Hakutulokset

Sähköinen talousarvio eSTA(Sivu)
loudellisten tavoitteiden seurantaan ja arviointiin. eSTA-osavuosikatsaus ja toimialojen toimintakertomukset Sähköisellä osavuosikatsauksella ...

Linnuston tutkaseurantahanke selvittää tuulivoiman vaikutuksia linnustoon(Uutinen)
voimapuistoalueilla. Tutkaseurantaa toteutetaan alueella, joka sijoittuu valtakunnallisesti tärkeälle lintujen muuttoreitille. Tutkimuksesta s...

Budjettiseuranta ja kustannuslaskenta eivät riitä(Blogi)
nen tulos ei julkisella sektorilla kerro mitään. Budjetissa pysyminen ei ole tulos. Kustannuslaskenta voi olla kivaa ja hyödyllistä, mutta pel...

Työajanhallinnan tutkimus(Sivu)
astatteluilla sekä työajanseurantalaitetta käyttämällä. Toimintatapa sopii eri palveluihin, mm. siivous- ja ruokapalveluihin. Työajanseurantal...

Terveyshyöty suurennuslasin alle: Utilis Sanitas -verkostohanke tuo tietoa terveyspalveluilla potilaille tuotetusta terveydestä(Uutinen)
telmällinen terveyshyödyn seuranta FCG:n ja Kuntaliiton toimesta. Utilis Sanitas -hankkeen päämääränä on käynnistää tällä hetkellä maassam...

Tuulivoimalat eivät ole muuttolinnuille läheskään niin tuhoisia kuin on oletettu.(Uutinen)
ojen rakentamista.Seurantajakson aikana löydettiin ja ilmoitettiin yhteensä 48 tuulivoimalaan törmännyttä lintua. Määrä on erittäin pi...

eHuuhde- ja eDesi-mittarit myös asiakkaiden nähtäville Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä(Uutinen)
saavuttamiseksi. Tuomalla seurantatiedot julkiseksi haluamme lisätä tietoisuutta, avoimuutta ja keskustelua asiasta, kertoo johtajaylilääkäri...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
velut käytön ja tuotannon seuranta Alue-energia maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät palvelut luvitukset ja YVAt polttoaineiden, sivuvirtoj...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
velut käytön ja tuotannon seuranta Alue-energia maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät palvelut luvitukset ja YVAt polttoaineiden, sivuvirtoj...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
uuden sekä vaikuttavuuden seurantaan ja arviointiin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa. klo 14-15 Osaamisen johtaminen ja KuntaHR Mari...

FCG julkaisi YT 2009 -messuilla ilmaisen palvelun vesihuoltolaitoksille(Uutinen)
vesihuoltolaitosten käyttöseurantaan ja raportointiin kehitetystä ohjelmistosta. Sivuilta löytyy myös ilmainen, vesihuoltolaitoksille suunnatt...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
kunnossapidon ohjausta ja seurantaa tehostaa jopa kuntatalouden vaikeina aikoina. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) vastaa Jär...

FCG yhteistyöhön QlikTechin kanssa(Uutinen)
ja laskutukseen, työajan seurantaan ja kirjaamisprosesseihin. Sitä voidaan soveltaa skenaarioanalyyseihin, ennustamiseen, yksikkö- tai tuotek...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
eluun, päätöksentekoon ja seurantaan. Sen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Nordic Casemix Centre. Suomessa NordDRG:n omistaa Kuntaliitto y...

FCG on sotelaitoshuollon laadunseurannan kehityksen kärjessä(Uutinen)
SHP:n kanssa digitaalisia seuranta- ja määrittelytyökaluja laitoshuollon toiminnan ja laadun seuraamiseksi. Ne sisältävät mm.  standardoi...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
Siun sote, Itä-Suomen yliopisto ja FCG Prodacapo Group ovat solmineet yhteityösopimuksen, jolla yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelija...

FCG Prodacapo Group osti pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Englannista(Uutinen)
FCG Prodacapo Group vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon suorituskyvyn johtamisen järjestelmätoimittajana. He...

Sote-kustannuslaskennan palvelut uudella Prodacapo.com-sivustolla(Uutinen)
FCG Prodacapo Groupin uusi verkkopavelu Prodacapo.com on julkaistu. FCG Prodacapo Group on johtava sosiaali- ja terveydenhuollon...

Strategiat(Sivu)
toimintatavat strategian seurantaan ja tavoitteiden mittarointiin, mm. Sähköinen strategialähtöinen talousarvio (eSTA) Lue näkemyksiä strateg...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
ien toiminnan ja talouden seurantaan. Konsultoinnissä hyödynnämme sähköistä hyvinvointikertomusta , FCG:n vahvoja luokitustuotteita ( FIM ® , ...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
a palveluprosessit Työajanseuranta ja työprosessien arviointi Asiakasnäkökulman hallinta Yhtiöittäminen ja yhtiöjärjestelyt Sivistys- ja opetu...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
a teille hankkeiden talousseurantaa sekä projektinjohto-palveluita. Tarvittaessa voimme etsiä myös teille yksittäisiä asiantuntijoita, tai val...

