Hakutulokset

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
elyt Riskinarvioinnit ja riskienhallinta Rakennuttamispalvelut Kunnostuksen valvonta Työturvallisuuskoordinointi Jälkitarkkailut Teollisuude...

Konsernijohtaminen(Sivu)
tava sisäinen valvonta ja riskienhallinta on mahdollista integroida osaksi kunnan johtamisjärjestelmää. Otteita palveluistamme:   Hyvä hallint...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
sveden riskinarviointi ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittely (WSP, Water Safety Plan) kattaen koko vedentuotantoketjun raakavedestä, ved...

Ympäristö ja energia(Sivu)
öön liittyvät selvitykset Riskienhallintapalvelut FCG:ltä uuden ympäristönsuojelulain mukaiset perustilaselvitykset FCG tarjoaa polttoaineiden...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
kokonaisarkkitehtuuriin, riskienhallintaan, sähköiseen asiointiin, projekti- ja hankejohtamiseen sekä hankintakilpailutuksiin. Teemme myös ti...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
a siten voimme edesauttaa riskienhallintaa. Palvelumme sisältää esimerkiksi seuraavia palveluita: Projektinjohto- ja rahoituspalvelut FCG:llä ...

smartasset(Sivu)
nassa kiinteistömassasta, riskienhallintajärjestelmän luomisessa tai olemassa olevien järjestelmien tarkastamisessa ja kehittämisessä. Kuntoar...

Kiinteistöjen riskienhallinta ja korjaushankkeiden haasteet käytännössä -seminaari Jyväskylässä(Uutinen)
Ytimekäs tietoisku ajankohtaisista aiheista kuntien ja yhteisöjen kiinteistöjen ylläpitoa ja korjaushankkeita hallinnoiville ja ohjaaville amm...