusratkaisut Vaikutusten arviointi ja näkyväksi tekeminen Liiketoiminnan ekosysteemi- ja synergiatarkastelut Yritysalue...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
amallit Johdon raportointiratkaisut Toiminta- ja palveluprosessit Työajanseuranta ja työprosessien arviointi Asiakasnäkökulman hallinta Yhtiöi...

Satamat ja vesiväylät(Sivu)
ja erilaisista teknisistä ratkaisuista sekä kustannuksista. Onnistunut yleissuunnitelma on sataman, laiturin ja rantarakenteen sekä vesiväylän...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
siutuvan energian tuotantoratkaisut:     biomassa–geo–aurinko–tuuli–biokaasu fossiilisen energian käyttö ja vähentäminen hankintojen kilpailut...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
Laadukkaat ja turvalliset ratkaisut syntyvät yhteistyössä yrityksemme eri alojen asiantuntijoiden kanssa. B80 Kauklahti 3004 Pystymme tarjoama...

Geotekniikka(Sivu)
kannalta taloudellisille ratkaisuille. B35 Kivikuva Hallitsemme kohteet, joissa tarvitaan 3D-mallinnusta sekä esimerkiksi rakennusten, tie-, ...

FCG Yrityskoulutus(Sivu)
en edellytykset Tarjoamme ratkaisun avaimia julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön ja toimivaan kumppanuuteen. Kuntayhtiökoulut...

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
okkaita ympäristöteknisiä ratkaisuja. Ympäristön pilaantuneisuuteen liittyvät projektit toteutetaan ottaen huomioon asiakkaiden ja eri sidosry...

Vesistösuunnittelupalvelut(Sivu)
s luo kustannustehokkaita ratkaisuja. Keskeisiä palvelutuotteitamme ovat vesistöjen nykytila- ja kuormitusselvitykset, vesistöjen ja valuma-al...

Kaivannaisalan palvelut(Sivu)
innan kannalta parhaaseen ratkaisuun, näin taataan taloudellisesti kannattava ja materiaalikäytön kannalta optimaalinen tuotanto. Maa- ja kall...

Pohjavesipalvelut(Sivu)
a luo kustannustehokkaita ratkaisuja. Keskeisiä palvelujamme ovat Vedenhankinnan pohjavesitutkimukset ja lupa-asiat Pohjaveden likaantumisselv...

FCG Arkkitehdit(Sivu)
ähtää kestävän kehityksen ratkaisuihin niin rakennus- kuin aluetasoilla sekä uniikkeihin ja yksilöllisiin toteutuksiin, jotka kumpuavat paikan...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
unnittelu (salutogeeniset ratkaisut) ja SHVK eli sähköinen hyvinvointikertomus ja EVA eli vaikutusten ennakkoarviointi -työvälineet Esittelemm...

Sisustussuunnittelu(Sivu)
an kestäviä ja ekologisia ratkaisuja käyttäjälähtöisesti. Teemme tiiviisti yhteistyötä asiakkaan ja muiden erikoissuunnittelijoiden kanssa, jo...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
siutuvan energian tuotantoratkaisut:      biomassa–geo–aurinko–tuuli–biokaasu fossiilisen energian käyttö ja vähentäminen hankintojen kilpailu...

Automaatiosuunnittelu(Sivu)
ttöliittymän  Tiedonsiirtoratkaisun  Etäkäytön tietoturvan  Kulutuksen seurannan  Pumppauksen optimointiohjelman  Verkostoautomaation simulaat...

Julkisivusaneeraus(Sivu)
auttaa valitsemaan oikeat ratkaisut julkisivu­saneerauksessa. FCG tarjoaa alansa osaavimpia ammattilaisia avuksi, jotta asiakas saa parhaan ma...

Nova Schola Finlandia(Sivu)
tatapojen ja pedagogisten ratkaisujen kehittymisen myötä . Modernit oppimisympäristöt ja koulutilat luovat edellytykset kouluviihtyvyyden ja m...

Yhdyskunta ja ympäristö(Sivu)
ta yhdyskuntarakentamisen ratkaisut ovat erittäin merkittäviä - sekä investointien että käyttötalouden kannalta. Hyvällä suunnittelulla ja tot...

Tukipalvelut(Sivu)
anisointi- ja hallinnointiratkaisuista. FCG Konsultoinnin tukipalveluosaamisen kokonaisuudet: 1.  Tekniset palvelut 2.  Kiinteistöpalvelut 3. ...