Projektipalvelut(Sivu)
een koko projektin – työn seurantaa, raportointia ja tulosten arviointia unohtamatta. Tuotevalikoimaamme kuuluvat: Projektipäällikköpalvelut P...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
at toimenpiteet ja näiden seurantaohjelma. WSP:n laatimiseen suositellaan web-pohjaista WSP-työkalua. Korroosiotutkimukset: selvitämme rauta- ...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
mintaympäristön jatkuvaan seurantaan ja tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja erilaisten verkostojen kanssa. FCG on vuosien ja vuosikymmenten...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
töiden valvontaan ja jälkiseurantaan. Jos joku vaihe epäonnistuu, seurauksena voi olla ongelmien jatkuminen. Myös uudisrakentamisessa tulee hu...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
inäkyvyys ja ajantasainen seuranta organisaation eri hierarkiatasoilla Tekninen toimi - Kiinteistöjen salkutus ja korjausvelan jakautuminen kä...

Automaatiosuunnittelu(Sivu)
ittelu Mallinäytöt  Trendiseuranta  Raportointi  Tietokantapohjaiset ”älykkäät” PI-kaaviot  Käytön ja kunnossapidon tietojärjestelmien integro...

FCGsmart(Sivu)
otavuuden jatkuvatoiminen seuranta paine- ja pumppaamopiireittäin, on tyypillinen esimerkki yksittäisestä älyvesisovelluksesta. Tietokoneet ov...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
istumisen varmistava jälkiseuranta Ulkoisen ja sisäisen viestinnän tuki kriisien estämiseksi Korjausrakentamiseen tarjoamme: Erikoisosaamista ...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
talouden analysointiin ja seurantaan sekä johtamisen tueksi. FCG:n luokitustuotteita ovat (FIM ® , NordDRG, RAFAELA ® , RAVA ® , pDRG/EPR ja T...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
inäkyvyys ja ajantasainen seuranta organisaation eri hierarkiatasoilla Tekninen toimi - Kiinteistöjen salkutus ja korjausvelan jakautuminen kä...

Kuljetuspalvelukeskuksen toiminta(Sivu)
ilauksien välittämistä ja seurantaa varten mobiiliapplikaatio kuljettajalle Kyytien dynaaminen reitittäminen Logo Capture Kyydin tilaaminen so...

Kuntalaiset ovat edelleen tyytyväisiä palveluihin(Uutinen)
sta on olemassa lyhyempiä seurantatietoja. Tällä kerralla kaupunki- ja kuntapalvelututkimukseen (KAPA) osallistui 15 kuntaa ja tulosten perust...

Kuntien asukasviestintäkysely: Tietoa toivotaan edelleen myös paperimuodossa(Uutinen)
ästä pohjautuu viestinnän seuranta- ja arviointihankkeeseen, jonka Helsingin yliopisto, Suomen Kuntaliitto ja yhteistyökunnat toteuttivat vuos...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
toiminnan vaikuttavuuden seuranta. Vaikuttavuuden havainnointi vaatii luotettavia havaintoja ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn muutoksist...

Blogi: Kaupungin sydän maan alla(Uutinen)
gitaalisiin sovelluksiin. Seurantaan voi osallistua Chaos Crowd...

Perinteisestä lähiöstä energiatehokas alue, miten se tapahtuu?(Blogi)
ot sekä asukkaiden energiankäytön ja rakennusten korjauksiin liittyvät tiedot.   ...

Työntekijöiden hyvinvointi on voimavara sotepuolella(Blogi)
elma työpaikalla turvallisena sekä vuorovaikutteisena muutoksiakin jaksaa paremmin. Työhyvinvointia edistäviä tekijöitä ovat toimiva ty...

Palveluista yhteisöllisyyttä(Blogi)
...

Vain hyvä johtaminen sitouttaa osaajat(Blogi)
vottavasti moni kunnallinen työnantaja haluaa käyttää näitä avaimia, jotta meillä on tärkeän työn tekijöitä tulevinakin vuosikymmeninä. ...

Henkilöstöresursoinnin sietämätön vaikeus (Blogi)
ka. Esimerkkejä erilaisista tulkintatavoista on jo nyt tullut esille. On myös huomioitava, että niin asiakkaat kuin toimintatavat vanhustenhuo...

Johtaako mutu teillä?(Blogi)
ohti usein väärille tiedon lähteille. Lisäksi tarkastelu osoitti, että hoitajien aikaa kului runsaasti myös sentraalisantrana toimimiseen...