FCG Talent(Sivu)
äjäystävällisiä ohjelmistoratkaisuja rekrytointiin, henkilöstötiedon hallintaan ja henkilöstön kehittämiseen.  Yrityksen päätuote on Kuntarekr...

FCG:n kiinteistöveroselvitys 0417(Sivu)
 Lisäksi lähivuosien SOTE-ratkaisut tulevat osaltaan kasvattamaan kiinteistöveron osuutta kuntien verotulojen lähteenä merkittävästi. kartta, ...

Sivistoimen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
t analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tästä tietotulvasta olennaisen sekä pelkistämään tiedon juuri asiakasta kiinnostaviin a...

FCG Talent(Sivu)
äjäystävällisiä ohjelmistoratkaisuja rekrytointiin, henkilöstötiedon hallintaan, henkilöstön kehittämiseen sekä kuntoutuslaitosten toiminnanoh...

Elinvoiman kehittäminen(Sivu)
kokemuksista, toimivista ratkaisuista, alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman edistämisen mahdollisuuksista oppii parhaiten osana aktiivista kehi...

Energiajärjestelmät(Sivu)
rjestelmä Tekojään energiaratkaisut Työntekijä Autiopelto, Mika...

Talous- ja rahoitusfoorumiin ennätysmäärä osallistujia(Uutinen)
strategisia haasteita ja ratkaisuja niille - myös käytännön tasolla. Tämän FCG MentorIT Oy:n järjestämän tapahtuman teemana on mm. arj...

FCG mukana palkitussa Vuoden silta 2008 –hankkeessa (Uutinen)
kevyen liikenteen eritasoratkaisu. - Nyt saatu tunnustus kuuluu niin Kaupunkitekniikan omalle organisaatiolle kuin suunnittelukonsulteille...

FCG mukana syksyn messuilla, näyttelyissä ja tapahtumissa (Uutinen)
tiikkaPysäköintiratkaisut ja yhtenäinen opastusjärjestelmäHeikki Leppänen, FCG Planeko Oy ...

FCG Planekon laatima kaava palkittiin(Uutinen)
den asettamisessa ja kaavaratkaisussa pystyttiin ottamaan huomioon myös luonnonsuojelun ja yleisen virkistyskäytön tarpeet. [Dokumen...

FCG mukana messuilla(Uutinen)
ueen hulevesien hallinnan ratkaisut- torstaina klo 10.30 Päivi Piispa pitää tietoiskun Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan i...

FCG julkaisi YT 2009 -messuilla ilmaisen palvelun vesihuoltolaitoksille(Uutinen)
aslähtöisiä tietoteknisiä ratkaisuja vesi- ja ympäristösektoreille. Ohjelmistojen koodauksessa ja ylläpidossa käytämme yhteistyökumppanina Nor...

Kakolanmäki voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon(Uutinen)
n merkitykseen ja kokonaisratkaisuun, jossa ekologisuus ja kestävä kehitys olivat tärkeitä reunaehtoja niin suunnittelussa kuin toteutuksessak...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
amaan nyt kehitettyä VEHU-ratkaisua etenkin vesihuoltoalan toimijoille. Järjestelmä voidaan toimittaa asiakkaan ympäristöön tai haluttaessa si...

MATERNAn ja FCG:n välinen yhteistyö vahvistuu - MATERNA ulkoistaa koulutusmyynnin FCG:lle(Uutinen)
toteutamme tehokkaita IT-ratkaisuja yrityksille, julkishallinnolle ja virastoille. MATERNAn tasokasta erikoisosaamista ovat ITpalvelunhallint...

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä(Uutinen)
joja ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja kansainvälisille asiakkaille sekä reagoimaan nopeasti markkinoiden muutoksiin. Sanoma Oyj on Suome...

Kuntien asukasviestintäkysely: Tietoa toivotaan edelleen myös paperimuodossa(Uutinen)
ki kerro vaihtoehtoisista ratkaisutavoista päätöksenteossa tai perustele päätöksiään riittävästi.Kysely kaupungin viestinnästä pohjautu...

FCG mukana Yhdyskuntatekniikka 2015 -näyttelyssä(Uutinen)
rgiatehokkuutta ohjelmistoratkaisuin yhdyskuntatekniikkaan, tiimipäällikkö, Markus Sunela21.5.2015 klo...

FCG mukana TeollisuusSummit -tapahtumassa Oulussa (Uutinen)
stopalvelut">uudet energiaratkaisut.Löydät meidät teatterin aulasta, jossa meillä on paikat 18, 19 ja 20.Tervetuloa!...

FCG on mukana Lääkäripäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
CG Datawellin Ecomed One –ratkaisut yhdistävät talouden ja kliinisen toiminnan tulokset sekä hoiden vaikuttavuuden. Ne ovat työväline sosiaali...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
huollon asiantuntijana ja ratkaisutoimittajana. Tällä kaupalla vahvistamme erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliseen tuotteistuks...

FCG:n asiakaslehti on ilmestynyt(Uutinen)
myös Sodankylän bioenergiaratkaisuista ja Petäjäveden vastavalmistuneesta säätutkasta sekä uudesta, avoimesta MAPGETS-alustasta...

FCG on mukana Sairaanhoitajapäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
ouden johtamiseen kokonaisratkaisua, jonka keskiössä on asiakas ja hänen hoidon tarpeensa. Kehitystyössä hyödynnämme käytössämme olevia järjes...

FCG mukana Energia 2016 -tapahtumassa Tampereella(Uutinen)
messuilla innovatiivisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat hajautetun energiatuotannon ja kaukolämmön rinnakkaiselon. L...

Pääministeri Sipilä yritysvierailulla FCG:llä(Uutinen)
mainen sekä MAPGETS-alustaratkaisua esittelevä Heikki Rajasalo. Kuva: Eeva Kokki...

FCG:n Digikaavoitus-hankkeella tehoja kaavoitukseen(Uutinen)
ia käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja digitaalista kaavoitusta varten. Hankkeen päätavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa kaavoitusprosessi...

FCG Suunnittelu ja tekniikka toteuttajaksi maakuntauudistuksen AAMU-hankkeeseen(Uutinen)
ksia ja tuetaan toimivien ratkaisujen suunnittelua sekä maakuntatoimijoiden osaamista.  FCG Suunnittelu ja tekniikka...

Tule tapaamaan meitä EnergyWeek 2017 -tapahtumaan Vaasaan(Uutinen)
me ja FCG:n muihin energiaratkaisuihin EnergyWeek 2017 -päiville Vaasaan. Tapahtuma järjestetään Vaasan kaupungintalolla 20–24.3. L...

Atk-päivät alkoivat Finlandia-talolla(Uutinen)
en, kuten tietojärjestelmäratkaisujen hallitsemattomaan pirstaloitumiseen tavalla, joka ei tue uudistuksen keskeisiä tavoitteita, Reina muistu...

FCG ja tulevaisuuden koulut mukana Kuntajohtajapäivillä(Uutinen)
nnallisuus ja pedagogiset ratkaisut ovat tasapainossa investointi- ja käyttökustannusten kanssa.Tule tapaamaan FCG:...

Kuntamarkkinat kutsuvat – tiivis kattaus ajankohtaista asiaa (Uutinen)
mme tarjoaa näkökulmia ja ratkaisuja eri alojen ajankohtaisiin tarpeisiiin.Tutustu tietoiskuohjelmaamme...

Matthew Taylor: Millainen on työn tulevaisuus (Uutinen)
n etsiä käytännönläheisiä ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin. RSA:n kansainväliseen verkostoon kuuluu 28 000 jäsentä 80 eri maasta. Järjestö on...

FCG yhteistyöhön Laatukeskuksen kanssa(Uutinen)
- FCG rakentaa kokonaisratkaisuja ja Laatukeskus täydentää osaamista arviointien ja laadun kehittämisen näkökulmasta. Molemmilla organisaat...

Pilaantunutta maata puhdistetaan uusilla ympäristöystävällisillä menetelmillä Kurikassa(Uutinen)
ueiden kokeiluhanke etsii ratkaisuja pohjavesiä uhkaavien kloorattujen liuottimien puhdistamiseen. Suomessa näiden yhdisteiden osuus maaperän-...

FCG Kuntarekry Oy ja FCG Elbit Oy yhdistyvät 1.1.2018 - olemme nyt FCG Talent Oy(Uutinen)
äjäystävällisiä ohjelmistoratkaisuja rekrytointiin, henkilöstötiedon hallintaan, henkilöstön kehittämiseen sekä kuntoutuslaitosten toiminnanoh...

Juho Toivonen FCG Talentin toimitusjohtajaksi(Uutinen)
tävällisiä SaaS-ohjelmistoratkaisuja rekrytointiin, henkilöstötiedon hallintaan ja kehittämiseen sekä ohjelmistoja kuntoutuslaitosten toiminna...

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä (Uutinen)
stemaattisesti sähköisiin ratkaisuihin liittyvää liiketoimintaa.Luonto Creations Oy on kahden vuoden ajan kehittänyt Kompassi-menetelm...

Sotetieto.fi-sivusto on avattu(Uutinen)
-sivust tarjoaa tietoa ja ratkaisuja terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille, kuntajohdolle ja -päättäjille ja yksityisille palveluntuot...

Kuntamarkkinat kutsuvat – napakka paketti ajankohtaista asiaa (Uutinen)
mme tarjoaa näkökulmia ja ratkaisuja eri alojen ajankohtaisiin tarpeisiiin.Katso kaikki tietoiskumme hakusanalla FCG...

FCG:n energiapalvelut esillä Energia 2018 -messuilla(Uutinen)
teknologiat, laitteet ja ratkaisut, kovimmat asiantuntijat ja tekijät sekä runsas määrä laadukasta asiantuntijaohjelmaa...

Tule johtamaan Energia, vesi ja ympäristö -liiketoimintaamme(Uutinen)
esti asiakkaidemme palveluratkaisuja. Ympäristöön ja ympäristövaikutuksiin liittyvä konsultointi ja suunnittelu ovat osaamisesi ytimessä.&nbsp...

Kohti vaikuttavaa omistajaohjausta ammatillisessa koulutuksessa(Uutinen)
llisten omistajaohjauksen ratkaisujen näkökulmasta.Julkaisu on osa Suomen Kuntaliiton ja FCG Konsultointi Oy:n yhdessä vuosina 2016–20...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
us- ja materiaaliteknisiä ratkaisuja, professori Kalle Vaismaa kertoo.– Viisivuotiskauden tähtäimessä on iso muutos infra-alan digital...

FCG on sotelaitoshuollon laadunseurannan kehityksen kärjessä(Uutinen)
rkö, jota pitäisi pelätä. Ratkaisut ovat olemassa eikä kyse ole rakettitieteestä. Avainasia on vilpittömästi kuunnella ihmisiä ja taivuttaa te...

Maankäytön kehittäminen kohtaa yritysten tarpeet(Uutinen)
igitaalisten alustojen ja ratkaisujen hyödyntämiseen. Digitaalisuus helpottaa esimerkiksi suunnitteluversioiden yhtäaikaista hallintaa, tiedon...

Opintomatka Hollantiin vanhustenhuollon merkeissä(Uutinen)
iveiden mukaan. Hollannin ratkaisut ja toimintatavat hyvin tunteva Jari Koivisto oli itse matkanjohtajana ja piti alustukset ennen kohteeseen...

FCG järjestämässä Digitalisointipäiviä Tampereella 12.–13.6.2019(Uutinen)
n liittyvät kysymykset ja ratkaisut.Ensimmäisen päivän ohjelma järjestetään Sokos Hotelli Tornissa ja on maksullinen. Toisen...

Sustainable & Smart cities -tapahtuma 29.8.2019 (Uutinen)
aupungin 2021, kestävistä ratkaisuista! Samalla pääset nauttimaan loppukesästä Helsingissä ja Amos Rexissä! Kestävän kehi...

Rakennusvalvontapäivillä paneudutaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen(Uutinen)
ä ja se tarjoaa käytännön ratkaisuja.Päivien päätteeksi kihlakunnansyyttäjä Jarmo Rintala kertoo rakentamisee...

Kunta-alan rekrytointi vuonna 2019(Uutinen)
äjäystävällisiä ohjelmistoratkaisuja rekrytointiin ja perehdytykseen. Yrityksen sydän on kunta-alan rekrytointitarpeisiin kehitetty Kuntarekry...

Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy(Uutinen)
le="">- Käytännönläheiset ratkaisumme perustuvat aina huolelliseen perehtymiseen, analytiikkaan, tiedon jalostamiseen ja vankkaan käytännön ko...

Kansallinen korjausrakentamisen ohjelma tarpeen(Blogi)
n seinien ja lattiavalun välisestä raosta tai ryömintätilan epätiiviin kannen läpi. Maassa kasvaa lähes aina mikrobeja eikä sen kautta tulevaa...

Sitä saa mitä mittaa(Blogi)
...

Missä on sosiaalihuollon paikka?(Blogi)
...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Aleksi Koivisto(Blogi)
easti ja tekemisen kautta on oppinut jo paljon. FCG oli Aleksille ennestään jo vähän tuttu, sillä hän on osallistunut kunnassa työskennellessä...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Anniina Haavisto(Blogi)
ttelun aikana saisin hyvän kuvan FCG -koulutuksen ja koko konsernin toiminnasta. Harjoittelu täällä on oivallinen tilaisuus päästä soveltamaan...

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua(Blogi)
a, joskus jopa innovaatioita. Yhteistyön tuloksena voi niin asiakkaan kuin yrityksenkin arvo voi kasvaa huomattavasti. Aloitimme viime...

Päästöjen vähennys tehdään lähellä!(Blogi)
linnassa sekä jätehuollon toteuttamisessa. Konferenssissa jaettiin perinteiseen tapaan pa...

Opetusalan ja tietosuojan välinen yhteistyö voi vahvistaa Suomen kilpailukykyä(Blogi)
...

Ajatuksia auton vahaamisesta ja työelämästä(Blogi)
imalla uutta, antamalla, jakamalla ja ottamalla vastuuta. Onnistuessamme kykenemme toimialakohtaisen asiantuntijuuden avulla luomaan inspiraat...

”Jokainen 30 elinvuoden pelastaminen on miljoonan euron arvoinen…”(Blogi)
p>  ...

Suomalaista itsehallintoa automatkan verran(Blogi)
ikuttaminen on lisääntynyt. Kunta ja palvelutuotanto eriytyvät, ja demokratian lisäksi suora vaikuttaminen lisääntyy. ...

Konsernijohtamista nyt!(Blogi)
is- ja tuottamisratkaisut muovaavat kuntaorganisaatiota yhä konsernimaisempaan suuntaan. Uuden kuntalain mukaiset omistajapol...

Olemmeko jäämässä seinien vangeiksi?(Blogi)
a, että emme jää kunnissa seiniemme vangeiksi, mutta odottelemalla tilanne ei parane. ...

Tunnetko uusiutumisen ja tehostamisen tuskaa? − Pohdi ainakin näitä(Blogi)
voisimme tehdä toisin kun palvelemme asiakkaita. Eiväthän kehittämisen pallot jää ilmaan? Kun ideoimme yhdessä, on sovittava mahd...

Uusi valtuustokausi lähtökuopissa – tässä evästystä kiperänä muutosaikana(Blogi)
kilöiden on tunnistettava vastuut ja roolit. On tunnettava myös viranhaltijaorganisaation vastuut sekä ammattijohdon rooli päättäjänä. Kuntayh...

Keveitä data-ajatuksia kesäloman kynnyksellä(Blogi)
tästä käytiin vilkas keskustelu. Yleisö ei ihan täysin lämmennyt ajatukselle. Olisikohan nyt kolmen vuoden jälkeen vastaanotto erilainen? ...

Henkilöstöresursoinnin sietämätön vaikeus (Blogi)
hyvistä aikomuksista todellisiin tekoihin. Lotta Sokkaerityisasiantuntija, hyvinvointi ja soteFCG Konsultointi Oy  ...

Miksi on niin vaikea lähteä hyvästä työpaikasta?(Blogi)
näkemyksiänne ja neuvojanne. Olen oppinut ihmisenä itsestäni sekä kasvanut asiantuntijana. Nämä ovat merkittäviä asioita minulle ja ovat jat...

Lapsi ja perhe lastensuojelun asiakkaana - miten palvelutarvetta voidaan arvioida yhdessä?(Blogi)
leminen on haasteellista, koska ihmisillä voi olla on eri käsitys siitä, mikä on lapsen etu ja millaisia tukimenetelmiä hänelle ja perheelle t...

Päivän trendisana on asiakasymmärrys, mutta mitä se tarkoittaa?(Blogi)
...

Töissä FCG:llä – Ongelmanratkaisukyky on tarpeen(Uutinen)
FCG:llä on pitkä historia ulkomaisissa projekteissa toimimisesta. FCG Internationalin yhtenä toimialapäälliköistä toimiva Antti Karttunen on o...